Annons:
Läst 440 ggr
Hugohugo
2019-05-07, 16:45

Länk till mål med det Esseeiska praktiska.

Mer här:

http://www.theessenes.co.uk/see-us

Gudomligt Förverkligande är…

…''*Accessing God within, and becoming one with Him, and discovering your life’s purpose. ''

´Lägg märke till att Gudomligt Förverkligande ska tillåta dig att hjälpa dina Medmänniskor utan konventionella mänskliga medlerna.´ ´Till exempel ska du vara kapabel att bota sjukdomar utan utföra några medicinska operationer eller administrera människo-gjorda mediciner.´ ´Du ska vara kapabel att leva med överflöd och bekvämlighet, du och de som är inom ditt ansvar. Det förflutna, nutiden och framtiden ska inte hålla några hemligheter för dig. Varken ska liven av dem som du korsar.´ ´Du ska alla vara all vetande, all seende och alls-mäktiga. En Gudomligt Förverkligad varelse som kommer sätta sin kunskap till god användning för sig själv och för resten av hela den Mänskliga rasen.´

När Gudomligt Förverkligande blir till så kommer själen balanseras med kroppen och så ser man från en högre höjd det som står fast för ens öde ska uppnå sin fulla potential och bli möjligt att göra och det vad som är övrigt.

Jag tror andligt förverkligand hör till det också…

"MORE INFORMATION ABOUT ESSENE PRACTICE TECHNIQUES 

As a practicing Essene, you will go through various techniques, regroup your progress, and find ways to use this more. It often takes a few months of practice to make it a habit of staying relaxed and “tuned-in” to your Holy Guardian Angel. This provides a path of clear positive energy for you to tap into, as you strengthen your connection with Elyonin, your spiritual helpers and your HGA. 

Being an Essene is a whole way of life."

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Annons:
Upp till toppen
Annons: