Läst 928 ggr
Hugohugo
2017-03-04, 15:45

Universell gemenskap - grupp av första insikter.

Liten andlighet - insikter om vad som en redan  vet som tidigast (Det Största Gemensamma):
2 - Fred och ordning och "luftighet".

3 - Upp gånger tusen steg och verkligare nivåer.
4 - Leva och låta leva.
5 - Förtjänst och rättvisa och försvar.
6 - Minne och sanning, samt utveckling och pragmatism.

(1 - Viljan och ödmjukheten för fokus/uppmärksamhet,  från dessa tidigare punkter, som är bland allt och mot mer ihop med allt i ett rent vis.)
PS: En hyllning till Rabbi Désirée R. Ntolo, hon.
/
As like the first commandment mention that one would try find ones home of access ones divinity for hundred procent and completely. So do I quite likely find qualities one build ones analyze of other further aspects of involving in a religion. These aspects would be universal most common for starter and fondation of bring a order of analyze further a religion. So a healthy little spirituality resemble insights like to say:

2 - Peace and order and "airyness"(free choice and rest are enough balanced for the greater good/peace)
3 - Up multiplied a thousend steps and more real, are the uplifting through levels to the divine.
4 - Live and let live.
5 - Deserving and justice and defence.
6 - Memorizing och truth, aswell development and pragmatism

(1 - The above princip could be said like: the will and humbleness for focus and get aware, from these points above here, toward be among all there is and toward together with all in a pure wise
PS: Regards and thanks to Rabbi Désirée R. Ntolo, she.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.  

[Hukanson]
2017-03-23, 13:21
#1

Mycket intressant och mycket växande i betydelse!

Universell gemenskap måste grundas på universella principer som måste integreras i själens all förmågor och vara vägledande för fortsatt tillväxt. Detta är avancerat! Detta är allas vår framtid och en liten ansträngning att söka förstå redan nu är en skatt att glädjas åt i universum.

Hugohugo
2017-05-01, 13:04
#2

Dessa begrepp är förståss på just leva och låta leva och fred och hederligt jobb ur sanning och sunda sinnen. Vad som är mycket viktigt att ta för sig för se hur de avslöjar en hel ordning och vidgar den på sin nivå, medans vi har en bunt av allt annat i livet samtidigt, för inte är livet mer än en röra och tycks styra oss utifrån… men fel att avskaffa den nytta man ändå förmår medan man böjs av det yttre… Men någonstans i allt är det best vara bstämd och ta undan för undan en disciplin om styra mer och mer, så balansen bärs ur ett inre som kan sedan öppna sig än mera för världen för det har blivit starkare och modigare och friare och lugnare.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.  

Upp till toppen