Annons:
Läst 1156 ggr
Hugohugo
2016-11-24, 11:45

Det nästan kolsvarta och tredjebudordet.

Om man blir medveten om att det minsta och ändå existerande är det ljus som är snäppet från det kolsvarta, så är det vad som blir motställt då det ljuset ökar till mängd, så det blir något annat. Och för att något ska finnas i det nästan kolsvarta är det bara nyansen av mycket mörkgråa toner som får rum i samma nivå. Istället för säga att det nästan är kolsvart är det ändå tal om kalla det för svart som natten. Natten är för människan en tid av främst sömn, då allt vilar och det hela finns kvar men ändå inte är fullt där. Snarare är det som ha dukat i ordning eller paxat en plats till vad dagen ska inrymmas till sen då morgonen kommer. På engelska är ordet barrelled names vad som åsyftar detta fokus. Ren respekt i ödmjukhet är för det största Goda är bättre än att direkt ha släppt in det och beter sig som om man inte vill ta sig an den verklighet det för med sig. Alltså missbruka inte namnen på det gudomliga. Själen är i början alltid mest till det jordiska, och kommer alltid ha tid i det jordiska som inte passar direkta besök av det gudomliga. I ta hänsyn till detta, så ökar ens välsignelser mångt mycket mer. Det är en ödmjukhet och sund förståelse av ens tillvaro av tillhöra två världar, där själen är en miniatyr av den gudomliga världen. Det gudomliga som finns i själen kan ha sitt ljus tänt för det är dess eget (sitt egna) och ändå den gåva vi ska ha med oss in i det jordiska livet. Själs ljus rör sig ispektrat av "svart" och vitt och grått däremellan, om man ska förenkla det som ger en god vana utifrån vad jag prövar.

Jag har kommit tänka på detta med av läst om den nya förklaringen till vår tid om de tio stora budorden i bibeln, som står i hennes bok (författaren Rabbi Désirée R. Ntolo´s bok:) The sacred and the profane.

Se även detta som säger något om det gudomliga som är aktivt runt oss än om vi inte inkallar dem till lyssa upp, inte mindre effektivt för om det är natt eller dag. Bara mindre knepigt ha göra med dem om det är natt. Man är till viss del även mindre påverkbar till nyckfullheter från andra influenser som är svåra att komma till rätta med från de andra dimensionerna:

Länken: ELYONIN - The Ancient Creators of Humankind

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Annons:
Hugohugo
2016-11-29, 18:46
#1

''What is the matter to try if you can't listen?
How more exist, so the great are before the little.
The great search are with soon knowing." Väntar man sig någon effekt utan jobbat in sig i nivå med delta i nuet med vad som är inom räckhåll och leder en i rätt riktning till överblicka, så kommer ens unika själ hitta sitt hopp och kraft att höja sig över livets framgångar och motgångar med en balanserande kraft som ger en högre väg och större gott i livet. Apropå länken till några sidor ur boken av Rabbi Désirée R. Ntolo.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2016-11-29, 18:50
#2

#1 Oj missade grammatiken: åsyftade säga "så" i sammanhang av komma från:  Om att förberedelser leder resultatet att komma till. Eller kanske inte, någon som hört/trott på det? och sparat svaret?

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2016-12-01, 09:14
#3

#0 En analys och verifiering?:

Mina ord? Eller andras har inte förståelse som en uppenbarelse till någon som inte ens hänger med på bevisföring i det den litar på är korrekt.
Tänk då följande:
Om En person ska kunna ha en sammanhängande och komplett koll, så är det från  att vara ''jobbigt'' medveten och uppmärksam tills vi är van med det om hålla spåret till det relevanta. En observations förmåga övad på vad vi har tillhands att observera med se det på distans/överblick, så kommer du veta säkert om du har uppmärksamhet i observation.  Rätt mängd och kvalitée..

Mina ord?
Tänk då igen följande är kärnan i själva all forskning*:
Om En person ska kunna ha en sammanhängande och komplett koll, så är det från  att vara ''jobbigt'' medveten och uppmärksam tills vi är van med det om hålla spåret till det relevanta. En observations förmåga övad på vad vi har tillhands att observera med se det på distans/överblick, så kommer du veta säkert om du har uppmärksamhet i observation.  Rätt mängd och kvalitée..

Hej!!! För utgå från det konkreta och livet kommer med, som vi själva måste välja hur vi odlar eller hindrar i oss själva, som själ… Sånt som rotar tankarna till konkret som blir observerat, så om det mest gudomliga börjar typ i något som kan formuleras så här: 
3: En tillräcklig stor del av världen och kroppen är i symbios eller så med varandra. vilket är en intressant tanke att pröva om själen. 
2: Svaret på: Hur är det med allt då det blir dag och natt på den plats man är? och lite till… samt 
1: Observation, vetande, uppmärksamhet eller medvetande, samt vanor,
4: effekter till det pragmatiska av godhet, hopp, kraft i mod/styrka, smarthet, minnet,  själens unikhet eller som det största jag en har..

.

PS: den ena formen av hur forskning ytligen skiljer sig från den gudomliga forskningen i vissa lägen om inte ändå även som oftast (men inte mer nödvändigt än vad som det är för tillgång på resurser* =
Vetenskaplighet med omständigheter som även förenklar till bra är ju studier/undersökningar: kliniska, dubbelblinda, randomiserade och jämförda på de blivit upprepade, samt granskade av flera experter.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2017-01-21, 19:18
#4

Jag citerar en text jag tänker kompletterar det jag sa, jag vet ju inte allt, och ingen diskussion om ingen feedbak finns ;-):

"Färger är svaret för flexibilitet och egen space. Mörkröd bakgrund och mörkgröna linjer ger en mild lugnande effekt:

Dyrkan är att gå in mer om någonting, som att fokusera på detaljen mitt i fokuset. På ett sätt är det bäst ha fokuset på vad som är enkelt och helt. Bara Gud den Ende, säger sig självt vara det enklaste och rymma allt som sedan blev även skapelsen och det som tillåts vara fritt i kärlek och gudsfruktan. Bara när man ser den andre, så kommer man över från sitt navelskådande och slentrian till följa vad som är ett mycket jag-löst liv och ett halvt-liv. Dyrkan av himmel, jord och hav är fel: Att dyrka det starkt tydliga som eller mest exotiska och däremellan solen, är en lätt fara Det milda och trygga är bättre och snällare (vilket hittas hos Gud Den Högste, som bara är). Sen även finns de som dyrkar saker, teknik och kulturens bokstav (de så kallade idolerna, som de kallas i bibeln), men kom igen tror vi verkligen vi är URSPRUNGET TILL att vi kan skapa något?, inget av vad än nytt för oss som skapas är främmande för Gud Den Allsmäktige. Sen finns det tredje om dyrkan av Liv. Bara dyrka allt sådant sätter en i vinkel bort från mogna och vara fullständigt kärleksfulla och rättvisa, livet blir halvt och spiller ut sin ungdom och potential till evig lycka i all sin variation som passar. Frestelsen är verklig, men värdigheten blir sågad av vår brist i ödmjukhet mot oss själva och andra (med dyrkan till Gud och respekt till människor!).

PS: En psalm/bön om fokus för ge rätt:

Jag dyrkar med pris och bön för få nåd från födantunnade/nattade namnet Kr-m G-d, till dit springer jag. Låt mina fiender jag undviker, men som kommer för anfalla mig, gå till mötes av närheten från födantunnade/natted namnet Br-tn-ng G-d.

För nåd skyndar jag till L-t-n Kr-m G-d, förlåtelse och mognad hänger ihop med nådens överflöd, allmakt och lösning till allt.

Låt attackerarna i sin stelhet och passivitet bli halvbrutna och hamna ur vägen, det ber jag födantunnade/nattade namnet H-lvbr-tnd-. G-d.

Likt detta är det som kramar, lite kramar, bryter och halvbrytande. För vi må med mognad bli dotter och son likt gudar (men inte samma), eftersom vi kommer ändå va med den andra delen av vår existens som är om vara tjänare.

Inget annat kan verka ersätta G-d den .-nd-. .

Det kommer inte vara en framtid längre om att paradiset och helvetet är på väg, när vi själva överdriver vår stolta arrogans som hindrar oss själva och nedmuntrar eller bedrägligt frestar andra i sin halvdanna dyrkan eller dyrkar helt fel. Samt allt medans ett största offer eller gåva av dedikera oss med en grund om ha allvar för mogna i pris och bön.

De som verkar stegra sig till sådant, kommer rent konsekvent nå responsen av belöning eller straff, lätt mattematik.

DS: Förklarande detaljer:

 (Saker som är onda och fel är att bara för stunden lyckas motverka en del och tycka detta var väl skönt. Det är väldigt uppenbart likt att man inte kan flyga på annat sätt än acceptera de fysiska lagarna, en skön och lyckat resultat kommer om man inte i arrogans ignorerar faktum och verklighet som går bevisa inför sig själv till att börja med, alltid i störst fokus kan vi inte bedra oss, men vi är inte på ett ögonblick rätt färdiga, allt tar tid och successivtet och nåd. 

I fred och fred gjord på undvika intressen som måste vara i konflikt, är två av fyra nyanser. De övriga är att Det finns de onda som vill gå till krig uppmuntrade av tjusas av makten av vara galna. Sen för det andra är det de goda som inte bara nöjer sig leva halva liv som rättskaffens invånare, för det är ingen ultimat och långvarig framtid, än om man inte ändrar sig, så går man under med större ära än inget alls (om man inser att ett halvt liv är ju att tacka nej till dyrka HELHJÄRTAT och det mer som kommer av fokus. Frestelser smyger sig lättare till skapa fördärv hos de som tvivlar eller är passiva komma vidare, såna personer är som att de alltid vill förbli bebisar. Men naturen är visare gjord än så. Hur kan man vara en förälder för alltid? Bara Gud kan det, det kostar mycket mer energi och bromsar skydd och välsignelser som väntar runt hörnet till alla som VILL BLI UPPLYSTA OCH BLI LIKT gUDAR.) "

Den tycks stärka vad som sagt i de tio stora budordens Moderna utlägg ifrån Rabbi Désirée´s (Rabbi Désirée R. Ntolo) bok The Sacred and the profane. Om något ska bli kvar av den boken är det ju ändå budordens kraft från oss till ha gudomlig hälsa som gynnar hela världen genom den mognad som sker inom oss.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2017-01-21, 19:20
#5

Del för del - Jag citerar en text jag tänker kompletterar det jag sa, jag vet ju inte allt, och ingen diskussion om ingen feedbak finns ;-):

"Färger är svaret för flexibilitet och egen space. Mörkröd bakgrund och mörkgröna linjer ger en mild lugnande effekt:

Dyrkan är att gå in mer om någonting, som att fokusera på detaljen mitt i fokuset. På ett sätt är det bäst ha fokuset på vad som är enkelt och helt. Bara Gud den Ende, säger sig självt vara det enklaste och rymma allt som sedan blev även skapelsen och det som tillåts vara fritt i kärlek och gudsfruktan. Bara när man ser den andre, så kommer man över från sitt navelskådande och slentrian till följa vad som är ett mycket jag-löst liv och ett halvt-liv. Dyrkan av himmel, jord och hav är fel: Att dyrka det starkt tydliga som eller mest exotiska och däremellan solen, är en lätt fara Det milda och trygga är bättre och snällare (vilket hittas hos Gud Den Högste, som bara är). Sen även finns de som dyrkar saker, teknik och kulturens bokstav (de så kallade idolerna, som de kallas i bibeln), men kom igen tror vi verkligen vi är URSPRUNGET TILL att vi kan skapa något?, inget av vad än nytt för oss som skapas är främmande för Gud Den Allsmäktige. Sen finns det tredje om dyrkan av Liv. Bara dyrka allt sådant sätter en i vinkel bort från mogna och vara fullständigt kärleksfulla och rättvisa, livet blir halvt och spiller ut sin ungdom och potential till evig lycka i all sin variation som passar. Frestelsen är verklig, men värdigheten blir sågad av vår brist i ödmjukhet mot oss själva och andra (med dyrkan till Gud och respekt till människor!). ………"

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2017-01-21, 19:21
#6

Del för del - Jag citerar en text jag tänker kompletterar det jag sa, jag vet ju inte allt, och ingen diskussion om ingen feedbak finns ;-):

"……..PS: En psalm/bön om fokus för ge rätt:

Jag dyrkar med pris och bön för få nåd från födantunnade/nattade namnet Kr-m G-d, till dit springer jag. Låt mina fiender jag undviker, men som kommer för anfalla mig, gå till mötes av närheten från födantunnade/natted namnet Br-tn-ng G-d.

För nåd skyndar jag till L-t-n Kr-m G-d, förlåtelse och mognad hänger ihop med nådens överflöd, allmakt och lösning till allt.

Låt attackerarna i sin stelhet och passivitet bli halvbrutna och hamna ur vägen, det ber jag födantunnade/nattade namnet H-lvbr-tnd-. G-d.

Likt detta är det som kramar, lite kramar, bryter och halvbrytande. För vi må med mognad bli dotter och son likt gudar (men inte samma), eftersom vi kommer ändå va med den andra delen av vår existens som är om vara tjänare.

Inget annat kan verka ersätta G-d den .-nd-. .

Det kommer inte vara en framtid längre om att paradiset och helvetet är på väg, när vi själva överdriver vår stolta arrogans som hindrar oss själva och nedmuntrar eller bedrägligt frestar andra i sin halvdanna dyrkan eller dyrkar helt fel. Samt allt medans ett största offer eller gåva av dedikera oss med en grund om ha allvar för mogna i pris och bön.

De som verkar stegra sig till sådant, kommer rent konsekvent nå responsen av belöning eller straff, lätt mattematik. ………"

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Annons:
Hugohugo
2017-01-21, 19:21
#7

DS: Förklarande detaljer:

 (Saker som är onda och fel är att bara för stunden lyckas motverka en del och tycka detta var väl skönt. Det är väldigt uppenbart likt att man inte kan flyga på annat sätt än acceptera de fysiska lagarna, en skön och lyckat resultat kommer om man inte i arrogans ignorerar faktum och verklighet som går bevisa inför sig själv till att börja med, alltid i störst fokus kan vi inte bedra oss, men vi är inte på ett ögonblick rätt färdiga, allt tar tid och successivtet och nåd. 

I fred och fred gjord på undvika intressen som måste vara i konflikt, är två av fyra nyanser. De övriga är att Det finns de onda som vill gå till krig uppmuntrade av tjusas av makten av vara galna. Sen för det andra är det de goda som inte bara nöjer sig leva halva liv som rättskaffens invånare, för det är ingen ultimat och långvarig framtid, än om man inte ändrar sig, så går man under med större ära än inget alls (om man inser att ett halvt liv är ju att tacka nej till dyrka HELHJÄRTAT och det mer som kommer av fokus. Frestelser smyger sig lättare till skapa fördärv hos de som tvivlar eller är passiva komma vidare, såna personer är som att de alltid vill förbli bebisar. Men naturen är visare gjord än så. Hur kan man vara en förälder för alltid? Bara Gud kan det, det kostar mycket mer energi och bromsar skydd och välsignelser som väntar runt hörnet till alla som VILL BLI UPPLYSTA OCH BLI LIKT gUDAR.) "

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2017-01-21, 19:25
#8

#5 , #6 och #7 :

Den (citerade texten om färg och skyddet i se skillnad på sitt och andras, acceptera att vi växer till vår egna form som inrymmer Kosmos, det är mognad) tycks stärka vad som sagt i de tio stora budordens Moderna utlägg ifrån Rabbi Désirée´s (Rabbi Désirée R. Ntolo) bok The Sacred and the profane. Om något ska bli kvar av den boken är det ju ändå budordens kraft från oss till ha gudomlig hälsa som gynnar hela världen genom den mognad som sker inom oss.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2017-01-21, 19:26
#9

#0 Är ju inte alla delar av saken. Man måste ha färg först och främst om man vill ha space!!! och stå upp för sig själv mer moget.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2017-01-21, 19:28
#10

Visst ni att varje budord i sig är om flera delar. De slutar inte bara i den första Tio samlade skaran.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Upp till toppen
Annons: