Läst 2525 ggr
[rara]
2014-12-25, 12:19

Sanningen - ett väglöst land

Citerat ur: http://paranormal.se/mirror/sokaren/www.sokaren.se/INDEX382.HTML

"Krishnamurti inser människans begränsning, när det gäller att förstå tillvaron, och han menar att denna begränsning är ett grundläggande faktum som man måste beakta, när man reflekterar över vår existens och universums natur."

"Man måste vara fri från alla utstakade vägar för att kunna själv upptäcka sanningen, förklarar Krishnamurti. Han menar att envar måste förlita sig på sin egen förmåga att se och inte vara beroende av någon annan. Fri är man först när man ställt alla färdiga trossystem åt sidan och beslutat sig för att söka själv, utan ledare, utan auktoriteter. Det gäller att se bortom alla föreställningar om världen, om hur den bör vara, fri från alla begränsande och förvanskande tankar om världen. I den djupa inre stillheten, där sinnet är tomt, tankarna utan syfte, kan människan se klart och sant hur det verkligen är. "

retep
2014-12-25, 13:36
#1

Måste säga att Krishnamurtis ord tilltalar mig mer än de av Osho. Som jag uppfattar det så refererar de båda till stillheten inom, till det transcendenta, till Självet och Källan för Allt, allt som skapas och sker i sinnevärlden, i känsla, tanke ord och kandling.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2014-12-25, 13:59
#2

Om samma sak säger Osho: http://www.osho.com/read/osho/osho-on-topics/ramana-maharshi

"All your knowledge has to be dropped so that you become knowing, so you get a perfection, a clarity, so that your eyes are not filled with theses, or theories, with prejudices, concepts; so your eyes have a clarity, an absolute clarity and transparency, so that you can see. The truth is already there. It has always been there"

Mig tilltalar nog både och, rätt så lika mycket :)

retep
2014-12-25, 16:32
#3

Det var inte min mening att göra en gämnförelse. Min uppfattning beror nog mest på hur jag tolkade Osho's förklaring kring egot. #2 tycker jag stämmer bättre med hur jag tänker.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2014-12-26, 12:49
#4

Mig har Oshos  förklaringar kring egot hjälpt oerhört mycket genom min egen process… Speciellt denna länk http://theunboundedspirit.com/ego-the-false-center/

Kanske därför jag länkar så mycket till honom. Men vem som inte intresserar sig behöver ju inte läsa utan kan gärna befatta sig med andra saker. Tänker bara att det kanske kan vara till hjälp för någon, om inte är ändå ingen fara skedd :)

retep
2014-12-26, 16:49
#5

Det kan visst intressera mig, även om jag har en annan erfarenhet och genomgår en annan process för att erfara Självet. Kan hålla med om mycket av det Osho säger om egot och hur vi identifierar oss med det yttre, med relationer och samhället. Men det är inte min erfarenhet att egot måste bort innan man kan nå självet. Som Osho själv säger så kommer Självet först, det är och har alltid varit där! Det är också därför att vi kan transcendera och ta oss bortom egot och erfara självet. Att regelbundet genom meditation och yoga erfara Självet, betyder att vår ego uppfattning kultiveras och och höjs genom den ökade medvetenheten. Egot transcenderas och går upp i Självet? Genom denna teknik eller process att från aktiviteten och egot regelbundet besöka stillheten inom, Självet, Källan, blir vi förtrogna med vår egentliga Källa, med Självet och vi kommer tillbaka till egot med en medvetenhet om att vi trots egot, Är Självet. Kultiveringen av egot, eller borttagandet av det sker härigenom mer och mer spontant med kraft från Självet och Källan som vi nu har kontakt med.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[niklaeri02]
2014-12-26, 18:10
#6

Hej igen! Jag läste några böcker av Osho då jag var yngre och har fått uppfattningen att "Osho-kulturen" är ganska provocerande även om han kan ha fina förklaringar om upplysning t.ex. Tycker dock att reteps förklaring om att man är en person även efter upplysning, att personligheten finns kvar i ett upplyst tillstånd, kanske är mer vetenskaplig och stämmer ganska bra med mina egna erfarenheter. Har dock mest fastnat för Mooji (http://www.mooji.org/) och Yogani (http://aypsite.org/) av de så kallade upplysta lärarna. Även om den sistnämnda är mer teknikinriktad. /Niklas

[rara]
2014-12-28, 11:45
#7

Jag länkar till dom här texterna för att både Osho och Krishnamurti egentligen inte beskriver hur någonting är utan snarare för att vi ska få en förståelse att det finns saker som inte går att förklara och som förståndet inte kan förstå.

Tänk på… vad är det som strävar efter andlig utveckling? Vad är det som gör sig en beskrivning av det som förståndet och egot inte kan förstå? Vad är det som fattar beslutet av att använda sig av tekniker och meditation? Det är den enda delen i oss som aldrig kan bli upplyst och det är förståndet och dess uppfinning egot. Allt annat i oss är redan upplyst och har alltid varit. Det är bara förståndet som delar upp och klassar olika medvetandetillstånd som någonting och som försöker att rationalt beskriva det som inte är rationalt. Vad har det då för mening att sträva efter någonting?

retep
2014-12-28, 19:16
#8

Hur skall jag då förklara och tolka min egen erfarenhet av de tre medvetandetillstånd jag lever med varje dag, förklara att jag kan erfara ett fjärde medvetandetillstånd där egot inte är närvarande…att det existerar ett femte, sjätte och sjunde…

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Hugohugo
2014-12-29, 16:18
#9

#0

Till detta ämne är det ändå värt att i åtminstone förbigående nämna följande citat, om lärare och aktoriteter (Jag skulle bara hävda att Krishnamurti ord i ditt citat menar de dåliga lärare och aktoriteter, som är anspråksfulla och som vill ta över ditt ansvar, och ha rollen av göra det åt dig (ditt sökande osv), det kan som ett rent faktum inte vara fråga om att motsäga det jag ska visa tankarna för i följande:

"[…]--- Det råd jag åtminstone mycket sannolik tror på är:

Det bästa tycker jag, för att saker inte ska krångla är att ha en utomstående vägledare, lärare, det är vad som gäller normalt sätt. Tex: Detta motsäger inte att du är den som gör arbetet för ditt liv. Utan är ett verktyg för en andliga väg, det kan liknas vid att människan behöver vatten för att leva, men får dricka tjock yoghurt istället (den livsviktiga vätskan blir utspridd på större volym), vilket är inte lika effektivt som vatten, men inte heller fel i sig, utan bara krångligare. Vissa saker är kanske bäst att ha lätt, speciellt då man sett hur de ska göras lätt. På så sätt att om vi kan göra något gott på ett mer perfekt sätt, så väljer vi det. Vi får andra utmaningare då vi transformerar eller ändrar oss först och därmed bidrar med mer ljus till världen. Medans det som kanske är annat, och skiljer sig från det närmaste föregående är frågan, får vara lätt eller svårt mer utifrån vår unikhet eller då vi är på väg mot denna, eftersom det senare är mer utifrån att verkligheten har flera nyanser och går mer mot en mångfald. […]"

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.  

Hugohugo
2014-12-29, 16:44
#10

#9 Apropå komplettera kommentaren jag länkar till här som ´#9´:

Detta är tankar som mycket sannolikt är överens med den källa, den jag har fått från de nära professionella och yrkesverksamma medhjälparna till den nu redan Upplysta/Andligt Förverkligade/Gudomligt Förverkligade Rabbi Désirée R. Ntolo. Samt via samtal med Rabbi Désirée R. Ntolo.

Citatet kommer från:

http://ondskaelyoninochandligtfrverkligande.blogg.se/2014/february/frid-vare-med-er-andlig-traning-och-andligt-utovande-en-saker-och-acceptabel-vag-av-flera-vagar.html

PS: för även fler läsare av denna kommentar, så:

Förutom boken av författaren, finns det sidor på nätet som är direkt från de professionella inblandade. Men en bra introduktion finns även på denna nedan mera lekmannamässiga, men seriösa bloggen (som är dedikerad till Rabbi Désirée..):

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.  

[rara]
2014-12-30, 14:07
#11

#8 Förståndet är mästare på att tänka ut sig en klassifikation för vad det betraktar som ett medvetandetillstånd och sedan räkna ihop alla som det hittar. Beroende på din egen klassifikation kan du kanske hitta hundratals olika tillstånd.

[rara]
2014-12-30, 14:37
#12

#9

Jag har också en "lärare" :)  Men han ger mig inget färdigt trossystem eller någon annan föreställning om världen, utan snarare pekar han åt samma håll som Krishnaumrti när han säger att man är först fri när man ställt allt detta och sidan :)

retep
2014-12-30, 16:45
#13

rara! Förståndet finns med oss i vårt vardagsmedvetande, det kan finnas med i sömnen, då vi är medvetna om att vi sover och det kan finnas med under våra drömmar. I Transendentalt Medvetande är inte egot närvarande och då heller inte förståndet!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2014-12-30, 17:39
#14

#13

Ja det är ju just därför man inte behöver dela upp det i olika medvetandetillstånd. För vad spelar det för en roll hur många medvetandetillstånd förståndet upplever när man i det trancendentala medvetandetillståndet ser att det egentligen inte existerar några medvetandetillstånd och att det bara är förståndet som upplever det så?

Hugohugo
2014-12-30, 18:09
#15

#10

Ops!!! 😮😕Jag får kanske ursäkta mig - En bit text saknas i denna text där jag strukit under:

"[…] Detta är tankar som mycket sannolikt är överens med den källa, den jag har fått från de nära professionella och yrkesverksamma medhjälparna till den nu redan Upplysta/Andligt Förverkligade/Gudomligt Förverkligade Rabbi Désirée R. Ntolo. Samt via samtal med Rabbi Désirée R. Ntolo.[…]"

Ska istället vara:

"[…] Detta är tankar som mycket sannolikt är överens med den källa, den jag har fått från de nära professionella och yrkesverksamma medhjälparna till den nu som redan har Mysterierna och har då potentialen till bli en Upplysta/Andligt Förverkligade/Gudomligt Förverkligade Rabbi Désirée R. Ntolo. Samt via samtal med Rabbi Désirée R. Ntolo.[…]"

Peace be with you.

Hugohugo

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.  

retep
2014-12-30, 18:34
#16

rara! Nej man behöver inte dela upp det i olika medvetandetillstånd, men det underlättar när man med hjälp av förståndet, försöker förklara, beskriva, inspirera och ge en vink kring en Universell kunskap och struktur.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

retep
2014-12-30, 19:57
#17

…och när jag så kommer tillbaka och är åter i vardagsuppfattningen, där egot och sinnet är verksamt. Då upplever jag att det Transendenta var och är ett annat medvetandetillstånd, Är, Självet, är Varande. Och när jag vaknar till medvetenhet under sömnen och vet att sömnen är ett eget medvetandetillstånd, en egen verklighet, med egen fysiologi och biokemi. Och när jag blir medveten under drömmen och bevittnar, vet att jag är i ett helt eget tillstånd, med sin fysiologi och biokemiska struktur. Och vardagsmedvetandet, vet att det är aktivitet, med sin fysiologi och biostruktur. ( om nu de orden förklarar vad jag vill säga).

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Hugohugo
2014-12-30, 23:21
#18

1) Främst till att börja med #12 

2) (samt även som en ny sida till #0)

[(följande text är åtminstone sannolikt sann)]

´1)´ &´2)´…Är detta "svar":

Kära nån - För att balansera upp citatet #0 (läs hela följande text) - Kanske inte just nu blir det något konstruktivt och färdigt av det som jag kan lära mig av: Jag behöver mer feedbak på vad du skulle behöva läsa eller göra för (omständighetsmässigt passande och personlighetsmässigt o.dyl. passande) sökande för att ha en direkt utgångspunkt av undervisning anpassad till just dig, om jag inte råkar ha något högre av sanning, som kommer fram i mötet. Förenklat: Så vida om jag överhuvudtaget har något av en lärares roll i det hela.

Som Min Lärare, Rabbi (Rabbi Désirée R. Ntolo) sa "Noboy is topping you from searching by yourself! Teachers are for those who are willing to learn from a teacher, that's all!"

 #0 ---:

Men "Sanningen" är mer omfattande än den i Krishnamurtis ord, än om det är en bra poäng sagt på en koncist sätt. Det återstår att man ser på sådant som: av ett faktum, att dessa ord inte vänder sig mot bra lärares eller "lärares" nödvändiga vägledning. All och ingen högre sanning har vi inte makten att låta dras ner till oss, den kommer via ljuset från dem som gått före av deras nåd kommer den till oss (tankefrö: de planer vi människor finner, överglänser inte Skaparens Intelligens). Den blir vi bara mogen för om vi breddar oss i sanning (därtill behövs en ödmjukhet och vördnad i ens inställning) tills det högre kommer till oss. Att skaffa sig sanningar via sin egenmäktighet är äckligt och avskyvärt. De som vägleder kan inte göra att vi omfamnar en vidare och bredare omfattning av sanningar åt oss, för det innebär att man gör sig redo att utveckla sig till högre sanningars nivåer. 

FORTSÄTTNING FÖLJER I NÄSTA DEL (här i tråden):

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.  

Hugohugo
2014-12-30, 23:22
#19

Del två på #18

I allt det jag säger här och sagt så menar jag att man söker sanningen, den finns redan, men den kommer vi inte åt om vi inte avstår från, hitta på illusioner eller fastna i illusioner. Detta är den första delen att segra inom, vilken sida är bäst sanning eller illusion?

 Det man själv gör är att man ser att sanningen väver ihop flera ståndpunkter och inte nekar någon av dessa en positiv/rättmätig plats. Den högre sanningen gör inte detta arbete åt oss, det gör vi. Det är via oss sanningen får ett fortsatt liv i oss. Men det är vägledningen som kommer med livet från de högre makterna, som ger vår möda ett mål, som vi inte finner själva. Utan en högre sanning kommer fram genom en vägledning, som vi inte klarar av ställa samman själv, vi kan bara förbereda oss och försöka bearbeta det vi redan har.

 Om det vore så att vi avgör då den högre sanningen kommer till oss, så skulle vi även omfatta ståndpunkten att vi inte gör vårt egna arbete för söka sanningen. Om vi tror att det är så att vi testar allt för göra att det något högre ska vilja komma till oss, så skulle det motsatta som sagts här, vara för krångligt för att lyckas överhuvudtaget. 

Än i vår ensamhet så är vi inte riktigt ensamma. På toppen av all sanning vi kan nå, är vi inte i vår intelligens att klara av göra vår yttersta plan för våra liv, den plan vi kan finna, men inte ändra. Men den kan ändras åt oss. Vi har fått den utifrån vår egna egenskaper och dessa trancenderas av Guds egenskaper av att omfatta all sanning. Så det finns ingen möjlighet från oss att smida planer som kan vinna oss något, som inte kan motverkas av att Gud ser något fel med dem. Om vi inte gör vårt, så kommer det inte förändra Guds egna görande. Vi kan bara få fler chanser, av väldigt mycket "outtömlighet"/omfattande reportoar. Det finns mycket nåd hos Gud för Han är störst. Men allt har ändå ett mått, så konsekvenser uppstår för det vi gör. Man kan ändå inte då neka till att vi har tillräckligt med chanser och en fördel som kan vändas mot det onda. Men ondskan är dåraktig, den trotsar vad som inte kan ändras, dess liv är kort. Det vi gör kan vinna gehör av Gud. Förenklat: Men vi kan inte utifrån att ta Guds plats, där vi måste förvränga all sanning. Vinna någon högre sanning. Den måste Gud ha gett oss. Förenklat: Ingen konst av "sökande" klarar av gå vägen till högre insikt då den kommer från denna väg av dårskap/ovisdom. Det som kommit på villovägar till dårar kommer såsmåningom att återgå till sin Mästare (Gud). Aldrig att allt kan vältas ut till dårarna.

FORTSÄTTNING FÖLJER I NÄSTA DEL (här i tråden):

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.  

Hugohugo
2014-12-30, 23:23
#20

Del tre #19

Vi behöver Gud - de goda är automatiskt enligt Gud:

Allt som vi har som människa är inte med den egentliga enda säkra evigheten, där all sanning vilar och till viss del utgår. Den högre sanningen ger vi inte oss själva, för vi kan inte föda oss själva (vi behöver en orsak, annars så skulle det motsäga alla mål som vi har med sökande o.s.v. andra ämnen). Visst är vi på ett sätt evig i vår själ/Självet, men den är ändå inte jämförbar med Guds, det är typ helt annat än något samma av klasser, ej heller samma element. Det vi är ÄR ATT VI ÄR LIKA GUD, i olika positioner i vilka vi kan dela in oss i. 

Det krävs en relation. Förenklat: I grunden är det en ensam människa och Gud ihop, utan detta samspel, skulle bara Gud ha sanningen och människan dömd till blindhet. "Sanningens" funktion är till viss del bortom människan, än om vi liknar Gud och kan omfamna sanning, så då vi blir Andligt Förverkligade (förenas i medvetenheten med vår själ och Högre själv). Innan det så är vi bara ordinära och inte övernaturliga till den utsträckning som är värd att tas fram som något lika stort, då man jämför med det vi uppnår i det Andliga Förverkligade tillståndet. Det är inte en fråga och ett faktum att vi antingen har gått själva eller att vi har vägledning, utan sanningen bekräftar bägge två.

Som Min Lärare, Rabbi (Rabbi Désirée R. Ntolo) sa "Noboy is topping you from searching by yourself! Teachers are for those who are willing to learn from a teacher, that's all!"

Frid vare med er/dig.

Hugohugo

PS:  …en fortsättning på innehållet, främst om Andligt Förverkligande, är följande källa (bättre källor är den direkt från Rabbi Désirée R. Ntolo, samt dennes medhjälpare):

http://ondskaelyoninochandligtfrverkligande.blogg.se/2014/february/frid-vare-med-er-andlig-traning-och-andligt-utovande-en-saker-och-acceptabel-vag-av-flera-vagar.html

Sedan är länken nedanför, om sådant man ska bemästra (tex som att aktivera positivtet mfl annat, om jag beskriver det rätt nu, se efter själva):

http://www.theessenes.co.uk/

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.  

[rara]
2014-12-31, 13:05
#21

#17

Kanske det här förklarar saken bättre än vad jag kan.

http://tmgnow.com/repository/cosmology/syntax.html

retep
2014-12-31, 13:26
#22

Jag är ganska förtrogen med Castaneda, läste och födjupade mig i deras Värld under 70-80talet och har ofta använt mig av den andra syntaxens innebörd. En kunskap och ett synsätt som jag redan tidigare tillgodogjort mig genom mina erfarenheter av Transcendental Meditation och studier av Veda

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2015-01-01, 12:09
#23

#22

I så fall har du kanske lagt märke till att även den andra syntaxen bara är förståndets sätt att se saker och ting.

"He will conclude all that, and much more,
perhaps without ever realizing
that he is merely confirming
the syntax of his mother tongue."

retep
2015-01-01, 13:10
#24

Visst, det finns som sagt inget annat sätt för egot, förnuftet, förståndet att se saker på! Däremot går det att direkt erfara Medvetandet och den information, kunskapsstruktur som ligger till grund för skapandet av vilken som helst syntax!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2015-01-01, 13:37
#25

Men om man vill erfara något som det inte finns en beskrivning för är det inte bra att mata egot med beskrivningar.

retep
2015-01-01, 15:41
#26

Nej! Beskrivningarna kommer först efter att man erfarit det som inte går att beskriva, när man är tillbaka i egots verklighet, där man upplever att det man varit med om inte går att beskriva men att det var att erfara Medvetandet, Kärlek, lycksalighet, oändlighet och att det var ett helt eget tillstånd.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Hugohugo
2015-01-01, 20:37
#27

#25

#26

(sannolikt sant:)

Det som får sägas om dessa saker som ni pratar om är att då man utgår från egot och kroppen så talar de om en förståelse och visdom i en medvetenhet, som finns på sin egna planhalva. Men då man kommer in i det heliga andliga som Själen och Högresjälvet har en relation med, så har man en förståelse som är på ett annat språk. Men det är knappast fråga om att allt är bara på ett sätt utan medans man är på en annan plan-havla så fylls den av inblicken i en annan värld som bredder ut sig, den ligger bortom den fysiska. Men kanske man ser inte mångfalden i början, men då är man ändå inte helt ett med HELA sin Själ. Då man är i sin själ så finns det också andra själar, de är förenade i ett och samma sort ´substans´ och ´form´ men de alla är ändå enskilda. En mystisk hållning av att förståndet inte kan vara en brygga över och ha bevis för att vägen till det andliga är något bra och vad det innebär är en villfarelse om den funktion sanningen fyller. Sanningen finns till på rätt sätt även då den inte är på samma sätt av uttryck för det finns olika nivåer. Ett fysiskt exempel på olika nivåer är att man talar om hur olika sinnen uppfattar världen, inget sinne i sig ljuger då det används, men det är egots potential att göra dåligt som kan göra att lögner uppstår. Egot i sig har med sin fria vilja potentialen att göra både gott och ont. Att förädla egot är de bästa och främsta stegen att ta innan man försöker sig på transcendera till sin själ, det är så vägen ser ut. Det finns inget viktigare än att försäkra sig om att godheten, heliga kärleken osv, är avvgjort det man väljer. Än om det i praktiken inom det mer unika hos människor, så skiljer det sig åt mellan människor, så är dess nyss understrykta meningar det som är reglerna att gå efter om man vill nå verklig framgång och vara stark osv. De kan göras och levas med olika uttrycka men meningen/andemeningen är densamma. Jämförbart är om man liknar detta till då man ska hålla på med mattematik. Än hur långt man går i medvetande tillstånd, så kommer den friviljan att alltid vara en faktor man ska hantera, man behöver mer bemästra att göra gott än att gå framåt till nya medvetandetillstånd. Här ligger allvaret, då man har att göra med andliga.

Frid.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.  

[niklaeri02]
2015-01-03, 05:28
#28

Hej Ni skrev om dröm som en annan verklighet. Tänk om vakenhet är en slags dröm genom sinnena? :) Mooji nämner dröm lite snabbt i denna video:

Upp till toppen