Annons:
Läst 1803 ggr
allhealing
2014-12-24, 14:28

Förändra din verklighet, förändra ditt liv.

Bär du på en inom dig ständigt gnagande känsla av oro och ångest? En oro och ångest som bara försvinner när du flyttar ditt fokus till en fysisk eller tankekrävande aktivitet? För många människor är detta vardagsmat. Det är det enda sättet att leva dom känner till. Ett liv som bollas mellan ett inre lugn som när vi blir för avslappnade väcker minnen till liv som framkallar ångest eller oro.

Grundtillståndet för det jag kallar inre lugn är total avslappning. I grundtillståndet för total avslappning existerar inte inlärda beteenden såsom ångest, oro eller någon annan form av inlärt konfliktbeteende. Total avslappning är en tillåtande miljö som möjliggör för mötet med dig själv på ett än djupare plan där sammansmältningen med själen är möjlig att uppnå.

All form av konflikt oavsett vilken form den tar sig är därför enbart en mänsklig upplevelse möjlig att uppleva i kroppslig form. Konfliktens bundsförvant är splittring. Där splittring betyder en dualistisk värld där gränser existerar på så många plan som möjligt samtidigt. Gränser mellan individer, grupper, byar, städer, distrikt, regioner, landsdelar, länder, allianser, allianser inom allianserna, kontinenter. En verklighet som presenteras på det här sättet blir därför när varje enskild individ tolkar informationen en förståelse för hur verkligheten fungerar. Vilket i sin tur ger mallen för hur varje enskild individ ska agera inom den förståelsen. Dvs hur man rör sig inom de ytterligheter som presenteras tolkat inifrån varje enskild individs förmåga att ta till sig den här informationen och utifrån det sedan processa informationen och därefter slutligen agera.

Detta är dock bara halva sanningen eftersom var enskild individ inte enbart formas av hur den yttre miljön fungerar. Precis lika viktig är hur den inre miljön formas. En människa kan inte förhålla sig till någonting innan upplevelsen av separation existerar. Min förståelse av hur verkligheten hänger samman är därför att allting är ett. Min förståelse är även att människan inte längre minns att det är såhär och därför har möjligheten att uppleva sig som separerad från helheten. Det är därför min förståelse att människan alltid har åtminstone tre alternativ. Där valet är att närma sig helheten, upprätthålla balansen som idag råder eller dra sig än mer bort från helhetsupplevelsen.

När ett barn blir till och växer upp sker detta i en såväl yttre som inre miljö, såväl hos barnet, hos de som uppfostrar barnet, som den yttre miljön barnet och de som uppfostrar befinner sig i. Dessutom påverkas såväl barnet som uppfostrarna av arvet de bär med sig. Det finns därför redan i barnets inledande skede av livet mängder av såväl inre som yttre faktorer som påverkar vad det är som kommer att bli den blid barnet ges av hur verkligheten fungerar.

Allting som sker i harmoni med insikten att allting är ett kommer därför hjälpa barnet till en mer harmonisk upplevelse av det som kallas livet. På samma sätt kommer allting som sker i disharmoni med insikten att allting är ett leda i den motsatta riktningen. Hur ett barns medvetande programmeras under hela sin uppväxt är därför avgörande för hur det barnet sedan under resten av sitt liv kommer att fungerar i harmoni eller inte harmoni med sig själv såväl som med sin omgivning.

Detta väcker därför nästa fråga till liv. Hur ser arvet och miljön ut vi uppfostrar våra barn inom? Är det en för alla hela tiden alltid pågående harmonisk miljö där ingen individ bär på inre ångest och oro uppfattningar om hur världen fungerar? Eller är det så att de flesta av oss bär just ångest och oro inom oss och därmed även fortsätter förmedla den bilden av verkligheten till såväl oss själva som omgivningen? Och om detta är sant, varför gör vi ingenting åt detta eftersom det är grundorsaken till att den värld vi lever i inte fungerar i harmoni med såväl sig själv som sin omgivning? Istället fortsätter vi skapa disharmoni ofta utan att ens vara medvetna om att det är såhär grundprogramvaran för hur livet fungerar ser ut?

Det är därför ingen skillnad på hur ett datorprogram programmerats eller hur en människa programmerats. Bägge programmen är möjliga att förändra. Frågan är därför inte om det går utan hur den omprogrammeringen sker.

God Jul

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Annons:
[rara]
2014-12-25, 13:33
#1

Undrar, hur gör man för att hjälpa folk till att bli totalt avslappnade?

allhealing
2014-12-26, 00:36
#2

Jag ska försöka besvara din fråga #1, rara, där du undrar "hur gör man för att hjälpa folk till att bli totalt avslappnade?"

Jag tror att det är väldigt få personer som i dagsläget klarar av att bli totalt avslappade och hela tiden vara i fullständigt kontakt med sin ande utan att en enda gång befinna sig i konflikt med såväl sig själv som sin omgivning.

Däremot vet jag av egen erfarenhet från det arbete jag utför i samarbete med mina klienter att det är möjligt att lokalisera livsmönster vi lärt från vår omgivning och aktivt välja att inte längre följa dom. Livsmönster som påverkar oss på ett såväl fysisk som mentalt plan. 

Det handlar om att ta reda på vad det är en person önskar förändra i sitt liv. Sedan hitta en lösning på hur den förändringen ska gå till. Därefter upprepar man processen tills samtliga förändringar uppnåtts. Därmed är det möjligt att närma sig ett mer avslappnat tillstånd en förändring i taget.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

[rara]
2014-12-26, 12:42
#3

#2

Tänkte bara, men tanke på din rubrik "Förändra din verklighet, förändra ditt liv" att det kanske skulle varit mer givande att inte bara läsa om hur det är, som vad vår ångest och oro beror på och hur vi förmedlar det vidare till vår omgivning, utan även om hur man helt konkret kan göra för att omprogrammera sig själv som du skriver. Inte för min egen del precis, men med tanke på alla dom där ute som mer eller mindre kämpar med sina rädslor och ångester både medvetet och omedvetet. Att veta hur det är är en sak, att veta hur man gör är en annan sak. Eller kanske jag bara inte förstod ditt #0 inlägg

Upp till toppen
Annons: