Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
* Andlig Psykologi

ANDLIG PSYKOLOGI del II

2008-02-20 09:53 #0 av: [Mariann]

Detta är 2 delen ur kapitel 1 i boken Andlig Psykologi. Där vi får veta författarens syn på skillnaderna mellan andlig psykologi och den mer traditionella. Denna bok är också band 4 i serien JORDEN SKA LYSA.

Självförverkligandets psykologi och andlig psykologi.

Den andliga psykologin som beskrivs i denna bok kan ibland påminna om självförverkligandets psykologi, men den är inte lik denna för den har inte självförverkligande som målsättning. Den andliga psykologin är beskriven utifrån den utveckling som människor går i genom som har lovat Gud och sin själ att huvudsyftet med att inkarnera på planeten Jorden är att tjäna mänskligheten, Jorden och Gud. Den andliga psykologin är anpassad till de av oss som önskar att bli världstjänare. Den andliga psykologin är därför bäst till de människor som går den djupare Kristusvägen och/eller Mariavägen*. Då de flesta andligt inställda människor uppfattar självförverkligande och andlig utveckling som mer eller mindre identiska kommer vi i det följande försöka förstå var den andliga psykologin skiljer sig ifrån självförverkligandets psykolog. Samtidigt ska vi också förstå att det är en glidande övergång mellan dem två formerna för psykologi, precis som det finns en glidande övergång mellan den vanliga psykologin och självförverkligandets psykologi**.


* Se band 2 i serien Jorden ska lysa: Stjärnmänniskor och änglamänniskor
**Som överskådlig och praktisk användbara böcker om självförverkligandets psykologi som harmonierar med den andliga psykologin kan rekommenderas: M Scot Peck: Vägen till det dolda självet. Borgens forlag 1992. Pia Jensen: Känslornas alfabet, Förlaget Svalerne 1996

Självutveckling och andlig utveckling

Grundprincipen i andlig psykologi är att det är läran om psyket sett från själens sida. D.v.s. att vi ska sträva efter att se på våra utvecklingsproblem och på hur vår utveckling föregår i samma perspektiv som Själen och Gud använder. Vi ska därför försöka att förstå det perspektiv som Gud har på det buddhiska planet. På det buddhiska planet finns den vibration som vi kallar Guds kärlek och härifrån planläggs personlighetens utveckling i ett samarbete mellan Själen, det karmiska rådet* och särskilt tränade invigda människor som har en expertis i ödetillrättaläggande. På det buddhiska planet ses personligheternas utveckling med kärlekens och visdomens ögon. Genom kombinationen av kärlek och visdom skapas väldigt många variationer i hur vi som personligheter kan få precis den utveckling och träning som är önskvärd utifrån Själens målsättning med den enskilda inkarnationen. Vi kan därför få en idé om Guds och Själens sätt att titta på våra utvecklingsprocesser genom att studera ödetillrättalägganden som vi kan få inblick i omedelbart före och efter den enskilda inkarnationen. D.v.s. Att vi medvetet förstå den andliga psykologin när vi ser tillbaka på våra inkarnationer omedelbart efter att de är avslutade eller när vi ser på ödetillrättaläggandet precis innan vi ska inkarnera. Tekniken till detta kan vara tillbakaförande till tidigare liv eller en analys av en clairvoyant specialist.


* Ett råd av mästare och andra invigda som beslutar och planlägger mänsklighetens utveckling utifrån karmalagen.

Syftet med andligutveckling


När den andliga utvecklingen ses så som mästaren DK beskriver den i Alice Bailey böckerna. Får vi den förståelsen att vår själ inte är så upptagen av våra personligheters utveckling och att själen inte intresserar sig så mycket för att det ska uppstå harmoni och balans för personligheternas värld - isolerat sett. Själen är upptagen av den andliga utvecklingen dvs. 1) Hur personligheterna kan utveckla de förmågor och kvalitéer, som på längre sikt är värdefulla för den framtida andliga verkan. 2) Hur personligheterna när tiden är inne kan bli så rena och genomskinliga att de kan avspegla själens väsen och bli instrument för Guds verkan i världen. Själens syfte är att hjälpa personligheterna till att bli klangbottnar som Gud kan använda som både självständigt och universellt skapande musiker i de tre lägre världarna. Själen söker därför via personligheterna att skapa musiker och instrument som är så fullkomliga och så rena i klangen att de blir ett med den skapande Gudsströmmen och därmed kan uttrycka fler och fler fasetter i den gudomliga skapelsens symfonin.


Mästaren DK beskriver i en av Alice. A. Bailey böckerna, att syftet med den andliga utvecklingen inte är nirvanas stillhet, inte är moksas* rena varan och inte är Gudsrikets extatiska kärleks tillstånd, utan är världstjänst. Detta syfte är inbyggt i Guds väsen och ut från detta syfte är Själen med till att tillrättalägga vår existens som personligheter. Men i detta syfte ligger det också att bli själsgenomströmmade personligheter att vi tillslut som Själar blir mästare utifrån egna förmågor och därmed kan använda vår psykiska, astrala och mentala vehiklar som genomströmmare och fördelare av skapande impulser. Vårt djupaste syfte är därför att vara medskapare i den stora skapelsesymfonin. Där vi har möjlighet för att uttrycka den skapande viljan, den skapande kärleken-visdomen och den skapande intelligensen, i de områden av universum som vi har vunnit friheten i. Syftet med den enskilda inkarnationens personlighet är att utveckla fler möjligheter i de lägre världarnas vehiklar och att förfina dessa vehiklar till att kunna förmedla skapande impulser från själens, mästrarnas och de högre hierarkiernas världar. Andligpsykologi är knuten in i Jordens djupare utvecklingsväg, för den lägger vikten på hjärtats utveckling, på aktivtjänst och på utvecklingen av bron till de högre världarna.


*Det slutliga frihetstillståndet som beskrivs i yogafilosofin.

Del III i Andlig Psykologi

 

Av Asger Lorentsen www.dengyldnecirkel.dk

 

Översättning Mariann Andersson
 

 

 

Anmäl
2008-06-23 15:58 #1 av: [Mariann]

"Då de flesta andligt inställda människor uppfattar självförverkligande och andlig utveckling som mer eller mindre identiska kommer vi i det följande försöka förstå var den andliga psykologin skiljer sig ifrån självförverkligandets psykolog."

Detta är verkligen sant...

På vilket sätt anser Ni att självförverkligandets psykologi skiljer sig från andlig psykologi?

Eller är de samma?

Anmäl
2008-06-25 10:21 #2 av: [Mariann]

och också intressant!

man kan också lika gärna ställa frågan som vad skiljer andlig utveckling från personlig utveckling om man vill ha andra ord på begreppen... Oskyldig

Anmäl
2008-06-25 10:57 #3 av: Blissis

Andlig utveckling handlar väl mer om att nå enhet med högre delar av jaget och universum medan personlig utveckling mer handlar om att få balans i "personlighetskroppen". Vi behöver de olika stegen i utvecklingen innan man är redo för andlig utveckling tror jag. Jag tror att själen utvecklas till mognad genom prövningar. Och längtan efter det högre kommer med mognad.

Anmäl
2008-06-25 21:08 #4 av: [Mariann]

#3 Där håller jag med dig fullständigt, det är absolut helt nödvändigt att vi har en stor del av personligutveckling gjord innan vi börjar gå på den andliga utvecklingsvägen. Glad

Jag ser det också så om mognad, att vid 1 invigningen finns det ingen återvändo.. då är hjärtat öppet (lite) och symboliskt så har kristusbarnet fötts i hjärtchakrat! Det är då längtan bli mkt djup efter det högre = Det enda livet  Gud  Själen osv....

och den egentliga andliga utvecklingen börjar...

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.