Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Esoteriskt/Teosofiskt

Buddhas, Kristus och mänsklighetens arbete

2008-03-15 11:50 #0 av: Lionadh

Av SUSAN SUN. Jag har undrat över rollerna hos Buddha och Kristus på denna planet. Jag bad om att undervisas om detta. Jag ville verkligen förstå. -Buddha och Kristus upplyste i grunden två olika områden av mänsklig utveckling. Båda dessa områden måste utvecklas i var och en av oss om vi vill uppleva vår fulla potential.

Jag har undrat över rollerna hos Buddha och Kristus på denna planet. Jag bad om att undervisas om detta. Jag ville verkligen förstå. Som svar på min förfrågan kom jag förbi denna information en dag när jag letade efter ett citat jag läst om Buddha och Kristus. Jag hittade aldrig citatet jag letade efter men min inre lärare ledde mig till en upplyst förståelse jag inte haft tidigare. Jag vill dela den med dig.

 

Buddha och Kristus upplyste i grunden två olika områden av mänsklig utveckling. Båda dessa områden måste utvecklas i var och en av oss om vi vill uppleva vår fulla potential.

Jag hoppas att du finner denna tankeföda en delikatess såsom jag gjorde. Det syntetiserade så mycket för mig. Buddha och Kristus är inte i oenighet! De arbetar hand i hand, hjärta till hjärta och huvud till huvud med varandra... och ... genom oss! Vi är alla sammanlänkade av vår utvecklingsprocess mot det Enda Livet som uttrycker sig själv på många gudomliga sätt.

Må vi välsignas och må samarbetets ande fortsätta att blomstra i vår mitt. Må det högsta goda komma fram!

- Susan Sun

 

 

Buddha

Buddha gjorde den första planetära ansträngningen att skingra världsglamouren. Glamour är astral till sin karaktär och har att göra med känslokroppen och begärsnaturen.

Glamour skingras genom inströmningen av förnuftets ljus. Buddha använde tre metoder för att skingra glamour och förbereda personligheten för att vara ett medvetet uttryck av gudomlighet,

Objektivitet
Tillbakadragandet eller abstraktionen av hjärnans medvetenhet från sinnenas ting och från kallen från den lägre naturen. Påläggelsen av en ny rytm eller vanereaktion på hjärnans celler som lämnar hjärnan omedveten om frestelsen av världens sinnesperceptioner. Frigörelsen av själen från formlivets träldom och underordnandet av personligheten till de högre impulserna.

Lidelsefrihet
Förvärvandet av det medvetandetillstånd där balans ses, och varken njutning eller smärta dominerar. Genom lidelsefrihet blir den emotionella naturen immun från sinnenas lockelse och begäret misslyckas att avskräcka själen från dess rättmätiga uppgift. Lidelsefrihet befriar en från fördom och tillåter en att inta en lugn, opartisk attityd.

Urskillning
Processen att skilja mellan formen och Livet, mellan själen och kroppen, mellan den totala summan av den lägre manifestationen (fysiskt, astralt och mentalt) och det verkliga självet, orsaken till den lägre manifestationen; det tillstånd genom vilken självet igenkänner sin egen essens i och under alla former; ett av de högsta tillstånden i mänskligheten.

När dessa tre metoder hos Buddha används, strömmar förnuftets ljus in i den känslomässiga kroppen och skingrar glamouren och visdomens herravälde införs och förbereder lärjungen för initiering.

 

Kristus

Kristus gjorde det första planetära kraftprovet för att skingra illusionen. Illusion framkommer senare än glamour. Illusion har primärt en mental kvalité, och är karaktäristiskt för sinnesattityden hos de människor som är mer intellektuella än emotionella. Själen illuminerar sinnesplanet och intuitionsplanet (där idéer kontaktas) så att de kan stå uppenbarade för varandra. Illusion betecknar reaktionen hos det odisciplinerade sinnet mot de nykontaktade idévärldarna. Idéer kommer till oss från intuitionsplanet. De är vitala förenande varelser besläktade med viljeaspekten. De har ingen egen substans men de ger figur och form till formlös materia och blir till manifestationens orsak. Illusion krossas av det intuitiva erkännandet av verkligheten av de sinnen som är intonade till den.

Det finns tre resultat av Kristus arbete ... Idéer kontaktade av Kristus:

Individualisering
Helheten utgörs av individer; varje individ är en integrerad del av helheten. Värdet och vikten av individen förstås för att varje individ har en reell sfär av inflytande. Individer lär sig att fullända sig själva, och genom detta berika gruppen med deras egen unika bidrag.

Initiation
En process av att utveckla delaktighet. Förverkligandet av en ökande enhet med allt som lever. Den själviska personligheten fasar ut när man strävar efter det högsta goda för alla. Detta andra resultat är en gruppaktivitet. Man förlorar siktet på det lilla självet i grupparbete och bemödar sig att inkludera alla. Man passerar genom initiationens portal i gruppformation och tillåter det själviska personlighetslivet att förloras i grupplivet för att det högsta goda för alla ska kunna manifesteras.

Identifikation
Det sista resultatet av Kristus arbete hittas i vår identifikation med helheten.

Han sa, medan han levde på jorden: "Jag och min Fader är Ett", och i dessa ord sammanfattades hela Hans budskap. Jag, Individen, är, genom Initiering, Identifierad med Gudomen.

Med initiationens ljus skingrade Kristus illusioner och förde sinnet in i en relation med Gudomen.

 

Sammanfattningsvis har vi

Buddha ... skingrar glamour ... Metoden ... Objektivitet, Lidelsefrihet, Urskiljning.

Kristus ... skingrar illusion ... Resultatet ... Individualisering, Initiering, Identifikation.

Det är intressant att notera att Buddhas arbete uttrycks med ord som börjar med fjärde bokstaven i alfabetet (översättarens anmärkning i fotnot), bokstaven D. Känslan av personlighet uppnås; fyrkantigheten transcenderas, och Buddha gav oss anledningen till hans transmutation och reglerna. Kristus arbete uttrycks för oss i ord som börjar på nionde bokstaven i alfabetet, bokstaven I, och detta nummer är initiationens nummer. Dessa saker händer inte slött utan har alla sitt underliggande syfte.

 

Mänskligheten

Buddhas och Kristus arbete måste nu på ett intelligent sätt föras framåt av en mänsklighet vis nog att känna igen dess dharma ... medvetenheten om själens perfekta linje av utveckling; den inre naturen som utbreder sig.

Där finns utvecklingen av ett nytt rike i naturen, det femte riket; detta är Gudsriket på jorden eller själsriket. Det påskyndas på jorden och kommer att bestå av de som håller på att bli gruppmedvetna och som kan samarbeta i gruppformation. Detta kommer att kunna vara möjligt, därför att dessa människor kommer att ha uppnått en självinitierad perfektion (även om den är relativ till sin natur) och kommer att identifieras med speciella gruppexpansioner av medvetenhet. Det kommer också att vara för att de har uppnått en kärlek till mänskligheten, precis som de har älskat sig själva i det förflutna.

Deras arbete kommer att i stort vara att sammanfatta och effektivisera arbetet hos dessa två söner av Gud, Buddha och Kristus. Hur kan effektiviteten i deras arbete föras fram? Processen kommer att följa tre linjer:

  1. Individuell ansträngning, gjord av den individuelle discipeln, som använder tekniken av Objektivitet, Lidelsefrihet, och Urskiljning som Buddha lärde ut.
  2. Gruppinitiering, som görs möjlig av den självinitierade ansträngningen av individuella disciplar, som följer Kristus ålägganden och som leder till en total underkastelse av personligheten och en enhet med gruppintressen och det goda för gruppen.
  3. gruppansträngning, utförd som en grupp, att älska alla varelser och att begripa och förstå den sanna betydelsen av Vattumannens teknik av gruppkärlek och arbete.

En uppkoppling av våra sinnen i anslutning till Buddhas och Kristus arbete tjänar ett användbart syfte och ger oss alla en glimt och en fingervisning om deras två system av utveckling ... en förberedande för accepterat lärjungeskap och den andra för initiering, som skulle vara sekventiell och med ett inbördes förhållande.

Vi fortsätter att stiga högre.

Vi antar nya skruder.

 

*I år 2008 är Wesakfestivalens fullmåne i Oxen på söndag, April 20 kl 9:25 CET.

Hämtat från
Alice A. Bailey's The Externalisation of the Hierarchy (p. 360, 412-413)

Bailey's Ponder on This ... Glamour, Illusion, Ideas and Ideals
also Discipleship in the New Age, Vol. I (p. 3-4)

©Lucis Publishing Co., 120 Wall St., 24th Floor, New York, NY 10005
"Glossary of The Tibetan's Terms" booklet, Meditation Mount, Ojai

In addition
For more ponderings on the Christ's Three I's, see the whole first chapter of Bailey's Esoteric Psychology Vol. II

Översättning av Maud Randall 15/3 2008

Questions? Answers? Feel free to write us with your comments!

SouledOut.org Home 

 

 

 

Anmäl
2008-03-17 10:27 #1 av: Hoppfull

Wow, vilken intressant artikel!! Det var mycket där som kändes nära och hemtamt :) Kul!!

Anmäl
2008-03-17 10:33 #2 av: [Mariann]

Jaa, jag säger bara mmmmmmmmmmmmmm

Anmäl
2008-03-17 10:36 #3 av: [Mariann]

Som sagt... jag gillar Bailey... Cool

fast helst genom Asger Flört

Anmäl
2008-03-17 10:37 #4 av: Hoppfull

Precis, det förklarar en del av en egenheter som ointresse av en massa s.k. världsliga nöjen. Det var en bra text för mig att läsa som fortfarande är förvirrad och känner mig ganska osäker kring detta med inkarnerade änglar och den egna rollen.

Anmäl
2008-03-17 21:49 #5 av: [Mariann]

Man kanske skulle skriva de orden som börjar på D  o I enligt den engelska versionen.

Buddhas tre D

Detachment

Dispassion

Discrimination

Kristus tre I

Individualization

Initiation

Identification

Anmäl
2008-03-26 15:50 #6 av: [Mariann]

 

 

Vi är alla sammanlänkade av vår utvecklingsprocess mot det Enda Livet som uttrycker sig själv på många gudomliga sätt

Står det i artikeln... visst är det vackert?

Anmäl
2008-04-13 22:46 #7 av: [Mariann]

Nu när det varit så stort fokus på Buddha, så kanske man vill kika på balansen genom att kika på Kristus arbete och vad  vi måste ta till oss för att nå den fullständiga upplysningen!

Anmäl
2008-04-14 10:28 #8 av: [Mariann]

Nå, har någon kikat på just Kristus och vad det stora väsendet vill hjälpa oss med?

Anmäl
2008-04-15 17:44 #9 av: roshi1

Ni känner mig....

Skräp.....det är inget personligt eller så.

Alla får tycka vad dom vill och då gör jag det.

 

Anmäl
2008-04-15 17:49 #10 av: Hoppfull

Det var ju fint, ödmjukt och respektfullt uttryckt inför andras övertygelse och tro  Flört

Anmäl
2008-04-16 10:20 #11 av: Hoppfull

Har läst artikeln en gång till och för mig känns den kanon! Jag gillar både Buddha- och kristusupplysningen. För mig känns det här som sådana rätta förklaringar på mina stora livsfrågor och ger en större mening till livet. Det ger mig en riktning framåt istället för en förvirrad obegrilplig position bland oförstående människor.

Ska nog bokmärka den här och läsa den med jämna mellanrum! Den är konkret och tydlig och dessutom lagom lång för min trötta hjärna Glad 

Anmäl
2008-04-16 13:12 #12 av: Hoppfull

Hur gör man för att bokmärka????? Fundersam

Anmäl
2008-04-16 13:18 #13 av: Lionadh

Högst upp på sida finns tecknet Bokmärk - tryck på det. Sen hamnar det under Bokmärken till höger.

Anmäl
2008-04-16 13:49 #14 av: Hoppfull

Har tryckt på den men inget finns under min rubrik bokmärken... Fundersam

Anmäl
2008-04-16 14:01 #15 av: [Mariann]

knalla in på anna sajt och sedan tebax... vips är den där (hoppas jag)

Anmäl
2008-04-16 14:08 #16 av: Hoppfull

gjort det :(

Anmäl
2008-04-16 14:15 #17 av: [Mariann]

Loggat ur också då förstår ajg?

Anmäl
2008-04-16 14:16 #18 av: [Mariann]

kanske funktionen har en bugg... för det funkar inte för mig heller...

Anmäl
2008-04-16 14:17 #19 av: Hoppfull

Jodå, jag har loggat ut med men inget händer... men jag vet att andra bokmärker... vi får snacka med supporten :)

Anmäl
2008-04-16 18:57 #20 av: Lionadh

För mig funkar detta... Kanske en bugg i alla fall?

Anmäl
2008-05-03 18:47 #21 av: NiHao

Det var intressanta tankegångar. Eftersom min Mästare talar om både Sakyamuni och Jesus, samt andra stora genom tiderna ska jag leta reda på lite ni kan få läsa om detta i ämnet.

Det finns så mycket att läsa och jag är inte jättehaj på att leta med hjälp av datorn, men vänta lite...

Ska på fira en flicka på studentbal om en stund så jag kanske inte hinner klart, men jag gör ett försök att skicka något innan jag går.

hälsningar Veronica

Anmäl
2008-05-03 19:07 #22 av: NiHao

Här kommer det en hel del ur en ännu längre föreläsning från 1996...

Den var det första jag läste från Falun Gong. :s undervisning. I länken nedanför kan du läsa hela föreläsningen. Men om du inte orkar kan du titta igenom det här nere för att se vad det handlar om. Nu hoppade jag över början eftersom jag försökte hitta lite mer just om Jesus och Sakyamuni, det kanske inte är helt lätt att komma in i texten därför, men hoppas det funkar ändå... Har inte tid just nu att göra det bättre, tyvärr. http://www.falundafa.org/Swedish/skrifter/1996_Sydney.htm

 

Anmäl
2009-07-30 09:43 #23 av: [Mariann]

Visst är denna artikel oerhört klargörande för vad vi måste fixa?

Anmäl
2009-12-05 20:34 #24 av: [Hukanson]

Ja det var en insiktsfull text i en viktig förståelse av evolution och utveckling .

Jag ställer mig frågan : finns det en motsättning mellan lidelsefri objektivitet och individualiserad identifikation , som måste lösas innan vi går in i den grupporienterade utvecklingen av Vattumannens esoteriska undervisning ??

Är det två olika skolor , med två olika mind : Kristusmindet och Bodhimindet - och hur förenas de i Vattumannens tidsålder ?

Traditionellt sett håller de två skilda discipliner och bara i Världens spegling blandas de huller om buller .

Är Vattumannens Undervisning också en skild Disciplin som bara blandas med Världens huller om buller på ett syndfullt och speglande sätt ??

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-12-06 12:17 #25 av: [Mariann]

#24 vad menar du med vattumannens undervisning?

 

 

Anmäl
2009-12-06 14:28 #26 av: Gaiatri

#24 Som jag ser det så är det två kompletterande metoder som beskrivs i artikeln ovan. Buddha var den första från vår planet som förde in ljus på astralplanet och därmed sådde det frö som behövs för att skingra världsglamouren. Kristus sådde det frö på mentalplanet som behövdes för att starta det arbete som ska skingra illusionen. Vi behöver använda båda metoderna för att skingra de förvridningar av verkligheten som förekommer på astral- och mentalplanet.

Buddha och Kristus arbetar tillsammans utifrån en Plan för mänskligheten, även om de har undervisat om lite olika aspekter av livet i manifestation. Det blir skilda läror när vi fokuserar på bara den ena aspekten istället för att sammanföra dem.

Esoteriskt sett är Kristus vår världslärare och har olika namn i de olika religionerna, t.ex Bodhisattva och Lord Maitreya. Buddha är inte den lärare vi väntar på som ska återkomma utan har gått vidare till en högre nivå i utvecklingen. Buddha står dock idag bakom Kristus och stödjer hans arbete som världslärare.

 

 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2009-12-06 16:51 #27 av: [Hukanson]

Tack Gaiatri för din kommentar som var informativ .

Du skriver att Buddha är inte den som skall komma utan han står bakom Kristus i hans arbete som världslärare . Det betyder väl då att Kristus är både kausalt och astralt den som leder utvecklingen och har rätt att kalla den tredimensionella verkligheten , eller de  tre andliga världarna , för Sin Värld . Han är då både Skaparen , Den Store Anden och de Heliga andarna i Mänskligheten .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-12-06 18:46 #28 av: Gaiatri

Jag vet inte om jag förstår riktigt terminologin du använder. Kristus, tänker jag, både skapar och är en del av skapelsen men inte Skaparen.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2009-12-06 21:51 #29 av: [Mariann]

jag förstår nog inte heller riktigt #27

men jag ser också Kristus som ledaren för Det stora vita broderskapet och det är ju där Shamballa - centrum för Guds vilja handlas och beslutas och sedan distribueras ut via de 7 strålarna och alla mästare och dicipler.

Som denna schematiska bild av Jordens inre styrelse.

Där B står för Buddha och är förbindelseledet mellan shamballa och hierarkin.

Så Jordens inre kung Sanat Kumara är väl den som skapar för Gud/Sollogos, dvs utför Guds Vilja med hjälp av dessa två stora center, Shamballa - centret för Guds Vilja och Hierarkin - centret för Guds kärlek och det tredje stora centret för Jorden håller på att skapas och det är mänskligheten och får väl då namnet centret för Guds intelligens.

 

 

 

Anmäl
2011-05-15 15:18 #30 av: [nidlo1]

Om nu en stor lärare valde att komma till Jorden. Då tänker jag att han/hon inte vill bli en ledare... För det ligger alltid i mänskligheten, att finna sig själv, och i det en värld i upplysning.

 

Anmäl
2013-04-22 07:44 #31 av: Gaiatri

Lyfter denna artikel inför Wesakhögtiden då Buddha i en ceremoni välsignar världen. Kristus tar emot den energi som Buddha förmedlar och håller denna energi och distribuerar den under året.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2013-04-23 18:02 #32 av: [civicc76]

Mm, men om undertoner. När vågar
vi sl'ppa dessa?
*hoppfull*

Anmäl
2013-05-10 23:47 #33 av: Moonwing

Tack för putten!Cool

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2013-05-11 06:32 #34 av: [Hukanson]

När jag ser tillbaka på det liv jag levt som svensk i Sverige tycker jag att denna tankegång om människans känslokropp och tankekropp blir väldigt politisk och tydlig för mig. Jag växte upp i ett Palmesverige som betonade I-aspekten väldigt mycket. Individen skulle bli delaktig i ett solidariskt demokratiskt samhälle som gav alla möjligheter och gemenskap. Men kanske att våra känslokroppar ofta inte klarade av att dispassionera sig i objektivitet och urskiljning. Men å andra sidan var det ju just i passionen som vår sanning fanns! Här uppstod en konflikt mellan ett gammat tänkande och ett nytt. Om man bejakade sin utveckling där man kände sin passion hamnade man i ett bejakande av starka energier som uppnade upp och skapade acceptans och glädje för en större kärlek till meningen med att vara aktiv. Det skulle kunna vara så att det skett en förändring i det Buddistiska glamourarbetet mot en ännu större Himmelskt Ljus orientering som gör en skillnad till den ursprungliga kroppsorienterade doktrinen.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2013-05-11 22:05 #35 av: [civicc76]

Jaja, om 520 år då? :)

Anmäl
2013-05-14 13:51 #36 av: Emmyjane

Jag har bara en undran hur får man tag i de fina lamporna?


 

Anmäl
2013-05-14 19:20 #37 av: [civicc76]

Lampor?

Anmäl
2013-05-14 21:39 #38 av: Emmyjane

 

Ja en med Budda och en med Jesus som hör i hop med artikeln.

Anmäl
2013-05-15 18:02 #39 av: [civicc76]

Ok buddha komme väl efter Jesus?
I vilket fall.

Anmäl
2013-05-17 18:38 #40 av: Emmyjane


Det var en bild med två lampor på era startsida som tillhörde denna artikel. Hade inget med att göra i vilken ordning de kom. Funderar på var man kan köpa dessa lampor?

 

Anmäl
2013-05-21 19:13 #41 av: [civicc76]

Man får fota men inte
lägga ut hur som.. :)

Anmäl
2014-01-05 18:50 #42 av: iMrtin

"Han sa, medan han levde på jorden: "Jag och min Fader är Ett", och i dessa ord sammanfattades hela Hans budskap. Jag, Individen, är, genom Initiering, Identifierad med Gudomen." 


Du gör nog ett stort misstag om du tror att Jesus menade dig när han sade "Jag". Enfödde son står det också, det kan du fundera på.

Anmäl
2014-01-05 20:06 #43 av: Tride

Buddha - alltså Buddha Sakyamuni, prinsen som blev munk, lär vara född ca 500 år före Jesus, som sedan kallas kristus eller Frälsaren - dvs frigöraren. Sakyamuni är namnet på den ätt, som prinsen - Siddartha - tillhörde. han avstod från prinsvärdighet för att leva som munk i skogarna och bytte namn till Gotama. 

Det finns traditioner inom buddismen som menar att en Buddha föds med 5000 års intervall. I Kina förekommer en tradition som anses vara 5000 år äldre än Buddha Sakyamuni. Den kinesiska Buddhan kallas Buddha Amitaba. (Ljusets Buddha.) 


Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2014-01-07 12:37 #44 av: [Hukanson]

Siddharta Gautama var en vishetslärare som lärde folk att avstå från att smutsa ner sig med sina sinnen, att leva rent och heligt, att utveckla sina förmågor istället för att göra bort sig.

Jesus föddes i en ädel israelisk familj och blev tidigt lärare i synagogan och templet där han tillkännagjorde att han hade ett viktigt budskap till det israeliska folket som gällde deras relation till Herren, deras Gud.

Ända fram till våra dagar har religion varit att tro på det som står i böcker men nu har människorna åter börjat bygga tempel på jorden som sägs vara överskuggade av Guds Ande - i Amerika, Japan, Israel (Haifa).

Oneness can not be divided.

Anmäl
2014-05-13 06:52 #45 av: Gaiatri

Lyfter artikeln inför Wesak som är en stor högtid då Buddha firas. Ballong

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2014-07-02 22:25 #46 av: Moonwing

Man tröttnar aldrig på att läsa sanningar, den är underbart fint skriven ..tex..

"Själen illuminerar sinnesplanet och intuitionsplanet (där idéer kontaktas) så att de kan stå uppenbarade för varandra. Illusion betecknar reaktionen hos det odisciplinerade sinnet mot de nykontaktade idévärldarna. Idéer kommer till oss från intuitionsplanet. De är vitala förenande varelser besläktade med viljeaspekten. De har ingen egen substans men de ger figur och form till formlös materia och blir till manifestationens orsak. Illusion krossas av det intuitiva erkännandet av verkligheten av de sinnen som är intonade till den."

Tack, igen Gaiatri!Blomma

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-07-28 03:24 #47 av: pirri17

Jesus mor hette Jungfru Maria som också har uppenbarat sig i Frankrike i en grotta inför en bonde flicka!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.