2008-03-01 06:58 #0 av: [Mariann]

När vi öppnar vårt hjärtcenter för Gud som universell kärlek, kan vi få en upplevelse av att vara förbunden med ett universellt fokus för gudomlig kärlek, men vi vet sällan på vilket plan detta fokus finns, och var någonstans i universum.

 

Den följande förståelsen ska inte ses som en riktig forskning i ämnet, utan mer som de upplevelser, som jag fick under en inre resa mot kärlekens källa i universum. Upplevelsen kan bidra till ett visa på olika möjligheter för djupre hjärtkontakt. Det betyder at läsarna och framtida esoteriska forskare kan få andra eller supplerande förståelser, än som ges i den följande beskrivningen. Den bästa användandet av de följande beskrivningar uppstår, om de läses meditativt och eventuellt till vacker hjärtmusik.


Det gyllene ashramets kärlek

När vi går djupare i vår sökande efter Guds hjärta, kan vi förnimma ett center för gudomlig kärlek för hela vår planet. Detta center är inte bara Kristus, utan hela det gyllene ashramet, som kallas ibland för Hierarkien. Samma sak som att själen är hjärtcentret i människans samlade medvetande, är det gyllene ashramet hjärtcentret i de samlade riken och planen i Den Planetara Logosen. Denne förståelse öppnar för frågan om Den Planetara Logosens "personlighetshjärta" i verkligheten består av samtliga människors hjärtchakran. I det minsta kan denna meditativa förnimmelse bekräfta, att det planetara av mänsklighetens hjärta med det syftet att skapa en återklang av den gyllene ashramets hjärtvibration mitt i de tre lägre* planetara kropparna.

När vi förnimmer djupare in i det stora gyllene ashramet som representant för Guds hjärta i Den Planetara Logos, kan Kristus upplevas som centrum och en samlande kraft i detta hjärta. Men samtidigt kan det uppstå ett erkännande av, att också Buddha och Sanat Kumara är med i det planetara hjärtat. Analogin är här kanske, att de sju chohans, Manun, Världsläraren (Kristus), Mahachohan, Buddha och Jordens Inre Kung (Sanat Kumara) tillsammans utgör de tolv hjärtblad, varav de innersta representerar monaden (Shamballas) flamma. I sin funktion som monadens Självuppoffrande Eld (Sacrificial Fire) kan Sanat Kumara därför vara förbunden med alla människors egoiska lotusar och hjärtchakran.

* översättarens kommentar, Fysisk/eterisk, astral och mental kropparna

Solens Hjärta

Upptäcktsresan går vidare i en förnimmelse av, att i det nästa ledet av Universums Hjärta kan det uppstå en dubbel upplevelse: Grundläggande förnims universums hjärtkvalitet som så expansiv och universell, att det är, som om det buddhiska och atmiska planen ligger helt öppna för utströmningen från Solens Hjärta. Det er, som om dessa världar badar i så mycket solljus och är så präglade av enhet, att der inte finnsen fortsatt väg att följa. Samtidigt kan vi upptäcka att om vi väljer att hitta en väg, så blir det möjligt. Genom vår esoteriska kunskap om att strömmen från solens hjärta kan gå genom Venus, Jupiter, Neptunus och Vulkanus, finns det möjlighet att hitta denna speciella vibration av universums hjärta, som finns i dessa planetväsen. Eventuellt kan vi i boken Esoterisk Astrologi av Alice A. Bailey nå till en djupare förståelse av kärlesaspekten av dissa planetara Logosar, så att denna förståelse kan hjälpa oss in på det rätta spåret i en videre upptäcktsresa.

Om utströmningen från solens hjärta följs direkt tillbaka till dens källa, kan vi få följande inre förnimmelse: När vi medvetet rör os mot solen, kan det komma en övervädigande upplevelse aa, att solens hjärta är gudomens primära kärlekscenter för människorna på Jorden. Likadant den fysiska solen utsänder exsplosioner av ljus, kan vi förnimma, att solens hjärta är som ett kolossalt kraftcenter av särskillt vit och gyllene vibrerande ljuskraft, som genomströmmar hela solsystemet. Den energimässiga förnimmelsen är först och främst som en exspansiv sol, som skiner på och gennomströmmar allt, som om själva solvibrationen är ljus, kraft, glädje, belivande och kärlek. Huvudintrycket är därför, att solens hjärta är den stora livgivaren, den genomströmmar, omsluter och när allt medvetande i solsystemet.

Om vi söker att göra oss sensitiva för nyanserna i solens hjärta, kan det komma en upplevelse av, att solens hjertcenter inte bara innehåller den neutrala kärleken-liv, men har en ganska speciell kvalitet som mjuk, varm, medkännande, medlidande och omslutande. Det kan komma en förnimmelse av, att solväsendet är mjukare än andra solväsen, som en verkan av, att den både har en 2. stråle själ och en 2. stråle personlighet. Förnimmelsen är därför, att solväsendet har en helt speciell kärleksförmåga, som inte bara är neutral, men som är omsorgsfull på ett sätt, som kan påminna om en fader-moders medkännande omsorg för sitt barn. Samtidigt kan man förnimma en kvalite i solens hjärta, som påminner om en väldig skyddsängel, som omsluter sin människa med en nästan medmänsklig varm kärlek. Det kan därför uppstå en förnimmelse av, att solväsendet speciellt riktar denna form av kärlek mot planeten Jorden och alla dens väsen, för det just nu är ett speciellt behov av att famna detta väsen.

Om vi söker att förstå det aspektet av kärleken, som skapar uppståndelsen och livet i hjärtcentren, så kan det förnimmas, som om själva den omätliga exspansions- och uppståndelseskraften är färgad av medlidandets värme.

 

 


Sirius kärleken

När vi söker att flytta uppmärksamheten från intoningen med Solens Hjärta till intoningen med Sirius, kan vi förnimma, att vi rör oss in i en annan form av kärlek. Förnimmelsen av Sirius kan beskrivas som mer strålande och lysande på ett sätt, som verkar ännu mer universell och klar. Medans Solens Hjärta har en grundton av värme, verkar det, som om Sirius grundton är klarhet med en enorm kosmisk överblick. Subtil renhet ovh vibrerande klarhet kan ge en förnimmelse av flytande ljuskristaller och av att röra sig i universum efter universum av ljusstoff. Till vår stora förvåning kan vi få en upplevelse av, att även om Sirius vibrationsmässigt är på en högre nivå än solväsendet, så är det som om det är en omåttligt formskapande intelligens bakom de ljusuniversums, som ser ut att avlösa varandra i det oändliga. Även om ljusuniversums former, strukturer och arkitekturer inte upplevs som så konkreta, som de kan upplevas i planeten Jordens inre världar, så vittnar de ändå om närvaron av en högt utvecklad, diffrensierad och mångfaldig formskapande förmåga.

Vi blir här påminda om, att Sirius står för en enastående kombination av kärlek och visdom. Och vi blir påminda om, att Sirius är Mästarsjälens hemuniversum. Det är, som om de Sirius-invigda här kan framvisa för besökande från Jorden, hur ljusuniversums kan uppbyggas genom intelligensens högsta möjligheter som medskapande av den gudomliga arkitekturen. Her går skapande intelligens, skönhet, visdom och kärlek oupp i en högre enhet, som om det inte längre skiljs mellaa dessa olika kvaliteter.

När vi söker att utskilja denna vibration, som strömmar från Sirius hjärtcenter, måste vi först göra klart för oss, att Sirius hjärtchakra befinner sig på det kosmiska mentala planet, och därför är omöjligt för människor att få en dirkt kontakt med. Men indirekt kan det komma en upplevelse, som kan beskrivas som följer: Den klarhed, visdom och skönhet, som vibrerar i ljusuniversumen i Siriusväsendet, är färgad av en osedvanlig mjukhet. Det är, som om Sirius special är att kunna kombinera lysande kristallinsk klarhet med en enastående intelligens/visdom och ändå förbli mjuk. Det verkar, som om kärlekens mjuka och varsamma lys kan förenas med klarheten, utan att klarheten blir mindr, och utan att sikten i universumet förminskas. Också på kärlekens område tycks Sirius att ha nått en fullkomliggörelse, som står som en lysande förebild för en viss del av galaxsens solsystem. Dens grundläggande förebild är kombinationen av kärlek och visdom upplyft till det högsta nivå, som kan nås i ett solsystem. Här försvinner olikheten mellan kallt och varmt, och här försvinner olikheten mellan intelligens och kärleken. Här kan man blott vila i Siriuslogos kärleksström på ett sätt, som berättar om att lidandet är övervunnet, och att den självuppoffrande, blödande och varma kärlekskvalitet, som t.ex. präglar Sollogos hjärta, inte är kärlekens grundkvalitet, utan är en bestämd färgning av den universella kärleken. Kärlekens grundkvalite, som den upplevs på Sirius, verkar oåtskiljd från visdomen och så upphöjd och universell, att vi påminns om, att Siriusväsendet är en helig logos, medans Solväsendet ännu kämpar med sina egna helliggörande och förvandlande invigningar.

fortsättning i del II


Av Asger Lorentsen Den Gyldne Cirkel

översatt av Mariann Andersson