Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
* Andlig Psykologi

ANDLIG PSYKOLOGI

2008-02-19 22:45 #0 av: [Mariann]

I Andlig psykologi ses de andliga utvecklingsproblemen i ljusvärldarnas perspektiv. Med detta perspektiv visas det i kapitel efter kapitel en beskrivning av en utvecklingsväg som lägger vikten på hjärtats Öppning för universums kärlek.

Åndelig psykologi

 

Kapitel 1

Själens psykologi

Inledningsvis kommer vi att försöka förstå vad som menas med uttrycket andlig psykologi i denna bok. Därefter kommer vi att syssla med huvudförståelsen i denna psykologi.


Den vanligaste förståelsen av psykologi tar sin utgångspunkt i Sigmund Freuds uppfattning om människan som ett egoistiskt eller ego centrerat driftsväsen. Enligt denna uppfattning stimuleras människan av drifter, önskningar och begär, varav jagdriften och sexualdriften anses för att vara det starkaste. Dessa drifter påverkas eller hämmas av överjaget som på grund av påverkningar från barndomens auktoriteter kan skapa olika tendenser som inte har ett syfte i vårt sätt att administrera våra liv på. Jaget anses vara människans centrum och målet är att styrka det dagsmedvetna jaget, så det har kontroll över sitt liv och finner de bästa sätten att kanalisera driftlivet på. Denna psykologi har därför fokus på vilka mekanismer som inbyggs i vår tidiga barndom och den kommer att hjälpa oss till att styra de drifter och önskningar som inte har ett syfte. Samtidigt kommer denna att hjälpa oss att inte trycka ner våra drifter och begär på ett sådant sätt att de senare överväldigar oss. Grunduppfattningen i den vanliga läran om människans psyke är att våra drifter är så dominerande och att vi inte kan förvandlas till att bli fullkomliga och kärleksfulla.


Om vi följer den vanliga psykologins förståelse kommer vi att ha fokus på ett mål omkring hur vi kan leva ett ganska normalt liv, hur våra reaktioner för det omedvetna själslivet och för hur omvärlden uttrycker psykisk sundhet. På vägen mot full psykisk sundhet kan vi försöka att förstå våra omedvetna sidor, eventuellt via psykoanalys. Så att vi inte längre styrs av drifterna eller av överjaget, och att vi har frigjort oss från projektioner och andra mekanismer som inte har ett syfte.

Självförverkligandets Psykologi

För människor som sysslar med andlig utveckling är den vanliga psykologiska människouppfattningen otillräcklig. Ledande psykologer och psykoanalytiker som C.G.Ljung, Victor E.Frankl, Abraham H.Maslow, R.D.Laing och Stanislaw Grof har skapat en form av psykologi, d.v.s. läran om människans psyke, som samlat kan kallas för självförverkligandets psykologi. Självförverkligandets psykologi är öppen för den andliga dimensionen i livet. Den innehåller möjligheterna för att människans ego inte kommer att förbli det permanenta centrumet för vårt medvetande. Den innehåller en öppenhet för att ett högre jag eller Gudomen kan ha ett inflytande i personlighetens värld och i större eller mindre omfång öppna denna värld för ett högre universum. Självförverkligandets psykologi har fått en stor inverkan i olika former av new age orienterade utvecklingsmodeller. De tongivande psykologers rekommendationer till utvecklings metoderna har kompletterats med terapi, healing, meditation m.m. I denna kombination har det skapats en fokus på hur vi kan frigöra oss helt från barndomens, fostertillståndens och dåtidens inkarnationers trauman, blockeringar och mekanismer. Samtidigt har det uppstått ett nytt mål i möjligheten för att kunna leva i ett permanent tillstånd av inre harmoni och glädje.


Genom självförverkligandets psykologi har vi fått en bekräftelse på att vi nu inte längre behöver vara begränsande av de smärtor och blockeringar som har bundit oss till ett litet universum på Jorden i så många inkarnationer. Vi har fått en ny optimism och en ny målsättning. Genom en ny psykologisk förståelse av vårt medvetande och eventuellt med hänsyn till olika självförverkligande tekniker, har vi upptäckt att vi inte längre behöver fortsätta vara tunga i vårt medvetande och att vi heller inte behöver fly i en form av nirvaniskt övermedvetande. Självförverkligandets psykologi ser därför den möjligheten att förbli människor som är knutna till Jorden, till en fysisk existens och till våra medväsen, samtidigt som vi kan vara i ett tillstånd av lycka och harmoni. För andligt inställda människor innehåller självförverkligandets psykologi djupast sett en erinring om hur vi har kunnat leva i harmoni med de universella lagar och principer på lysande planeter eller i lysande deva-änglauniversums. Vi är därför medvetet eller omedvetet upptagna av denna psykologis möjligheter, för vi önskar att återvända till samma tillstånd av perfekt harmoni och glädje, som vi har känt i de universums som var våra hem innan vi inkarnerade på Jorden eller som vi har känt i de ljusvärldarna som vi befinner oss i mellan inkarnationerna. Dessa universums var inte fullkomliga universums i den meningen att det inte fanns någon personlighet eller form, men det var betydligt mer ljusa än det fysiska universumet som vi befinner oss i på Jorden. I dessa världar har det varit mycket lättare att leva efter de kosmiska lagarna och principerna än det är på planetens fysiska plan.


Genom självförverkligandets förståelse av människans medvetande kan vi försöka komma på vad som avhåller oss från att leva i ett tillstånd av glädje och harmoni. Det finns redan utgivet ett antal böcker som ger en rad nycklar till att bli en självförverkligad människa som bevarar fötterna på Jorden. Bland de viktiga nycklarna till detta tillstånd är upplösningen av dåtidens trauman genom terapi och healing, meditationsformer som stärker den inre friden och harmonin, positiva bekräftelser som stärker våra positiva kvalitéer och vår livsoptimism. En förståelse av ljusets lagar som hjälper oss till att kalla på positiva energier, en förståelse av visualiseringens och affirmationens betydelse för att skapa en positiv framtid. Slutligen också en förståelse av förlåtelsens och kärlekens betydelse för att upplösa det som hindrar oss i att vara fria människor på Jorden.


Självförverkligandets psykologi har ett positivt förhållande till Gud som den opersonliga vibrationen av ljus som genomtränger hela universumet och som är harmoniserade, glädjebringande och kärlekstärkande efterhand som vi öppnar oss för denna vibration. Självförverkligandets psykologi innehåller därför en holistisk förståelse som hjälper oss att öppna personlighetens värld för ett större universum. Denna holism drar till sig de av oss som går frigörelsens väg, samt de av oss som kommer från devariket* och som är naturligt religiösa, utan att ha ett djupt och innerligt förhållande till Gud som ett personligt omsorgsfullt väsen.


Denna nivå av lycka, glädje, frid, harmoni och kärlek som självförverkligandets psykologi kan hjälpa oss till att nå eller återvända till, beror på hur långt i utvecklingen den enskilda människan har nått. Man kan därför bli självförverkligad på ett relativt egoistiskt och egocentrerad nivå där hjärtcentret och de högre chakrana nästan inte är involverade. Man kan bli självförverkligad på en nivå där man är nära att vara färdig med utvecklingen på Jorden. Självförverkligandets mål kan successivt övergå i den österländska filosofins mål som vi speciellt hittar i Taoismen, i Zen Buddhismen och i de filosofiska skolorna inom Buddhismen och Yoga riktningarna, som har fokus på att människans ego ska släppas, så vi blir ett med det opersonliga tillståndet av absolut varan. Om självförverkligandets mål successivt byts ut med målsättningen till absolut varan, bör namnet självförverkligande ersättas med varanförverkligande eller Gudsförverkligande, med mindre vi vet namnet själv, föreställer oss det opersonliga namnlösa och universella självet.


* Ang frigörelsens väg och att komma från devariket: Se band 2 i serien Jorden ska lysa: Stjärnmänniskor och änglamänniskor

DEL II i Andlig Psykologi

Av Asger Lorentsen

Översatt av Mariann Andersson

 

Anmäl
2008-06-23 15:53 #1 av: [Mariann]

"Självförverkligandets psykologi innehåller därför en holistisk förståelse som hjälper oss att öppna personlighetens värld för ett större universum. Denna holism drar till sig de av oss som går frigörelsens väg, samt de av oss som kommer från devariket* och som är naturligt religiösa, utan att ha ett djupt och innerligt förhållande till Gud som ett personligt omsorgsfullt väsen."

Står det i texten ovan... när jag försöker förklara med min ord (som tydligen missförstås) ofta skillnaden mellan dessa olika vägar vi alla går. Som gör att vi alla har olika mkt skit i oss och därför inte lyfts lika lätt

jag önskar alla de som inte förstår vad jag skriver, läser detta kapitel i andlig Psykologi...

Där man får förklarat för sig skillanden i andlig spykologi och självförverkligandets psykologi!!

 

Anmäl
2008-06-23 15:54 #2 av: Hoppfull

Jaa, det var jättebra!! Visserligen läste jag det på danska men det funkade för mig :)

Anmäl
2008-06-23 15:54 #3 av: [Mariann]

"Man kan därför bli självförverkligad på ett relativt egoistiskt och egocentrerad nivå där hjärtcentret och de högre chakrana nästan inte är involverade. Man kan bli självförverkligad på en nivå där man är nära att vara färdig med utvecklingen på Jorden."

Något man kan fundera över mkt... för den som vill och vågar....

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.