Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Andlig utveckling

Invigningsvägens uppenbarningar

2008-03-27 08:08 #0 av: [Mariann]

Denna artikel om de tre invigningarnas uppenbarningar, bör läsas i meditativt tillstånd. Gärna med musik till. Klicka eventuellt på denna youtube nedan och sätt dig tillrätta och läs sakta.

 

http://www.youtube.com/watch?v=7prUFflX0_E

 

Föreställ dig att du är tillbaka till en tidigare inkarnation då ditt andliga sökande började. Då du genom flera inkarnationers sökande närmar dig 1 invigningen.. Du har nu nått till det djup i ditt sökande där du är medveten om att du inte bara söker en viss frid i ditt inre, känsla av mening med ditt liv, utan du har börjat söka Gud, livet bakom formen, fullheten, kärleken, varan och liv. Det har börjat komma en förnimmelse om att det finns något bakom det konkreta och det yttre och att du djupast sett hör hemma där, att du djupast sett har en del av din identitet där. I ett liv utan form, ett medvetande som är utan personlighet, en kärlek som är universell. Denna längtan blir starkare, att finna Gud som liv och kärlek. Du låter ditt hjärta och din längtan leda dig. Denna längtan är så stor att du är redo till att släppa.

När de djupa kriserna kommer så "håller du kursen".

 

- Gud visa mig vad som är bakom. - Gud avslöja livet för mig.

 

Du börjar läsa om Gud. Intellektuellt kan du förhålla dig till att det finns ett medvetande som är oberoende av tid och rum. Men friktionerna och dramerna i ditt personliga liv förhindrar dig att se klart, att uppleva bakom slöjorna. Lidandet håller på att välta dig. Men du reser dig igen, fortsätter ditt sökande. Sänder din längtan emot det gudomliga.

 

- Gud visa mig att du existerar som levande medvetande.

 

Du är inte nöjd med att emellanåt få perioder med inre harmoni. Du vill bakom den inre harmonin och uppleva levande kärlek, Universums liv bakom formen. Tillslut blir längtan så stor att du lägger dig på knä, fylld av en smärta över livet. Smärtan över att vara avskild från det som är levande bakom det yttre. I denna längtan säger du

- Jag är redo att släppa, på prestige, mina känslomässiga bindningar, materiella ägodelar bara jag kan få uppleva att det finns liv bakom formen, kärlek som inte ställer krav. Du lägger dig på Jorden som ett kors och säger

 

- Jag överlämnar mig. - Gud avslöja dig för mig.

 

1 invigningströmmen går ner. Långsamt märker du i ditt hjärtcenter att det kommer en lindring av smärtan. Den medkännande Kristus kärleken börjar vibrera i dig. Var kommer den ifrån? Det är som en uppenbarning från Guds Rike som börjat vibrera i ditt hjärta, att heala din ensamhet.

Långsamt reser du dig, du är född in ett nytt etage i ditt medvetande. Du har märkt att Guds Rike är som levande kärlek. Du känner dig som född på nytt, som om det hänt något i ditt hjärta som inte kan tas ifrån dig. Du vet du inte är ensam och du säger bara

 

- Tack Gud!

 

 

Kanske har du också en känsla av att Gud har en personlig uppmärksamhet på dig. Att Gud älskar dig. Du vet att Gud är inre kärlek och du känner igen tecknen på Guds närvaro i ditt hjärta genom frid, glädje och inre kärlek Du ser nu världen på ett nytt sätt. Du vill hjälpa Gud. Du vill hjälpa andra med att kunna upptäcka att det finns en annan värld. Det finns en frid, en livsglädje och en kärlek som är oberoende av den yttre världen. Du får lust att heala andra. Du får lust att dela din upplevelse med andra. Men din livsväg går vidare. Vad som var en uppenbarning, en förbundenhet med Guds rike visar sig vara början på en lång vandring, en transformation av gamla känslor, med en träning i att beskydda kristusbarnet i hjärtat. Träning i att hålla ljuset oavsett vad som händer. Liv efter liv pågår denna träning, denna transformation av tusentals års gamla känslor, begär och önskningar. Du närmar dig nu den 2 invigningen. Känslorna har blivit mer lugna, friktionen blivit mindre. Men ett djupare lager av ensamhet har dykt upp, den existentiella ensamheten. Den djupa smärta över att du inte längre lever i universums liv och kärlek, att du är i oländigheternas land. Visst kan du i goda stunder uppleva hjärtat som levande och Gud som närvarande. Men nu har du en djupare önskan om att uppleva Gud som helig, levande vibration, hela tiden. I alla dina känslor, i alla din tankar och detta sätter än ännu djupare längtan igång, en annan djupare överlämning. Det är som att du än en gång tvingas till etage skifte. Går du djupare in märker du än ännu djupare form för smärta i ditt hjärta. Du ger efter för denna smärta. Du märker vad som ligger i den existentiella ensamheten. I hjärtats djupare smärtlager. Du märker en djup längtan som säger

 

- Gud, låt mig leva i dig! Gud, låt mig bli genomskinlig för dig. Gud, låt mig bli en utströmmare av den Helige Ande, en healer. Låt mig vara med till att minska människornas sorg.

 

Du följer det djupa livsbehovet och längtan och lägger dig på knä för andra gången.

 

- Gud, bli levande i mig. Fyll mig med ditt heliga ljus. Låt mig bli en utströmmare av din helande Helige Ande.

 

2 invigningströmmen går ner. Du märker att vibrationen i hjärtat breder ut sig till hela kroppen, till alla känslor. Hela astral kroppen vibrerar av det heliga ljuset. Det är som om du är återfödd in i ett nytt etage igen. Du märker centreringen omkring dig själv och dina önskningar och behov är nästan borta. De många röster i astralkroppen är stilla. Du ser utöver världen och förnimmer Gud gömmer sig i allt du ser. Men när du ger efter för utströmningen av den Helige Anden kommer du i samklang med den dolda Helige Anden, som då blir levande för dig. Du märker att det är levande helige ande i naturen. Du är medveten om att Gud "bor" i naturen och i andra människor. Du märker du kan hela på ett djupare sätt. Du är en öppen kanal för det heliga ljuset. Du upptäcker att du inte bara ska söka Gud i Guds rike utan du förnimmer att Gud faktiskt är närvarande som helig vibration i alla former. I den stillhet som kommer finns en tacksamhet. Du ser tillbaka på de tidigare inkarnationerna mellan 1-2 invigningen och blir medveten om hur många dramas det var, hur många känsloslöjor som virvlade upp. Men nu är det nästan stilla. Vänder dig igen till Gud och säger

 

- Här är jag. Jag trodde jag var redo, men först nu upptäcker jag att jag är öppen som en graal. Använd mig. Låt mig vara med att heliggöra din värld och förmedla ditt ljus till upplysning på Jorden.

 

Du upptäcker att din tankekropp blir mer och mer genomskinlig. Du börjar förnimma Guds tankar, The universal mind, det universella tankesinnet. Du arbetar med att förstå Gud för att kunna tjäna i större och större samklang med Guds tankar, med Guds plan. 3 invigning närmar sig och du upptäcker att du önskar ett ännu större genombrott och inte bara vara kanal för Gud, utan vara delaktig i Gud. Du upptäcker att det finns en beskyddande ring runt personligheten, en gränsring, som du önskar att bryta. Du sänder signalen.

 

- Gud jag vill vara en del av dig, så du kan leva igenom mig ännu mer intensivt ännu mer kärleksfullt. Så jag kan vara delaktig i att du kan bryta formens makt på jorden.

 

Märk att din längtan inte längre handlar så mycket om dig själv, men du har börjat märka att i gudomen finns en önskan om att bryta formens makt på jorden. Märker att den önskan bli mera levande för dig och du är medveten om att för första gången är din önskan osjälvisk.

Jag vill hjälpa mänskligheten att komma ur sitt fängelse, formens fängelse, de tre lägre världarnas fängelse.

Jag vill hjälpa gudomen att bryta formens makt på jorden och du märker att denna gång vänder du dig direkt till Jordens levande ande, representerad av den planetara Logos - Sanat Kumara, ett stort feminint gudomsväsen som har hela jorden i sin aura och andra stora väsen som representerar Det stora offret. Och du sänder denna önskan djupare och djupare och för tredje gången lägger du dig ner på knä.

 

- Låt mig bli delaktig i livets stora genombrytning av formen. I levandegörelsen av jorden och mänskligheten.

 

3 invigningströmmen går ner. Du upplever det som att själva personligheten upplöses, bara ett skal bli kvar. Bakom Guds rikets kärlek förnimmer du den djupare elden. Den gudomliga varan som levande eld. Du låter dig absorberas in i elden. Hjärta och huvud smälter samman. Du upplever det som att himlen och jorden smälter samman i ditt inre.

 

Du reser dig upp, ser igen ut över världen och upptäcker att det genom världens former och mångfald vibrerar det Enda livet och du upptäcker att världen är Gud utvikt (eng: unfolded, dk: udfolded) i mångfald. Du upptäcker att nyckeln till att tjäna världen är att vara delaktig i gudomens utvikning (dk: udfoldelse), intensifiera det Enda livet. Du märker nu att din djupaste önskan nu är en del av Guds önskan, en del av Guds vilja, den planetara Logosens plan om heliggörelse av jorden.

Genom att livet självt vibrerar mer intensivt i alla former, genom att de planetara kropparna, de olika rikena förlöses. Du känner att din resa är förbi, du har blivit delaktig i Gud. I det tredje invigningsetaget är du fokuserad i Guds värld, i en öppenhet, permanent, för Guds rike, för gudomens tankar. Det som i början av resan var ett mål, upptäcker du nu också är en början. Att upptäcka Guds rike i alla dens variationer och hemligheter och att kunna integreras i nya områden av gudomens självutvikning i den planetara Logosens plan och Sanat Kumaras stora offer. Och som en ännu djupare delaktighet i detta, är du medveten om den sista svaga gränsring runt personligheten ska brytas ner, tills du själv blir det stora offret vid 4 invigningen. Genom detta stora offer kommer hela resan i mänskligheten vara fulländad, personligheten har upplösts, kausalkroppen är sprängd och elden lever i alla kroppar. Du inställer dig nu på att detta är ett framtidscenario, ett led i en livsbana som är tillrätta lagd från tidernas begynnelse, etage för etage, uppenbarning för uppenbarning, integration för integration.

 

Omställ dig till att detta var bara en övning...

Av Asger Lorentsen

Översättning Mariann Andersson

 

 

 

Anmäl
2009-09-19 11:40 #1 av: [Mariann]

Denna är inte fel att läsa nu när vi nyssens lagt ut om de 7 faserna mot 1 invigningen

Anmäl
2009-09-19 15:34 #2 av: rore

Jag säger bara oj!

Kan sökandet beskrivas bättre?

Jag tror inte det. Texten gick rakt in i hjärtat.

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-09-19 21:43 #3 av: Lynxx

De finns hopp Flört

/L

Anmäl
2009-09-21 15:51 #4 av: Eremitha

Av hjärtat tack för denna text!

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-09-21 18:24 #5 av: Ranamir

Så är det. Glad Tack Mariann.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.