Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
* Gudomligt Samarbete

GUDOMLIGT SAMARBETE II

2008-05-22 11:55 #0 av: [Mariann]

Fortsättning på första delen. JORDENS KALLAN OCH LJUSARBETARNAS UTMANING

Det är inte bara mänsklighetens som har behov av ljusarbetarna utan också Jorden behöver oss. Mänsklighetens samlade begär och negativitet har gett så mycket mörker till Jorden att Jorden har varit tvungen att dra tillbaka något av sitt inre liv från de yttre tillvaroplanen.


När livet förminskas blir tomheten och kalheten större. I tomhetens och kalhetens universum tappar människorna känslan för den inre verkligheten och för högre värderingar. Där planetens inre liv dras tillbaka, där skapar människorna en kal och tom civilisation, utan känsla för varsamhet, samhörighet och inre fullhet.
I städer och länder där kalheten breder ut sig växer egoismen, sjukdomar, våldstendenser, främlingskapet och ensamheten. I dessa områden upptäcker de svaga att de inte är beskyddade och de starka upptäcker att de måste bli ännu starkare för att klara sig i konkurrensen med andra. Där människornas kalhet utbreds förtätas mörkret så mycket att naturen lider. De känsliga växt och djurarterna som kräver mycket vitalitet och optimala betingelser försvinner. Vitaliteten och den inre frodigheten i växtriket försvagas. Devorna drar sig undan.

Människornas förmörkade tankar och känslor skapar öken i det inre, som efterhand slår igenom i det yttre.
Jorden reagerar nu på människornas kvävande begär. Den reagerar genom att samarbeta med inströmningar av nytt liv från Sollogos, Siriussystemet och Plejaderna. Dessa inströmningar kommer att stärka Jordens egen vibration på alla plan och förstärka dens förmåga att skaka av sig mörkret. Om ljusarbetarna inte hjälper till kan Jorden bli tvungen att gå igenom en form av febertillstånd, som höjer frekvensen så mycket överallt att allt mörker skakas loss på ett mycket smärtfullt sätt och måste bort från Jorden, för att det inte finns en klangbotten i Jorden kroppar. Men Jorden önskar hjälp från de millioner av ljusarbetare som är inkarnerade på den.

Från Jordens andliga regering önskas det att de nya inströmningarna av ljus ska förmedlas av inkarnerade människor, på ett sådant sätt att mörkret inte skakas loss genom ett överväldigande yttre och inre drama, utan att mänskligheten följer med genom en successiv förvandling. Genom ett samarbete om en successiv förvandling integreras människornas djupare erfarenheter i den nya civilisationen på Jorden.


Vår uppgift som ljusarbetare är att skapa den mänskliga delen av födelsehjälpsnätverket på Jorden. Vi ska nu ingå i ett lysande nätverk omkring Jorden, som smälter samman med det lysande nätverket av födelsehjälpare från rymdfolket, ängla-deva riket och Jordens inre Regering, som redan är skapad i de inre världarna. Genom sammansmältningen av det fysiska och det inre nätverket skapas en ljusarbetarkedja på Jorden, som en oemotståndlig kraft, som bygger bron mellan de yttre världarna och de inre världarna och mellan mänskligheten och Guds Rike.


Vi som är inkarnerade ljusarbetare representerar mänskligheten och därmed mänsklighetens fria vilja. Människorna kan flyttas från Jorden om Jorden inte längre kan föda dom, men de kan inte förvandlas mot sin vilja. Vår uppgift är därför, att på mänsklighetens vägnar samarbeta med Gud om denna förvandling så att så många som möjligt kan bli kvar på Jorden och ta del i mänsklighetens samlade förvandling och uppståndelse. Alla de smärtor som har byggts in i oss ska ge oss så stor mätthet av lidandet och av egoismen på Jorden att vi i vårt inre kallar på Gud och ber om att lidandet upphör i alla Jordens riken. Det är vår kallan som framkallar den nåd från universums kärleksplan, som är nödvändig för att mänsklighetens mörker kan förvandlas till ljus och kärlek.

VAD ÖNSKAR JORDEN AV LJUSARBETARNA?

Som det levande väsen den är önskar Jorden att vi ska återvända till den förståelse som vi hade innan vi inkarnerade på den. I den förståelsen såg vi att när Jorden som planetväsen börjar sin uppståndelse kommer vi att ge tillbaka till Jorden vad vi har förstört genom årtusenden. I vår fas av begär har vi tagit och tagit från Jorden och mänskligheten som helhet fortsätter med att ta utöver dom gränser som Jorden kan tåla. Som en del av mänskligheten är det nu vår karma att hjälpa till med att ge liv där vi har skapat livlöshet, att hjälpa till med att skapa ljus där vi har skapat mörker, och att hjälpa till med att skapa kärlek där vi har utbrett egoism.


Allt vad mänskligheten har skapat i sin egoistiska utvecklingsfas har avsatt spår i Jordens kroppar. Dessa spår är ibland avsaknad av inre liv. Ibland ses dom som tunga grå vibrations områden. På vissa ställen är det ett koncentrerat mörker som inte bara vilar över dessa ställen, men som har ett fundament långt inne i Jorden. Där det har varit krig kan det vara stora sår i Jordens eteriska, astrala och lägre mentala lager. Och där de negativa krafterna har varit påkallade och använda genom längre tid kan det finnas ett så koncentrerat mörker att detta mörker ligger som en slags böld som kan vara mer eller mindre förseglad i Jorden.


När uppståndelsekraften nu går in i Jorden så kommer den till att skaka loss gammalt mörker och fortsätta med att häva frekvensen överallt tills alla förvrängningar och kalheter är genom trängda av ljus. Det är mänsklighetens uppgift att hjälpa till med förvandlingen av allt det mörker som den själv har skapat. Och som ljusarbetare är vi de i mänskligheten som i hög grad har påtagit oss denna uppgift, för vi är tränade till det.


Jorden önskar att den form av ljus som ska skapas där det förut var mörker ska skapas genom våra hjärtan. Där det är mörker ska mörkret omskapas genom de hjärtan som har lidit under mörkret på Jorden. När mörkret inte bara utrensas men också förvandlas genom hjärtanas djupare hjärteblad så kommer det nya livet bli av en långt mycket djupare kvalité än det liv som mörkret förträngde. Det nya livet kommer att bära något av den kärlek i sig som är vunnet genom smärta. Det nya livet kommer att innehålla något av det levande vattnet som flyter genom hjärtan som är öppna för Kristus. Det nya livet är varsamhetens liv. Det nya livet är det heliga livet. Och som det heliga livet kommer det att dra till sig väsen från Guds ljusvärdar som kan vara med till att heliggöra hela Jorden.


Jorden önskar av oss som ljusarbetare att vi öppnar våra hjärtan för den universella kristusvibrationen så att denna vibration kan heliggöra Jorden via våra hjärtan och vara med till att skapa en helig planet i det tre lägre världarna. Jorden ser för sig hur vi som förmedlare kommer att utgöra miljoner och åter miljoner av hjärteceller i mänsklighetens organism som förenas med det miljoner och åter miljoner ljusväsen som är de inre planens födelsehjälpare under mänsklighetens återfödelse. Under denna förening önskar Jorden att vi medvetet återupptar förbindelselinjerna till deva-änglariket till stjärnstäderna och till dom heliga planeterna och till Det stora vita Broderskapets gyllene Ashram.


Jorden önskar att ljusarbetarna ska vara med till att bygga den gyllene bron, var igenom det nya livet kan flyta till varenda en av dens celler i mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket. Därmed uppfyller mänskligheten heliggörande uppgifter som förmedlare av Guds skapande ljus till formvärldarnas riken på Jorden. Jorden önskar att de ibland oss som har gått på Kristus vägen och Maria vägen* låter våra hjärtesmärtor öppna sig för Guds förlösande kärlek. Bara genom en sådan öppning kan denna kärlek blöda genom hundratusentals av hjärtan och därmed förvandla något av det allra starkaste mörkret till en djup kärleksvibration. När framtidens människor rör sig runt på Jorden så kommer de att upptäcka att där det förut var mörker, där kommer deras hjärtan nu påverkas av en heliggörande vibration, som ger dom lust till att famna alla väsen med den form för varsam kärlek som man kan ha för dom som har lidit under krig, hungersnöd och tyranni. Denna vibration blir Jordens speciella kännetecken, efterhand som den blir en helig planet i alla sina kroppar.

Del III i Gudomligt samarbete


Av Asger Lorentsen

 

Relaterade länkar

Datum för publicering

  • 2008-05-22

Anmäl
2008-06-27 11:11 #1 av: [Mariann]

"Vi som är inkarnerade ljusarbetare representerar mänskligheten och därmed mänsklighetens fria vilja. Människorna kan flyttas från Jorden om Jorden inte längre kan föda dom, men de kan inte förvandlas mot sin vilja. Vår uppgift är därför, att på mänsklighetens vägnar samarbeta med Gud om denna förvandling så att så många som möjligt kan bli kvar på Jorden och ta del i mänsklighetens samlade förvandling och uppståndelse."

Här läser jag in det som jag själv upplever inifrån och anser iaf tror jag förstår. Och som jag o gronstedt pratade om, att man kan flyttas från Jorden om man inte vill följa med upp... man=själen

Anmäl
2008-06-27 11:14 #2 av: [Mariann]

Jag gillar mkt slutet i denna del II...

"Jorden önskar att de ibland oss som har gått på Kristus vägen och Maria vägen* låter våra hjärtesmärtor öppna sig för Guds förlösande kärlek. Bara genom en sådan öppning kan denna kärlek blöda genom hundratusentals av hjärtan och därmed förvandla något av det allra starkaste mörkret till en djup kärleksvibration. När framtidens människor rör sig runt på Jorden så kommer de att upptäcka att där det förut var mörker, där kommer deras hjärtan nu påverkas av en heliggörande vibration, som ger dom lust till att famna alla väsen med den form för varsam kärlek som man kan ha för dom som har lidit under krig, hungersnöd och tyranni. Denna vibration blir Jordens speciella kännetecken, efterhand som den blir en helig planet i alla sina kroppar."

Detta talar till det allra djupaste av mig...

 

Anmäl
2008-06-27 11:43 #3 av: Blissis

# 1

Ja, jag tror också att man flyttas från Jorden då. Det är så det fungerar på de andliga nivåerna som jag ser det. Man kan bara finnas på den andliga nivå som man korresponderar med energimässigt.

Anmäl
2008-06-27 11:46 #4 av: Gronstedt

Mycket av beskrivningen i artikeln instämmer jag varmt i! Men annat känns så extremt främmande. Mest detta att det finns någon högre makt som står över jorden och att jorden skulle vilja heliggöras. Men mitt tankesystem har ändå stora likheter med det här ...

Anmäl
2008-06-27 13:45 #5 av: gyllenehjartljuset

Håller med. Jag hläser denna boken nu, och du underlättar för mig genom att översätta. Tack.

Jag har inga problem med att läsa danska, men det blir en annan förståelse när man läser på  sit eget språk.

Texten knyter an i mitt hjärta, Det är det vi arbetar för.

Anmäl
2008-06-29 13:06 #6 av: [Mariann]

#4 Trevligt Glad

Det som är extremt främmande... varför känns det främmande?

Anmäl
2008-07-01 10:01 #7 av: Gronstedt

#6: Detta med rymdfolk och förflyttningar till andra planeter och hela den biten, det har ingen plats i mitt tankesystem alls. För mig är andra världar och andra slags varelser något som finns i andra existensiella plan, inte på andra planeter i den här världen ...

Och detta att jorden "vill" att ljusarbetarna ska heliggöra den ... enligt mitt sätt att se är jorden redan helig och så oändligt stor att den inte behöver våra böner. Det bästa för den vore om vi upphörde att existera och slutade djävlas med den. Men om vi inte tänker göra det, utan envisas med att finnas här, men inte kan bli lika naturliga som de andra djuren, så är vi skydliga att dels anstränga oss att störa så lite som möjligt och dels att ge så mycket av vår kraft som vi kan tillbaka till jorden. Som ett slags avbön för att vi är sådana svin som vi är, på grund av den beklagliga mutation som gjort oss halvintelligenta.

Anmäl
2008-07-01 10:30 #8 av: [Mariann]

#7 jag skulle inte uttrycka mig så... men visst är det sant...

Vi måste ge tillbaka till Jorden.. och på ett plan är hon helig... fast ändå inte...

Jorden, det väsendet som är Jorden har ju i min syn offrat sig ner  för att låta mörkret få fritt spelrum, som en mänsklighet kan utvecklas genom. Detta experiment ser ut att lyckas. Glad

Förflyttas gör vi i våra inre kroppar inte de fysiska, vilket ju gör att vi lär inte veta om någon förflyttning utan bara själen... om det nu blir någon förflyttning vill säga

Menar du att det inte finns liv på andra planeter?

 

Anmäl
2008-07-01 10:33 #9 av: Gronstedt

#8: Inte vet jag om det finns liv eller inte på andar planeter. Det vore konstigt om det inte fanns någonstans mer än på Tellus.

Det som känns konstigt till exempel är det här resonemanget med inströmningar från Sirius och Plejaderna - som om det skulle sitta en hoper änglar där med något slags strålkanon som di avsiktligt riktade mot jorden för att få människorna att ansluta sig till den gudomliga planen ... Det är en bild som inte känns "rätt" för mig.

Anmäl
2008-07-01 11:25 #10 av: Hoppfull

Hihihihi, jag tycker snarare att det låter underbart och hoppfullt jag :) Tänk så fantastiskt om det finns andra där ute som ser oss, gillar oss och vill hjälpa oss. Vilket tillfälle att ta tillvara på :)

Anmäl
2008-07-01 19:10 #11 av: [Mariann]

Ni är goa!!!

Det är ju just så, en hoper änglar med strålkanon...

den bilden gillar jag ;)))))))

 

Anmäl
2008-07-01 19:37 #12 av: Hoppfull

Mmm, det gäller bara att få den riktad just på sig... antagligen gäller det att vara öppen och mottaglig med. 

Anmäl
2008-07-01 19:40 #13 av: [Mariann]

Det är nog det som det mest handlar om...redo för strålning helt enkelt... redo att födas på nytt.. osv... Flört

 

Anmäl
2008-07-01 19:42 #14 av: Hoppfull

Mmmm, så jag tror varken att Gronstedt eller någon annan behöver bekymra sig över att hamna i strålkanonerna utan att vilja och önska det själv :)

Anmäl
2008-07-01 19:45 #15 av: [Mariann]

Ooo nej, de är bra på att sikta de däringa ängla hoperna  ;) *fniss*

Anmäl
2008-07-01 20:54 #16 av: Lionadh

*asgarv* Ängla-prickskytt? Kan de va en karriär för nästa liv?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.