Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Övrigt

Profetian om Inkans återkomst

2008-05-28 23:35 #0 av: [Mariann]

av Anna E. Southerington. Vi lever i en speciell tid just nu, det är något som många olika traditioner är rörande eniga om.

 

De allra flesta har väl hört talas om Mayakalendern och dess förutsägelser att någonting ska ske år 2012. Vad detta någonting ska vara tvista de lärde om - Mayafolkets kalender tar slut 2012, och sedan är resten helt upp till individuella tolkningar. Och där finns hela spektrumet, allt från moderskepp som ska komma och ta oss härifrån till en annan galax, till en medvetandehöjning för mänskligheten, beroende på vem man frågar. Den sistnämnda tolkningen förespråkas av bland andra Carl Johan Calleman, som är en av våra främsta experter på Mayakalendern, och det finns ett annat folk, lika mytomspunnet som Mayaindianerna, som håller med honom. I de andinska bergstrakterna i Peru börjar man nu se fram emot Inkans återkomst.

 

 

 

För att förstå vad som menas med detta behöver man en del bakgrundsinformation. Enligt de kunskaper som har förvaltats av Q'eroindianerna, Inkas direkta ättlingar, hade man ett mycket specifikt kriterium för att välja sina kungar. Det fanns under Inkarikets glansdagar tolv kungliga familjer, som alla kunde göra anspråk på tronen. Varje familj valde ut sin kandidat, och sedan följde ceremonier och ritualer som alla strävade mot ett enda syfte - att en av de tolv kandidaterna bokstavligen skulle börja stråla. Jag menar alltså inte bildligt talat, utan konkret och bokstavligen, så att alla kunde se det, och så starkt att alla som betraktade honom blev bländade. När så skedde var detta det konkreta tecknet på att tronaspiranten hade uppnått det som inom traditionen betecknas som den sjätte nivån av mänsklig utveckling, och detta var det som krävdes för att få bestiga tronen och bli nästa Inka, eller kung över Inkafolket. Det handlade alltså om en successionsordning som byggde helt och hållet på bokstavligen upplysta härskare. Och detta är exakt det man syftar på när man talar om Inkans återkomst - att vi återigen ska få se människor som har uppnått sjätte nivån och som uppvisar det konkreta kännetecknet att stråla så att absolut alla kan se det, inte bara människor som har utvecklat sin perception bortom de fem fysiska sinnena.

 

Och ja, det handlar om "återigen". Om vi tar en titt på olika andliga traditioner från olika delar av världen, så ser vi att det finns historiska exempel på detta. Inom kristendomen finner vi Moses, Jesus och vissa helgon som sägs ha strålat. Inom islam har vi Muhammed, som sägs ha strålat så starkt att han var tvungen att täcka över ansiktet med en slöja för att andra skulle kunna se på honom. Inom österländska traditioner har vi bland andra Buddha, naturligtvis. Och i Sydamerika hade vi alltså en etablerad kunglig successionsordning som helt och hållet byggde på ett bokstavligen upplyst tillstånd. Allt det rasade dock samman för 500 år sedan, då Francisco Pizarro och hans conquistadorer erövrade Inkariket. Historiskt sett har det också varit väldigt få människor förunnat att uppnå den nivån av utveckling. Men kanske, bara kanske, är det nu på väg att förändras.

 

Som många säkert vet så bygger Mayakalendern på matematik. Så är inte fallet med Inkaprofetiorna. De bygger istället på förutsägelser om, och observationer av, energier. Profetian sade att när energifältet som omger staden Cuzco blev så kraftfullt att det expanderade upp till en viss punkt på de omgärdande bergen, då skulle ett skifte ske. Det skiftet skulle vara inledningen på en övergångsperiod mellan den pågående tidsåldern och en ny tid. Den övergångsperioden, en s.k. pachaquti vilket betyder "en omvälvning av rumstiden", skulle pågå under ett visst antal år innan den nya tidsåldern skulle börja. Den förutspådda förändringen i energifältet runt Cuzco observerades till slut, av flera olika indianska observatörer och efter flera århundradens väntan, 1993. Och synkroniciteten är ofrånkomlig. När man då räknar framåt det i profetian angivna antalet år hamnar man vid ... just precis, 2012. Samma årtal som omtalas i Mayakalendern, av Hopiindianerna och i I Ching.

 

Enligt Inkaprofetiorna kommer vi då att träda in i en ny tidsålder som de kallar Taripaypacha - tiden då vi möter oss själva igen. Och vad menar man då med det? När man sätter in det i sitt sammanhang kan det tolkas som en tid då vi återigen verkligen börjar minnas och komma i kontakt med vårt gudomliga ursprung, vår gudomliga natur och våra gudomliga förmågor. Sjätte nivån ligger bara precis snäppet under traditionens högsta nivå av utveckling, den sjunde nivån då man sägs träda in helt och fullt i sin totala gudomlighet medan man befinner sig i den fysiska kroppen, vilket kännetecknas av den konkreta förmågan att återuppväcka både sig själv och andra människor från de döda. Jesus är det uppenbara exemplet på en människa som lyckades manifestera det, om man tror på de bibliska redogörelserna. Och alla som har läst Nya testamentet kan se hans utveckling från sjätte till sjunde nivån. Efter att tillsammans med Petrus, Jakob och dennes bror Johannes ha mött Elias och Moses på Härlighetens berg "förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset" (Matteus 17:1-2). Med andra ord, han uppnådde sjätte nivån. Och går vi sedan framåt i historien så stöter vi på redogörelsen för hur Jesus återuppväcker Lasaros från de döda, samt hur han själv en tämligen kort tid senare själv återuppstår efter korsfästelsen. Här har vi alltså en skildring av en person som under en enda livstid uppnådde både sjätte och sjunde nivån, och om man ska tro de bibliska berättelserna så är detta alltså fullt möjligt. Även om Jesus väl betraktas som tämligen exceptionell av alla som tror på honom, så påvisar skildringarna i Nya testamentet ändå att detta är något som kan uppnås av alla oss människor, och Jesus hävdade också själv bestämt att så var fallet.

 

 

Men nog om kristendomens illustrerande exempel och åter till Inkaprofetiorna. Denna nya tid, Taripaypacha, kommer att triggas av tolv personer, precis som på Inkarikets tid då tolv kungakandidater arbetade tillsammans ceremoniellt för att trigga samma skifte. Det handlar om sex kvinnor och sex män som kommer att möta och känna igen varandra på specifikt förutsagda platser i det forna Inkariket, för att till slut sammanstråla och arbeta tillsammans för att lyfta upp en av kvinnorna och en av männen till sjätte nivån. Dessa tolv kan komma från vilket land, vilken kultur och vilken andlig tradition som helst. Kanske kommer en eller flera av dem att vara skandinaver, rentav? Och nu kommer vi till detta med att endast ett fåtal personer i vår mänskliga historia har lyckats uppnå sjätte nivån. Inom Inkas andliga tradition, så som den har förvaltats av Q'eroindianerna, finns det bara en enda lag eller regel - ayni, eller helig ömsesidighet. Ayni dikterar bland annat att sådan kunskap och sådana förmågor som man själv har lyckats uppnå har man en skyldighet att lära ut till alla som ber om det. Man förväntas alltså lyfta upp andra till den nivå man själv har lyckats uppnå, om de själva så vill, och att tjäna mänskligheten i stort. Rent konkret innebär det alltså att när paret i profetian uppnår sjätte nivån har de en helig plikt att dela med sig av sin kunskap och sina förmågor till alla som kommer till dem och begär det. De som gör det och själva uppnår sjätte nivån har i sin tur samma heliga kall.

 

Om tillräckligt många människor begär dessa kunskaper och förmågor och sedan själva för dem vidare har vi nu alltså, inom en väldigt snar framtid, möjligheten att verkligen få se en medvetandehöjning med potentialen att sprida sig globalt, kanske för första gången i mänsklighetens historia. Och då står vi verkligen inför den gyllene tidsålder och den Inkans återkomst som profetiorna förutspår. Skiftet är på väg, och det är bara fyra år kvar.

 

Det är min egen personliga övertygelse att alla som verkligen värnar om sin andliga utveckling, som verkligen är villiga att tjäna sina medmänniskor, Moder Jord och ett högre kall, vilken tro eller tradition man än bekänner sig till, vilken bakgrund man än har, vilka verktyg eller läror man än använder sig av, bidrar i allra högsta grad till profetians fullbordan. Ju fler vi är som värnar om en andlig evolution och strävar efter att själva utvecklas, desto fler blir vi som fokuserar vår intention på samma mål. Det vi fokuserar intentionen på sänder vi energi och manifestationskraft till, och som vi redan har sett när det gällde att fastställa startpunkten för skiftet mellan tidsåldrar är det just energin som Q'eroindianerna betraktar som avgörande.

 

Enligt en vis man från Q'eros befinner vi oss redan nu i "sammanflätningens tid", då de gamla barriärerna mellan kulturer, länder och trosinriktningar rasar och vi alla börjar arbeta tillsammans, då en sammanflätning av kulturer, traditioner och trosinriktningar sker. Då kan vi alla börja sträva mot samma mål, utan att våra olika sätt att arbeta står i vägen eller skapar motsättningar. Då kan vi se att vi alla har samma syfte, visioner och mål, även om vi använder olika verktyg. För att bygga ett hus behövs det spadar, hammare, sågar, skruvmejslar, skiftnycklar och murslevar, och alla de olika hantverkarna är lika viktiga för bygget och bidrar i lika stor utsträckning till det färdiga resultatet. Så vilken bakgrund du än kommer från och vilka verktyg eller metoder du än använder dig av för att främja din andliga utveckling, välkommen till bygget av Taripaypacha - ditt arbete med din egen utveckling utgör en insats som är mera värdefull än du kanske anar!

ANNAS HEMSIDA Inkamästarnas arv.

Anmäl
2008-05-28 23:57 #1 av: [Mariann]

INTRESSANT artikel! Glad På önske listan står en tur till Peru....

OM man nu ska ge sig på att sätta lite esoteriska begrepp på iaf vissa av sakerna som nämns i artikeln så den 7 nivån som nämns motsvarar den 5 invigningen, den upplysta mästaren. Det var just den invigning som Jesus tog på korset.

Skrattande

 

Anmäl
2008-05-29 00:22 #2 av: gyllenehjartljuset

 

Jag har också svårt att tro att det blir ett mega hopp, snarare tror jag att utvecklingen går i vågor, men man kan ju hoppas att vågen går lite brantare uppför 2012. Men som sagt den som lever får se. Det är en spännande tid vi har framför oss

Anmäl
2008-05-29 08:26 #3 av: [Mariann]

#2 så ser jag det också... har lite svårt med dessa mega omvälvningar 2012... men... den som lever  får se! Hoppas av hela mitt hjärta gör jag!

men om man ska vara realist, så ser inte världen sådan ut att den lär ändra på sig  på 3 år, tyvärr....

Det är ju också så att utvecklingen ( läs medvetande) kan inte gå genvägar... medvetande utvecklas genom erfarenheter och då ska saker genomlevas....

Anmäl
2008-05-29 08:50 #4 av: Lionadh

Vilken fin artikel! Åh vad roligt! Och vilken rolig läsning! Glad

Anmäl
2008-05-29 08:51 #5 av: Farwuq

Mycket intressant.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi & Psykologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland


Anmäl
2008-05-29 08:56 #6 av: Lionadh

Jag vill åka till Peru och gå upp på Machu Pichu...

Anmäl
2008-05-29 08:57 #7 av: [Mariann]

ME TO!!

Jisses Maud vi behöver många liv om vi ska hinna allt vi vill se....

Anmäl
2008-05-29 09:04 #8 av: [Mariann]

Åker Asger o Yvonne igen.. ska vi hänga på då? Cool

Anmäl
2008-05-29 09:05 #9 av: Lionadh

SJÄLVKLART! Jag sparar och sparar till alla dessa resor jag vill göra... Sätter undan en extra slant denna månaden...

Anmäl
2008-05-29 09:54 #10 av: [Mariann]

The Mayan Calendar

Callemans hemsida!

Anmäl
2008-05-29 09:55 #11 av: [Mariann]
Calleman artiklar på svenska HÄR
Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.