Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
* Gudomligt Samarbete

GUDOMLIGT SAMARBETE

2008-05-22 08:46 #0 av: [Mariann]

berättar om det samarbete som nu börjar på Jorden mellan de andliga världarna och alla som önskar vara med till att skapa mänsklighetens broder-systerskap. Författaren berättar om nya sätt att samarbeta utifrån sin egen erfarenhet med Det Stora Vita broderskapet, änglariket och interplanetariska intelligenser.

Guddommeligt samarbejde

 

Boken innehåller anvisningar om hur vi kan förmedla ljus, kärlek och healing till Jorden och till lidande grupper av människor, och den beskriver ljusarbetarnas situation, väckelse och uppgifter. Ett speciellt avsnitt handlar om kampen mellan ljuset och mörkret både på Jorden och i ljusarbetarnas vardag.

Bokens syfte är att stimulera skapelsen av nätverk på kors och tvärs av andliga grupperingar och tankeskolor, eftersom tiden nu är inne till att samarbeta i ett nätverk av ljusarbetare som önskar en högre civilisation på Jorden.

 

Här kommer 1 kapitlet, 1 delen.

 

 

Ljusarbetarnas situation

Vilka är ljusarbetarna?

De väldiga förändringarna av mänskligheten som förväntas att ske de nästa 500 år*, kan bara ske genom medvetet samarbete mellan mänskligheten och födelsehjälparna som verkar i de nya inströmningarna från de högre ljusvärldarna. Därför är vi millioner av människor från andra planeter och från deva-änglariket ljusuniversums som de senaste 100 000 år har inkarnerat på Jorden. Vi har nu blivit en del av planetens liv, så att vi kan stärka den medvetna delen av mänskligheten, i den period där Jorden går in i sin uppståndelse och där det ska skapas en lysande civilisation. Den del av mänskligheten som är redo till att ta upp detta gudomliga samarbete, utgör nutidens ljusarbetare på Jorden**.
För att vi bättre kan förstå vår nuvarande situation och uppgift, så är det följande beskrivning utifrån fyra grupper av ljusarbetare.


Ljusarbetarna från högre civilisationer

De flesta av oss som kommer från de högst utvecklade civilisationerna på andra planeter har glömt att vi i vårt inre redan känner till den utvecklingsnivån som Jorden kommer att nå över de nästa 500 år! Det är denna inre vetskap som ger vårt uppehåll på Jorden en särskild betydelse! De flesta av oss från denna grupp har frivilligt valt att inkarnera på Jorden för att utveckla en ännu djupare form av Kristuskärlek och för att hjälpa Jorden och mänskligheten i heliggörelsens fas. Genom en kombination av vår kunskap till lysande civilisationer och av våra erfarenheter på Jorden, har vi djupt i oss fått den grundvibration som Jorden har behov av. Djupt i oss har vi förståelsen för hur den lysande civilisation ska skapas genom att kombinera hjärtats erfarenheter här på Jorden, och intelligensens erfarenheter från de universums som vi kommer ifrån. Det är denna förståelse som ska väckas till liv, så visionen ger oss kraften till uppgiften. Då vi kom till planeten Jorden valde vi att låta vårt personlighetsmedvetande influeras så mycket av mänsklighetens tankemönster och känsloenergier att vi därför kunde förstå människornas tankar och känslor inifrån. Samtidigt valde vi att gå igenom precis så mycket lidande att detta lidande kunde väcka de djupare bladen i hjärtat, som vi önskade att utveckla i denna runda av vår långa vandring mot mänsklig fullkomlighet. Vi har längtat efter denna tid då ett högre ljus går in i vårt nuvarande universum på ett sådant sätt att det skapas uppståndelse på Jorden. Vi har också sett fram emot att Jorden åter igen öppnas för det universella interplanetariska broder-systerskapet som vi själva är medlemmar av i vår djupare identitet. Efter hand som vi väcks kommer vi att upptäcka att vi särskilt brinner för att förstå och fasthålla visionen för den lysande civilisationen och låta denna vision nedsänkas i mänskligheten som en samlande kraft av förnyelse.

 


* se 1 band av Jorden skall lysa: Mänsklighetens gyllen framtid.
** Beskrivningen av ljusarbetarnas andliga identitet finns i band 2 av Jorden skall lysa: Stjärnmänniskor och änglamänniskor.

Ljusarbetarna från deva-änglariket

Några av oss kommer från deva-änglariket. Vårt hemmauniversum är ljusvärldarna där Guds kärlek, ljus och skapande glädje vibrerar som inre fullhet, som genomströmmar allt och alla. För några av oss finns detta ljusuniversum som en del av planeten Jordens inre världar, för andra av oss befinner sig detta ljusuniversum på ett annat ställe i solsystemet eller i ett annat solsystem. I vår kärlek till vår Fader-Moder-Gud eller framtvingad av en högre plan valde vi att låta vår aura omformas till en människoaura och att låta något av vår vibration sänka sig så mycket, att vi kunde inkarnera bland människorna på Jorden. Vi har varit den grupp i mänskligheten som har känt oss mest främmande eftersom mänsklighetens tankar, känslor och sätt att vara på är totalt olika från vårt eget ljusuniversum universalitet, varsamhet och samarbete för en större helhet.
Främlingskapet på Jorden har givit oss så stor smärta att vi är bland dom människor som har den djupaste längtan efter att Guds kärlek igen kan uppenbaras på Jorden, och att det heliga ljuset kan bringa lindring och frid till alla väsen. Samtidigt utgör vi det organ på Jorden som Moder-Gud kan verka igenom för att låta en varsam kärlek skapa ett nytt förhållande mellan mänskligheten och djurriket, mellan mänskligheten och växtriket och mellan mänskligheten och mineralriket. När vi öppnar oss för vårt ljusare väsen kommer vi att upptäcka att vårt största engagemang ör att hjälpa till med att få det inre livet till att blomstra i sin mångfald i alla väsen och i alla riken på Jorden. För djupast i oss känner vi att varje mineral, varje växt, vartenda djur och varje människa är en lika dyrbar del av Fader-Moder-Guds mångfaldiga liv på Jorden. För när vi upplever vårt inre gudomliga hem känner vi från hjärtat att Jorden är ett stort levande väsen som vi är celler i och som vi vill söka att tjäna med hela vårt väsen.


Ljusarbetarna från egoistiska planeter

Andra av oss kommer från planeter i andra solsystem som när vi lämnade de ännu inte hade utvecklat sig fram till att kunna bli genomströmmade av Guds kärleksfulla ljus. Från dessa planeter har vi en dold erinring om vad som sker när människorna egos gör världen kal och utan liv. Kanske har vi själv varit med till att prova egoismens många fasetter i en sådan grad att det inre livet drog sig tillbaka från planetens materiella civilisation. Kanske var vi då några av dom som höll på att bli mätta av egoismens kalhet och av dom smärtor som denna för mer sig.
Då vi inkarnerade på Jorden gjorde det vi inte alltid med glädje och entusiasm. Vi visste att på Jorden skulle det skapas en friktion mellan "det goda" och "det onda", mellan den positiva principen och den negativa principen och mellan det expansiva ljuset och det sammandragande mörkret. Vi visste att vi själva skulle inkarnera mitt i denna friktion, eftersom våra Outlevda önskningar skulle söka att skapa ett samandragande universum. Medan den delen av oss som var mätt av lidande och egoism, skulle söka att dra oss emot det öppna ljusuniversumet. Vi visste, att denna kamp mellan ljus och mörker skulle skapa ett drama inne i oss och skulle vara med till att skapa en friktion och en kamp på Jorden. Innan vi inkarnerade på Jorden första gången visste vi att det skulle bli svårt för oss att alltid skilja mellan om våra inspirationer, önskningar och handlingar blir styrda av egots princip eller av kärlekens princip. Vi visste att denna svårighet skulle fortsätta med att ge oss lidanden intill flera hjärteblad var utvecklade. Vi visste att först efter många inkarnationers avprovningar av personlighetens glädjeämnen skulle vår känslighet över lidandet och längtan efter ljusets inre liv ge oss den nödvändiga lust och urskiljnings förmåga till att alltid arbeta för helheten.
Kanske har vi sett fram till den nuvarande väckelseperioden med blandade känslor, för vi i vårt högre medvetande vet att kampen inne i oss blir nu intensifierad, då Jordens kliv i utvecklingen fordrar av oss att vi släpper personlighetens begär och krav. Samtidigt vet vi att om vi följer vår längtan efter ljusets inre liv kommer vi bli ljusarbetare med den särskilda kvalitet, att vi känner egots mekanismer till botten från vår egen livsbana. Vi vet också i vårt djupare väsen att om vår längtan efter universums inre liv inte har blivit tillräckligt stark i vårt inre. Då kan vi komma till att kämpa för en ny tid på ett sätt som avspeglar personlighetens egna önskningar, eftersom vi inte kan nå in i det djup i hjärtat där vi kan känna igen den höga frekvensen av gudomlig kärlek som nu strömmar in i Jorden. Innan vår nuvarande inkarnation var vi därför medvetna om att för oss blir övergången till Vattumannens Tidsålder en särskild möjlighet att släppa egots gamla mönster och för att överge oss till Gud som förlösande kärlek. Denna kamp är först slut för oss när kärleken är så stark i våra hjärtan att vi själv kan känna det högre världarnas ljus och själv vara medarbetare i hjärtekärlekens vidare utströmning på Jorden.
Efterhand som vi sätter helhetens intresse framför personlighetens önskningar om trygghet och synliga glädjeämnen, kommer vi upptäcka att vi är en viktig bro till mänskligheten. Eftersom vi själva har tagit del av människornas önskningar, glädjeämnen, sorger och kamper, har vi en särkskild möjlighet för att förstå våra medmänniskors situation. Genom våra egna kamper för att finna nya vägar för oss själva och samfundet experimenterar vi med vägar som leder mot ett tillstånd av inre glädje i medvetandet och rättfärdighet och hög etik i samhället. Årtionde efter årtionde bryter vi nya vägar och skapar alternativ till samtidens levnadssätt och samhällsmönster. Medan vi känner oss som i mänskligheten smältdegel deltar vi i den globala kampen om mänsklighetens själ.


Ljusarbetarna från mänskligheten

Den fjärde gruppen av oss som kan bli ljusarbetare på Jorden känner att vi är en integrerad del av mänskligheten. Vi känner oss som människor helt igenom. Några av oss kommer från andra planeter där civilisationerna är någorlunda på samma stadier som Jordens civilisation. Andra av oss tillhör den del av jordmänskligheten som har kommit längst i sin utveckling. Vi är relativt tillfreds med den form för civilisation som vi har här på Jorden. Vi gläder oss över de materiella framsteg som gjorts och vi känner att vi kan leva i ett välutvecklat samhälle med alla dens materiella möjligheter, och med alla de förnyelser som sker på det vetenskapliga och materiella planet. Vi bryr oss inte om krig, maktbegär och egoism, och vi är engagerade i att finna balans i civilisationen på Jorden. Vi ser som mål att lidelsen blir avskaffad genom ett internationellt samarbete, genom läkarvetenskapliga framsteg och genom en viss utjämning av det materiella välståndet på Jorden. Vi är engagerade i att den miljömässiga förstörelsen av mänsklighetens och naturens framtid blir stoppad så snabbt som möjligt.
Vi känner oss en smula dragna emot möjligheterna för högre dimensioner och för medvetandets fortsatta existens efter kroppens död. Vi känner också det nödvändigt med att få ett liv med frid och kreativitet i stället för ett liv med stress och överdriven materialism. Men som en del av mänskligheten känner vi oss delvis främmande för den nya religiositets tal om Kristus, om inströmningar, om lysande civilisationer, om uppståndelse, om heliggörelse och om upptagelse i ett interplanetariskt broderskap. Vi kan förhålla oss till dessa idéer teoretiskt, men det känns inte levande i oss. Vi menar att det är viktigt med jordförbindelse och att inte vara förtappad i visioner som har mist kontakten med vår konkreta verklighet i dagens värld. Vi vet att djupgående förändringar i mänsklighetens civilisation och i vår behandling av naturen är nödvändiga för att vi kan överleva på planeten, men vi kan inte i vårt inre känna en gudomligt ingripande som fullständigt skulle förvandla den värld som vi känner.
Vi föredrar att förändringarna sker så långsamt att vi alla kan följa med. Även om vi intellektuellt kan förstå den uppfattningen att en stor del av den nuvarande mänskligheten kan överföras till andra planeter, det är inte en tanke vi bryr oss om. När de större förändringarna sker här på Jorden, som de mer visionära människorna pratar om, så önskar vi att gå med i dessa förändringar utifrån vår djupa längtan efter att det ska vara frid och rättfärdighet på Jorden. Vi vill gärna bidra med vårt engagemang och de förmågor som vi har till att skapa bättre ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor för alla. Vi önskar också att förvandla de tendenser i oss själva såsom vrede, avundsjuka, ambitioner och det att söka materiell trygghet, som håller oss själva och andra i lidanden och begränsningar.
Vår styrka i mänskligheten nuvarande utveckling är att vi har en närmare kontakt med den fysiska verkligheten än de flesta av de övriga ljusarbetare. Vi är så engagerade i mänsklighetens fysiska välfärd att vi kan utfylla den viktiga uppgiften som ligger i att få rättat upp på många skevheter i samfundet och att avhjälpa fysisk nöd överallt i världen.
Vi har vardagens alla problem så nära inpå livet att vi är engagerade i hur alla de detaljerna kan förbättras som skapar problem i människornas vardag. Vi vet hur människorna tänker, känner och reagerar, och därför kan vi hjälpa med till att de luftiga idéer och idealen kan anpassas mänsklighetens konkreta verklighet. Vi kan se att om de stora visioner för Jordens framtid ska verkliggöras så är det i långt högre grad, än vi ser nu, behov av människor som oss, som är engagerade i att få den fysiska vardagen med alla dens utmaningar till att fungera mer mänskligt och med större glädje.
Ljusarbete ser vi särskilt som det att vara positiva förebilder för andra i vår familj och på vår arbetsplats, och att hjälpa till att lätta människornas lidanden på det fysiska planet. Vi har vart vårt område i samhället som vi söker att förbättra, eller vi har ett engagemang i att hjälpa bestämda grupper människor. Vi hjälper först och främst familjen, vännerna och på arbetsplatsen. Vi är samtidigt inställda på att vi på längre sikt, kanske i framtida inkarnationer på Jorden, kan känna det naturligt att delta i den form av ljusarbete där vi är med till att skapa frid och glädje i mänskligheten och på Jorden som helhet.

forts.

GUDOMLIGT SAMARBETE II

Av Asger Lorentsen

översatt av Mariann Andersson

Relaterade länkar

Datum för publicering

  • 2008-05-22

 

 

 

 

Anmäl
2008-05-22 11:14 #1 av: Blissis

Jag känner igen mycket från Li Hongzhis undervisning. Ja, vi har olika ursprung och olika uppgifter och olika synvinklar och ingångssätt, Så det visar väl än mer vikten av respekt sinsemellan dem som vill göra något gott för planeten och det nya som komma skall?

Anmäl
2008-05-22 11:49 #2 av: [Mariann]

Oja, absolut!! Glad 

Vi är jätte många som jobbar för samma sak på liknande sätt!!

Anmäl
2008-06-27 11:06 #3 av: [Mariann]

Här kan man då läsa lite om Asgers syn på dessa förändringar som vi pratar om i annan tråd...

läs under ljusarbetarnas situation

Asger ser det som väldiga förändringar under 500 år!

Vidare läser man att det har inkarnerat devor änglar och från andra planeter millioner väsen under 100.000 år!!

 

han skriver vidare:

"Vi har nu blivit en del av planetens liv, så att vi kan stärka den medvetna delen av mänskligheten"

Vidare:

"Den del av mänskligheten som är redo till att ta upp detta gudomliga samarbete, utgör nutidens ljusarbetare på Jorden"

Anmäl
2008-06-29 18:28 #4 av: [Mariann]

Så här skrivs det om ljusarbetarna från egoistiska planeter!

"Efterhand som vi sätter helhetens intresse framför personlighetens önskningar om trygghet och synliga glädjeämnen, kommer vi upptäcka att vi är en viktig bro till mänskligheten. Eftersom vi själva har tagit del av människornas önskningar, glädjeämnen, sorger och kamper, har vi en särkskild möjlighet för att förstå våra medmänniskors situation."

Så alla som är här (på Jorden) har en potential att bli ljusarbetare... vilket vi aldrig får glömma!  Glad

Anmäl
2008-08-06 19:51 #5 av: [Mariann]

Kan ni känna igen er i någon av dessa 4 grupper? Ni behöver ju inte avslöja vilken....

sedan vill jag påminna om #3 och det som jag drog ut ur artikeln om det har under 100.000 år inkarnerat väsen från andra dimensioner, universums o planeter... fascinerande eller hur?

Anmäl
2008-08-11 22:29 #6 av: Eremitha

Jag känner igen mig mycket i både andra och fjärde gruppen.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.