Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
* Gudomligt Samarbete

GUDOMLIGT SAMARBETE III

2008-05-22 12:06 #0 av: [Mariann]

Fortsättning av 1 kapitlet. del 3. GUDOMLIGGÖRELSE AV JORDEN

Den stora gemensamma uppgiften som mänskligheten nu står inför är att hjälpa till med att gudomliggörelsen och heliggörelsen av Jordens yttre riken. Gudomliggörelsen och heliggörelsen betyder att de lägre mentala planen och astral planen och det fysiska/eteriska planen ska genomträngas av ljuset från ljusrikena på ett sådant sätt att Guds kärlek bli märkbar i alla dessa riken.

Genom gudomliggörelsen i de lägre världarna kommer skärmen mellan ljusvärldarna och de manifesterade världarna att försvinna. Genom gudomliggörelsen av materians riken då kommer gudomen att leva som en inre fullhet och vitalitet i all materia. Där Gud förut var transcendent - hävd över materian på denna planet - blir Gud nu immanent - inneboende i materian - och Guds kärlek blir verkligjord och upplevd på alla plan.
Den immanenta delen av gudomen är Gud som det ljus, den kärlek och den fullhet som lever i den lägre mentala, astrala och den fysisk/eteriska världen. Så länge denna värld är tillslöjad och så länge mänskligheten inte har öppnat sina inre sinnen genom hjärtat, kommer den immanenta delen av Gudomen förbli dold för människorna.

I vattumannens gyllene tidsålder kommer människorna att uppleva genom hjärtat att livet självt och Gud som kärlek är det samma. Genom millioner av hjärtan ska Gud komma så nära in i människornas värld som kärlek, att efterhand som alla människor som ska vara kvar på denna jord kan känna Guds närvaro, Guds varsamma omsorg och Guds kärlek i sina hjärtan och i allt liv omkring dom. Detta är Kristi Återkomst i hjärtana.
När så många av oss öppnar hjärtat så mycket för Guds kärlek att kristuskraften kan kanaliseras in i de mörkaste krokarna på jorden, då kommer en helt ny vibration kunna märkas överallt när man går i naturen eller bland människorna.

Alla kommer att kunna känna att kärleksfullheten är överallt, att det inre livet genomtränger allt och att allt är en del av Gud. Från hjärtats djup kommer det då att stiga en stor tacksamhet och glädje mot himlen. I början kommer denna glädje att vara blandad med en sorgfullhet över allt lidande som vi har upplevt, men efterhand som sorgmodigheten förvandlas till kärleksdjup och stillhet, kommer glädjen och tacksamheten att växa: Glädjen över att smärtornas tid är förbi på Jorden och tacksamheten över att det har lyckats gudomen att heala våra smärtor så vi återigen kan känna den gudomliga fullheten, tryggheten och närvaron på Jorden.

NEDSÄNKNING AV VÄRLDSSJÄLEN

Under skapandet av den gyllen civilisationen på Jorden är det vår uppgift att komma i nära kontakt med stjärnstädernas vibration och vision, att vi på ett eller annat sätt kan uppleva att vi är en del av ett gyllene kärleksplan. Detta plan är som ett gyllene nätverk, inte bara i mänskligheten och inte bara omkring Jorden, utan den sträcker sig från Jorden och in i planeterna i vårt solsystem och i andra solsystem som vibrerar med samma ljus.

Det är vår uppgift att öppna oss så mycket för detta nätverksljus, att vi ser oss som en del av den levande strömmen av ljusfacklor och av lysande tankeformationer som nu flyter från dom heliga planeterna in i Jordens lägre mentala lager. Många av oss är redan i vårt inre liv engagerade i att medsänka lysande tankeformationer in i mänsklighetens kollektiva tankekropp, även om vårt yttre medvetande inte är medvetet om detta. I dom följande århundraden kommer de av oss som från våra egna planeter och ljusvärldar är specialiserade i detta att vara med att skapa en mer förtätad uppbyggande av lysande tankeformer här på Jorden.


Genom nedsänkningen av lysande tanke former kommer det gudomliga tankesinnet eller världssjälen att genom tränga mänsklighetens konkreta världar. Tankevärldarna kommer då att bli mer präglad av universella tankar om mänsklighetens enhet, om frihet, jämlikhet och broderskap, om ädla ideal, om gudomlig etik och om gudomliga lagar och principer.

När vi som är tränade till detta hjälper till med att nedsänka strömmen av lysande inspirationer och tankeformer från de heliga planeterna, från änglariket och från Det stora vita Broderskapet, kommer den gyllene civilisationen byggas upp i alla detaljer på det lägra mentala planet. Därifrån kommer den att påverka mänsklighetens visioner, ideal, tankesätt och sätt att vara på inom alla de sju strålarnas verksamhetsfält.

Då kommer vi att vara med till att skapa den lysande civilisationen inom politik, religion, utbildning, konst, vetenskap, filosofi, ekonomi och organisation.
Som ljusarbetare har vi den särskilda uppgiften att vara den del av mänskligheten som öppnar dörrar till det tidlösa universumet. På mänsklighetens vägnar och som utryck för mänsklighetens fria vilja ska vi bjuda välkommen de miljoner av födelsehjälparna som vi ska samarbeta med i det kommande århundrade. På mänsklighetens vägnar ska vi öppna oss för de inströmningar som nu flyter in i de lägre rikena från de heliga planeterna, från Deva-änglariket och från Det stora vita Broderskapets ashram. Vi skall inte bara öppna hjärtana för dessa inströmningar, utan också öppna vår tankevärld för det ljus som bryter ner de slöjor som i årtusenden har gjort mänskligheten blind för livets högre verklighet.


Vi ska rikta vår inre sans emot det under som sker på Jorden. Vi ska glädjas i våra hjärtan över att befrielsens tid är kommen. Vi ska be Gud om att komma till Jorden. Vi ska be Guds änglar, mästarna och stjärnväsen om att hjälpa oss med att förvandla mörkret på Jorden. Vi ska be om att få gå igenom den förvandling som är nödvändig för att vi dagsmedvetet kan bli använda av ljusets kraft på Jorden. Och vi ska säga ja till att på mänsklighetens vägnar ta ansvar för den uppgift som mänskligheten har i det stora samarbetet som nu har börjat.


Ljusarbetarnas nuvarande situation

I förhållande till den stora utmaning och uppgift vi som ljusarbetare står inför, är vår nuvarande insats så klen att vi med rätta kan fråga: Sviker vi vår uppgift?
Ser vi vad som sker på Jorden idag kan vi se många tecken på att ljusarbetarna tar på sig sina uppgifter inom bland annat det politikiska, sociala och religiösa området. Om vi kunde se in på de inre planen skulle vi se att en viss del av oss redan låter våra hjärtcenter och inre kroppar genomströmmas av de inströmningar som nu verkar på Jorden. Men samtidigt måste vi erkänna att huvuddelen inte är väckta eller ännu inte har tagit medansvar för det gudomliga samarbetet som vi sade ja till innan vi inkarnerade på Jorden. Skulden till detta är att de flesta av oss har förlorat visionen för vårt arbete på denna planet.


Vår träning på Jorden har varit mycket svår och mycket smärtfull. Många av oss har varit inkarnerade så utspritt att vi blivit mycket ensamma på Jorden. Liv efter liv har vi upplevt att när vi berättade för andra om våra idéer och ideal så väckte det nästan ingen återklang. När vi gifte oss var det ofta med partners som inte tillhörde vår egen grupp. När vi skulle vara med i arbetsgrupper var det ofta inga medlemmar från vår egen andliga grupp med i dessa. Den ensamhet som uppstår genom att inkarnera på en anan planet blev tiofaldigt förstärkt i de perioder eller inkarnationer där vi kände oss ensamma bland människorna, med vilka vi inte kunde dela vår innersta tankar och känslor.


När vi kallade på Gud för att bli befriade från denna ensamhet kände vi ofta att det inte fanns hjälp att hämta längs den vägen. Vi viste inte att Gud lät oss vara i dessa situationer för att genom ensamheten öppna våra djupare blad i hjärtat. Därför har vi ofta känns oss svikna, inte bara av mänskligheten utan också av livet och Gud. En känsla av existentiellt svek från Fader-Moder-Gud är en så djup smärta att vi har varit tvungna att stänga av för den smärtan genom att göra oss mer eller mindre okänsliga för de inre världarna. Vi insåg att vi måste klara oss själva genom att göra oss hårda och okänsliga på Jorden, och genom att göra oss mer eller mindre beroende av hjälp från Gud.

forts.

GUDOMLIGT SAMARBETE IV

*Se band 2 i serien Jorden ska lysa: Stjärnmänniskor och änglamänniskor.

Relaterade länkar

 

Datum för publicering

  • 2008-05-22

Anmäl
2008-07-12 19:47 #1 av: [Mariann]

"Då kommer vi att vara med till att skapa den lysande civilisationen inom politik, religion, utbildning, konst, vetenskap, filosofi, ekonomi och organisation."

Det är genom alla dessa områden som den lysande civilisationen skapas!! Läs alla noga en gång till...

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.