Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Esoteriskt/Teosofiskt

De sju strålarna II

2008-06-10 09:31 #0 av: [Mariann]

»Varje planet är en brännpunkt, varigenom krafter och energier cirkulerar och oupphörligen strömmar, och dessa energier kommer från det yttre kosmos eller själva universum, från det solsystem som dess egen planet är en del av, och som vår sol är mittpunkten i«.

 

Heliga och inte heliga planeter

Detta avsnitt är erfarenhetsmässigt svårt tillgängligt för människor, som normalt inte är förtroliga med de sju strålarna. Men det är med av hänsyn till de människor, som känner till lite om området. Jag kommer senare fördjupa dessa tankar, så om det verkar oöverskådligt gå då lugnt vidare.
De närmaste källorna till de sju strålarna i vårt solsystem, är de sju så kallade heliga planeterna, se tabellöversikten. Att de är heliga betyder att den planetande, som har iklätt sig en planetkropp, kan kontakta och transmittera högre energier än en icke-helig planetande. De är därmed högre utvecklade än de icke-heliga planeterna. Sett från en ockult synvinkel så har en helig planet tagit fem kosmiska invigningar, vilket självklart inte säger oss mycket.

En planet, har liksom människan, en personlighetsstråle, en själsstråle och en monadisk stråle. Vilken stråle eller kvalitet den utsänder är beroende på dess utvecklingsgrad.

Skillnaden på en helig och en icke-helig planet kan åskådliggöras genom att sammanlikna den icke-heliga planeten Mars med den heliga planeten Neptunus. De är båda förmedlare av den sjätte strålen, som står för abstrakt idealism. Om den sjätte strålen når oss genom Mars, används idealismen ofta till krig och konkurrens, samt andra ego-betonade aktiviteter. Har människan kontakt till sin själ, kan de högre aspekterna av den sjätte strålen nå oss via Neptunus. Då kommer människan att hänge sig till de högre idealen, som självuppoffring, Gudshängivenhet och samhällsengagemang. Strålarna från de heliga planeterna stimulerar de människor som lever ett själsfokuserat liv, de mentalt målinriktade humanisterna. De heliga planeterna påverkar vår själ och personlighetsfusion, och våra strävanden efter att få medveten kontakt med själen.
De icke-heliga planeterna påverkar primärt de människor, vilka ännu inte styr och organiserar sina egna liv och som fortsättningsvis har en materiell fokus i livet. Det är därför människans medvetandenivå som avgör i hur hög grad vi kan kontakta de högre eller lägre aspekterna av strålarna. Läs mer i avsnittet astrologi och medvetenhet kapitel IX.

Någon kanske kan undra över att Solen i tabellen omtalas som en icke-helig planet, för Solen är ju en stjärna och inte en planet och den bör därmed också vara högre stående än någon planet. Förklaringen är att den just nu används som en ersättning för en oupptäckt andrastråleplanet, vars inflytande den döljer, eftersom Solen då och då avslöjar inflytanden från andra planeter. Det att Solen döljer ett inflytande är en mysteriös förklaring, som ännu inte kan givs någon entydig förståelse av. Tydligen är en del av förklaringen, att alla de sju strålarna utgår från Solen, innan de sänds vidare ut i solsystemet.

Därför kan man räkna med Solens position när man t.ex. ställer ett horoskop är i stället för den oupptäckta icke-heliga andrastråleplaneten. När Solen andra gånger döljer inflytanden från andra planeter, så ska det förstås på det sättet att Solens inflytande i starten leder till etableringen av en stark personlighet. När detta utvecklingsstadium är utvecklat, och vi därefter börjar kunna kontrollera inflytandena från de inte-heliga planeterna, så hamnar vi under inflytandet från de heliga planeternas esoteriska energier. Därför döljer Solen i den humanistiskt orienterade människan, inflytandet från de heliga planeterna Neptunus och Uranus.

Detsamma gör sig gällande med Månen, dess inflytande »döljer«  inflytandet från Uranus, Vulkan och Neptunus. Där Månen också är en ersättning för en okänd planet vet man inte. Men vi saknar fortfarande upptäckten av två inte-heliga planeter, som ska transmittera först och främst den andra och fjärde strålen, så kanske är Månen en tillfällig ersättning för inflytande från den inte upptäckta fjärdestråleplaneten. Solens och Månens dolda inflytanden fördjupas i kapitel IX.

 

De sju strålarnas mänskliga påverkan

Som det framgår av ovanstående, är människan underlagd inflytandet från de sju strålarna. Med D.K.s ord gör de oss till det vi är. D.K. gör en lista över de mest väsentliga strålinflytanden, som människan påverkas av:

1. Strålen för själva solsystemet
2. Strålen för den planetariske Logos för vår planet
3. Strålen för själva människoriket
4. Vår ras särskilda stråle ...
5. De strålar som styr varje bestämd cykel
6. Den nationella strålen ...
7. Strålen för själen...
8. Strålen för personligheten
9. De strålar som styr:
a. Det mentala kroppen
b. Det emotionella eller astrala kroppen
c. Den fysiska kroppen

Dessa strålinflytningar är de mest maktfulla, därtill kommer alla de astrologiska inflytandena, som influerar på vårt livsöde.

 

Det femfaldiga människan

Normalt betraktar man människan som en femfaldighet av energier. Vi är en gudomlig själ, som uttrycker sig genom en personlighet, som utbreder sig genom tre kroppar. Var och en av dessa enheter är som ovanstående uppställning visade, färgade av en speciell grundton, kvalitet eller stråle som ger den ett särkilt kännetecken. Det är kombinationen av dessa strålar, samt den astrologiska präglingen, som gör varje människa unik. När människan får medveten kontakt med sin monad eller Fadern i himlen, den sjätte enheten, blir han symboliskt den sexuddiga stjärnan. Men det sker först på de sista stegen av utvecklingsvägen.

Om själens stråle är den första strålen för vilja och kraft, så kommer det genomgåendet temat i alla denna själs inkarnationer bl.a handla om förmågan att visa politiskt ledarskap, styrka och mod. Observera att det är först under senare inkarnationer, själen som en kvalitet realiseras. Fram till dess är själen "döv och blind" i den fysiska världen och väntar på utvecklingen ger sin effekt och får människor att titta inåt mot de högre värdenas värld. När det händer, kan själen börja forma sitt instrument på det fysiska planet.
Personlighetens stråle är alltid en understråle av själens, och dess kvalitet startar endast att gälla när människan integrerar sin personlighet. I motsats till själen, så byter personligheten stråle från inkarnation till inkarnation. Att integrera sin personlighet innebär att man genom tankens och viljans kraft, får de tre lägre kropparna att arbeta tillsammans som en samordnad helhet mot ett gemensamt mål. En person som inte har integrerat sin personlighet kommer att tänka en sak och känna och göra något annat.

Eftersom personlighet inte är en kropp, utan den kvalitet som sammanfogar de tre lägre kropparna, kan den ofta vara svårt att definiera. Men personligheten uttrycker ofta dess kvalitet genom sina allmänna attityder och livsåskådningar. Är vi en mycket socialt medveten person, med ett arbete inom det sociala och hälsa eller utbildning, har vi har troligen en andra, fjärde eller sjätte stråle personlighet. Strålen för mentalkroppen, känslokroppen och den fysiska kroppen visar hur vi tycker, känner och agerar.

 

Klicka här FORTS DEL III

 

Anmäl
2009-06-21 14:53 #1 av: Choklad

Tack! NU fattar jag vad det menas med personligheten! Äntligen...SkrattandeDå hade jag ju rätt ändå ju...men jag blandade ihop egot med personlighetenObestämd

U R us

Anmäl
2009-06-21 17:48 #2 av: [Mariann]

#1 visst är det underbart när kronan faller ner! Glad

Kram på dej!

Anmäl
2009-06-23 08:51 #3 av: [Mariann]

"Fram till dess är själen "döv och blind" i den fysiska världen och väntar på att utvecklingen ger sin effekt och får människor att titta inåt mot de högre värdenas värld. När det händer, kan själen börja forma sitt instrument på det fysiska planet."

Intressanta rader detta att grunna över.... eller hur?

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.