* Hjärtats Visdom

Hjärtats Visdom V

2008-09-02 10:10 #0 av: [Mariann]

Människans tolv utvecklingsfaser

Människans tolv utvecklingsfaser

Vi har nu undersökt tre modeller av andlig utveckling som vidrör hjärtcentret. Alla tre modeller opererar med tolv blad eller kvalitéer, så det är upplagt att försöka forska i sammanhangen emellan dem. Kanske kommer framtida forskning med tydlighet visa detta sammanhang och kanske kommer framtida forskning att visa att sammanhangen blir för sökta eller att det blir för många anpassningar så att klarheten kan upprätthållas. Under alla omständigheter representerar alla tre modellerna några grundläggande förståelser om människans utveckling. Och alla tre modellerna ska dras in så att vi kan få en fullkomlig förståelse av människans utvecklingsfaser. I den följande modellen är det ställts upp en jämförande översikt över de tre modellerna. Jämförelsen främjas genom att det i var och en av modellerna särskilt framhävs de aspekter som antyder ett sammanhang med motsvarande steg i de andra modellerna.

En tillfällig konklusion genom sammanhållningen av de tre modellerna är att det ser ut som om det kan skapas ett direkt samband mellan dem steg för steg. Samtidigt verkan det som om de tolv hjärtebladens utveckling inte är ett resultat av den egoiska lotusens utveckling utan snarare omvänt eftersom hjärtebladens utveckling tycks vara lite före utvecklingen i den egoiska lotusen. Man kan således ställa upp denna teori att hjärtebladen utvecklas genom erfarenheter inom de mjuka strålarna (stråle 2, 4 och 6) och inom själva kärleks- och känsloströmmen, men för att den egoiska lotusens blad ska kunna utvecklas så ska det också byggas in en utveckling av de förmågor som vidrör intelligens och vilja. Detta kan vara orsaken till att den egoiska lotusens blad tycks följa ett eller ett par stag efter hjärtcentrets blad. Tills vi får en full differentierad andevetenskaplig förståelse av hjärtcentrets tolv blad måste vi ställa in oss på att den egoiska lotusen ger den mest säkra och objektiva utvecklingsförståelsen. Samtidigt är det intressant att konstatera det stora sammanträffandet som är mellan den egoiska lotusens fyra stora utvecklingsfaser och de motsvarande fyra uppdelningarna i utvecklingen av hjärtcentrets tolv blad.

Uppställningen nedan representerar ett försök att ge en så sammanfattande förståelse av utvecklingens olika steg och möjligheter att det kan vara givande att studera den för att pröva den på sin egen verklighet. Det är när dess olika angivelser testas i verklighetens värld som vi får avslöjat hur användbar en sådan jämförelse är. Uppställningen kommer att bli användbar i det omfattande där den passar till den enskildes verklighet således att vi kan återfinna vår utvecklingsfas nära samma steg i alla tre kolumnerna. I den omfattning den passar till vår verklighet kan den användas till at få insikt i vilka gudomliga kvalitéer vi redan har utvecklat, vilka vi är i gång med att utveckla, och vad vi kan förvänta att den nästa fasens träning kommer att fokusera på. Ju bättre vi förstår själens planläggning av vår inkarnation desto bättre kan vi ingå i ett aktivt samarbete med planen för vårt liv. Dvs genom att bli medveten om vilka kvalitéer i de tre kolumnerna vi redan har utvecklat kan vi bättre samarbeta med vår själ om vilka som just nu håller på att utvecklas, och vi kan få rätt sinne för proportionerna gällande vad som saknas att utvecklas, så att den egoiska lotusen och hjärtats lotus ska kunna blomstra fullt ut.

 

 ÖVERSIKTEN FINNS SOM TEXTDOKUMENT I INLÄGGET #1

 

Som illustration av viktigheten av den gradvisa utbyggandet av människans andliga kvalitéer bringas här ett utdrag från A. A. Bailey om hur de mentala kvalitéerna ska dras in. Texten visar bl a att om man satsar på hjärtats tolv kvalitéer utan att dra in den gradvisa uppbyggandet av den egoiska lotusen kan det uppstå en större obalans.

"Många skolor verkar helt enkelt som drivhus som fokuserar på utvecklingen av de högre förmågorna och leder aspiranten (om jag får uttrycka det i mystikens språk) direkt ut ur känslornas och begärets rike och in i intuitionens, men efterlämnar det intellektuella förmågorna och det mentala redskapet fullständigt outvecklat och latent. När dett är tillfället - jag talar igen i mystikens språk - uppstår det en klyfta i delar av den utrustning som själen nödvändigtvis måste använda till sina strävanden i de tre världarna. Den tolkande, organiserande och förstående tankeförmåga är ur stånd att spela sin roll. Där det saknas förståelse och mentala förmågor är det fara för missförståelser, lättrogenhet och feltolkning av fenomen som vidrör andra tillstånd av varan. Känslan för värderingar kommer att saknas och aspiranten kommer att övervärdera det oväsentliga och inte kunna fatta de andliga realiteternas värde.

Vid dessa tillfällen kan energin strömma in i kraftcentren men då det inte finns någon dirigerande intelligens kommer den att löpa amock och vi har då sådana sorgliga tillfällen som vägen för ockult strävan är beströdd med och som har bringat logens (Den Stora Vita Logen, dvs Hierarkin) arbete i misskredit - nämligen överbetonade personligheter, godtrogna anhängare, lättrogna anhängare av ledare, fanatiska, obalanserade idealister och sådana vilseledda sinnen som tillägnar sig själva förmågor som de inte har. Män och kvinnor låter sig behärskas av astralism och vandrar i illusionens dal; de betraktar sig själva som annorlunda än andra människor och sätter sig själva på en piedestal långt över den vanliga mänskligheten." (Vit Magi, s. 206-207)

 

Av Asger Lorentsen, www.dengyldnecirkel.dk

 

Anmäl
2008-09-02 10:43 #1 av: [Mariann]
oversikt-hjartats-vag.txt

 

Jag blev tvungen att lägga denna översikt i  ett bifogat textdokument.

Hoppas ni alla ändå kan läsa detta och få en behållning och djupare förståelse för utvecklingens faser.

Anmäl
2008-09-02 11:24 #2 av: [Mariann]

Vill man då studera dessa stadier av Egosik utveckling i mänskligheten så kan denna översikt från ett annat inlägg vara en ide att läsa.

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.