Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
* Andlighet i vardagen

Andlighet i vardagen

2008-08-16 09:14 #0 av: [Mariann]

Av Asger Lorentsen. 1 kapitlet i boken Andlighet i vardagen, band 4 i serien Andlig Utveckling. Andlighet i vardagen utdjupar Asger sina erfarenheter och insikter omkring att leva som en andligt inställd människa, mitt i en hektisk och stressad vardag med familj och arbete.

 

 

 

FAMILJELIV OCH SPIRITUALITET

 

Parförhållande eller ensamhet

 

För många andligt inställda människor är det största parförhållandeproblemet att de ingen partner har. Förvånansvärt många i Skandinavien med en andlig livsinställning får således ett förlopp, där de i början följer samhällets normala livsmönster i förhållande till kärestor, äktenskap och barn, varefter de vid en viss tidpunkt väljer att vara ensamma - eventuellt tillsammans med barnen. I stället för att bli desperata och snabbt hitta en ny partner och därpå skapa en kärnfamilj, är det relativt många andligt inställda människor som efter sitt första äktenskap medvetet väljer ensamheten. Därutöver väljer många utifrån en andlig inställning att inte skaffa barn, för att istället prioritera andlig frihet och andliga intressen. De flesta i dessa två grupper finner en inre tillfredsställelse och livsglädje som till viss del ersätter den trygghet, tillfredsställelse och livsglädje som det är att vara i ett fast parförhållande eller i en kärnfamilj.

ANDLIGA ORSAKER TILL ATT LEVA ENSAM

På det psykologiska planet kommer några av dessa ensam-människor att förklara att de tycker, att om en partner inte lever upp till en viss standard av att vara kärleksfull och förstående, så är det bättre att leva utan en partner än att hela tiden kompromissa med sin uppfattning om hur ett parförhållande ska vara. Andra tycker att de önskar en viss frihet i sitt liv så att de får lov att följa sina andliga intressen, ha sina uppfattningar och ha plats för att gå igenom inre processer utan att begränsas av ständiga familjekrav, som är baserade på sociala och äktenskapliga förväntningar. Friheten att vara sig själv verkar således så värdefull hos en stor del av de andligt inställda människorna, att de är redo att betala priset för mindre trygghet, närhet och social gemenskap. Men bakom dessa psykologiska förklaringar finns det en djupare spirituell förklaring till varför ensamhet i våra dagar är ett så utpräglat fenomen i förbindelse med en andlig livsförståelse. Det kan här nämnas följande:

1. En andlig väckelse och förvandling är ofta så djupgående, att existentiell ensamhet är en del av processen. Med existentiell ensamhet menas, att vi djupt i oss själva erkänner att vi är ensamma, att vi står ensamma med våra liv, att ingen lycka eller trygghet är baserad på relationer i den yttre världen och att vi är tvungna att anta den existentiella utmaningen, som handlar om att finna den bas i oss själva, varifrån den äkta livsglädjen, den äkta tryggheten och den äkta lyckan utvinns. I en sådan djupgående process sker det ofta att vi blir tvungna att gå ifrån social och familjemässig trygghet och därmed ge oss själva lov att söka allt djupare. Även om ensamheten därmed kan bli ett självpåtaget lidande, så kan vi känna att detta lidande är nödvändigt för att tvinga oss att anta den existentiella utmaningen, som är att finna meningen med livet. Detta motsvaras i verkligheten hur vi i tidigare inkarnationer kunnat söka oss bort från familjeliv för att gå i kloster, som ett led i att flytta medvetandet från den yttre världen och dess värderingar till en inre spirituell värld och dess liv. Några av oss förmår att genomföra samma inre vandring och förvandling mitt i ett parförhållande, mitt i en kärnfamilj med barn och mitt i de många förväntningar, som den större familjen ställer. Men för de flesta av oss uppkommer det ibland en längtan efter att kunna vara ensamma och att kunna gå ut i livet och genomföra en andlig vandring tills vi funnit en ny inre bas i vårt liv. Ibland kan denna dröm bara vara att gå sin ensamma pilgrimsvandring i några få månader. Och ibland finns lösningen i att man ger sig själv friheten, och av familjen får friheten, att delta i spirituella kurser, utbildningar och resor.

2. Sett från själens perspektiv är ensamhet en viktig ingrediens på den andliga resan. Ensamhet gör människan djupare, mognare och självständigare, och ensamhet hjälper oss att bli så stilla att vi kan genomföra ett etageskifte från en yttre orientering till en inre vakenhet. Det är i denna förbindelse som Alice A. Bailey använder uttrycket " I ensamheten blomstrar själens ros". Väldigt ofta är det således själen, som är den som står bakom att en andligt inställd människa inte lever i en kärnfamilj, och att han/hon i kortare eller längre tid inte har en fast partner.

3. Många andligt inställda människor har haft så positiva inkarnationer i kloster eller i en annan form av kyrkliga eller spirituella grupper, att de känner att äktenskap och kärnfamiljen med många familjemässiga förpliktelser med stojande och krävande barn och med stora förväntningar att leva och vara på ett speciellt sätt, känns onaturligt. I stället föredrar man stillhet, frid och ro. Och man föredrar en livsstil där man har sin egen livsrytm och sina egna rutiner, och där man kan ha sitt hem präglat av helighet, med den konst, de färger och den musik som man har lust att omge sig med. Det är därför många, som vid någon tidpunkt lämnar sin partner eller kärnfamiljen och gläder sig över att kunna leva på ett enkelt sätt, som kan påminna om dåtidens harmoniska inkarnationer som munk, nunna, präst eller prästinna.

4. Några andligt inställda människor kan bli frustrerade över att deras parförhållande inte lyckas, eller att livet inte verkar skänka dem en partner. Men enbart lidandet av att vara "tvingad" att vara ensam, kan ge en så djupgående mognad och transformation att hjärtcentret öppnar för själsvibrationen. Därmed kommer kärleken inifrån i stället för att komma från en partner. När själsvibrationen blir levande i vårt inre, är det första tecknet som regel ett visst tillstånd av frid och harmoni. Detta tillstånd kan fördjupas till en känsla av äkta livsglädje, äkta lycka och äkta kärlek. Speciellt när den första invigningen är passerad, kan det därutöver komma en känsla av gudsförbundenhet, meningsfullhet och en djup tillit/trygghet. När dessa själskvaliteter växer i vårt inre, märker vi att vi får mindre och mindre behov av ett parförhållandes trygghet och lycka. Vi märker att genom själsförbindelsen och gudsförbindelsen uppstår den djupaste form av trygghet, glädje och kärlek, så att ett eventuellt parförhållande inte blir grundläggande för lycka och kärlek, utan ett tillskott till detta grundläggande tillstånd. Parförhållandet blir således en krydda över en redan upplevd kärlek. Men det är en ingrediens som man kan undvara att få av andra. Kärleken upplevs således som ett tillstånd av själva livet bakom formen. Detta tillstånd är vår födslorätt och är i princip permanent. Medan kärlek från en partner är lätt att mista och sällan har den kvalitet och oförändlighet i sig som är kännetecknet på äkta kärlek.

 

 

ANDLIGA ORSAKER TILL ATT LEVA I PARFÖRHÅLLANDEN

Vi har sett på några generella tendenser till att vara ensamma bland en stor procentuell del av andligt inställda människor. Betyder de fyra ovan nämnda punkterna, att vi bör föredra att leva utan en partner och utan att vara i en kärnfamilj? Punkterna ger någpn förståelse för de människor, som antingen upplever att det är väldigt svårt för dem att få ett fast förhållande, eller som sätter så stort värde på friheten i att vara ensam, att kraven på ett parförhållande blir så stor att chansen att det ska hålla en längre tid inte är så stor. Men även för dessa människor kan ett ensamhetstillstånd plötsligt och oväntat avlösas av ett långvarigt och tillfredställande och kanske långvarigt förhållande. Och även om många bor ensamma, finns det minst lika många andligt inställda människor, som befinner sig i relativt traditionella förhållanden och kärnfamiljer utan att någonsin känna den ovanför beskrivna ensamheten. Också från själens sida kan det då vara goda orsaker till att tillrättalägga inkarnationer med traditionella familjeförhållanden. Bland dessa kan nämnas följande:

1. Om ensamhetstillståndet eller en munk-/nunneidentitet blir för utpräglad, kan en människa utveckla en form av särlingsmedvetenhet: Man vänjer sig vid att gå runt i sina egna cirklar, man vänjer sig vid att inte behöva ta hänsyn till andra, man bygger upp sina egna dagliga rutiner och egenheter som man inte vill släppa. Man kan få en tendens till att sända ut signaler till omgivningen såsom "låt mig vara i fred, och rubba inte mina cirklar". Och man kan undertrycka känslomässiga behov för kontakt med andra så mycket, att man kommer att sakna en rikedom i sitt känsloliv och en spontanitet i sina uttryck. Vid dessa tillfällen kan själen tillrättalägga hela inkarnationer eller årtal av en inkarnation i ett parförhållande eller i en kärnfamilj, där man utmanas att komma ur sina snäva cirklar och egenheter. Metoden är ofta att man inte får tid att komma till ro i de gamla mönstren, utan att man ständigt utmanas att bli mer flexibel i tankar, känslor och dagliga rutiner.

2. En viktig orsak till att ingå i ett parförhållande är, att vi ska hjälpa till att skaffa barn till världen. Många högt utvecklade själar har ingen stor lust att inkarnera, för världen kan upplevas som en relativt sträng och ogästvänlig plats för rena själar. Därför är andligt inställda människor mycket efterfrågade från de inre planen. Många kärleksfulla människor får barn som har stort behov av healing och uppmärksamhet. I många av dessa fall handlar det om krigsoffer, som har varit utsatta för chockerande upplevelser i någon av de senaste inkarnationerna, och som därför behöver föräldrar med stor kärleksförmåga och med hem som kan ge en helande trygghet. I andra fall handlar det om nya stjärnbarn, som ställer speciella krav för att anpassas till människoriket. De flesta av oss har också relationer till vänner och familjer från tidigare inkarnationer, som bäst kan vidhållas och utbyggas i en nära familj. Vi kan ge dessa en god start och samtidigt betala tillbaka eventuell karma genom att ge dem ett bra stöd i deras nya inkarnation.

3. Ofta får människor en begynnande introduktion till nya livsvärden via en gemål, en bror, en syster, en mor, en far eller en son/dotter som har en naturlig spiritualitet i sin utstrålning och livshållning. Genom att således vara ett exempel på den nästa fasens livsvärderingar, livshållning och medvetenhetsform, kan vi hjälpa många i våra familjer på det långsamma och stilla sätt som är karaktäristiskt för de relationer och förpliktelser som naturligt uppstår i den nära familjen.

4. I familjen tränar vi att ge, genom att offra våra egna behov för att vara med och lyfta en större helhet. Det är således mycket vanligt, att ensammäniskor utvecklar en dold form av egoism, i det att de föredrar personlig harmoni och balans så mycket, att de inte bryr sig om själuppoffring eller osjälviskt tjänande, om detta på något sätt verkar begränsande på den egna harmonin, friden och egna känslan av frihet, Denna dolda form av egoism eller brist på självförglömmande tjänst kan brytas i ett familjeförhållande, där man är tvungen att tänka "vi" istället för "jag". När de nära familjemedlemmarna ständigt tvingar oss bort från personlighetens önskningar om frid och balans, tränas vi i verkligheten att kunna ge mer och mer av oss själva utan att tänka på vad vi får istället och utan att ställa krav på vår kärlek. Den naturliga själuppoffringen uppstå här, för att det i familjerelationer är naturligt att man uppfyller sin roll som god man och far eller en god hustru och mor. Därmed lär vi oss också att bli mer flexibla och rörliga, så att vi kan klara av allt mer kaos och större utmaningar utan att förlora den grundläggande harmonin och balansen. Och girighet motverkas av det naturliga i att egna pengar är familjens pengar. I hemmen föregår det så mycket träning i självförglömmande som utvecklar förmågan till större tjänstuppgifter, som gynnar världen. Den som på ett naturligt sätt kan hjälpa i det lilla, kommer således också att utveckla förmågan till att kunna hjälpa i det större utan motstånd och utan att beklaga sig.

5. Varje tidsålder har sina egna ideal för det andliga livet. Den ensammes väg till Gud i ett sökande efter andlig perfektion har präglat de senaste två årtusendenas spiritualitet i både öst och väst. Den nya tidsåldern har emellertid ett ideal om att låta himlen manifesteras på jorden. Detta betyder för parförhållandeområdet, att familjelivet får en mycket högre prioritering än det haft i tidigare inkarnationers spiritualitet. Några kommer nog att uttrycka det så, att familjen bör vara det ställe där man demonstrerar sin spiritualitet, och där man vinner sina andliga segrar. Men som det framgått tidigare är det skillnad från människa till människa och från fas till fas vad det ska vara fokus på. Med hänsyn till ensamhet eller parförhållande och kärnfamiljer, kan den nya tidens ideal visa sig bland annat som att främja en vision för heliggörelse av familjen.

FORTS DEL II

Av Asger Lorentsen, Den Gyldne Cirkel

Översatt av Gyllene Hjärtljuset

 

Anmäl
2008-08-16 10:04 #1 av: [Mariann]

Ett jätte tack till Gyllenehjärtljuset för fint jobbat med översättningen!!

Anmäl
2008-08-18 12:11 #2 av: Hoppfull

Intressant text! Mycket tjusigt översatt!! :)

Anmäl
2008-08-18 13:31 #3 av: gyllenehjartljuset

Tack, tack det var roligt att översätta, vissa saker var kanske inte rätt översatt, men de kanske är rättade. Faktiskt så förstår och kommer man ihåg texten på ett annat djupare sätt när man arbetar med den så här och inte bara läser rätt av tänkvärt.......

kram

Anmäl
2008-08-18 13:41 #4 av: [Mariann]

Precis detta är min erfarenhet också... det blir mkt mer integrerat när man får översätta... så jag är glad att jag får  den möjligheten till djupare förståelser den vägen också.. det blir djupstudier... Skrattande

till helgen tar jag o Maud fatt i Hjärtats Visdom och det 1 kapitlet, som behandlar hjärtebladen och egoiska lotusen... då ska  vi få nått å bita i...

Asger är en fantastisk man, som givit mig och därmed oss möjligheten att översätta alla hans böcker, 1 kapitlet!!

Anmäl
2008-08-21 16:47 #5 av: hinzidi

tack for at detta er lagt ut, jag har varit nyfiken på denna forfattare! :)

Anmäl
2008-08-21 20:24 #6 av: [Mariann]

Vad roligt att höra!

Vi har mkt av Asger Lorentsen här på sajten, just för att han får ner esoteriken på Jorden/golvet och också har en fullständig balans mellan huvud och hjärta i allt han gör!

Det finns ett flertal översatta artiklar här och två böcker till:

Andlig Psykologi och Gudomligt samarbete.

Behöver du hjälp att hitta så säg bara till, jag hjälper gärna till att radda upp länkarna till de alla!

Anmäl
2011-01-14 20:55 #7 av: Gaiatri

Putt! Intressanta aspekter i denna artikelserie som kanske är av intresse att läsa...

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-01-15 13:07 #8 av: [Trulig]

#7 Åhh, tack för putten. Den här artikeln gav mej många aha upplevelser. NU förstår jag, det jag tidigare anat. Tvivlet övergick till tillit.

Tack för den stora gåvan!

Anmäl
2011-01-15 14:26 #9 av: NiklasEri

Jag har läst och kommer att läsa mer i dessa artiklar. Tack Gaiatri.

Anmäl
2011-01-17 14:29 #10 av: Alwyn

Tack, det som sägs här är sådant jag redan kännt. Så kul att få bekräftat det.

Anmäl
2011-12-04 19:29 #11 av: szirius

PUTT TILL FÖRNUFT

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.