Andlig utveckling

Förlösning och förlåtelse

2008-08-22 08:48 #0 av: [Mariann]

När vi genom meditation, healing och det dagliga livets andliga verkan får tillfört gudomliga vibrationer, kan vi speciellt skilja mellan två sorter av ljustillförsel. Den ena sorten kan kallas för healing. Den andra för tillförsel av ljus innehållande en vibration av förlösande kärlek och gudomlig förlåtelse.

När vi genom meditation, healing och det dagliga livets andliga verkan får tillfört gudomliga vibrationer, kan vi särkilt skilja mellan två sorter av ljustillförsel. Den ena sorten kan kallas för healing. Den består av olika vibrationer, som kan sippra in i vår fysiska kropp, organ och de icke fysiska kropparna. Därmed skapar den mer helhet, den skapar ett starkare inre liv, den får enskilda delar att harmoniseras, och den häver område efter område i vibration. Det motsvarar hur många människor ser på den andliga utvecklingen som en successiv ljustillförsel, som bl.a. har de verkningar, att vårt humör blir bättre, att vi får mer inre harmoni, och att vi kommer att känna oss mer vitala.

Den andra sortens tillförsel av ljus innehåller en vibration av förlösande kärlek och gudomlig förlåtelse. Denna vibration kommer från ett djupare område av gudomens medvetande. Detta djupare område kan kallas för Guds hjärta eller ett centrum för gudomlig kärlek. Vibrationen är mycket intensiv, den kan vara konfronterande och expansiv, och den kan ofta ha en förmåga att nedbryta fastlåstheter i personligheten. Som vibration kan den upplevas som en eld, som en stark värme i hjärtcentret eller som en kärlek som är så överväldigande att den får oss att gråta. Om vibrationen är mycket stark kommer den beröra en djup religiös känsla i oss och få oss att överlämna oss utifrån en grundläggande känsla av att det är Gud själv som berör oss eller vänder sig till oss som universell kärlek.

 

 

 

Förlåtelsens under

 


Det speciella genom den direkta gudomliga kärleken är att den upplevs som ett möte mellan individen och Gud. Varför är det en så mycket starkare upplevelse att möta Gud genom denna vibration sett i förhållande till den healande vibrationen? Därför att den siktar mot att komma direkt in i personlighetens centrum, och för att den söker att aktivera den gudskärna som är gömd i människans hjärtchakra. När utströmningar av Guds kärlek möter vår respons som längtan, övergivning, hängivenhet och besvarad kärlek, sker det en förlösning och en förlåtelse. I dessa tillfällen går förlåtelsen inte så mycket på enskilda delar om vad vi har gjort eller inte gjort. Förlåtelsen går här djupare in omkring de många val vi har gjort igenom många inkarnationer vid att skilja oss från Gud, genom att bli mer individuella och genom att bli avvisande inför den andliga verklighet och det universella medvetandet. Förlåtelsen går på vårt behov av att söka utåt i människornas värld och pröva våra önskningar och begär i denna värld. Förlåtelsen går också på den generella hållningen av avstängdhet, stelhet och okänslighet som präglar oss i egots fas. Egot bekräftar igen och igen att man bara kan lita på sig själv. Att det är nödvändigt att vara stark och individuell för att klara sig i tillvaron.

Förlösning och förlåtelse sker när människan är så mätt av egots begränsningar, hållningar och fastlåstheter, att det önskar att motta den vibration som nedbryter dessa begränsningar och fastlåsthet. När människan har nått till det steget, har det oftast kommit en stark tendens till att känna sig som "syndig", som en upprorsmakare eller som en som bestämt inte har förtjänat den gudomliga förlåtelsen. Därför blir de flesta människor förvånade när de upptäcker hur stark den förlösande och förlåtande kärleken är, som under en terapi kan utströmma från Guds hjärta till dem som personer. De känner sig mållösa över att Gud intresserar sig så mycket för dem även om de har valt egots vägar. De känner sig djupt berörda över kärlekens kraft. De känner att den omslutande och varma kärleken som de upplever, automatisk innehåller en förlåtelse av att de har byggt egot upp med alle de verkningar som detta har haft. Genom denne upplevelse av förlåtelse sker det ett grundläggande skifte i personlighetens förhållande till Gud. Där det förut kanske var teoretiskt och opersonligt, finns det nu en tendens till att det blir självupplevt, intimt och levande. Det är som om det kommer ett inre jubel över att Gud har förlåtit mig, att Gud älskar mig, och att jag nu har fått en kärleksfull, omslutande, beskyddande och livgivande fader/moder.

 

 

 

Den förlösande kärleken


Ju längre förlåtelsen går in ju mer medför den en förlösning. Förlösning går djupare än healing, även om det är gradvisa övergångar mellan dessa två sätt som det gudomliga ljus och den gudomliga kärleken kan verka på. Många människor kan därför förmedla olika aspekter av healande ljus, men bara få människor kan förmedla den förlösande kärleken från det gudomliga hjärtat. Den förlösande kärleken är så brännande och så överväldigande att den drar djupare och djupare områden av egot ut ur sitt skjul och in i en övergivning utan förbehåll. I de djupare förlösningsprocesser kommer egot därför känna: "Gud, jag släpper allt vad jag trodde var mitt. Jag släpper och överlämnar mig. Jag överlåter allt mitt till dig. Gör med det, vad du vill." När processen går ännu djupare, kommer egot säga: "Gud, förlös allt, vad som åtskiljer mig från dig. Gör mig till en levande gral, varigenom du kan utströmma i världen. Låt det inte vara några gränser i mitt medvetande som hindrar ditt arbete genom detta redskap." Efter denna fas är egot redo till att låta den förlösande kärleken kan tränga in i djupare och djupare in i områden av den dolda delen av egot, som kan kallas för väktaren på tröskeln.

Efterhand som den förlösande kärleken får lov att tränga in i själva väktaren på tröskeln. Då sker det en större och större uppmjukning av den grundliggande energin bakom stolthet, bakom att vilja vara något, bakom att själv kunna formulera sitt mål, bakom motståndet mot att bli till intet och bakom motståndet mot att vara tom för individuell identitet. Dessa djupare förlösningsprocesser sätter som regel igång först nära den tredje invigningen, och de fortsätter helt fram till den fjärde invigningen, där den sista delen av väktaren på tröskeln förlöses.


När förlösningsstadiet är förbi finns det inte något ego kvar. Alla strukturer i medvetandet är genomskinliga, och det universella livet kan verka ohindrad genom dom. Samtidigt bevaras dock en form av struktur, som gör det möjligt för det universella medvetandet att verka i de begränsade världarna. Genom full användning av de kapaciteter inom gudomlig intelligens, gudomlig kärlek-känslighet och gudomlig vilja som har utvecklats i egots faser.

Av Asger Lorentse, Den Gyldne Cirkel

 

Anmäl
2008-08-22 23:17 #1 av: Lionadh

Jag ÄLSKAR förlåtelse!!!!!! Kyss Att ge den och få ta emot den... Underbart!

Anmäl
2008-08-23 02:02 #2 av: Andriel

Mycket vackert beskrivet tycker jag. Alltihopa och särskilt beskrivningarna av vilka konsensuskänslor som framkallas. och som antagligen bara kan uppfattas på just det viset då egot successivt genomlyses av den förlösande kärleken.

Det är enligt D.K två olika huvudtyper av energi som hanteras vid de två healingformerna magnetisk healing och utstrålande healing. Vid den förstnämnda hanteras livsenergin chi eller prana, och vid den andra det monadiska ljuset (gudsljuset) Det är väl antaglingen detsamma som den här fina artikeln ovan beskriver. Tack

Anmäl
2008-08-24 10:37 #3 av: Lionadh

En bra affirmation jag använt om förlåtelse låter så här:

"All that has offended me I forgive,

within and without, I forgive,

things past, things present, things future I forgive.

But most of all I forgive myself for first having set things in motion.

I am free and You are free.

Realising this, I abide in Peace."

Anmäl
2008-08-24 13:00 #4 av: Blissis

#3

Den var jättefin tycker jag och tar upp flera aspekter av livet. Jag försöker mig på en översättning då jag tycker att mitt eget språk går djupare in:

Allt som har förolämpat mig förlåter jag,
i det inre såväl som i det yttre, förlåter jag,
saker i det förgångna, saker i nuet, kommande saker förlåter jag,
Men mest av all förlåter jag mig själv för att ha satt saker i rörelse.
Jag är fri och Du är fri.
Genom att inse detta, förblir jag i Frid.

Anmäl
2008-08-24 13:18 #5 av: Hoppfull

#3 Kanon! Väldigt likt de förlåtelseprocesser jag jobbat med, fast de har varit mer detaljerade :)

Anmäl
2008-08-24 19:20 #6 av: Vera-Trollet

Har hittat just idag en mycket fin sida om just förlåtelse. Detta som är så viktigt för oss alla.

#1 härligt, blir glad av din förlåtelseglädje!

www.loveandforgive.org

Kyss

Anmäl
2008-08-24 21:59 #7 av: Lionadh

#4 Tack för din översättning, den sitter fint.

Jag bara såg de band som funnits knytas upp och alla olika individer som jag förlät gå vidare på sitt håll. De riktiga vännerna kom förstås ändå tillbaka, men på en ny grund...

Anmäl
2008-08-24 22:20 #8 av: [Mariann]

Underbara texter!!! Tack Blissis för översättningen!

tack #6 Kyss

Anmäl
2008-08-24 22:24 #9 av: Lionadh

Under min resa så kom jag fram till att den jag hade svårast att förlåta var - mig själv.... Sen sprang jag på den här formuleringen i ett självhealingband på Vattumannen...

Tack vare det bandet ser mitt liv helt annorlunda ut!!!!Kyss

Anmäl
2008-08-25 09:11 #10 av: [Mariann]

#2

Tänker på de känslor du nämner,

så stämmer nog det bra...

för jag skulle tror att Asger har skrivit och dragit slutsatser av alla terpier han gjort på människor där just detta hänt. Så det är andra människors berättelse före och under terapierna som ligger till grund för hans slutsatser.

Anmäl
2011-11-12 10:20 #11 av: suddis

Glad En djupare insikt i livet,klart läsvärd.

Anmäl
2011-11-20 13:46 #12 av: Gaiatri

Mycket bra artikel! Kärleksenergin som kommer från själskontakten blir ofta överväldigande och befriande. Det är en erfarenhet som mystiker ofta har.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.