Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Andlig utveckling

Discipelskapets väg

2008-08-28 09:31 #0 av: [Mariann]

En omfattande artikel om discipelskap, som beskriver den andliga utvecklingsvägen, där den andligt strävande människan medvetet arbetar på att etablera kontakt till själen och den inre mästaren. Av Kenneth Sørensen

Perioden innan discipelskap

 

En av de mest centrala frågorna i den esoteriska läran är discipelskabets väg. Ofta är detta ord förbehållet kristna sammanslutningar eftersom de flesta människor känner evangeliernas tolv discipler. Men discipelskap är på inget sätt en unik kristen tradition. Det är känt från alla de stora religiösa traditioner, där de upplysta religionsstiftarna samlade en grupp dedikerade omkring sig.

Discipelskap i den moderna esoteriska betydelsen har dock en mer vidsträckt betydelse än den som de återberättade traditionella religiösa skrifterna avslöjar.

Översättarens kommentar: Man kan också använda ordet lärjunge/lärling.

 

 

Evolution - och medvetande-utveckling

För att förstå den esoteriska definitionen av discipelskap måste vi sätta in den i en evolutionär bakgrund. Det är ett enormt drama och en process som jag inte kan beskriva i detalj i denna artikel. Det borde räcka att påpeka att den esoteriska evolutionsläran är en beskrivning av hur det inneboende liv som finns i alla former, inkarnerar i det vi kallar mineraler, växter, djur och människoformer för att utveckla medvetenhet. Det är helt klart nödvändigt att här ta med karma och reinkarnation, som några av de viktigaste faktorerna att utveckla själen på den långa resan mot fullkomlighet och perfektion.

Discipelskapets väg är den sista delen i utvecklingen av människoriket innan vi träder in medvetet in i Gudsriket eller det de esoteriska lärorna kallar för hierarkin (Det stora vita broder/systerskapet). Discipelskap är i det perspektivet en förberedelse för fullt medlemskap i hierarkin.

 

Personlighetens kulmination

Det finns en intressant detalj om discipelskapets inledande fas och det är beskrivningen av den tidigare fasen, som esoteriken kallar för personlighetens kulmination..
Vi får veta att den inneboende själen innan den är redo att lämna den materiella världen måste ha 3-7 liv där den får uppfyllt alla sina själviska begär. Det är en mättnadsfas, som alltid bevisar för den inkarnerade själen om det förgängliga och tomheten i själviska önskningar. Det måste finnas något mer, något större... Även om själen vid denna tid börjar känna längtan efter ett liv grundat på andliga och humanitära värden. Så är den fortfarande fängslad av sina gamla begär, som det kommer att ta många inkarnationer att befria sig från. Det är nu lämpligt att få definierat vad det är för en evolutionär förändring som själen inleder.

 


Vad är discipelskap?

På det yttre planet är det först och främst ett värderingsskifte, som långsamt förändrar det personliga livet. Discipelskap är inte en våldsam händelse som från en dag till en annan plötsligt förändrar livet. Det är att lugnt gå från ett liv inriktat på materiella ägodelar och personlig njutning - mot ett mer socialt och samhälls engagagerat. Denna utveckling går framåt över flera liv. Det är visionen om att skapa ett bättre liv för sig själv och andra, baserat på humanitära och andliga värden, som är det dominerande. När vi talar om andliga värden, så det inte nödvändigtvis religiösa värderingar, eftersom anden i människan överstiger all religiös definition.
Att ha andliga värden är till stor del att arbeta för det goda, det sanna och det vackra.

 

Discipelskap är sensitivitet inför själen

På det inre planet handlar discipelskap om att uppöva telepatisk sensitivitet för först och främst sin egen själ. Vars mest framträdande drag är kärlek och visdom, också kallad gruppmedvetande. Senare fördjupas denna sensitivitet för den inre själsgruppen och den Mästare man är knuten till i den inre världen.

Den telepatiska kontakt uttrycker sig i det dagliga, som en ökad förmåga att ta emot goda idéer och omsätta dem i praktiken. Så det är ytterst sällan tal om att föra en inre dialog med inre guider och vägledare. I min bok: Från klärvoajans till intuition, har jag förklarat alla olika typer av telepatisk kontakt som kan uppstå.

Den primära uppgiften för discipelskap är att vara lyhörd för de idéer som jordens upplysta själar stimulerar mänskligheten med och uttrycka dem i praktiken. Dessa idéer kallas också för den gudomliga planen.

Det finns en lång rad faktorer som utvecklar sensitivitet för själen, men meditation är en av de viktigaste. Telepatisk sensitivitet är en medveten telepatisk kontakt mellan hjärnan, sinnet och själen och sedan vidare till mästaren. Denna kontakt eller kanal, den kallas antahkaranan. Du kan lära dig mycket mer om människans andliga struktur i artikeln om meditation och personlig och andlig utveckling.

 

Vem är discipler?

Mot bakgrund av ovanstående vem är då att betecknas som discipler? Enligt Alice Bailey är alla som arbetar med att höja mänskligheten stadium discipler, vare sig de vet det eller inte. Från den yngsta aspiranten till Kristus själv. Jag kommer senare att redogöra för de olika stadierna i detta, för självklart finns det en skillnad mellan Kristus och en människa som precis har gått in på vägen för upplysning.

Dessa personer arbetar på livets alla områden, och kan delas in i sju grupper i samhället som den esoteriska läran arbetar med: Politik, filosofi, ekonomi, konst, vetenskap, psykologi, religion, organisation.

Det är kännetecknande för många av de största lärjungar att de inte ens vet att de är föremål för inre inspiration. De ser bara att de har en förunderlig förmåga att bli inspirerade. Studier av kulturella genier avslöjar att de ofta inte är medvetna om källorna till deras kreativa medverkan. Ett riktigt mästerverk som fördjupar detta är Piero Ferrucci s: "Inevitable Grace."

Finns det gemensamma egenskaper, då måste det vara att de glömmer sig själva och att de har en speciell förmåga att kommunicera själens verklighet ut i mänskligheten i större eller mindre grad. Varesig det är genom konsten, det skrivna eller talade ordet och på andra sätt.Ockultisten

Det finns dock en mer medveten grupp av människor som vet att de arbetar som disciplar. Dessa människor kan man med rätta kalla för världens ockultister. Det finns många lärjungar men inte alla är ockultister. En ockultist är en människa som arbetar i och med energi eller det man med ett populärt uttryck kan kalla för en energiarbetare.

För ockultisten finns endast energi i rörelse och ockultistens viktigaste instrument är den kreativa idén samt kunskap om att energi följer tanken.

Det är framför allt genom meditation som ockultisten påkallar sin själs styrkor och skapar förändringar i de psykiska, fysiska och astrala planen. Men gemenskapen och studier är också mycket viktiga faktorer som måste användas om själens djupare energikällor ska påkallas.

Det är dock viktigt att betona att ockultisten på intet sätt behöver vara mer utvecklad än andra människor, även om människor i esoteriska miljöer ofta har den uppfattningen om sig själva. Mästaren D.K. säger följande: "Att en student som tillhör någon av de så kallade yttre esoteriska grupperna, säger ingenting om hans sanna esoteriska status." Kunskaper i det ockulta gör inte någon till discipel.


Discipelskapets stadier

Discipelskapets väg består av ett antal väldefinierade faser som löper parallellt med invigningsvägen som jag beskrivit på annat håll. Låt mig kort beskriva skillnaden mellan de två vägarna.

Discipelskapets vägen är det dagliga arbetet, som karaktärsutveckling, tjänst och meditation. Den banar vägen för först själen och senare monadens/andens upplysning av personligheten. Det är främst en utveckling av telepatisk sensitivitet inför själen och den inre mästaren.

Invigningsvägen är den energi som belyser eller kulminationer i discipelskapets väg, där konsekvenserna av det dagliga arbetet kulminerar i en rad permanenta medvetande utvidgningar.

Det primära syftet med discipelskap är ett upplyst och kreativt samhällsengagemang som blir möjlig genom karaktärsutveckling och meditation.

Jag har gjort en plansch(http://www.kentaurnet.dk/image/148.jpg ), som visar hur discipelskapet löper parallellt med invigningsvägen, karaktärsutveckling, tjänst/samhällsengagemang och meditation.

Vi ska titta på denna översikt, så vi kan få en överblick över de viktigaste delarna i samband med discipelskap. (Tips: Du kan ha planschen öppnad i ett separat fönster medan du läser texten).

Discipelskabets fyra faser och sex stadier
Den översta raden anger discipelskapets fyra övergripande faser som totalt kan delas in i sex steg, kallas:


a. Prövofasen, bestående av 1. det lilla discipelskapet och 2. discipeln i ljuset.


b. Godkännandefasen består av 3. det accepterade discipelskapet.


c. Inlemmelsefasen, består av 4. Discipeln på tråden och 5. Discipeln i auran.


d. Syntesfasen, består av 6. Discipeln i mästarens hjärta.

 

Forts del II

 

 

 

 

 

Anmäl
2008-08-28 10:13 #1 av: [Mariann]

man ska veta att dessa esoteriska artiklar är studie material, där man kan finna saker som säger en mkt och andra som säger mindre.

men för mig så upplevde jag denna hela artikel som mkt talande till mig. Bitvis nästan skriven till mig.

Så är det ofta med esoteriskt material  att det kan upplevas så... och också bitvis helt främmande...

Jag kommer min vana eller ovana trogen, att med tiden lyfta ut saker för begrundande... hoppas ni vågar, kan o vill göra det samma...

och som sagt, läs gärna LÄRJUNGAR ifall den termen passar bättre i dig!

Anmäl
2008-08-28 10:21 #2 av: Hoppfull

Eller till och med lärlingar för att slippa de religiösa kopplingarna.

Jag tyckte och artikeln var väldigt givande... fann mig själv sitta med ett leende på läpparna :)

Anmäl
2008-08-29 09:00 #3 av: [Mariann]

lyfter fram en liten mening att begrunda:

Det finns en lång rad faktorer som utvecklar sensitivitet för själen, men meditation är en av de viktigaste.

Det primära syftet med discipelskap är ett upplyst och kreativt samhällsengagemang som blir möjlig genom karaktärsutveckling och meditation.

Anmäl
2008-08-29 09:21 #4 av: [Mariann]

här är något ytterst viktigt att läsa och begrunda..

Det är dock viktigt att betona att ockultisten på intet sätt behöver vara mer utvecklad än andra människor, även om människor i esoteriska miljöer ofta har den uppfattningen om sig själva. Mästaren D.K. säger följande: "Att en student som tillhör någon av de så kallade yttre esoteriska grupperna, säger ingenting om hans sanna esoteriska status." Kunskaper i det ockulta gör inte någon till discipel.

Anmäl
2008-08-29 09:24 #5 av: [Mariann]

och det sista om discipler...

Dessa personer arbetar på livets alla områden, och kan delas in i sju grupper i samhället som den esoteriska läran arbetar med: Politik, filosofi, ekonomi, konst, vetenskap, psykologi, religion, organisation.

Det är det jag ofta kommer till när det bli tal om andlig utveckling och vad det är? Man hittar fler av dessa personer ute i just samhällslivet inom dessa områden, än vad man hittar dom inom sk andliga grupper new age/alternativ grupper! 

Det ska man komma ihåg!

Anmäl
2008-08-29 11:52 #6 av: Hoppfull

Det här stycket tyckte jag var väldigt talande:

Det är kännetecknande för många av de största lärjungar att de inte ens vet att de är föremål för inre inspiration. De ser bara att de har en förunderlig förmåga att bli inspirerade. Studier av kulturella genier avslöjar att de ofta inte är medvetna om källorna till deras kreativa medverkan. Ett riktigt mästerverk som fördjupar detta är Piero Ferrucci s: "Inevitable Grace."

För att anknyta till en annan diskussion kan man ju tolka detta som att det inte alls är avgörande att meditera och/eller be. Andlighet har en mycket större dimension än så. Detta finner jag ytterst trösterikt då meditation inte är min allra starkaste gren och jag finner inte alls samma tillfredsställelse i den som jag förstår att många andra gör. Utan meditation kan ibland, för mig, kännas som något man "ska" göra om man är andlig...

Anmäl
2008-08-29 13:01 #7 av: [Mariann]

saken är väl den att de som är där, mkt längre fram, har ju redan haft dessa inkarnationer vi kämpar med...

att bygga denna berömda regnbågsbro genom meditation... Cool 

så det är bara att kämpa på... det står ju också att det är ett medvetet arbete som ska göras... så....

Rom byggdes ju inte på en dag... inte en inkarnation heller då alltså  ;)

Fast det ÄR oerhört viktigt att veta om att den högsta andliga utvecklingen iINTE är meditation, healing , medialitet eller annat sådant som den generelle "new agaren" tror är andligt... för det hör till början.... står också här i artikeln...

Anmäl
2008-08-29 23:49 #8 av: Lionadh

På det yttre planet är det först och främst ett värderingsskifte, som långsamt förändrar det personliga livet.

och

Att ha andliga värden är till stor del att arbeta för det goda, det sanna och det vackra.

Detta talade speciellt till mig.

Det personliga livet är inte som det var innan jag vaknade upp. Jag väljer andra saker som är viktiga idag.

Nån mer som känner igen sig?

Anmäl
2008-08-30 09:43 #9 av: [Mariann]

Mkt fina meningar du hittade där!  Skrattande

joo, visst är det så...

eftersom man repeterar sina tidigare liv så kan man ju tydligt se det....

Anmäl
2008-09-01 10:58 #10 av: Hoppfull

#8 kan man inte ha detta med sig från början då så att säga? Alltså början av detta liv.

Anmäl
2008-09-01 12:07 #11 av: Eremitha

#8-10 Jag känner igen den förändringsprocessen. Hur preferenserna skiftar allt eftersom livets upplevelser och erfarenheter blir till insikter om vad Livet är, både i inkarnationen här och nu och i ett helhetsperspektiv.

Det är intressant att betrakta tidslinjen bakåt och ganska tydligt se faser som representerar upprepningen av utvecklingsnivåer från tidigare liv.

Och en del har man säkert med sig redan från början i detta liv, individuellt olika hur mycket. Det som är integrerat, stabilt i monadens vetande.

 

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2008-09-01 13:05 #12 av: Hoppfull

#11 ja så måste det ju nästan vara... att somligt har vi redan lärt oss och annat är planerat för detta liv.

För även om man har med sig de andliga värdena in i detta liv, så kan man ju ha annat man behöver lära.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.