2008-11-28 17:35 #0 av: [Mariann]

Av Asger Lorentsen. Här kan vi läsa om alla de faser som var och en av oss kan gå djupt in i för att förbereda sig för "kristus födsel i hjärtat".

Bilden kommer från http://www.nwcreations.com/home.htm

Solstice_Blessing.jpg

 

Förberedelsen

1. veckan - bebådelsen, renings period fysisk (föda), emotionell och mental höjning och förfining i vibration. 
Meningen för den 1 söndagen i advent: ”Jag begär födsel.”

2. veckan – den obesmittade befruktningen Gud inkarnerar i form av ett visst själsljus.
Meningen för den 2 söndagen i advent: ”Mitt personliga jag är som damm, och måste bort i detta sammanhang.”

3. och 4. veckan – Födseln Själens födsel i hjärtat som Kristus i oss.
Meningen för 3 söndagen i advent: ”Jag har straffat dom som har bringat ondskan över mig, med kärlekens enda straff för syndaren: Förlåtelsen. Jag vet min väg och går den.”
Meningen för 4 söndagen i advent: ”Jag är beredd. Jag har satt mig själv åt sidan. Jag är stilla för Gud. Jag är redo för att mottaga och med alla medel och förmågor att förvalta: Ljuset – Kärleken – Jesus Kristus!”

JULDAGARNA

Vintersolståndet 21.12
Kristusljuset går in i Jordens hjärta.
Den Kosmiska Kristus och änglahierakin blir mer aktiva.

Den heliga natten – natten till 25.12
Discipeln gör sig stilla för Guds inströmmande kärlek och viger på nytt sitt liv i tjänst för Kristus.

Juldagen
Mästaren Jesus skänker en särskild välsignelse till de discipler som har offrat sig djupt i det gångna året. Detta är dagen för djup inre genomströmning och stillhet.

 

I kulminationen av Kristusinströmningen den 21-25 december låter Kristus Guds kärlek flyta till människorna som lindrande ljus och upplyftande glädje.

I dessa dagar träder Han in i människornas hjärtan genom Sina änglar för att lindra, för att upplyfta och för att sammansmälta hjärtana i mänskligheten till att bli ett med Hans väsen.

Kristus omsluter oss med en obeskrivlig kärlek i dessa dagar, för att Han genom änglarna försöker att nå fler hjärtan än vid någon annan tidpunkt på året.


Dessa dagar är därför de dagar där vi gör oss stilla för Gud och lyssnar med hjärtana till änglarnas väldiga brus av Gudsrikets storhet.

Det är i dessa dagar som vi upptäcker att många av julpsalmerna är skapade i en intoning med änglarnas julglädje: Glädjen över att vara med till att bygga en lysande himmelsväg mellan Guds värld och människornas hjärtan och glädjen vid ljusets seger, genom Kristus heliggörelse av Jorden.

Forts de tolv heliga dagarna och nätterna

Av Asger Lorentsen Den Gyldne Cirkel