Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
2. Döden - det stora äventyret

3. Döden - det stora äventyret

2009-01-06 17:52 #0 av: Eremitha

Vad händer egentligen med och i kroppen när vi lämnar den i samband med döden? Med utgångspunkt i den esoteriska kunskapen ges här en bild av förloppet. Av Erik Ansvang.

Kroppen lämnas
(Avsnittet baseras på Döden -  det stora äventyret 3:8 av Alice Bailey)


döden30.jpg


Sömn och död
Vi fruktar döden för att vi fruktar det okända. Paradoxalt nog är dödsprocessen en av de processer vi känner allra bäst. Vi tänker bara inte på det. Varje dygn lämnar vi den fysiska världen, för när vi lägger oss för att sova (vi kallar det "att falla i sömn"), lämnar vi faktiskt kroppen och den fysiska världen med vårt medvetande.


döden31.jpg


Att avlägsna medvetandet från kroppen motsvarar att dö. Hjärnan blir nämligen medvetslös -  alltså utan medvetande -  helt enkelt därför att medvetandet finns i en annan dimension. I denna dimension fungerar den levande och med full uppmärksamhet. Och efter en tidrymd som vi kallar sömnperioden, vänder den tillbaka till den fysiska kroppen och den fysiska världen.

Vår rädsla för döden beror helt enkelt på att vi inte kan minnas vad vi företar oss under natten, och därför upplever vi döden som något okänt. Problemet är att vi inte har en direkt relation mellan de två tillstånden, och därför är vi inte uppmärksamma på att vi kontinuerligt lämnar den fysiska världen och vänder tillbaka igen. Och som bekant gör det inte ont att falla i sömn.

" ... vad sker när en människa kastar av sin fysiska kropp i dödsögonblicket? Precis detsamma som sker med oss alla varje natt när vi faller i sömn. Där är inga smärtor i dödsögonblicket, ingen kamp när vi lämnar kroppen, inte ens om det finns tecken på fysiskt lidande."

(Annie Besant: Extracts from an Adyar Pamphlet)

 

Medvetslöshet är en gåta för naturvetenskapen
Den allmänna psykologin har inte någon förklaring till det medvetandeskifte som sker under sömnen, eftersom psykologer arbetar med endast en värld. Sett ur fysisk eller naturvetenskaplig synvinkel är medvetslöshet ett gåtfullt fenomen. Andevetenskapen upplyser om att den inkarnerade människan är förankrad till den fysiska kroppen med två energitrådar: En livstråd, som sitter fast i det eteriska hjärtat, och en medvetandetråd som är fäst i hjärnan. Därför kan andevetenskapen ge följande förklaring:

Under sömnen dras den energitråd som är förankrad i hjärnan tillbaka. 
Vid döden dras båda trådarna tillbaka eller förenas i livstråden ... huset är tomt.

Alice A Bailey: En avhandling om vit magi s 507

döden32.jpg


"Den lilla döden" eller "dödens lillebror"
Sömnen kallas "den lilla döden" eller "dödens lillebror" -  och döden kallas "sömnens storebror". Vi dör faktiskt varje dag i förhållande till vår fysiska kropp. Vi är bara inte vana vid att sätta döden och sömnen i förbindelse med varandra. Slutsatsen är att vi inte endast har förmåga att lämna vår fysiska kropp -  vi är till och med otroligt bra på det. Därför finns det ingen orsak att frukta denna process.

Exempel: En middagslur
Det är varken nöd eller sorg i familjen, om vi meddelar att vi beslutat oss för att lägga oss och "dö" i en timme eller två -  helt enkelt för att vi i den situationen kallar processen en middagslur.


Vi känner döden från otaliga liv
Det är inte bara den dagliga i- och urstigningen avseende den fysiska kroppen som medför att dödsprocessen är en känd företeelse. Vi känner processen ännu bättre för att vi har genomgått den otaliga gånger tidigare. Döden är en av de begivenheter vi känner allra bäst, eftersom vi har upplevt den ett oräkneligt antal gånger. Men mest av allt för att det är en begivenhet som varje gång har gjort ett stort intryck på oss.

Klärvoajans och regression
Det finns idag flera inkarnerade människor som är så sensitiva att de börjar komma ihåg sina tidigare inkarnationer. Det kan ske naturligt och spontant eller med hjälp av regressionstekniker. Därför får vi fler och fler vittnesbörd om att den esoteriska lärans information om döden bör vara ett faktum. Naturvetenskapen kommer utan tvekan att streta emot in i det sista, men för de människor som själva upplever flera liv är det ingen diskussion längre. Naturvetenskapliga teorier kan sällan konkurrera med verkliga upplevelser och erkännanden. Det är inga tvivel om att pressen på den offentliga uppfattningen kommer att växa gradvis, och bli så stor att forskarna inte kan fortsätta att avvisa de många vittnesbörden och personliga erfarenheterna. Reinkarnation kommer efterhand att bli en accepterad kunskap.


döden33.jpg


Döden -  en cyklisk process
När reinkarnation accepteras kommer vi att börja betrakta livet och döden som en cyklisk process. Allt i naturen fungerar cykliskt. Allt följer en årscykel. Träden får blad på våren. Under sommaren upptar bladen näring och solljus. På hösten fälls bladen och återlämnas till naturen. Processen är berikande för jorden, för löven förmultnar och gör jorden ännu mer fruktbar. Trädet har lånat något från naturens hushåll, använt det en tid, och ger det så tillbaka, berikat efter användningen.

Människans cykel är identisk
Just detsamma gör människan. Människans liv och död utgör också en cykel. Den varar bara betydligt längre. Människan lånar också från naturens stora hushåll. Vi använder det i våra fysiska liv -  och vi ger det tillbaka efter döden, berikat efter användning. Det kan inte undvikas att materien berikas, för människans svängningar är så mycket högre än andra väsens, att oavsett vilken karaktär vi haft under det fysiska livet kommer det att vara ett berikande sett i förhållande till materiens normaltillstånd. Vi återlämnar alltid den lånade materien med högre vibrationsnivå.

Av jord är du kommen
Ett välkänt inslag i ritualen vid jordfästning i den kristna traditionen är orden ”av jord är du kommen, till jord ska du åter bli". Dessa ord refererar till återgivandet, och beskriver den fysiska kroppens elements återvändande till den ursprungliga reservoaren av materia, och av eterkroppens substans till den eteriska reservoaren. Orden"anden skall vända åter till Gud, som gav den", är en förutbestämd hänsyftning till att själen absorberas i den universella själen.

 

Berikande av materien är vår uppgift
Detta tillbakagivande är djupast sett människans funktion i naturen. Sett ur planetens synvinkel rör sig det hela om detta berikande. Vi är en del av ett gigantiskt hjälpsystem, där de högre naturrikena hjälper de lägre att utvecklas. Vi hjälper naturen genom att låna lite materia, öka dess vibrationsnivå, och lämna tillbaka den igen. Det är vår naturliga uppgift i planetens evolution. Att vi samtidigt utvecklar oss själva i denna process, är en biverkan sett ur planetarisk synpunkt. Denna utveckling beskrivs vackert av den persiska shamanen Mesnavi:

Jag dog i mineralen och blev en planta.
Jag dog i plantan
och uppenbarades som ett djur.
Jag dog i djuret
och blev en människa.

Varför skulle jag då frukta?
När blev jag mindre av att dö?

Själva dödsprocessen
Låt oss nu se närmare på själva dödsprocessen. Låt oss ge oss ut på den långa resan, och det mest naturliga är att börja här, i den fysiska världen. I artikelserien har vi omnämnt läkarvetenskapens förklaringar till varför den fysiska kroppen dör, men vad är den icke fysiska orsaken till döden enligt andevetenskapen? Varför dör vi egentligen? Här avses den naturliga döden, så vi bortser nu från mord, självmord och andra extrema situationer. Vi tar alltså utgångspunkt från en människa som dör på grund av ålderdom eller sjukdom.

Den andliga vetenskapen upplyser om att vi dör för att själens begär efter livet i formen upphör. Själens intresse för upplevelser och erfarenheter i fysisk form, upphör helt enkelt. Förhoppningsvis är orsaken att den har uppnått vad som önskades med inkarnationen, men det kan också bero på att den inte kan uträtta mera. Utvecklingen kanske har gått i stå. Processerna går i rundgång. Den inkarnerade människan har kristalliserats (detta sker med många äldre människor). Sett ur själens aspekt finns ingen anledning att fortsätta det fysiska livet.

 

Själen bedömer status
Det är alltså själen som gör bedömningen över livet och beslutar när en människa ska dö - inte den inkarnerade personligheten. Själen drar undan sin uppmärksamhet, och i samma ögonblick dör vi.
Förklaringen är enkel. Det finns inget annat liv i oss än själens liv. Det finns en form av självständigt liv i kroppen, men vi vet ju vad som sker med detta cellulära liv. När själen drar sig ur, börjar kroppen strax upplösas. Kroppens liv upprätthålls endast av att själen är närvarande i kroppen. Baserat på dessa upplysningar kommer vi nu att se närmare på dödspocessen, för att skapa oss ett intryck av vad som egentligen händer.


"Överrocken" fruktar döden
Vi ska vänja oss vid att vi är själen (det inre livet), och att personligheten (det yttre livet) endast är några kroppar eller "överrockar" som själen ikläder sig. Själen är inte rädd för att dö, och det är själen som beslutar sig för att dö. Men "överrocken" är rädd. Det låter kanske absurt, men det är vad dödsångest djupast sett är.

döden35.jpg

 

Den fysiska kroppen och eterkroppen
Vi har alltså en fysisk människa - en kropp. Inuti och utanför denna kropp har vi flera andra instanser. Den första är den eteriska, eller vitala, kroppen, som är en del av den fysiska kroppen. Eterkroppen är en energistruktur som danas vid befrukningen och under uppväxten. Den genomströmmar den fysiska kroppen och utbreder sig en smula utanför denna. Eterkroppen kallas också "hälsokroppen", och den styr cellväxten. Den utgör det energiskal som den fysiska kroppen växer inuti.

Astralkroppen
Inom och utanför eterkroppen har vi astralkroppen, eller vår känslonatur. Den är en kropp som består av materia som vibrerar på en frekvens ovanför det fysiska/eteriska planet. Vibrationer i denna kropp fortplantar sig till den fysiska kroppen genom chakrana, och registreras i hjärnan som känslor.

Mental- och kausalkroppen
Innanför och utanför astralkroppen och eterkroppen har vi mentalkroppen, eller vår tankenatur. Denna kropp befinner sig på en frekvens som ligger över eller bakom den astrala materiens vibrationer. Vibrationer i tankekroppen registreras i hjärnan som tankar. Innerst inne har vi så kausalkroppen, eller själen, som utgör vår innersta identitet på vår nuvarande utvecklingsnivå.Det vi kan kalla uppståndelseprocessen
(det vill säga själens "resa" tillbaka till sin egen värld, övers anm) sträcker sig genom

  • den fysiska inkarnationen
  • livet på astralplanet (efter döden)
  • livet på mentalplanet (efter "den andra döden")
  • livet i själens värld (efter "den tredje döden)


 

Dödsprocessens tre faser

döden37.jpg

Själva dödsprocessen förlöper i tre huvudfaser. Vi kommer att använda de latinska begreppen för dessa faser, eftersom det är dessa vi möter i litteraturen. När den esoteriska läran ofta använder främmande ord och begrepp, är det kanske helt enkelt för att det inte finns heltäckande ord i det danska (eller svenska, övers anm) språket.

Dödsprocessen har följande tre överordnade faser:

1.  Restitution
Den första fasen kallas restitution. Det kan översättas med "återlämnande av den lånade materien". När vi dör drar själen sig ut ur den fysiska kroppen och eterkroppen. Först är det eterkroppen som drar sig ur, och då kroppen och eterkroppen tillsammans utgör den fysiska kroppen betyder det i praktiken att den fysiska döden består i en spaltning av den fysiska kroppen i två delar; den fysiska kroppen och eterkroppen.

2. Elimination
Nästa fas kallar vi elimination. Ordet kan översättas med borttagande eller avläggande - och härmed menas avläggande av de inre kropparna. Först gav vi tillbaka den fysik-eteriska kroppen, och nu kastar vi också av de inre kropparna. Vi dör med andra ord flera gånger på vägen tillbaka till själen.

3. Integration
Till sist har vi integrationsfasen, eller sammansmältningsfasen. Integration betyder "att göra hel". Därmed menar vi att själen blir hel i sin egen värld. Den har nu vänt åter efter att ha givit tillbaka och lagt av den materia den har lånat.

I nästa del av serien om döden i esoterisk belysning, kommer dessa tre faser att beskrivas ingående.

Forts del 4

Källa: Visdomsnettet

Översatt av Eremitha

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-01-07 07:25 #1 av: dina2

Intressant att fundera/ reflektera över. Mycket av detta tangerar mina egna åsikter, erfarenheter och tankar i ämnet men för mig kvarstår det faktum att ingen igentligen vet hur det går till eller har något sant svar/ facit. Blir alltid väldigt skeptisk till allt som är skrivet som om det är en sanning eller att den som skriver verkligen har någon sanning att förmedla när det är omöjligt. Vi kan spekulera, samla information, lägga ihop och dra ifrån men svaret kommer vi troligen aldrig att få förrän vi är på "andra sidan". Skeptiskt, javisst men jag tycker det är sunt att vara skeptisk och använda sitt eget förnuft. Sedan är det, som sagt otroligt intressant att få ta del av vad andra har klurat på angående dödsprocessen.

Anmäl
2009-01-07 08:35 #2 av: [Mariann]

Skeptisk ska man vara och ibland kallar jag det för att använda sin urskiljnings förmåga. Glad 

Helt fantastiskt jätte bra artikel och ser fram emot no 4 för en mer ingående beskrivning. Detta är något jag själv "vetat" länge utan att läst något någonstans. Så läsning ger mig bekräftelser, men så upplever jag det mesta av den esoteriska litteraturen och i synnerhet det Asger skriver om.

Anmäl
2009-01-07 13:41 #3 av: Hoppfull

Instämmer Mariann! En oerhört bra och spännande artikel. Jag som är intresserad av hälsa får många tankar kring eterkroppen och hur den kan ha påverkats redan vid tillblivelsen och under den allra första tiden.

Håller även med om att mycket av det som jag läst inom esoteriken känns som bekräftelser på gammal kunskap som jag redan vet och inte ett dugg konstigt eller överraskande, en ganska cool känsla Cool

Och Tack Eremtiha för den snygga översättningen!

Anmäl
2009-01-07 13:52 #4 av: HH-life

Hur hittar jag  Döden - det stora äventyret, del 1? Skulle gärna vilja läsa den delen först =)

Anmäl
2009-01-07 14:15 #5 av: Hoppfull

Här är del ett döden del 1

och här är del två döden del 2

Annars klickar man påartiklar uppe i menyn så finns alla artiklar på sajten där.

Anmäl
2009-01-07 15:15 #6 av: szirius

mm, en hel del "igenkännande".Men inte det självklara antagandet att vi är rädda för döden! Jag har aldrig varit rädd vare sig för att dö själv eller vad som händer med dem som dör.Men jag har en egoistisk rädsla att ngn ska dö ifrån mig och jag blir kvar här.Sörjandet är värre än döden,döden känns bara spännande.Det har jag alltid tyckt.

Någon som har gjort sig mer tankar kring eterkroppen, denna intressanta del av oss?Inom antroposofin beskrivs detta ingående, om rutiners inverkan på eterkroppen,hur man kan läka den utifrån olika sjukdomstillstånd osv.Enkelt förklarat är det eterkroppen man försöker stärka på Vidarkliniken.

(Steiner säger även att beroenden sitter i eterkroppen, och att det ofta är kvarhängande "eterkropps-skuggor" som man kan uppleva som spöken...kanske hör hemma mer på ÖN iofs, men det är en synvinkel man kan grunna på.)

Apropå eterkroppar : antroposoferna säger också att man inte ska sticka för mkt under graviditeten, för eterkroppen sätter igång "snurrande energier" som fostret följer med i och kan snurra in sig i navelsträngen.Har själv skrattat en del åt detta rätt flummiga påstående,och många är snabba på att reagera och berätta hur mkt de stickat under alla sina graviditeter utan problem osv. Men det skulle ändå vara intressant att göra en undersökning och se ifall det är fler "stickningsberoende mammor"som föder barn med navelsträngen runt halsen...forskningsintresserad som jag är; ).

Anmäl
2009-01-07 15:46 #7 av: [Mariann]

har aldrig stickat, virkat möjligtvis och första barnet hade navelsträngen runt halsen ett par varv....

Anmäl
2009-01-07 15:56 #8 av: [Mariann]

#5 Så fyller jag i att man då ser om man skrollar ner att det finns några med* framför och det är 1 kapitlet ur en bok och alla med en siffra framför är en artikel serie. Skrattande tex denna döden.

Anmäl
2009-01-07 20:19 #9 av: hinzidi

Stämmer i Mariann, helt fantastisk artikel :) Blir glad av att komma över sådana texter och insikter  :)

Anmäl
2009-01-07 20:43 #10 av: hinzidi

Och det her gjorde at jeg søkte på Mesnavi, og da kom mer av verset fram her , enda så er dette også bare et utdrag:

 

Jag dog som mineral och tog växtens form,
Jag dog som växt och tog djurets skepnad,
Jag dog som djur och tog mänsklig gestalt
Varför skulle jag frukta? När gjorde mig döden mindre stor?
Likväl, än en gång skall jag dö och lämna människors rike,
för att lyftas mot högre rymd som änglars like.
Men även som ängel måste jag vidare gå, ty endast Gud bestå.
Då min änglasjäl jag offrat, bliver jag det
som ingen människa kan förstå.

 

-dette er så nydelig at jeg kjenner tårene i øyekroken :)

 

 

Da har jeg blitt presentert for Mesnavi, via artiklen her, tack :)

 

"Hans Mesnavi omfattar sex böcker med omkring 25 000 verspar. Den anses ligga näst intill Koranen i vishet, och kallas  i själva verket för ”Koranen på persiska”, därför att den är baserad på Profetens skrifter och uttalanden"

 

-så har jeg lært noe nytt i dag også :)

Anmäl
2009-01-08 07:44 #11 av: [Mariann]

TUSEN TACK Hinzidi för denna upptäckt. Så har jag också lärt mig något idag.

Underbar text och jag säger som du det tåras i ögonen...

och ytterligare ett bevis kan tilläggas min samling av att alla religioner i deras esoteriska och mystiska del är ett....

Anmäl
2009-01-08 09:39 #12 av: Hoppfull

Väldigt vackert Hindzi, tack för detta! Texten tar liksom andan ur en!

Anmäl
2009-01-10 17:10 #13 av: Mavios

Intressant artilkel, Tack! Själv har jag lite dödsängslan eftersom jag inte kan föreställa mig det hela. Men om det är som att somna, så är det ju inget problem - det är ju behagligt. I övrigt är jag mer orolig att nära och kära ska gå bort i "fel ordning" (barn före föräldrar mm) och för att bli lämnad av min älskade make i förtid. Fast jag vill ju inte lämna honom heller...

#6 Apropå stickning och navelsträng så stickade jag INTE under mina två graviditeter och båda är födda med navelsträngen runt halsen, åtminstonde ena gången är jag rätt säker att de sa att det var två varv. Möjligtvis att jag kan ha virkat lite under första graviditeten, men under andra hade jag definitivt inte tid till det.

Anmäl
2009-01-11 14:48 #14 av: Aldebaran

Under dom först 400 åren så fanns reinkarnationsläran med i den Katolska kyrkan, men vi ett kyrkomöte omkring 350-400 togs detta bort. Anledningen är ju idag uppenbar, hur skulle prästeskapet med påven i spetsen kunna befästa sin makt över folket om det fanns något som reinkarnation...

Det är ju bättre att hota med skärseld, bot och bättring på Södagarna än att hjälpa människor med sin fortsatta utveckling inom det andlig livet.

Undrar vart vi hade varit idag om vi behållit denna lära under dom 1600-1700 åren som har förflutit sedan detta togs bort..

Just för mig är reinkarnation en verklighet då jag kommer ihåg saker från minst ett tidigare liv. Och har gjort så sedan barnsben...

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-01-11 14:58 #15 av: [Mariann]

Har nog funnits en stor mening med att det togs bort. Det är ju mer utvecklande så. Om man haft reinkarnationstanken hos de flesta på jorden, kan det lätt uppstå tanken att det skiter jag i, jag får ju hur många liv som helst på mig.

Nu har man haft att ta ställning till om man vill "synda" och det ingen återvändo finnes. Det har nog hållt folk på den smala vägen, tänker jag.
Finns väl alltid något positivt och negativt med saker.

Om man däremot haft karma tanken och reinkarnation så hade saken varit annorlunda.

Anmäl
2009-01-11 18:29 #16 av: Aldebaran

Båda tankar fanns ju... Dom tog bort reinkarnationstanken för att sedan föra in att alla syndare hamnar i helvetet och bara dom rättfärdiga kommer till himlen. Kanske kan kalla det "förvrängd karmalära"... "Du skall för evigt brinna" hotade kyrkan med under ca 1500.. Vidare så brändes ju 100000-tals kvinnor och män på bål för att dom kunde se/göra olika saker (du å jag skulle säkert blivit brända på bål med tanke på hur vi diskuterar i detta fora)  Och detta med vatikanens godkännande så det styrdes högt uppifrån..

Men det är ju klart det är alltid en mening med vad som händer vad det än är dåligt som gott. Både evulutionsmässigt och karmatiskt...

Beträffande Karma så finns det dom som säger att alla dom som fångade, torterade, slog ihjäl och brände oskyldiga människor under 600 år fick "betala tillbaka" i Hitlers koncentrationsläger på 30-40-talen..

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-01-11 19:23 #17 av: penke

# 14,15.16..bara kort,även karma-lagen finns i bibeln.

-Vad du sår,skall du ock skörda

även om mycket få kristna vågar kalla det för karmalagen..

(tror det var under konciliet i konstantinopel 533 inkarnation blev hendniskt)

kyrkan(katolska) är inte enbart metipetri o grym,katoliker som efter vatikankoncilet 1962 råkade äta en salami-smörgås till frukost slapp dömmas till den eviga elden,pga brott mot fastan..till skillnad mot år 1961 o tidigare..

nu beöver jag fundera mer på döden i tre delar :- )

 

penke

Anmäl
2009-01-11 19:53 #18 av: Aldebaran

nej det var i Nicea 324 eller 343.

Merparten av den kristna delen i Bibeln skrevs ju flera hundra år efter Jesus av Nasareth dog på korset.... Så bibeln i helhet är ju inte direkt kristen. Stroa delar av den är ju baserat på dom gamla "Verdaskrifterna"  (få kristna som vill erkänna detta åxå)

Den "kristna karmalagen" går ju ut på att vad du än sår så får du skörda det i all evighet. Karma funkar inte riktigt så.

Vidare så är det få Kristna (om ens någon) som fattar att Jesus och Kristus är två olika personer.

Jesus av Nasareth var lärljunge till Kristus som under dom sista tre åren utförde predikningarna genom Jesus. Dessförinnan befann sig Jesus bl.a i Indien och Tibet ( under dom ca 20 åren som inte finns beskrivna i evangelierna...) Kristus kom in i sin lärjunge (Jesus) när han blev döpt av Johannes döparen.

Det sägs att vid Jesus dop kom den helige anden i form av en duva till Kristus och från himmelsen hördes det en röst som förkunnade att Kristus var Guds son.

Kristus har kommit så långt i utvecklingen att han inte behöver inkarnera som vi andra. Han tar kroppar för att utföra något här på jorden, å då givetvis någon av sina lärljungars...

Han är en helig ande "spiritu santo"

Janne

 

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-01-11 22:37 #19 av: penke

"suck" jag får alltid på skallen,säger jag att det är nicea 325 är det det är 533 i konstantinopel..eller tvärtom :- /

VeRdaskrifterna vedaskrifterna ? googlade de första= "0",om det är veda..är det intressant :- )

oki,ger mig om Karma,den riktiga gäller inte i evighet..

Oj,det är en ..omtumlande nyhet,att jesus josefsson blev ..besatt av Kristus ..,det vore lättare att förstå/acceptera..om det skedde via/genom födseln (inkarnerade om man så vill) i jesus..hmmmm ... fast,ibland när jag haft något ljust ögonblick.undrar jag om jag inte hade hjälp av någon (inte kristus nödvändigtvis)"bara" någon från andra sidan...

 

penke

Anmäl
2009-01-11 23:26 #20 av: Aldebaran

Hej..

Ja, Veda skall det naturligtvis vara...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-01-12 07:46 #21 av: [Mariann]

Jesus var överstrålad av Kristus de sista tre åren av sitt liv och det var då han gjorde alla mirakel och uttalanden.

Lär gärna här uttdrag ur artikeln kommunikation emd de inre världarna:

Överstrålning

En överstrålning är en mycket nära kommunikationsform, där en mästare, en högre ängel eller ett annat högt utvecklat väsen skapar en direkt kontakt till en högt tränad discipel, att mästaren kan vare närvarande i kroppen på discipeln i en eller annan grad. Överstrålning föregår genom de högre chakran. Eventuellt kan det skapas en beskyddad konisk form, som ska säkra att överstrålningen kan komma rent igenom, även om personligheten kanske ännu inte är helt utrensad. En överstrålning kan också kallas för en transmission. Överstrålning är så speciellt, att bara några få hundra människor används på detta sätt nu för tiden.

Den personlighet, som ställer sig till förfogande som redskap, är fullt medveten på det yttre planet och upplever den upplyftelse, som det är att förenas delvis med det högre väsendet.

Det mest kända exemplet på överstrålning är Kristus överstrålning av Jesus, den var så intensiv, att de två nästan smälte samman under tre år. Innan överstrålningen började, måste Jesus genom en djup andlig träning och genom Helige andens uppmjukning av kropparna genom dopet. De vackraste meningarna och det vackraste arbetet skapades, när Kristus var helt närvarande i Jesus och därför blev närvarande i människornas värld.

En överstrålning kan ta formen av ett direkt tal, där det överstrålande väsen - kanske Kristus - är delvis närvarande i redskapets kropp och talar direkt till åhörarna. Samtidigt som vibrationen från väsendet och från talet nedsänks genom redskapets inre kroppar och sprids till mänskligheten och Jorden. En överstrålning kan också vara en ljusöverstrålning, där huvudsyftet är att nedsänka ett visst ljus utan att det talas i det yttre.

En musiker, en kompositör, en religiös talare eller en politiker, som genom inkarnationers uppträning av antahkaranakanalen är öppen för detta, kan vid speciella tillfällen uppleva en delvis överstrålning.
En överstrålning kan vara så partiell, att den närmar sig ett telepatisk diktamen, eftersom det överstrålande väsen bara låter en ganska liten del av sin vibration vara närvarande under talet.

Anmäl
2009-01-12 07:47 #22 av: [Mariann]

Leta gärna upp Kristus i kategorin ordförklaringar och ev också Jesus.

Anmäl
2009-01-12 10:56 #23 av: Aldebaran

Det finns en bok som heter:

"Thru the eyes of the masters"  Där finns dom flesta mästare beskrivna. Däribland Jesus av Nasareth som då boken skrevs på 20-30 talet var verksam i Syrien (han har alltså redan återvänt) Man kan även läsa om flertalet andra mästare och vilka personligheter dom gestaltat genom århundraderna

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-01-13 00:02 #24 av: penke

#Mariann&#Aldebatan

Tack för er Impuls!

 

..jag är lite *knottrig*,delar känner jag igen ..,men mycket är med nya ord,som ger en annan förståelse (tror jag)

om,inte,skabara,skabara vore hade jag nosat mer på era lästips redan nu,..fast,mina skabara kanske är bra,mellan läsningarna så jag hinner tänka efter :- )

 

penke

Anmäl
2009-01-13 07:44 #25 av: [Mariann]

#24 Varsågod. Glad

ifall jag får slå ett slag för kategorin "ordförklaringar" så kika där på alla ord och vilken esoterisk förklaring de har. Glad gäller alla som är nyfikna...

Anmäl
2009-02-11 18:08 #26 av: Hukanson

Intressant läsning , tack för många nya informationer. Det finns förstås många underliga böcker om döden , en bok som jag inte hunnit läsa är den tibetanska dödsboken, har den liknande innehåll eller är den partisk på nått sätt ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-11 18:12 #27 av: [Mariann]

jag har inte läst dödsboken, kanske någon annan har?

Anmäl
2009-02-11 19:02 #28 av: Aldebaran

Jag har den någonstans...Men inte läst den.. Skall kolla lite iden under kvällen... Känner att jag måste det nu innan 2012.. Vem vet Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-07-10 12:32 #29 av: rore

Hur hittar jag del tre?Obestämd

Vill läsa jueTungan ute

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-10 12:38 #30 av: rore

menade del 4

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-10 16:37 #31 av: [Mariann]

Å har vi missat att länka vidare, jag ska fixa det omedelbart.

Annars kan man ju klicka på fliken artiklar uppe tv och där skrolla ner till döden....

Anmäl
2009-07-10 16:38 #32 av: [Mariann]

Klart!

Anmäl
2009-07-10 16:40 #33 av: rore

Tack så mycket. Jag visste inte detGlad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-10 16:41 #34 av: [Mariann]

Klart inte det går att veta, men där hittar du alla delarna och det är mååånga....

kan även rekommendera artikelserien människa känn dig själv, den ger lika mycket tycker jag Oskyldig

Anmäl
2009-07-10 16:43 #35 av: rore

Tack för tipsetGlad

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2009-07-10 16:45 #36 av: [Mariann]

varsågod Glad, ska bli ytterligt kul att (förhoppningsvis) höra av dig även i den serien för att höra om den gav dig lika mycket som denna...

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.