2008-12-19 23:06 #0 av: [Mariann]

För den sensitiva är Julperioden markerad av djup inre stillhet, som om världen är höljd i ett stort välsignande vitt ljus. Det är vad som verkligen sker i denna årets mest välsignande period.

Jordens strömmar av begär stillas i stort sett och de andliga strömmarna blir härskande. Himlen tycks sänkas ner och Jorden lyfts upp. En väg av ljus förbinder dom båda. Över denna väg rör sig änglar och ärkeänglar i strålande rader med lysande prakt, samtidigt som dom sjunger i stor glädje "Fred på Jorden och god vilja mot människor" (Corinne Helene: The mystery of the Christos, sid 28)

 

Beskrivningen ovanför kan hjälpa oss till att komma i samklang med julens inre händelse och med den inströmning som flyter från Sollogos hjärta genom Den Kosmiska Kristus kulminerande den 21-25.12. Änglariket är omåttligt aktiva från den första söndag i advent och till trettondedagjul. I denna period nedsänker änglarna Kristusinströmningen som Guds aktiva kärlek, som flyter in i människornas hjärtan i en omsorg för oss och för att få oss att förstå att Gud är kärlek - ren, vacker, sublim kärlek - och att vi djupast sett i vårt väsen är ett med Gud som kärlek.

Julens tidlösa budskap är att Gud finns i människornas hjärtan som universell kärlek, obegränsad av människornas föreställningar och dogmer, och även om människor isolerar sig från Gud. För bara vårt yttre väsen kan kapsla in sig och isolera sig ifrån Guds väsen. Vår innersta hjärtblad består av atomer av Gud som ren kärlek och dessa hjärtblad aktiveras varje jul - för några omärkligt och för andra mycket märkbart - genom en inre dragning mot kärlekens och fridens inre rike.

IMG_2069_[156X207].jpg

Änglarna hjälper till med att göra slöjorna mellan människornas yttre värld och Guds inre värld mer genomskinlig varje jul. Därmed kan fler och fler ana, förnimma eller direkt uppleva Guds kärleksväsen som ett väldigt universum av strålande, levande ljus - en stjärnbeströdd himmel - som sänker sig in i mänskligheten. I denna himmel upplevs stjärnorna som levande strålar av kärleksfullt ljus, som är "nere" såväl som "uppe".

Änglarna sträcker sig i väldiga skaror från det minsta till det högsta och fortsätter in i oändliga universum. Den himmelska sången om kärlekens väsen, om allt livs broderskap och om Kristus seger, är som en mantrisk sång av glädje och som väcker de kärleksatomer till liv som är en del av Guds väsen i varje människa.

Änglarna är extatiska av glädje och kärlek, för dom vet hemligheten med Guds kärleksband till den tillsynes så förmörkade mänsklighet. De kan se att för varje gång de inre hjärtbladen väcks i en människa, så börjar Gud att bli levande och härlig gjord i denna människa. För kärleksbandet är inte bara ett band, utan en enhet i sitt väsen. Och när denna enhet aktiveras blir den yttre människan ett tempel för Guds inneboende kärlek, och hjärtanas sanna broderskap i Kristus blir tillförd ännu en levande cell.

Änglarna gläder sig särskilt i denna period som nu är inledd. De märker att julen har blivit förnyad. De märker att en ny Kristusinströmning från Sollogos hjärta har förstärkt deras arbete i julen. De upplever hur fler hjärtan nu väcks av Kristus och de gläder sig över att se hur hjärtats nätverk håller på att skapas i ett intimt samarbete med deras verkan: Broderskapet mellan änglar och människor håller på att bli verkligt. Förutsättningarna finns snart för att hjärtanas gemenskap mellan änglar och människor kan förena de två kärleksfrekvenserna till en väldig transformerande graal för Guds inströmmande väsen.

Det är genom denna förening som Kristus kan födas på Jorden. Därför är julen av större betydelse än någonsin.

Vid julen firar vi Kristus som Guds gåva till människorna, Kristus så som han uppenbarade sig genom Jesus för 2000 år sedan, Kristus så som han fortfarande uppenbarar Guds kärlek genom sina änglar och så som han uppenbarar sig som Den uppstådde Kristus, den levande Guds Son som förenar Sitt hjärta med vårt, i det eviga offret för Jorden och i den eviga uppståndelsen.

IMG_2090_[207X156].jpg

I Den Nya Tidsåldern uppenbaras julens Kristus som den gyllene hjärtflamman, den eviga sonen som inifrån heliggör, uppreser och härliggör materians värld. Denna uppenbarning är Guds gåva till människan i julen. En gåva som vi kan motta i det omfång som hjärtats krubba är skapad genom renhet, stillhet, hängivenhet och inre överlåtelse.

Av Asger Lorentsen, Den Gyldne Cirkel