Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
2. Döden - det stora äventyret

6. Döden - det stora äventyret

2009-02-18 11:42 #0 av: Eremitha

Vi kan lära oss att bistå dem som står inför dödens gränsövergång, och underlätta döendet. I framtiden kommer denna esoteriska kunskap att kunna bekräftas vetenskapligt, och då få genomslag till exempel i sjukvården.

Ur Erik Ansvangs bok Døden - det store eventyr.

Kapitlet På tröskeln fortsätter:

Dödsvetenskap

De otaliga nära-döden-upplevelserna stämmer överens med den esoteriska lärans budskap, och det är för mig inget tvivel om att dessa undersökningar efter hand får större praktisk konsekvens. I framtiden kommer vi att betrakta döden på ett helt annat sätt - så mycket att vi så småningom får en egentlig dödsvetenskap.

Döden kommer att betraktas som en lycklig befrielse från den begränsade fysiska  kroppen - inte som en avslutning. Den döende har avslutat sitt arbete i den fysiska världen, och kan nu, berikad med erfarenheter, lämna den.

Döden6a.jpg


Tidpunkten för döden kommer att väljas av den döende och de anhöriga i samförstånd. Man kommer att veta att döden närmar sig, och därför avtalar man när det passar bäst, och sörjer för att allt är i sin ordning. Det förekommer inga tårar och ingen sorg, för dessa reaktioner är ju bara uttryck för självmedlidande. Man kan säga att döden blir en konstruktiv företeelse. Den döende och de anhöriga kommer att veta precis hur man bäst främjar processen.

I framtidens dödsvetenskap kommer vi att företa flera åtgärder, till exempel dessa:

 

Dödshjälp - hjälp att dö

1. Stillhet vid dödsbädden - medvetslöshet är ofta skenbar

2. Orange ljus (senare) - hjälper fokuseringen

3. Rökelse av sandelträ - frigörande (första strålen)

4. Dämpad musik (senare) - vissa orgeltoner, intonation av människans egen ton

5. Smörjning med olja - den sista smörjelsens ockulta betydelse

6. Press på nervcentra och artärer - halspulsådrorna, stora huvudnerver, medulla oblongata

7. Huvudet mot öster - korslagda händer och fötter


1. Stillhet vid dödsbädden
Även om den döende människan ligger i dödsvarandet och närmar sig de omtalade uppehållen och komaperioderna, kommer hon ofta att vara medveten och uppmärksam även om hon verkar medvetslös. Om hon till exempel tränger sig ut genom huvudet blir armarna orörliga, men hon är hela tiden medveten i huvudet. Även om ögonen inte längre kan se, kan det fortfarande finnas en aktiv hjärnmedvetenhet. Var uppmärksam på att hörselsinnet försvinner sist.

Det är viktigt att de anhöriga är lugna, balanserade, harmoniska och förstående, för lugnet och förståelsen underlättar själens arbete. Samtidigt vill den döende gärna att de anhöriga är där. Det handlar om att samarbeta på en förnuftig nivå.

Döden6b.jpg

Om man önskar använda bönens kraft i dödsprocessen, bör man be om att den döende ska få lämna kroppen snabbt, smärtfritt och i överensstämmelse med själens vilja. Bönens kraft kan hålla fast den döende i den fysiska världen:

Jag satt hos min moster under hennes sista sjukdom som drog ut på tiden, och hela tiden bad alla i familjen att hon skulle bli frisk. Hon upphörde med att andas flera gånger, med de drog henne tillbaka. Till sist såg hon en dag på mig och sa: "Joan, jag har varit där över - där bortom, och det är vackert där. Jag vill gärna stanna där, men det jan jag inte så länge ni ber för att jag ska bli kvar hos er. Era böner håller mig fast här. Kan ni inte sluta be nu". Vi höll alla upp [med bönen] och kort därefter dog hon.

Raymond A Moody: Livet efter livet, s 76


Det betyder inte att vi inte ska be för döende och döda. Annie Besant säger så här:

De flesta religioner har klokt anbefallit böner för den döende; men mer för att lugna de levande än för att stötta den rätta övergången till nästa värld. Det är sant att dessa böner, för döende såväl som för döda, är ett kärleksbudskap till den som går bort, vilket aldrig må glömmas eller försummas. Det finns ingen grund till att du inte skulle älska eller be precis lika mycket för din vän på andra sidan av döden, som du har gjort när han fortfarande var tillsammans med dig, för även om han är osynlig är han inte utom räckvidd.

Annie Besant: Extracts from an Adyar Pamphlet

 

Det är därför inte fel att be, men det är viktigt att be om det rätta.

2.  Orange ljus vid dödsbädden
En annan hjälpåtgärd är orange ljus vid dödsbädden. Men också detta hjälpmedel bör användas med omtanke, för vi ska naturligtvis vara säkra på att den döende dör med själens medgivande, så vi inte främjar en process som själen motarbetar. I framtiden kommer dessa dödsprocesser att vara noga planlagda med hjälp av klärvoajans, och vid den tiden har vi möjlighet att tända orange ljus vid dödsbädden.

Varför orange ljus? Det är en esoterisk upplysning vi har från Tibetanen. Han berättar att det är den färg som hjälper den döende att fokusera på ljuset i huvudet. Den orange färgen ar en dominerande färg på mentalplanet, och färgen har något att göra med mental aktivitet och därmed fokusering i huvudet.

moon2 orangecut3.jpg

3.  Rökelse av sandelträ
Bränning av sandelträ kommer också att ingå i framtidens dödsritualer. Vi får veta att sandelträ är nedbrytningens rökelse (första strålen). Man ska alltså inte bara bränna rökelse för att få en behaglig doft. Sandelträ ger helt enkelt en doft som påverkar sinnesfrekvenserna och eterkroppen, och verkar främjande för dödsprocessen.

4. Dämpad musik
Vi hör också att vissa sorters musik kommer att kunna hjälpa. Tibetanen upplyser om att det finns några djupa toner på orgeln som kanske kan användas redan nu. Vi ska naturligtvis inte utan vidare börja experimentera med dessa ting, för när vi ännu inte har något konkret vetande har vi ingen säkerhet för att vi gör rätt saker. Denna säkerhet kommer vi att få i framtiden.

Senare kommer man att uppdaga att varje människa har sin egen ton som är en samlad summa av fysiska frekvenser, och om man kan frambringa denna ton kan den också hjälpa till med tillbakadragandet, med insamlingen av energin och med brottet på livstråden.

5. Smörjning med olja
Och så är det smörjning med olja. Vi känner igen detta från den romersk-katolska ritualen som den existerar än idag. Den är i verkligheten en ritual som vilar på djupt esoteriskt vetande. Detta gäller för övrigt många rituella handlingar inom den katolska kyrkan, och om man idag kan få fatt i en liberalkatolsk präst - som ju har kombinationen av de katolska ritualerna och en esoterisk grundsyn - kommer man ofta att kunna få effektiv vit magisk hjälp i dödsprocessen.

6.  Press på nervcentra och artärer
En hjälpåtgärd är dessutom tryck på bestämda nervcentra och blodådror, särskilt på halsen och i nacken. Här finns bestämda centra som fysioterapeuter, läkare och andra yrkesmänniskor med hjälp av tryck kan hjälpa döende till en snabbare och mer smärtfri död. Även om vi lär känna döden och mister rädslan för det okända, kan döden fortfarande vara förbunden med diverse smärtsamma sjukdomar eftersom kunskapen om döden naturligtvis inte upphäver vår karma.

7.  Huvudet mot öster
Slutligen anbefalles att armar och ben korsas och att kroppen placeras så att huvudet är vänt mot öster. Varför? Vi vet ännu inte det. Kanske har det något att göra med att jordens magnetfält rör sig i nord-sydlig riktning, och att man genom att lägga kroppen på tvären avbryter förbindelsen med dessa energiströmmar.
När armar och ben ska korsas beror det möjligen på att man önskar blockera de energier som strömmar runt kroppen. Ett bra exempel finner vi i den symboliska framställningen av dödens och uppståndelsens gud, Osiris, i det gamla Egypten, som visas just med korsade armar framför den mumifierade kroppen.

IMG_3208crop.jpg

Dödsmantrat
Till sist kan vi utföra en rad ritualer som gagnar dödsprocessen. Vi hör exempelvis att vi kommer att framsäga mantran. Ett mantra är ett ord, ljud eller meningar som kan framsägas eller sjungas av terapeuten eller de anhöriga - till exempel en uttalad intonation av det heliga ordet OM. Senare kommer det att vara den döende själv som intonerar detta mantra. Det är alltså en slags dödsmantra, och när den döende personen själv uttalar det kommunicerar hon/han med själen, varvid processen påskyndas.

 

Övriga förberedelser i framtiden

Information om reinkarnation till döende
I framtiden kommer läran om reinkarnation att bli mer utbredd. Detta kommer naturligtvis att förändra det allmänna, offentliga förhållningssättet till döden. Döende kommer dessutom att bli informerade om de karmiska orsakerna till den dödsprocess de har kommit igång med. Det är lätt att föreställa sig att dödsprocessen upplevs på ett helt annat sätt när exempelvis AIDS- eller cancersjuka känner orsaken till den sjukdom som nu leder till döden. De vet vad de ska lära sig av sjukdomen och dödsprocessen, och är därför närvarande på ett annat sätt än om de är bittra, arga och känner att det hela är orättvist.

Läran om reinkarnation kommer utan tvivel att medföra en drastisk nedgång i självmordsstatistiken. När självmordskandidater känner konsekvenserna av ett självmord, kommer de flesta att välja att möta livets kriser istället för att försöka fly ifrån dem.

Meditativ kontakt med den döende
När vi blir medvetna om att vi kan medverka till att göra resan in på de inre planen till en lätt och positiv upplevelse för den döende, kan vi sätta oss i förbindelse med den döde i medvetenheten. Vi kan till exempel visualisera en pelare eller en väg av vitt ljus som kan leda den döde bort från det fysiska, in i ljusets riken.

Barn har inte behov av hjälp. De har en öppen hållning. De är inte belastade av fördomar. De har en omedveten kunskap om döden. Och de reinkarnerar snabbt.

åspegel.jpg

Förberedelser för egen död
Livet är en förberedelse för döden. Därför kan vi alla livet igenom medvetet arbeta på att skapa goda betingelser för en enkel död och ett gott efterliv. Här är tre goda råd:

1. Lev ett gott och positivt liv. Ju bättre liv, desto bättre död. Ju mer vi lägger in i det, desto mer får vi ut av det.

2. Var samhällsengagerad. Delta i tjänstearbete, eller utveckla det du har av gåvor, när du arbetar gratis och frivilligt. Ditt motiv ska vara så osjälviskt som möjligt.

3. Öva dig i att göra insomnandeprocessen medveten. Var fokuserad i huvudet medan du låter dig lyftas in i sömnen. Undersök övergången till sömnen. Öva dig i att släppa taget om det fysiska.


FORTS del 7

Hämtat från Visdomsnettet

Till kapitel 5 (föregående)

Översatt av Eremitha

Foto: ©Marie Sundberg (bild 3-5), samt från Visdomsnettet

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-02-18 16:22 #1 av: evrekaw

Mmmm, man öskar att det fick gå till så där...

Anmäl
2009-02-18 16:59 #2 av: Aldebaran

men?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-18 17:02 #3 av: hatchepsut

Det blir "aktiv" övergång från det ena livet till det "andra" och där både den döende och de närvarande deltar, utan rädsla och ångest.

Anmäl
2009-02-18 17:05 #4 av: Aldebaran

Huvudet mot Öster det är ju precis som när en muslim ber..Huvudet mot öster, detta gör han även om han är öster om Mekka.. varför kan man ju då stilla undra..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-18 19:26 #5 av: Farwuq

#4 ??? Är det inte alltid mot Mekka som de vänder sig, oavsett var de befinner sig?

Det är de kristna som brukar ha koret i öst, eller... ?

Obestämd

 

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2009-02-18 21:49 #6 av: Aldebaran

Nej mot öster...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-18 21:58 #7 av: Aldebaran

Tittar på muslimska kyrkogården vi har här i Västra Gbg i hitta.se och satelitbild... Gravarna går exakt Väster till Öster inte mot sydöst där Mekka ligger...Huvudändan mot öst.. Jag har varit med om en begraving på just den kyrkogården...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-18 22:01 #8 av: Telos

Hej, här kommer fler tankar om hur vi kan hjälpa till vid döden från den fysiska världen som en del av det eviga livet och se oss som själar där vi medvetet kan delta i processen att hela ljuskroppen.

http://www.dyingconsciously.org/

Kärlek

Telos

 

Anmäl
2009-02-18 22:27 #9 av: Eremitha

Vilken vacker sida, Telos. Tack för den!
Har bokmärkt den.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-02-18 23:02 #10 av: Telos

Hej Eremitha, visst är det vackert, som det mest bländande ljus. Kärleken är att vissa av oss har valt att komma hit för att hela vår själsfamilj på många olika sätt.

Kram

Telos

 

 

 

 

 

Anmäl
2009-02-18 23:41 #11 av: Aldebaran

Vissa av oss? Vilka Vem?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-19 07:17 #12 av: [Mariann]

Den ska jag också läsa mer av. Tack!

Anmäl
2009-02-19 07:28 #13 av: amier

Läste om det vackra i att hjälpa till vid övergångentill andra sidan . Och blir starkt berörd. Min mor gick över i höstas. Det vackraste jag varit med om. Våra själar smälte ihop, och den glädje båda kände är obeskrivlig, så om någon som läser detta med nära anhörig som ska lämna, förbered med hjärtat. Inte med måsten.

I KÄRLEK till alla er!

 

Anmäl
2009-02-19 07:35 #14 av: [Mariann]

#13 Underbart att höra och precis så hoppas jag att jag kan möta döden hos mina nära när den dagen kommer, genom/med Hjärtat!

Jätte tack för dina ord där! Skrattande

Anmäl
2009-02-19 10:24 #15 av: Eremitha

#13 Jag är djupt berörd av dina ord. Önskar att jag kommer att få vara nära min mamma när det är dags.

Min far gick över innan vi anhöriga hann fram (1991). Men den oerhört starka, intensiva kärlek som fyllde rummet och genomströmmade allt när jag en stund senare stod vid hans sida, var förunderlig. Det var för mig en helt ny kvalitet av kärlek, och jag förstod att den var gudomlig. Den upplevelsen gav mig en förvissning om att döden är just en övergång, buren av kärlek.

 

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-02-19 10:34 #16 av: Aldebaran

Jag höll min far i handen när an gick för 13 årsedan...

Såg in i hans ögon och kände hur han gick rakt igenom mig...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.