* Den magiska människan

Den magiska människan I

2009-02-23 17:35 #0 av: [Mariann]

I den magiska människan fördjupar Asger Lorentsen sina erfarenheter med tidigare-liv-upplevelser och olika utvecklingsbanor, genom att fokusera på olika problemställningar för stjärn- och änglamänniskor.

Det magiske menneske

Våra olika identiteter

Ett viktigt led i att få en realistisk förståelse av våra möjligheter och utmaningar i livet, är att förstå mer om den långa resa, som vi var och en gått igenom. Vilka förmågor och möjligheter för självutveckling denna långa resa har gett oss. I boken Den andliga resan, finns det beskrivet tre typer av andliga resor, som är knutna till de identiteter som kan kallas stjärnmänniskor, deva-änglamänniskor och ljusmänniskor.
I den här boken fortsätter temat om att förstå vår djupare andliga resa och identitet.
Det är dels för att påvisa skillnader i vår inre natur, förmågor och möjligheter, och dels för att visa hur otroligt olika livet är skapat även inom det medvetenhetsområde som vi kallar människoriket. Vi människor är långt mer olika i vår inre struktur, än vi normalt föreställer oss.

Vår inre ljusstruktur

Fler och fler clairvoyanta får upp ögonen för att människor i sitt inre representerar universum, som är väldigt olikt människoriket. Fler och fler får också upplevelser, att våra tid- och rumdimensioner är så begränsade för verklighetens många möjligheter och lagar, att vi måste ställa frågetecken om utveckling behöver föregås som ett förlopp i tid och rum. Och om vår tillfälliga identitet som ett personligt jag överhuvudtaget är representativt för vår djupare identitet.
De följande clairvoyanta upplevelserna illustrerar problemställningar om hur olika vi är i våra inre strukturer, beroende av vår individuella utvecklingslinje.
De illustrerar också, att den yttre personligheten bara är en mindre del av vårt samlade väsen. De clairvoyanta upplevelserna kommer från en undersökning, som jag (frågaren) och Yvonne Wassini (clairvoyant forskare) företog på oss själva och våra vänner i mars 2001, med avsikt att förstå hur människors olika utvecklingslinjer kan ses i de högre kropparna.

En typisk stjärnmänniska
Ett exempel på en driftig stjärnmänniska, som låter sig inspireras inifrån till engagemang i mänskligheten:

Hur många lager har de typiska stjärnmänniskorna på jorden?

I detta fall som jag tittar på, får jag en bild av en fysisk kropp, en astral kropp och en mental kropp. Sen kommer man upp till något som påminner om själen, och den påminner om en omvänd gral. Därefter kommer jag upp till något som lyser, och det är själva själen.

Var slutar tråden?

Jag får en bild av, att den kommer från ett rymdskepp. Därefter slutar den i en energi, som liknar ett kors eller ett svärd.

Följ tråden nedåt, från den högsta identiteten och se efter om det finns någon koppling till andra grupper, råd eller nätverk.

Ja, det sker igenom rymdskeppet.


Finns det en interplanetarisk koppling eller en planetar koppling?

Jag tror att den mest är planetarisk. Men om personen varit inkarnerad på andra ställen, så kan personen i enskilda fall vara tillknuten till rymdfolket. På ett sådant rymdskepp, på en annan planet, om detta är en fördel för personen. Även om han/hennes uppgift är på jorden.

Om du följer tråden nedåt till personligheten på jorden, ser du då om det finns fler råd, nätverk eller grupptillhörighet?

Ja det kan gott vara så, att det finns flera råd tillknutna till arbetet på jorden. Det kan finnas några guider och hjälpare tillknutna. Men de behöver inte vara så högt utvecklade, som de uppe i rymdskeppet. Det finns några på de inre planerna, som man arbetar tillsammans med. Sen finns det även andra människor, som är inkarnerade. Guiderna behöver inte vara från ens egen grupp, utan de kan bara vara några som är tillsatta under en viss period av ens liv.

Hur fungerar stjärnmänniskans anknytning till Det Stora Vita Broderskapet och de inre ashramer på den här planeten?


Det är inte alla stjärnmänniskor som är tillknutna Det Stora Vita Broderskapets inre ashramer. Men det verkar som om de inre ashramerna försöker hålla reda på dem.
De har även ganska så stor frihet, konstnärlig frihet kan man kalla det. De inre ashramen sänder besked eller inspiration, som de inkarnerade stjärnmänniskorna ska bearbeta och kanske korrigera lite.

IMG_2189.JPG

En människa från deva- änglariket


Ett exempel på en människa, som är stilla och rofylld i sitt yttre. Och som i sitt inre är
kopplad till en mjuk kärlek, som strömmar igenom henne. Även när hon inte är medveten om det.

Hur är denna människas inre anknytning?


I det här fallet ser jag mest en Maria energi. Den visar att Maria är nära inpå och sprider ut och delar sig i en massa änglaashrams, som i sin tur sprider sig. Denna änglamänniska är tillknuten en av Marias ashrams, som bl.a. arbetar med barn.

Om du följer hennes ljusstruktur uppåt, är det några av hennes högre väsens vibrationstalanger, som arbetar utanför jorden?

Ja, på andra planeter. Men också ute i ickefysiska universum. Uppgiften är att nedfälla gudomlig kärlek, Marias kärlek.

Har du intryck av, att även Världsmodern Maria också arbetar på andra planeter?

Ja, det gör hon. Annars hade hon ju inte varit en Världsmoder, utan bara en jordmoder.

Hur ser denna deva-ängelstruktur ut?


jag märker mycket hängivenhet från det högre väsen, som utbreder sig i mindre och mindre delar, och därmed blir till fler Marior. Några av dessa är inkarnerade på jorden.

Är det samma grundkvalitet, som går igenom hela den inre strukturen? Eller är det olika strålar med andra kvaliteter?

Det är en grundkvalitet, som är Marias kärleksfulla omsorg om barn. det kan också vara några strålar, men jag får uppfattningen att det är de mjuka strålarna.

Finns det överlappningar i energin mellan denna änglagrupp och andra änglagrupper?


Ja, det är det faktiskt. Man kan vara tillknuten in i en bestämd inre grupp. Det kan även vara en förbindelse till en annan grupps kvaliteter. Så man kan ha bägge kvaliteter. I de inre strukturerna kan man ha förbindelse med flera olika, som kommer från deva-änglariket. Därför känner sig deva-änglamänniskor närmare förbundna med varandra, än med de människor som bara känner till den fysiska utvecklingsvägen. Deva-änglamänniskors inre väsen är mycket delaktiga i varandra.

En änglamänniska mellan öst och väst


Ett exempel på en deva-änglamänniska, som är en modern, optimistisk och initiativrik ljusarbetare.

Vad ser du som denna människas inre?

Här ser jag ett gyllene hjärta. Det är nedfällt i en ljusstruktur som liknar en kinesisk byggnad. Det gyllene hjärtat är tydligen en Kristusmedvetande. Men det går ned i något östligt. Därifrån går det igen ner i en form av östlig Shamballa-stad eller ljusstad.

Är Östens Världsmoder Kwan Yin inblandad?

Ja, jag kan höra någon kinesisk musik. Jag ser musiken gå nedåt i någon form av blandning av öst och väst. Därifrån går den ned i något med att tjäna, något moder Theresa-aktigt. Det liknar en form av ashram, som man är tillknuten när man är sjuksköterska eller är tjänande i förbindelse med sjukdom och annan fysisk lidelse.
Det ashram som jag ser innehåller både deva-änglar och människor. En moder Theresa-aktigt ashram. Här blandas både människor och deva-änglar.

Vad är den gruppens viktigaste uppgift på jorden?


Det är att förmedla Kristuskärleken. Den kärlek som lindrar lidandet. Alltså att tjäna Kristus från hjärtat med förståelse för lidandet på jorden.

Hur gör den människan det i sitt dagliga liv?

Med hjälp av vibration, genom ögonen, rösten och genom hjärtat.

En konstnär från deva-änglavärlden

Ett exempel på en konstnärlig människa. Som verkar som en excentriker, och har svårt att anpassa sig i människovärlden:

Var kommer hon ifrån?

Denna konstnär är från en glad värld. En värld full av blommor, stora frodiga blommor, papegojor, fluffiga fåglar och djur i mjuka former. Hennes uppgift är att bringa lite bus och glädje och bryta gränser på jorden. Hennes vänner på de inre planen är väldigt glada. Det finns ingen kritik, oavsett vad hon hittar på för konstiga saker och bus.

Hur fungerar de inre strukturerna från hennes hemunivers bakom hennes inkarnation?

De kommer fram när hon målar, när hon väljer tyg. När hon ordnar kalas och andra festligheter. Till vardags kommer det inte fram så mycket.

Finns det något inre arbete knutet till hennes sätt att fungera på?

Det kan jag inte se att det är. Hennes uppgift är att leka och skapa en glad och trevlig stämning för människor, så att de glömmer sina uppdelade strukturer och vågar bryta några gränser. För att bryta gränstänkandet och hos människor finns det några devor, som får som uppgift på jorden att inte gå in i så djupa lidelser, utan snarare flyta ovanpå, och bli försörjda. Och leka.

Forts del II

Av Asger Lorentsen

översatt av Gyllenehjartljuset

 

Anmäl
2009-02-23 17:56 #1 av: Aldebaran

"En människa från deva- änglariket

Ett exempel på en människa, som är stilla och rofylld i sitt yttre. Och som i sitt inre är
kopplad till en mjuk kärlek, som strömmar igenom henne. Även när hon inte är medveten om det."

 

Änglar från Devariket ligger ju före oss i utveckling. Alltså änglarna, inte elementaler, tomtar o troll o allt sådant. Vi människor kan ju välja att fortsätta på den vägen efter 5:e invigningen...Då kan vi börja på "änglanivå"

Hur är det då möjligt hon inte kan vara medveten om det? det är ju som att säga att Jesus inte skulle vara medveten om vad han är..?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-23 18:02 #2 av: [Mariann]

Eftersom man som deva/ängel representerar sitt universum/kvalitet/er så strömmar den oftast omedvetet genom en sådan människa. Sedan  är det inte så i min värld att alla änglar ligger före oss...

Många oberoende av varandra nu levande esoteriker kommer fram till liknande information.

Eskild Tjalves research:

At a certain point in the development of the devas, they are individualized, just as an individualization takes place from the animal kingdom to the human kingdom. When the devas are individualized, we call them angels. Angels have the possibility of entering the human kingdom and incarnate as human beings. There are angels who would like to have a closer connection to humanity, and who would like to help humanity. A cycle of incarnations as a human being has the double purpose of helping the angel to evolve faster than it would do otherwise, since the resistance which is found within the human kingdom accelerates evolution, and of giving the incarnated angel access to transmit energies in a special way, energies which further the development of humanity. The life of the angels as human beings may be very hard for them, since they are not used to resistance. After they have finished their cycle of incarnation, the angels may return to "angel work", i.e. energy work, and continue their evolution as arch angels and further on, or they may continue their development along the human line where they will work with the development of consciousness as masters and further on.

Anmäl
2009-02-23 18:15 #3 av: Aldebaran

Mmmm  OK...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-23 19:29 #4 av: szirius

Jag har en fråga som jag inte vet vart jag ska ställa, men jag ställer den här, för jag kom på den igen angående frågan Aldebaran ställde ovan.

Något som jag inte riktigt förstår är hur invigningarna kan bli tyngre och tyngre( iaf fram till fjärde) då man ju samtidigt blir mer och mer "upplyst".Jag funderar på egot...och tillit.Jag tänker att ju mer man frigörs från egot och finner tillit, vilket för mig är en av alla de ingridienser som upplysning innebär, så kan man ju också utstå prövningar lättare.Eller?Vad är det jag inte förstår?

Förklara gärna vilket bit som fattas här för mig Flört

Det här med att Jesus sa " Gud,varför har du övergivit mig?" tror jag bara var ett mkt tillfälligt tillstånd just i den stunden, men att han annars levt i ganska total tillit och en känsla att Gud fanns med honom.Tilliten prövas ju som mest då man upplever sig som ensam, inte känner kontakt med Gud.Men att då ändå kunna lita på sin tro är enormt svårt, även för Jesus brast det en stund där på slutet...det är så jag ser det.Inte att detta tvivel var särskilt starkt hos honom annars under sin väg.Men vem vet vad han gick och grubblade på å andra sidan...

Anmäl
2009-02-23 19:31 #5 av: szirius

"hos människor finns det några devor, som får som uppgift på jorden att inte gå in i så djupa lidelser, utan snarare flyta ovanpå, och bli försörjda. Och leka."

OK, jag skriver upp mig för detta arbete inför nästa liv, hahahahaFlörtTungan ute

Anmäl
2009-02-23 19:36 #6 av: [Mariann]

Tiden mellan den 1 o 2 inv sägs var "svårast" och "trång" (ca 20 ink) och det är på grund av att hela astralkroppen ska rensas ut och "helig" göras. När man tagit 2 invigningnen så är lidandet över kan man säga, generelt. man har en helt annan plattform att stå på, med en relativt utrensad astralkropp.

Vid 4 invginingen så kan man säga att man komemr inför ett svårt val och det är att släppa hela personligheten och allt man känner till, kallas också själens mörka natt. Mötet med trösskelväktaren.

Om man läser lite i discipleskapets väg tror jag man finner lite om detta. del 2 o 3 tror ajg.

Om man ska ge sig på att sätta lite procenttal på det hela så säger amn att vid 1 inv så är man 10%själ och 90 personlighet, vid 2 inv 50 50 och vid tredje 10% personlighet 90% själ. Vilket säger en hel del.

Anmäl
2009-02-23 19:41 #7 av: Aldebaran

Invigningarna blir ju tyngre och tyngre ungefär som läxorna i skolan... En förstaklassare grundskolan  har ju inte samma typ av prov som en tenta i högskolan... Ungefär så tror jag att det ligger till...4:e invigningen är åxå en gräns...Vadför gräns är jag inte riktigt säker på ännu...

Det där med min Gud min Gud... tror jag beror på att det var kristus som verkade genom Jesus under ca 3 år och att Jesus i den stunden tyckte att han hade gett allt för den stora saken och ändå kunde bli behandlad så här....

Men sedan säger han ju åxå (när han då "besinnat sig") Herre i dina händer befaller jag min ande.... Då och först då har han klarat den 4:e invigningen.....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-24 10:28 #8 av: amier

Jag läste med stort intresse det som stod i artikeln,  . Det blir en resa till Skåne. Där får jTungan uteag den kontakt jag längtar efter.

#5 jag älskar din humor ! Hänger på den önskan jag med hahaSkrattande

 

Anmäl
2009-02-24 10:31 #9 av: szirius

mm, jag kan ana att den där sista biten är svår att släppa i 4:e inv, att släppa hela personligheten och allt man känner till.Men det är ju det man samtidigt hela tiden gör längst vägen... det måsta alltså handla om det totala sista släppet, och att det kan sitta stenhårt då?

Och att det är det som är händelsen med Jesus på korset, den förvandlingen då han hängav sig?

Ja, kanske så Aldebaran.Ju mer man "vet" desto större ansvar får man också att leva med kunskaperna.Det går liksom inte att strunta i vad man känner längre, även om det skulle kännas enklare i stunden.

Anmäl
2009-02-24 13:17 #10 av: [Mariann]

#5 jassåå!!?? hon vill ha en viloinkarnation låter det som FlörtOskyldig Skrattande

Anmäl
2009-02-24 13:20 #11 av: [Mariann]

#9 Precis det absluta släppet av allt känt, hela personligheten alltså. Det är nog där smärtan ligger i Jesus ord "min gud min gud osv..."

Mötet med tröskelväktaren det ultimata mötet... som också brukar symboliseras med Sankt Göran som möter draken.

Anmäl
2009-02-24 13:32 #12 av: Aldebaran

Svensken mot dansken  Flört

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-24 15:17 #13 av: Farwuq

#11

Om Göran kommer hit så ska jag...

Flört

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi & Psykologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland


Anmäl
2009-02-24 16:10 #14 av: Aldebaran

Hehehe  så du har lite danskt blod i dig som skvalpar kvar ännu? Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-24 17:18 #15 av: Farwuq

#14 Klart! Jag är ju Skåning och det är ni svenskar som är fienden, få har mördat så många här i Skåne som Karl XI folkmördaren och hans band.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi & Psykologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland


Anmäl
2009-02-24 18:50 #16 av: [Mariann]

Nu låter vi tråden återgå till ämnet i #0 Oskyldig

Anmäl
2009-02-24 22:13 #17 av: Hukanson

snapp ..aning...

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-24 22:37 #18 av: szirius

#10 haha, i samma stund som jag skrev det så tänkte jag ju på det.Man kommer liksom inte undan arbetet, man kan bara dra ut olika lång tid på detTungan ute.Och det vill jag ju inteFlört

Har själv myntat ett begrepp som jag o mina vänner roar oss med: när livet strular och det är jobbigt o svårt så säger vi "...men vi VÄXER ju så MYCKET!!!" Hahahaha, det är kalasbra, att vara alldeles sann men med en stor gnutta ironi i sin visdomFlört.

 

Anmäl
2009-02-25 07:19 #19 av: [Mariann]

#18 Stämmer gott, humorn är väldans viktig att både möta världen med och se på sig själv...

Anmäl
2009-02-25 07:44 #20 av: Farwuq

#19

Jo humor är en del i det hela. Jag försöker alltid vara så ljus i mitt sinne som möjligt, d.f.a. det ena ger det andra. Om du själv betraktar dig som glad och välmående så styrs sinnet över på den vägen.

En mycket enkel form av magi.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi & Psykologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.