2. Döden - det stora äventyret

8. Döden - det stora äventyret

2009-03-01 14:37 #0 av: Eremitha

Den astrala världens sju plan beskrivs här. Vad kan vi enligt esoteriken förvänta oss när vi dör?

De sju astrala underplanen

 

Låt oss nu försöka skapa oss en mer detaljerad överblick över astralplanet.

Det första vi måste göra klart för oss är att astralplanet har sju underplan, eller materietillstånd. Det har vi också i den fysiska världen, och vi känner dessa materietillstånd som fasta, flytande och gasformiga. Dessutom har vi en fyrdelad eter i det elektromagnetiska frekvensområdet. På samma sätt finns det sju materietillstånd på astralplanet, och de bildar så kallade underplan. Dessa genomtränger varandra så att materien är befintlig överallt. Liksom på det fysiska planet är de underställda tyngdlagen, så att den tyngsta materien ligger in emot sfärens centrum, medan materien blir tunnare och lättare ju längre bort från kärnan vi kommer.

Astralplanet når ut till månens bana
Det skapas en lagbunden placering av dessa plan, sådan att de lägre underplanen ligger tätare omkring det fysiska klotet, och de högre underplanen ligger långt utanför atmosfären. Den astrala världen når nästan ut till månens bana, när denna är närmast Jorden.

Den astrala tillvaron
Generellt kan man säga att människor som under livets gång har varit starkt bundna till fysiska och emotionella vanor, kommer under kortare eller längre perioder att vara bundna till de lägre astrala planen. Ju mindre bindning, desto högre underplan.

Efter tillbakablicken har vi en total ihågkommelse av den fysiska tillvaro vi just levt i. Det är nödvändigt, för vår uppgift på astralplanet består i all sin enkelhet i att bearbeta de känslomässiga erfarenheter vi har haft i den fysiska världen. Vi ska analysera dem och dra essensen ur dem, för att omvandla våra samlade erfarenheter och upplevelser till permanenta själsegenskaper och talanger.

Denna bearbetning utförs genom att vi ser tillbaka på skeendena i livet. Vi upplever hur vi reagerade i olika situationer. Vi överväger konsekvenserna av våra handlingar. Och vi ser våra egna motiv. I denna process erkänner vi förhållandet mellan orsak och verkan i våra handlingar. Samtidigt får vi några idéer till hur det skulle kunna göras annorlunda och bättre. Vi drar alltså slutsatser av det sammantagna känslolivet i vår avslutade inkarnation, och lägger grunden för arbetet i nästa.

Livet på astralplanet - det generella sceneriet
Låt oss först se på det generella sceneri som möter oss när vi rör oss in i den astrala världen. Därefter kommer jag att återvända till andra fenomen på astralplanet - till exempel planets många olika invånare.

Det är mycket svårt att beskriva denna helt annorlunda värld. Låt oss föreställa oss den motsatta situationen - att vi ska beskriva den fysiska världen för en av astralplanets invånare, som inte känner till den tredimensionala fysiska världen utan bara känner den fyrdimensionala astrala världen. Hur i all världen kan vi beskriva det fysiska livets mångfaldighet - växterna, fåglarna, djuren, insekterna och människorna? Om vi berättar att en fysisk människa går omkring på två ben, kommer den astrala invånaren att fråga: "Vad är ben?" Om vi svarar att de är till för att gå på, kommer astralinvånaren att fråga: "Vad betyder det att gå?" och så vidare. Men låt oss nu undersöka de enskilda underplanen ett och ett, och låt oss starta nedifrån med sjunde underplanet.


Astral4crop.jpg

 

 

Sjunde underplanet

 • skärselden, helvetet, hades
 • våldsamt grova och brutala begär
 • extremt råa och hatfyllda tankar

Det sjunde underplanet ligger faktiskt under jordytan. Den tyngsta astrala materien är därför samlad in mot jordens centrum. Det sjunde underplanet rymmer också en motsvarighet till den fysiska världen, men som C W Leadbeater berättar är denna hiskeligt förvriden.

Detta plan upplevs som en mörk, tjockflytande vätska, som bebos av de mest avskyvärda väsen vi kan föreställa oss. I den nordiska mytologin uttrycks något liknande, för där hör vi att atmosfären på detta plan består av en tjockflytande eterisk vätska där det konstant faller ormar ner från "taket". Hela det sjunde underplanet utgör ett veritabelt helvete, men det är viktigt att understryka att detta helvete endast består av människans självskapade tanke- och begärsformer.

Den genomsnittliga människan behöver inte frukta för att hamna här. Det är stället för människor som kännetecknas av extremt råa och hatfyllda tankar, och med våldsamt grova, brutala och primitiva begär. När människor startar sin astrala tillvaro här, är det inte tal om Guds straff så som kyrkan föredrar att uttolka det.

Orsaken är uteslutande människans egen dragningskraft till platsens vibrationer. Svängningarna i deras egen astralkropp dras till platsens motsvarande frekvens.

Det är absolut inte något trevligt ställe att vara på. Här möter vi alla de mest motbjudande, inbitet onda och hämningslöst brutala människorna i världen - sadister, tunga drinkare, skrupellösa våldsmän, perversa sexualförbrytare, psykopater med flera, alltså verkligt medvetet ondskefulla människor. Här på astralplanet har de ingen kropp för att tillfredsställa sina begär, så begären upplevs kolossalt brännande. Det är dessa brännande begär som är "skärselden" eller "helvetet". Detta ställe (eller dessa tillstånd) är alltså skapat av människan själv. Inte av ett väsen med horn i pannan, utan endast av oss själva. Människoskapade tankeformer av "svavelpölen", djävlar och monster, möter vi också här. Men märk väl - de är skapade av människor.

Brännande begär
I vår fysiska tillvaro talar vi också om brännande begär. När vi tar dessa med oss från det fysiska livet till det astrala, kommer vi bokstavligen ur askan i elden. Vi rör oss ju in på känslornas eget plan, och här har vi som sagt inte en fysisk kropp för att dämpa eller transformera ner begärsimpulserna. Vi upplever därför våra begär omkring tio gånger starkare än i det fysiska livet. Alltså verkligen intensivt. Och då man inte längre kan tillfredsställa dessa begär genom en fysisk kropp, upplever man en obeskrivlig frustration som att man lever i ett eldhav, i överförd betydelse. Skärselden är därför på så sätt en realitet, såvida man varit tillräckligt brutal och ondskefull, och har sammanpressat tillräckligt mycket elementalessens från sjunde underplanet och bildat ett skal av denna materia ytterst i astralkroppen.

Det var den dåliga nyheten. Nu kommer den goda. Vi finner inte genomsnittsmänniskan på sjunde underplanet. Man ska verkligen vara medvetet ond och brutal för att dra till sig tillräckligt med materia från detta underplan. Ingen av oss kommer att uppleva den världen. Den är bara med i genomgången för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hela den astrala världen.

 

Sjätte underplanet

 • skugglandet
 • materialistiska tankeformer
 • stark bindning till fysiskt liv

Nästa område är naturligtvis sjätte underplanet. Där möter vi helt vanliga, materialistiska vardagsmänniskor. Man kan kalla dem "herr och fru Vanlig". Det vill säga människor som är starkt knutna till andra människor, saker och platser på det fysiska planet. För dem har livets mål och mening varit förvärvande av materiella ägodelar som till exempel hus, bil, båt eller andra så kallade förbrukningsartiklar. Deras tankar har varit i grunden materialistiska, och därför har deras tänkande bundit dem till detta låga astrala plan.

Denna typ av människor kommer i sina astralkroppar att röra sig i närheten av de platser de var knutna till i livet. Många gånger kommer de att försöka komma i kontakt med de efterlevande. Kanske kommer de att försöka meddela dem något de inte fick sagt. Kanske vill de blanda sig i om något inte går helt enligt deras huvud. Kanske kan de helt enkelt inte släppa taget om allt det de levt och arbetat för under ett långt liv. Det är här de osynliga hjälparna gör ett stort arbete, för de hjälper döda människor vidare in i det nya livet på astralplanet.

 

Femte och fjärde underplanen

 • mer medvetna människor (5)
 • materialistiska tankeformer (5)
 • spirande föreställningsförmåga (imagination) (5)
 • omgivningen formas enligt egna önskemål (4)
 • mindre fysisk bindning (4)

Det är här de flesta människor hamnar efter döden. Dessa underplan ligger intill och omedelbart över jordytan, och har den fysiska världen som bakgrund. Här finns alltså landskap, byggnader, människor etcetera. Hela vår fysiska natur finner vi här, i en fantastisk färgsprakande motsvarighet som går långt över den fysiska världen i skönhet. Färgglansen på astralplanet lyser som eld, medan våra fysiska färger är döda och matta i jämförelse. Det sägs att färgerna och ljuset nåt höjder vi inte kan föreställa oss. Det är en av de saker som gör att efterlivet är en vidunderlig upplevelse.

Skapar den astrala världen med tankens kraft
På både femte och fjärde underplanden har vi människor som är mindre bundna till det fysiska. De har tänkt många materialistiska tankar, men är dessutom i färd med att utveckla en mer skapande fantasi. Långsamt börjar de forma astrala omgivningar efter sina egna lite mer stabila tankar. De upptäcker till exempel, att på astralplanet ser de ut som de tänker. Precis efter döden ser de därför ut så som de föreställde sig sig själva -  alltså någorlunda som de såg it i det fysiska livet. Vi känner ju alla vårt utseende från speglar. Vi har därför en bild av oss själva. Även om det många gånger är lite orealistiskt vet vi någorlunda hur vi ser ut, och så ser vi ut i början på astralplanet. Men efter hand kommer vi på att vi bara kan tänka oss oss själva annorlunda. Plötsligt står vi i vår ungdoms fulla glans - eller får våra drömmar om ett annat och bättre utseende uppfyllt:

 • De skalliga får hår på huvudet igen.
 • De överviktiga får sin första verkligt effektiva bantningskur - den heter "Tänk dig smal".
 • De striphåriga får mjuka lockar.
 • De med utstående öron får dessa lagda intill huvudet.
 • De svarthåriga blir blondiner. Och tvärtom.
 • De kortväxta blir en och nittio långa.
 • De långa krymper till ideallängd.
 • Vi ändrar form utan fettsugning, silikonimplantat och plastikoperationer.
 • Och kanske iför vi oss vackra, vita kläder med guldkanter och glittrande ädelstenar

Allt vad vi kan tänka oss sker i samma ögonblick vi tänker det. Därför börjar vi gradvis att bli vackrare och vackrare. Våra ideal blir verkligen tydliga. Vi börjar också att delta aktivt i det som sker omkring oss. Vi börjar delta i formandet av de saker som finns på femte och fjärde underplanen.


Dimmor.jpg

 

Tredje underplanet

 • sommarlandet
 • imaginära städer, landskap och scenerier
 • liv i gemenskap

Tredje, andra och första underplanet ligger en rejäl bit ut i rummet, alltså avskild från den fysiska världen. Dessa plan är mycket mindre materiella och mer luftiga i sin substans.

När vi kommer in på tredje underplanet möter vi ett ofattbart scenario, för här har människorna uppfört imaginära städer och landskap. Planet består huvudsakligen av människoskapade tankeformer iklädda känslor. Alltså allt det människor drömt om och längtat efter. Här finns fantastiska naturscenerier, enorma blomsterhav, överdådiga tempel, ja, de mest otroliga ting människor har föreställt sig genom tiderna. Allt detta finns som hel- eller halvfärdiga tankeformer. Detta är platsen där människors drömmar blir verklighet. Det är platsen spiritisterna kallar "sommarlandet".

I sommarlandet är vi fullständigt uppslukade av vårt eget känslo- och tankeliv. Och vi lever i egenskapade omgivningar. I det fysiska livet drömde vi kanske om ett litet vitt hus med stockrosor upp mot muren. Men här på astralplanet duger inte den vanliga drömmen, för varför inte flytta in i ett glimmande slott av kristall?

Att uppföra ett slott är nu lättare sagt än tänkt, för det kräver stora och starka tankeformer. Därför bygger vi vidare på de tankeformer som finns i förväg. Vi kanske helt enkelt går runt och fogar små tankeformer till dem som redan är skapade, och tillsammans med de andra invånarna bygger vi fantasistäder, tempel, hängande trädgårdar, imponerande parker etcetera.

På tredje underplanet lever vi ett liv i gemenskap, och allt vad vi tänkt på och drömt om  finns här.

 

Andra underplanet

 • religionernas "himmel"
 • personlig andlig hängivenhet
 • personifierad tillbedjan

På andra underplanet återfinner vi människor med djup religiös förvissning eller stor andlig hängivenhet, märk väl utifrån en personlig synvinkel. Detta plan präglas av människor som uttrycker en personifierad tillbedjan, och därför är det här som de religiösa finner sin "himmel" eller sitt "paradis". Himlen är precis lika verklig som helvetet, men båda är tankeformer skapade av människor. Och därför motsvarar detta plan våra föreställningar om en himmel eller ett paradis.

Här möter vi den kristnes "himmel", och här sitter vår Herre helt riktigt på tronen med Kristus till höger och den Helige Ande till vänster, och bakom står de tolv ärkeänglarna. Självfallet är de här, för kom ihåg hur många millioner människor som genom tiderna  har tänkt dessa bilder klart och tydligt, om och om igen. Och när den kristne ser denna syn utbrister han: "Vad var det jag sa!"

Men på ett annat ställe ligger hinduernas "himmel". På en tredje plats muslimernas. Här sitter Allah med Mohammed vid sin högra hand och alla profeterna bakom. Och alla troende han nu säga: "Vad var det jag sa!" tills de upptäcker att det hela är en värld skapad av tanken, en självskapad illusion. Det är inte en illusion i bemärkelsen att den inte finns. Den är där. Men den är inte "himlen", bara vår föreställning om himlen. Och den går vi in i och lever i beroende på den tro vi haft i det förutvarande livet.

 

Första underplanet

 • astralplanets översta
 • "kunskapens sal"
 • intellektuella utmaningar och intressen
 • nattlig undervisning, som dock endast är av förberedande eller tillfälligt slag

Här möter vi exempelvis duktiga forskare, som inte nödvändigtvis är altruistiska. De har säkert arbetat för sin egen lön, karriär och berömmelse, men det viktigaste i deras liv har varit forskningen  - inte deras egen frälsning. På det översta astrala planet har de en enastående möjlighet att utveckla sina intellektuella intressen. Här har tänkande människor fantastiska möjligheter att studera sina specialområden. Det är dessutom här vi finner "kunskapens sal" där både astrala människor och sovande människor i fysisk inkarnation, får nattlig undervisning.

Inte en byggnad utan ett sinnestillstånd
"Kunskapens sal" är egentligen inte en plats eller en byggnad. Man ska därför inte föreställa sig en skola, ett kollegium eller ett universitet som i den fysiska världen. Kunskapens sal beskrivs som ett sinnestillstånd eller ett förhållningssätt, och där undervisas med hjälp av föredrag, förevisnngar och objektiv tankevisualisering.

Reflektioner

På vilket underplan kommer du, efter din egen utvärdering, att starta din astrala tillvaro efter det fysiska livet?

Har de andevetenskapliga informationerna om livet på astralplanet inspirerat dig till att vilja ändra vissa förhållanden i ditt fysiska liv, i syfte att skapa en bättre utgångspunkt för ditt liv efter livet?

FORTS 9

Hämtat från Visdomsnettet
e-boken Døden - det store eventyr av Erik Ansvang

Till del 7

Översatt av Eremitha

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-03-01 22:28 #1 av: Aldebaran

Ser att dom vänder på planen å kallar 1:a för 7:a osv... men resultatet blir det samma...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-01 23:08 #2 av: Eremitha

Ja, det framgår ju vilket som är vad i alla fall Flört

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-03-01 23:30 #3 av: Aldebaran

Japp Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-02 00:42 #4 av: cillaj

 

Det är jätte intressant att läsa alla artiklar, men jag började min resa för många år sedan, så vetskapen om vad vi är, vet jag redan. Men varför är ju det som är spännande att ta del av just nu.

Hänger med så gott det går och lär mig alla nya orden, inte lätt för en gammal hjärnaSkrattande. Ha Ha.

Fortsätt skriva era bra inlägg, ni är enormt duktiga på det ni gör. 

Det här har blivit min nya hobby för tillfället.

Behöver läsa fler pusselbitar för att kunna kommentera inlägget fullt ut.

Kram cilla.Glad

Anmäl
2009-03-02 07:54 #5 av: [Mariann]

#4 otroligt roligt att detta arbeta uppskattas av er läsare!! Och ett jätte tack för att ni uttrycker det! Kyss

 

Jo jag noterade detta i något sammanhang att de finns två sätt att vända det hela, det som ajg till 90% läst är nog att 7 är högst, vet inte om det är ett esoteriskt (Bailey) sätt och det andra är mer teosofiskt?

Logiskt stämmer det ju med att 7 är högre än 1 osv... men jag ser logiken i det andra också  Flört

Anmäl
2009-03-02 08:10 #6 av: amier

En sån intressant läsning, vilket gör att jag kan förstå bättre vad som menas med att leva i en illusion.Allt är en illusion.

Att tanken skapar, är också bekräftat .

Mariana Stierna har skrivit böcker som är en spännande läsning i detta ämne om man vill få mer "kött på benen" (för att prata ett jordisk språk).

 

Anmäl