2009-03-15 13:16 #0 av: [Mariann]

Fas 1: Hjärtats frid

Nyckel
Den första invigningen har precis slått igenom efter en period med inre törst och släppa efter processer under ökenvandringen och med ”fötterna badande i hjärtats blod” (A.A.B.). Därför är perioden präglad av lättnad och glädje: Äntligen har jag funnit hem, för jag kan märka Gud som inre ljus, glädje, varsamhet eller frid.

Hjärtat: Det mest karakteristiska är begynnade frid i hjärtat som tecken på den första äkta själskontakt: Kristusbarnet är född i hjärtats krubba (rum) och ska ha ro att växa.

Beskrivning
Denna fas är en relativt lugn period, där man njuter frukterna av invignignen efter en större livskris. Om invigningen är en repetition från ett tidigare liv längre tillbaka i tiden, kan friden vara relativt kortvarig. I andra tillfällen kan den vara hele livet och ge en stilla inkarnation, där man speciellt är upptagen av att bevara friden i hjärtat.
Kristusbarnet är i begynnelsen mycket skröplig och ska ha näring och omsorg. Därför är perioden naturligt präglad av en meditativ hållning till livet, där de yttre utmaningarna sökes reduceras, och där det är plats tför tillbakadragning, självhealing, meditation eller annan form fav odling av ”det stilla rummet”.
Det finns en naturlig översensitivitet inför störningar av den stilla inre växtprocess i hjärtat: Om fridsmedvetandet tycks att försvinna, väljs mer tillbakadragning från världen, och man försöker skapa ett tillstånd där egna emotioner inte aktiveras, så de kräver för mycket.
Idealet om begärlöshet blir naturlig, och för första gången kan yogiens tillstånd av ren varan verka tilldragande: Det är en olust mot att vara något speciellt, och utdjupandet av den stilla inre friden, livsglädjen och kärleken blir viktigare än att manifestera eller uppnå något i världen.
De andliga idealen tycks enkla: Håll dig i hjärtat, undgå att involvera dig för mycket i världen och ge näring till det inre ljuset.
Stämningen i hjärtat är präglad av varsamhet, omsorg och stillhet, som ett inre tempel eller kloster, det är vårt retreatställe.

Träning
Det skapas ett inre tempel, som den stilla hjärteflamman kan växe i utan störningar. Sättet att genomföra det på är stillhet, meditation, övergivning och självhealing.
Världstjänst tränas oftast genom att vara ett bra exempel för andra och i enkla praktiska uppgifter som inte fordrar vidhållande.
Det uppövas sensitivitet inför kristusbarnets krav om näring och ostördhet.

Råd
Acceptera att detta är en period av ebb, där det inte förväntas en större yttre aktivitet eller ett större tjänstarbete.
Utdjupa öppningen till hjärtats healande ljus och kultivera inre stillhet.

FAS 2


Av Asger Lorentsen