Stjärn - änglamänniskor

Människor från deva- och änglavärldarna

2009-02-22 15:13 #0 av: [Mariann]

Många ljusarbetare som lyckas få en upplevelse av sitt inre väsen upptäcker att de hör hemma i en deva/änglavärld, de vackra ljusvärldarna där änglar och devor har sin utvecklingsbana.

Bland andligt intresserade människor är detta en långt mer vanlig inre indentitet än vad man tidigare trott. Bland dem som arbetar med ljus har uppemot hälften sina rötter i deva/änglavärlden.

Deva- och änglariket har som uppgift att förmedla Guds kraft, kärlek och ljus på de inre planen och att inbygga dessa kvaliteter i nogranna former. Genom denna aktivitet uppbyggs skönhet, fulländning av formen och vitalitet i de manifesterade världarna.

Änglar kan definieras som devor med mycket kristusvibration i sig, och som är är ett förmedlande led mellan Gud och mänskligheten. De devor som inte är änglar har uppgifter inom andra riken eller jorden generellt.

Svårigheten är att avgöra vem som är från devautvecklingslinjen och vem som är från människoutvecklingslinjen, eftersom så många går det parallellt. Några stjärnmänniskor har så långa faser som ljusarbetare att devakvaliteten i dem har blivit stark. Och några devor har tagit så många rundor som människor att människokvaliteten är stark. Sedan är det några få som går båda vägarna parallellt att de tillslut tar både devalinjens och människolinjen invigningar och utvecklar båda linjernas kvaliteter till fullkomlighet. Man kan alltså tala om både stjärn-änglamänniskor eller rymd-devamänniskor.
Problemet är också att djupast sett så är alla människor devor eftersom vårt djupaste väsen (själ o ande) är ett ljusväsen och vars struktur påminner mycket om devornas ljusstruktur.

Devornas väsen
Eftersom devorna har en naturlig dragning till att söka ljus och att leva efter de gudomliga balanserna när de inkarnerar som människor, så är det en relativt stor del som söker sig till andliga grupper eller annan form av religiositet. Det betyder att ju mer en grupp sysslar med ljusarbete ju fler devor dras till gruppen.

Devorna kommer från vår planets inre världar eller en annan planets inre världar. Den kan vara från vårt solsystem eller ett annat och den kan också vara fysisk eller eterisk och då borde det kanske mer kallas för ett annat universum än en planet.
Man är van att leva i gudomlig harmoni. Dvs man känner inifrån vad som är Guds vilja och vad Guds visdom är och Guds kärlek är. Man blir delaktig i den ljusström man lever i, rör sig i och som man är med till att nedsänka, fördela och inbygga i formvärlden. Man är van att samarbeta om att främja helheten.

Devornas huvud syfte är att  följa den ström och impuls vartän den leder. Det betyder att de flesta devors inre väsen och verkan är att de är med till den stora uppbyggnaden som sker i en planet. Det betyder att de lever i de stora utströmningarna som kommer från sollogosväsendet som går genom ärkeänglarna på planeten och som vidare går genom ängla och devahierarkierna helt ner till manifestationen till de minsta detaljerna i Guds skaparverk.

Varför inkarnera som människa?
Det finns fyra orsaker till det:
1. Utveckling av medlidande kärlek
2. Utveckling av större individualitet
3. Träning i att genomskåda de  negativa krafterna.
4. Träning i att stärka ljuset under motstånd.

Man kan som deva ta flera rundor som människa. Man kanska inkarnerar 50.000 år i ett streck på en planet, återvänder till devariket med en viss änglakvalitet inbyggd i sig och efter en längre tids verkan som devadrottning/kung tar man kanske 50.000 år till som människa, då man blir en ännu större devaregent med ännu mer änglakvalitet i sig. Så kan det fortsätta  tills man fått så mycket träning under människolinjen som man har behov av utifrån den livsuppgift man har på längre sikt.

Devamänniskans identitet och uppgift på Jorden
Deva och devaänglar som inkarnerar som människor representerar sitt eget universum. De har specialuppgifter och förmåga att ge fullhet, liv, varsamhet och kärlek. När de vilar djupt i sig själva upptäcker de att de i verkligheten vilar i Moder-Guds strålande ljusuniversum, som är genomträngd av fullhet, varsam kärlek, stillhet och glädje. Det är dessa kvaliteter som de ska representera i mänskligheten, för utan dessa kvaliteter bli människornas tillvaro tom och utan inre kvalitet. Varhelst devamännsikorna är har de den uppgift att förmedla  liv och fullhet. I familjen, på arbetsplatsen, i naturen och när de möter människor i nöd. Devamännsikor är ofta  den stilla ljusarbetaren som arbetar osynligt för andra, utan att deras verkan bli upptäckt, utan att verkan av deras verkan blir tillskriven dem, och utan att själva vara medveten om sitt inre väsens inre arbete.

Devamänniskornas utvecklingsvägar
Det finns många variationer av vägar, men för att underlätta kan man dela in tre olika sätt som människoinkarnationerna kan tas på.
Den ena gruppen kan kallas för de balancerade devorna, de får relativt ljusa inkarnationer.
En annan grupp kan kallas för experimenterande devor, det är de som går en mer konfliktfylld väg, där de utvecklat och senare nedbrutet ett starkare ego.
Sedan finns de som går en tredje väg och de kan kallas för de som går Maria eller änglavägen. Det är den grupp som går djupt ner i stoffet och som ska ha utvecklat de inre hjärtebladen och som när det är förbi kan vara en större förmedlare av kärleksaspekten med en större förmåga till att förvandla stoffet.

Änglamänniskor

Mariavägen är parallell med kristusvägen. De som går Mariavägen är äldre devasjälar som har varit inkarnerade i flera rundor. De har utvecklat individualitet och ett hjärta till ett visst djup och har därmed blivit redo till att  går Mariavägen på en planet som Jorden.
De som går Mariavägen har valt att gå in i Jordens vibration som ett frivilligt offer. Genom detta offer sker det en sådan utveckling och det  blir ett sådant djup i kvaliteter och kapaciteter att de senare kan verka som ett ännu större änglaväsen. Speciellt de senare 50.000 åren har det inkarnerat en större ström av änglar på Jorden för att stärka kärleken, varsamheten och det inre livet.

Mariavägen är en korsfästelseväg och parallell med Golgatavägen, några av dem som går Mariavägen går också invigningsvägen.

Uppgiften i Världstjänargruppen
Änglamänniskor kommer att bli ett viktigt led i Hjärtats Världstjänargrupp här vid den Nya tidens början. Hjärtats världstjänargrupp kommer mest bestå av de som går kristusvägen och mariavägen. Hjärtatsvärldstjänargrupp spelar en stor roll för den sammansmältning av änglarikets kärlek och de väckta människors kärlek som ska ske. Mariavägens människor kan lättare bygga bro till änglariket än vad kristusvägens stjärnmänniskor kan. För änglar är mer gruppmedvetna, de har en träning i att hålla visionen för nätverket och de har en träning att skapa nätverk av ljus. Eftersom de är mer orienterade mot Jorden som helhet har de också lättare att samarbeta med hela det inre nätverket omkring jorden.

en text inspirerad av boken Stjärnmänniskor och änglamänniskor av Asger Lorentsen.

stjm.jpg

Anmäl
2009-02-22 15:24 #1 av: [Mariann]

Här kan man se en bild målad av Tonje Nove, av ett änglaväsen som kan finnas bakom en inkarnerad änglamänniska.

 

 

Anmäl
2009-02-22 15:36 #2 av: amier

Jag läste denna sida med stort intresse, och nyfiken som jag är började fundera vem jag är utav dessa. Och jag får mina funderingar. Men det är kanse inte så viktigt. Tack ialla fall.

Anmäl
2009-02-22 18:46 #3 av: cillaj

 

Vilken vacker målning, och ja, man kan undra vad som döljer sig i en människa, hur vet man skillnaden? finns det några riktlinjer?

Många frågor väcker texten.

Tack Marianne.

Kram cilla.

Anmäl
2009-02-22 19:47 #4 av: [Mariann]

Det finns ett par artiklar till i ämnet, kika i kategorin stjärn-änglamänniskor, samma som denna ligger i alltså.

Kanske du hittar vad du söker där. Glad

Anmäl
2009-02-23 17:04 #5 av: Anne-Lil

Tack Mariannne för inlägget.

Uppskattar det mycket......

Värme från mitt hjärta till Ditt

Anmäl
2009-02-23 17:20 #6 av: [Mariann]

Ja vi är många som har ett sådant väsen bakom oss och för mig är detta en viktig kunskap som måste mer komma fram.

Det kommer snart lite mer. Flört

Anmäl
2009-02-23 18:05 #7 av: [Mariann]

Vill här bara lägga in en länk till vår nya artikelserie, 1 kapitlet i boken Den magiska människan

Den behandlar detta ämne också. Glad

Anmäl
2012-01-20 09:11 #8 av: Brianna

Tack för denna text!

Anmäl
2012-01-20 19:48 #9 av: Tuva-C

Vad intressant, tack så mycket för det. :)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.