* Den magiska människan

Den magiska människan II

2009-02-23 17:51 #0 av: [Mariann]

Här fortsätter 1 kapitlet i boken Den magiska människan.

Hur många kommer från deva-änglavärldar?

Hur stor procent av den nuvarande mänskligheten är inkarnerad från deva-änglavärlden?

Från deva-änglavärlden kommer också de människor som är lite speciella. De som är lite ensamma, lite särlingar. Sådana som har mycket med natur och barn att göra. Men det är också dem som inte har så mycket åsikter om saker och ting. De är mycket anonyma, och de är mycket känslosamma. Jag får veta att det kanske är ca 4 procent av mänskligheten som ursprungligen kommer från deva-världen. Många av dem är inkarnerade som kvinnor, så att de inte behöver vara involverade i världens stora händelser. De kan eventuellt få lov att tassa runt som små tomtar, om de inte har andra uppgifter än att vara husmödrar. Det finns flest devor inkarnerade i de länder där det finns mest ljus. Länder som de i Skandinavien, USA och även i Nya Zeeland finns det många.

En ljusmänniska som är kreativ och glad

Clairvoyant undersökning av en människa som kommer från en ljusvärld mitt emellan stjärnmänniska och deva-utvecklingen. Människotypen är den glada, skapande, och spontana människan. Hon ger ljus, livsglädje och optimism till andra. Hon kan kanske uppfattas som lite flygig:

Hur ser hennes inre medvetande ut?


Ljusmänniskans medvetande ser jag som kometaktig. Den far från det ena till det andra och till det tredje. Medvetandet kan hoppa mellan olika medvetenhetsplaner, och hör egentligen inte hemma någonstans. Medvetandet går inte direkt in i en utveckling, utan är snarare som en turist i det hela. Den påminner om en komet med en lång svans efter sig, som sicksackar mellan de olika världarna.

Hur verkar ljusmänniskan på sin egen hemmaplanet?

Det verkar som om hon inte har någon hemmaplanet. Hon är på ett ställe där det finns glädje, men det är inte på en planet. Hon kan också dras till planeter där det finns glädje, eller till andra ställen i rymden där det finns solsken och glädje. Hon kommer till olika områden och har roligt tillsammans med dem som är glada. Hon kan också ge kärlek till andra, men utan att gå in i den djupa förståelsen för, eller att lida med dem. Det verkar som om hon inte förstår människorna på orden speciellt bra.

Förstår hon devor?

Det är mer så att hon leker med dem.

Hur skiljer sig hennes utvecklingslinje från en deva-ängel?


Det är som om hon inte har några förpliktelser till att göra något deva arbete. Jag vet inte varför hon slipper.

Vad är lagarna för hur den formen av medvetande utvecklas?

Utvecklingen sker genom glädje och skapande aktivitet. Det är inte en förpliktande skapande aktivitet utan snarare en skapelse i glädje. När hon har lust att lära sig något, så stannar hon upp och lär sig. Sen går hon vidare med nästa sak som roar henne.

Lär hon genom assimilation liksom deva-änglar?

Nej. Hon lär sig huvudsakligen från att se och iaktta hur andra gör, och så gör hon likadant. Hon har så mycket glädje i sig så hon kan också samla ljusmateria och skapa med det.

Kan hon vara med och bygga upp civilisationer, eller är det snarare så att hon representerar bestämda vibrationer?

Hon representerar bestämda vibrationer.

Hur skiljer sig hennes arbetsform från en deva-ängels arbetsform?

Hon bygger inte upp så mycket med hjälp av koncentrerad uppmärksamhet, utan mer med hjälp av ljus, glädjeljus. Om hon ser en form, så kan hon efterlikna formens ljusvibration som då drar till sig någon materia. Då kan hon bygga något på det sättet.

Hur är det inre utseendet på dem som går denna tredje väg på utvecklingsvägen?

De liknar mest en meteorit i sitt medvetande. Flygande rund energi. Det är inte den utstrålande form som devor kan ha, för deras uppgift är inte att nedfälla och utstråla energi.

Har de lätt att kunna anta olika former efter grundformen i det universum de kommer in i?

Både ja och nej. Det beror på vilket universum de kommer in i.

Hur fungerar de om de är inkarnerade på en eterisk planet?


Det handlar om att sända ut ljus och glädje för dem.

Kan de bygga upp former och strukturer?

Ja, på det sätt jag beskrev förut. De kan skapa nya saker vid att efterlikna, och vid att använda sig av en stark fantasi. De efterliknar det de ser, och på det viset blir de duktiga på att skapa eller sätta ihop saker på ett nytt sätt. Men de är inte tränade i att skapa nytt.

En avancerad stjärnmänniskas inre ljusstruktur

Ett exempel på en spirituellt inställd människa med ett stort verksamhetsområde:

Se nu en överordnad bild av medvetandets ljusstruktur bakom denna människa.

Uppåt kan jag se en ljustråd, och jag ser två lysande punkter på ljustråden. Sen kommer jag upp i en form av ett råd. Det är som om det översta av rådet är ett rymdskepp. Det finns en form av medvetande, som består av flera medvetanden. Sen går det en tråd högre upp, där det också finns en form av ett råd. Det verkar som om denna stjärnmänniska sitter med i bägge råden. Tråden går vidare upp i en form av kärleksfull Kristusmedvetande, som omsluter medvetandetrådarna. Det nedersta rådet har med jorden att göra. Det översta rådet har med ett större universum att göra, och är en form av interplanetariskt råd. Det översta har också med Guds vilja och kärlek att göra. Över de nedersta ljuspunkterna på ljustråden finns det två sorts behållare.

Vilket vetande finns det i den ena behållaren?

En form av vetande som är nödvändig för att denna människa ska kunna utföra sin uppgift på jorden som discipel.

Vad är det i den andra?

Kärlek är det jag först märker. Det finns även ljus, upplysning, samt en uppmuntran, som riktas nedåt mot personligheten som går på jorden. Detta ljus uppmuntrar och inspirerar, samt ger idéer som en form av energi, vibration eller ide`ljus.

Var är kausalkroppen i förhållande till dessa punkter?

Den kausala kroppen är ovanför, över det nedersta ljuset, som är riktat mot den inkarnerade människan. Det liknar en luftballong utan korg under. Det är lite päronformat i bägge ändarna. Det är fält i fälten på längden. Det verkar vara en form av bibliotek. Jag får veta att när denna person mediterar, kan den öppna upp för denna kunskapsbehållare, och när den drar slutsatser på jorden är den också öppen för den. Därutöver ser jag några väsen som hjälper den inkarnerade personligheten att söka efter ytterligare kunskaper. Därmed kan det ibland lånas kunskap från andra bibliotek.

Vilka uppgifter och specialiteter har den del av medvetandet som är i det råd som är riktad mot jorden?

Att prägla mänskligheten och civilisationen på många sätt. Både med undervisning och vibration. Jag kan se att denna människa har en bakgrund från politik, religion och konst.

Hur medveten är den del som är i rådet? Fungerar den fullt medvetet och oberoende av den inkarnerade personligheten?

Det kan den. Men den kan också vara i rådet och få reda på att nu ska personligheten göra det. Då gör personligheten det. Det är det medvetandet som är i rådet som bestämmer att personligheten ska vara med och utföra en bestämd uppgift på jorden. Men det finns också vissa möten som personligheten inte får reda på, och det är uppgifter som personligheten inte har del i.

Motsvarar detta råd ett inre ashram?

Ja, det får jag veta att det gör. (Därefter kom det upplysning om vilket ashram och vilket underashram)

Är medvetandet på det inre planet involverad i andra inre ashrams?

Denna människa kan lånas ut till andra råd. Det kommer an på uppgiften, om själsmedvetandet sitter med i ett annat råd eller om det kommer representanter från andra ashrams och berättar om problem eller uppgifter. Det är som departement med var sina uppgifter.

Hur är det medvetandet som sitter i det planetariska rådet, i förhållande till den som sitter i det inre ashramen?

Omedelbart verkar det som om det är ense, och ändå inte. Bägge tar stort ansvar för sina uttalanden om vad som ska göras, och det ska göras, så där är de mycket ense. Men i det interplanetariska rådet är det ännu större ansvar. Det är mer att ta hänsyn till, än i rådet på jorden. Man jonglerar med fler bollar i luften.

Vad är det högre medvetandets uppgifter och specialiteter i detta råd?

Det är något som har med harmoni och balans att göra. Det är något med samarbete och att få det hela till att fungera ut ifrån harmoni, samarbete och förståelse för helheten. Jag kan bara se att denna stjärnmänniska har fullt med möten. Kanske ska jag inte veta för mycket om detta.

Inom vilket område i universum opererar detta råd?


Jag får intryck av att det är ett ganska stort system. Men precis vad det är, vet jag inte. Det är inte bara inom solsystemet. Men det personliga dagsmedvetandet härnere ska inte bry sig om det. Det har ett högre medvetande på ett annat ställe i universum hand om.

Hur stor uppmärksamhet har den del av medvetandet på det inkarnerade personligheten på jorden?


Den har inte någon uppmärksamhet. Den är inte intresserad av den lilla personlighet som finns på jorden. Men det högre medvetandet som är i det planetariska rådet i det inre ashramet, är uppmärksam på den. Personligheten är ju ett verktyg för det som ska utföras på jorden.

Hur många i det nedersta rådet har personligheter som är inkarnerade på jorden?


Jag får intrycket av att det inte är alla i rådet, som själva är nere genom en inkarnerad personlighet. Men de har några som är tillknutna som disciplar, och de utför det som de blir ombedda att göra.

Nu skiftar vi till den solkristusmedvetande som finns bakom bägge råden. Vilket intryck får du av den?

Den är kolossal. Den genomströmmar otroligt mycket. Jag tycker att det verkar som om den genomströmmar mer än ett universum. Det medvetande som finns i det nedersta rådet (själen) är bara en liten ärta i förhållande till den stora sol jag ser. Nederst i medvetandetråden finns det en liten kula, som är personligheten. En pytte liten kula. Men i solmedvetandet är personen en del av det stora medvetandet, samtidigt som han/hon också känner sitt eget medvetande.

Följ medvetandetråden nedåt.

Sett från solkulan och nedåt stöter jag på det interplanetariska rådet. Detta råd fungerar på det atmiska planet. Det interplanetariska rådets medvetanden ser jag som ett jättestort gyllene ljus, som mest innehåller vilja. Men det utesluter inte att de andra gudskvaliteterna finns där.
Sen är det den lilla kulan innan nästa råd. Medvetandet i den kulan är mest intelligens. Från kulan strömmar elektriska urladdningar, som vita och blå glimtar. Det är som om de invigda i rådet använder sig av denna kula i tankeprocesser. Den innehåller skapelseförmåga och är på en högre nivå än vetandebehållaren som också kan användas.

Finns det efterlämnade vibrationstyper, eller det vi kallar kroppar på andra planeter? Finns det något i denna stjärnmänniskas samlade medvetande som just nu fungerar på andra planeter?

Det var något jag fick reda på förut, som var lite konstigt. I förbindelse med det översta rådet fick jag se att man kan offra sig därifrån ner till en planet, om det var något som skulle ordnas. Men det behöver inte vara via en fysisk kropp. Det är ungefär samma sak som när jag talar om mästarna. De behöver inte äta något när de är nere i en inkarnation. Medlemmarna av rådet kan gå ner och delta i några möten eller komma som en delegation från rådet.

Har denna stjärnmänniskas överordnade medvetande i detta råd sänt andra personligheter ned till andra planeter?

Ja


Finns det någon av de personligheter som de sänt ner, som är inkarnerad fysiskt?

Om det är nödvändigt så går de ner till det eteriska planet precis innan man blir helt fysisk. De liknar då fysiska människor och kan också verka som om de var helt fysiska genom att bli tyngre. Det verkar dock som om et är tidsbegränsat, hur länge de kan vara fysiska.

Blir det högre medvetandets samlade kapacitet begränsat, om det har för många trådar inkarnerat ner i materian?

Nej, det kan det klara av bra. Detta är något jag bara får reda på, jag inte reda på varför.

Hur lång tid tar det att utveckla en så omfattande medvetandestruktur?

Miljoner och åter miljoner år, och många, många inkarnationer på många, många planeter.

Hur ska vi kunna förstå skillnaden på denna medvetandestruktur och dennes utvecklingssätt, jämfört med deva-änglastrukturen och dennas utvecklingssätt?

Deva-änglarna förstår vid att assimilera sig in i sakerna. Alltså att bli en del av materien, att bli en del av vibrationen. Den andra utvecklingen däremot har något med att analysera och se sakerna utifrån. För att kunna bli högt utvecklad kan man inte bara ta den ena utvecklingslinjen. Man är även tvungen att gå ner i den andra. Man är tvungen att blanda det lite. Det är ju inte så att deva-änglarna bara förstår vid at assimilera sig in i andra vibrationer. De ska även utveckla det att kunna iaktta utifrån osv. Och omvänt kan den andra inte bara utveckla sig bara genom att analysera, för man måste kunna leva sig in i saker och ting också. Man ska alltså börja med att behärska något av den andra utvecklingslinjens saker. Man kan inte bara utveckla en linjes förmågor, för då saknar man något i sin insikt. Jag får veta att deva-människan(som blir beskriven här nedanför) har utvecklat sig 80% i deva-änglavärlden, och 20% i människolinjen. Och det omvända gäller för den stjärnmänniska som blivit beskriven här.

2 026.jpg

En högtutvecklad deva-änglamänniskas inre ljusstruktur

Ett exempel på en änglamänniska som är relativt stilla i sitt yttre liv, men som har mycket expertis och engagemang i sitt inre liv

Titta på deva-änglamänniskans samlade medvetandestruktur och de lager som denna är sammansatt av.

Jag förnimmer att det högsta center i denna människas medvetande är ett stort väsen som har många förgreningar. På varje förgrening finns det knutpunkter som också är väsen eller medvetanden. Tillsammans är alla dessa delmedvetanden ett samlat medvetande eller en andlig organism. Det är inte bara en paraplystruktur, för det är ett medvetande ner i mitten. Därifrån går det många strängar av medvetanden som har var sin identitet. Alla dessa medvetanden blir samlad i en punkt som innehåller ett starkt solmedvetande.Ett mycket starkt gyllene solmedvetande. Den är så stark, att man nästan inte kan närma sig den. Den har ett så starkt ljus, att man nästan inte kan se in i det.

När du ser in i solmedvetandets centrum, finns det också en utgångspunkt för andra paraplystrukturer? Eller innehåller solmedvetandet bara den enda paraplystrukturen.

Jag känner att den innehåller en paraplystruktur, men att dens uppbyggnad verkligen är mycket mångfaldig. Det finns också mindre universum i den, som liknar städer, klot och andra miniuniverum. (Detta är antagligen en bild av hur mycket det samlade medvetandet kan omfatta.)

Vilka kvaliteter, förmågor eller vibrationstyper finns inbyggt i solmedvetandet?

Det är en överordnad kärlek.

Och i deluniversumen?

Det tar den överordnade kärleken ansvar för uppifrån och ned för de universum som den innehåller.

Hur är den medvetandestrukturen som är inkarnerad i en personlighet på jorden, i förhållande till de andra medvetandena i paraplystrykturen?

Den är väldigt liten. För att få reda på det behöver jag gå in i ett bestämt universum, gå ner på den planeten och zooma in på en människa. Denna människa är väldigt förminskad i förhållande till det större medvetandet. Det är som om detta personliga medvetande bara är ett bland många medvetanden under det större paraplyet i solmedvetandet. Tillsammans är de som en organism med många celler. Och den personen som är i en kropp är bara en av cellerna.

Följ långsamt det medvetandet som är inkarnerad på jorden. Gå in i djupare eller mer omfattande lager. Vad är det nästa lager efter den inkarnerade personlighetens medvetande?

En form av medvetande som iakttar personligheten. Men den tittar också lite utåt på uppgiften i det att den hjälper till att koordinera personlighetens nästa uppgifter.

Vad är nästa lager?

Då åker jag uppåt som i en form av en hiss, där jag nästan tappar medvetandet på väg upp. Jag kommer upp i ett större medvetande, som nästan inte har någon förbindelse med den inkarnerade personligheten. Ett medvetande som håller en form eller en energi. Eller som bara är ett medvetande. Den är inte upptagen av något personligt på jorden över huvud taget. Detta medvetande är i förbindelse med andra medvetanden i paraplystrukturen. Den är mycket majestätisk och lugn. Den är inte upptagen med några dramer eller något annat på jorden. Det är en mycket neutralt, överordnat och upphöjt medvetande i harmoni och balans.

Vad är dens engagemang?

Det är en form av varande, samtidigt är det en form av gyllene sol och brännande kärlek.

Hur ser du medvetandets förmågor till att förmedla liv, till att rensa och till att heala?

Då kommer jag till ett mycket stort vågrätt medvetande. Det är ett änglamedvetande. Detta medvetande har mycket kärlek i sig, såsom omsorg, omslutande ömhet, och varsamhet. Det är mycket moderligt. Det utför sitt arbete på olika ställen på jorden. Den är knuten till jorden för att den är knuten till den personlighet som finns på jorden.

Finns det någon annan form av deva-änglamedvetande med andra uppgifter?

Då måste jag högre upp på ett mer universellt medvetande. Det är som om några av de medvetanden som finns i paraplyets struktur parkerar på olika lager. Några av dem har den inkarnerade personligheten förbindelse med, och dem kan den använda. Men omedelbart ser det ut som om det mer universella medvetandet gör något. Det är en form av varande och universellt medvetande som är under den gyllene solen.

Finns det fler medvetandeelementer under den gyllene solen?

Ja, det finns väldigt många. Det är dem jag såg i paraplyet. Det är därför som det är så komplicerat. Det finns många medvetanden under samma solmedvetande - också på andra planeter. Det är märkligt,

Hur många personligheter är inkarnerade i fysisk materia i det här paraplyet?

Det är många, får jag veta.

Var stoppar det individuella medvetandet, och var går det över i ett nätverk, ett gruppmedvetande?

Man kan inte ställa en sådan fråga. Gruppmedvetande och individuella medvetanden hänger samman i nätverk. I deva-änglavärlden kan man vara på flera ställen på samma gång. Man kan vara en kropp och samtidigt vara den som iakttar. Det mycket kärleksfulla medvetandet, samtidigt som man är solmedvetandet, beroende på vad man väljer att fokusera sitt medvetande på. Det förklarar hur änglamänniskor kan meditera på det ena, det andra och det tredje, och så känna att man är där. När jag har haft mitt medvetande på en annan planet, så kan jag gå tillbaka och vara där. Om jag har varit ute i universum (där det inte finns några planeter) så kan jag förflytta mig dit. Har jag varit uppe i centralsolen, så kan jag bege mig dit och känna att det är jag överallt. Det vill säga att har gjort ett avtryck vid att ha varit på ett bestämt ställe, så kan man ta sig tillbaka där man varit. Samtidigt liknar det ett nätverk. Du kan vara individuell i tid, och samtidigt är det som om tiden inte finns. Du kan resa tillbaka i tiden och känna, att nu är du där. Liksom du kan resa fram i tiden och vara där nu. På det sättet kan vara många medvetanden på samma gång. Man kan ha ett medvetande där man utvecklar något och på samma gång kan man vara ett annat medvetande och utveckla andra förmågor. Och man kan nästan vara där samtidigt. Det är svårt att förklara, för tiden är inte en linjär linje, utan mer som ett nätverk. Där du haft ditt medvetande kan du resa tillbaka och vara där nu.

Har deva-änglar en individuell monad?

Det är svårt att svara på, för att vi är så villiga att dela, så att vi också vill dela med oss av våra erfarenheter. (dvs. också det som finns uppbyggd i de högre kropparna av förmågor och kvaliteter) Men samtidigt som vi vi delar med oss av våra erfarenheter, har vi också något som är bara vår egen erfarenhet. Jag får till mig att vi inte har monader som man känner till det på jorden. (som den ultimata andliga identitet)
Vår inre andliga identitet är snarare som en vibration, som följer med som erfarenhetstalanger, som är knutet till en bestämd deva. Men den kan samtidigt lånas ut, om det är någon annan deva som befinner sig i en situation, där den behöver lära sig något. Då kan det överföras en vibration till denne, så den inifrån igenom en form av varande får en upplevelse, av vad det är som skall utvecklas. Den får en förståelse av det, och då kan den vara med till att utveckla det vidare.

Det samma sker när de skall lära någon annan. De låter sin erfarenhetsvibration gå in i en annan deva, så att denne till viss mån får lov att absorbera och erfara genom ett inre varande. På så sätt lär den sig av den äldre devans erfarenheter. Därefter drar den äldre devan tillbaka sin erfarenhetsvibration så att den yngre kan göra sina egna erfarenheter. Det är detta jag menar med att de är villiga till att dela med sig. Därför har de svårt att förstå människors gnidna inställning. Att de är sig själv närmast och deras giriga inställning till kunskap, pengar och livet goda. Det att man håller på allting själv, att man bygger murar omkring sig, det kan en deva absolut inte förstå.

I deva-världen delar man allt. Finns det behov för det, så delar man också sin vibration, man delar sin kärlek, sin medkänsla, sin gudaspekt, man delar allt. Det kan vara så att visdomen säger att man i en bestämd situation inte ska dela, eftersom en liten ängel kanske själv måste skaffa sig erfarenheter. Men om det finns fog för det, så delar man. Om visheten säger att i det här fallet är det bra att du delar med dig, då gör du det.

I deva världen är det på ett helt annat sätt som man får erfarenhet och lärdom än det är i människovärlden. Människor är så gnidna. Det sätt som de får sin monad uppbyggd på är ungefär i stil med; Det som jag har utvecklat ska jag hålla på, det är mitt eget. Även i de inre världarna ska jag hålla på det, för det är mitt. Så tänket man absolut inte i i änglavärlden. Där tänker man i stället; Jag har fått en viss erfarenhet, men om det finns någon som har användning för att få förståelse av detta inifrån, så låter jag mitt väsen bli ett med det andra väsenet så den andra uppfångar och lär sig inifrån. Då får de ett varande, och de förstår genom att de får del av en större förståelse som ett annat väsen skaffat sig. När de inbyggt något av den vibrationen, så förstår de något av den och får på så sätt hjälp på vägen genom att vibrera med i några av de erfarenhetsvibrationerna. Det kan liknas vid att det kan ske någon förändring hos en människa genom att se en film. De kan låta alla sinnen vara öppna i filmrum, genom att leva med i den, och känna den. Men även om man fattar en film, kan det ändå vara så att man inte förstår djupet i den. För man har inte varit inne i filmen rent fysiskt. Men i deva-änglariket får man verkligen förståelsen, därför att ett väsen går in och assimilerar sig in i mindre väsen och delar med sig av sin erfarenhet.

Det blir överfört några vibrationer, några frön, och några inre förstålelser. När sedan det större väsenet drar sig tillbaka, finns det mycket mer förståelse. Detta sätt att dela erfarenheter sker speciellt när den nya ska in i det erfarenhetsområde som den äldre redan har varit i länge. När sedan den nya beger sig in i detta område kan den arbeta mycket bättre. I deva-änglavärlden hjälper man varandra hela tiden, men på ett mycket moget sätt med mycket visdom. Det är därför en deva-änglamänniska har så svårt att förstå att människor inte vill dela med sig. Det är något som änglarna ska ge människorna, det naturliga i att dela med sig av allt.

Mänsklighetens och änglarnas sätt att leva livet på är två helt skilda sätt att få erfarenheter på. Det är också därför som människor som kommer från deva-änglavärlden kan känna sig så fruktansvärt ensamma. De kan känna att det är så hårt att vara här på jorden, och det är väldigt kallt här. Detta pga. att människor inte vill dela med sig av sin erfarenhet, utan uppför sig som om det är allas kamp mot alla. Det är primitivt att tänka; att har jag något så är det bäst att jag håller det för mig själv, roffa åt mig och bygga murar omkring det.

I verkligheten kan man ju inte äga något, för när du lämnar den fysiska världen kan du inte ta med dig någonting. Det finns en avstängdhet omkring det som är mitt, som är det motsatta av kärleken till varandra och den till nästa. Människor tror att kärlek handlar först och främst om att själva få kärlek, och därefter älska andra. Men så är det inte. Kärlek handlar om att bli genomströmmad av kärlek, att vara kärleken och då när man är kärleken har man kärlek till allt. Mänskligheten måste förstå att kärlek är en vibration. Det är en djup känsla i hjärtat. När de är ett med denna kärleksvibration i universum, så finns det ingen skillnad, så finns det inte något som heter att älska sig själv. Då bara strömmar det. Då är man kärlek.

FORTS III

Av Asger Lorentsen

Översatt av gyllenehjartljuset

 

Anmäl
2009-02-23 19:26 #1 av: Choklad

Men, varför vet inte de inkarnerade änglarna/Devorna om att de faktiskt är Änglar/Devor?

U R us

Anmäl
2009-02-23 19:38 #2 av: [Mariann]

Därför att när man inkarnerar så glömmer man allt om sin själ (att man har en) och också om sina tidigare inkarnationer och  det viktigaste med att inakrnera är ju också att manska bli en männsika och känna sig som en del av mänskligheten, man ska bli en helt integrerad del av den.

Det går inte om man kommer ner och har med sig vissheten om vad man är.

Men däremot varteftersom liven går och när tiden är inne (mot slutet av inkarnationscykeln) så kommer det inre väsendet mer och mer fram och man får då dessa upplevelser om vem man är. Skrattande

Anmäl
2009-02-23 19:57 #3 av: Choklad

Ok då förstår jag . Man blir lite förvirrad. Ofta är det överkurs för mig men jag läser ändå...Skrattande

U R us

Anmäl
2009-02-23 20:01 #4 av: [Mariann]

#3 Då gör du precis som man ska! Skrattande

Man läser tar in det som går, låter annat vara, återkommer om några månader eller längre läser igen och ännu mer går in!!!

Det är det magiska med att läsa esoteriska böcker!! Glad

Skriv ut och ha en pärm med allt som finns här, bara att bläddra och läsa i då och då. Stryka under, göra noteringar mm... bara ett litet tips....

Anmäl
2009-02-23 20:31 #5 av: cillaj

 

Det är så jag gör, måste ta en bit i taget för att få det att sjunka in ordentligt.

Anmäl
2010-01-28 19:06 #6 av: [mossquinnan]

Fick nästan som en tranceliknande känsla då jag läste detta

 ♥Allt som sker i mitt liv  är till det bästa♥

♥Den som verkligen är delaktig i livet slutar aldrig gå♥

ALEPH

Anmäl
2010-01-28 20:22 #7 av: Marishi

För Gud är vi alla lika. Bara för egot är vi olika.

Anmäl
2010-04-26 03:07 #8 av: Moonwing

"De kan känna att det är så hårt att vara här på jorden, och det är väldigt kallt här."Foten i munnen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"I deva-änglavärlden hjälper man varandra hela tiden, men på ett mycket moget sätt med mycket visdom. Det är därför en deva-änglamänniska har så svårt att förstå att människor inte vill dela med sig."Flört

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Då bara strömmar det. Då är man kärlek."Tungan ute

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Härlitt,härlitt..skrivet!!Skrattande

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-26 18:48 #9 av: bluemary

Men jag har läst i flera böcker att deva/änglar aldrig går ner
i en människa. Är inte det att "backa" tillbaka oerhört mycket ?

Och borde inte då denna människa vara mer eller mindre
perfekt, för vad är det annars för mening med det hela ?

Bara lite funderingar, i all vänlighet !Glad

Anmäl
2010-04-26 22:23 #10 av: Moonwing

"...om det finns någon som har användning för att få förståelse av detta inifrån, så låter jag mitt väsen bli ett med det andra väsenet så den andra uppfångar och lär sig inifrån. Då får de ett varande, och de förstår genom att de får del av en större förståelse som ett annat väsen skaffat sig."

"Men i deva-änglariket får man verkligen förståelsen, därför att ett väsen går in och assimilerar sig in i mindre väsen och delar med sig av sin erfarenhet. Det blir överfört några vibrationer, några frön, och några inre förståelser. När sedan det större väsenet drar sig tillbaka, finns det mycket mer förståelse."

...som jag förstår...Obestämd är Änglamedvetandet mer en sträng av en "samhörighet", som ovan..Glad

..precis som vi (människokroppens "fysiska delar") en gång blev till en del av atomer av bla jordisk materia..och vi en gång åter,.. blir en annan form av bla jordisk materia..Skrattande..plus, andlig naturligtvis!Flört..när vi "drar oss tillbaka"..som en ny kurs på ABF...Tungan ute

 

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-04-27 09:06 #11 av: [Mariann]

Människoutveckling och deva - änglautveckling är parallella utvecklingsvägar, finns säkert fler...

Så att säga att man går bakåt i utveckling vore fel, fulständigt fel, eftersom det finns änglar och devor av en oerhörd framstående utveckling, flera flera km höga väsen som omsluter hela planeter tom solsystem....

Det finns verkligen olika bud på detta om änglar/devor inkarnerar i fysiska kroppar eller ej. Jag vidhåller att de gör det.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.