2009-03-17 08:16 #0 av: [Mariann]

Fas 3. Det upplyftande ljuset


Nyckel
Den 1. fasen återvänder men under en starkare själsström än då.
Delar av forntidens omedvetna smärtor har rensats ut, och det finns mer ljus i den astrala kroppen än någonsin, efter att resan gick in i de tyngre lagren av mänsklighetens gemensamma medvetande.
Kristusbarnet har vuxit, har bestått några test och kan klara mer motgång än under den 2. fasen.
Den emotionella delen av personligheten är fortsatt så stark att den kräver mycket till baka för att öppne sig för själens styrande: Den vill ha uppbackning från Gud och de inre hjälpare, den vill ha trygghet i det andliga livet, och den vill belönas med livsglädje och inre säkerhet när den ger till andra.

For intelligens-människor kan detta vara ett stadie som ger ro till utdjupande studier kombinerat med idealism. – dock utan det stora osjälviska engagemang.
Fasen avsluttas ofta plötsligt genom en chock av att svikas av Gud/ gurun/ den andliga gruppen eller livet.
Hjärtcenteret sökes närd av själens ljus, gralsförståelsen växer och förbindelsen till Guds hjärta som en upplyftande ström av liv blir en möjlighet.


Beskrivning

Detta är ett stadiet för upplyftelse och glädje och det kan upplevas som en belöning efter fasens 2 utrensningar.
Det har uppstått ett överskott till att arbeta för ljuset och att ge till sina medmänniskor.
Glädjen är beroende av det emotionella livets behov om trygghet, glädje och liv, men nu uppblandad med själsljuset, den inre spiritualitet och en viss förmåga till att kunna släppa. Om det uppkommer hängivenhet inför och beroende av en andlig ledarskepnad eller inre gudsrepresentant, har det vissa gemensamhets drag med en förälskelse.

I detta stadiet har kristusbarnet inte vuxit starkt i hjärtat, så man rör sig så långsamt framåt, att man ”har sig själv med” och att man behåller en trygghet genom ljuset. Nödvändigheten av att få integrerad vart litet steg och varje ljusupplevelse kan leda till deltagande i små sociala grupper med ”mina spirituella vänner”, där allt kan vändas och formuleras ner i detaljer.
I detta stadie finns de lätta lösningarna, där religiositet och spiritualitet blandas med t.ex. obalanserad hängivenhet, guru-beroende, identifiering med en spirituell grupp baserad på behov av trygghet, ljusarbete baserad på att leva upp till Fader-Moder-Guds önskningar.

I detta stadie finns ofta en tendens till att vilja belära andra utirfån den enkla sanningen och de enkla ”halv-spirituella” lösningar som man har funnit passar på ens egen fas av vägen.
I denna fas kan det finnas en stort behov av att prata om andliga ”sanningar” och ljusupplevelser och att berätta om sina processer med att integrera ljuset i sitt liv.
Det typiska stadiet för en inflation i den astrala kroppen som har skapats av inströmmande själsljus.
I detta stadie ska den andliga verklighet förstås på ett förenklat sätt, och ofta uppstår det ett beroende av en bestämd lära eller spirituell författare. Personlighetens behov av trygghet och glädje kan sätta gränser för visdom och tvär-spirituella förståelser.

För den hängivna typen är detta det sista stadiet för guru-hängivenhet och ett religiöst-psykologiskt barn-Fader-Moder förhållande till Gud.
För några är detta stadiet för nära kontakt till guider och inre hjälpare. Kontakten handlar då om egna processer och bekräftelser av egen identitet. Man är kanske begynnande discipel, men är ännu inte en accepterad discipel, och träningen i att skilja mellan äkta mästarkontakt och en oäkta mästarkontakt uppstår först, när behovet för att bekräftas och uppbackas på ett personligt sätt är forbi.

Träning

Att hålla hjärtat levande
Att hålla ljuset under utmaningar
Att finna sitt själssyfte med hänsyn till att ge till andra
Att acceptera mistaprocesserna när astralkroppens religiösa-spirituella behov inte uppfylles

Råd

Träna acceptans när livets vågdalar sätter in
Upptäck att du är famnad av Gud, även när behovet av att ha trygghet i Gud/Ljuset sätts på prov
Träna i att se din andliga sanning som ett en tårtbit, en del av  hela tårtan, som pekar in mot mitten, men inte omfattar hela cirkeln.

Fas 4