2009-03-18 08:25 #0 av: [Mariann]

Fas 4. Dramat mellan motsättningarna


Nyckel
Svängningar mellan motsättningarnas par: Själsinströmningen  och solar plexus-jaget som ungdomsuppröraren.
upgöret med solar plexus-jaget (som tonårs-jaget, som vill vara sig själv) och dets draman intensiferas – evt. efter desillusion eller uppgivenhet genom avslutningen av fas 3 naivitet eller glamorösa spiritualitet
Bemärk: uppgöret med solar-plexus-jaget föregår hela vägen mellan den 1. och den 2. invigningen, men är mest intensiv i denna mitterste fas, och dramat blir störst i människor med ett eldaktigt temperament.
Hjärtcentret svänger mellan glädje, desillusionering och skuld. Den djupare sorgen/saknaden börjar att pressa på, men det finna inte andligt överskott att förlösa det hela. Idealet är glädje och omsorg, medans öppningen till djup medkännande kärlek i total övergivning tycks att kosta för mycket.

Beskrivning
Själsljuset förstärks men solar plexus-jaget vill ha sin vilja, så motsättningen intensifieras.
Hjärtcentret söker att utrensa solar plexus, och solar plexus blir reningsorgan för hela astral kroppen.
Själen styr så att solar-plexus-jaget inte får sin vilja, utan tvingas till att smeltas i sin egen eld.
Under utrensningen uppstår tendenser till att det gamla jag skapar draman när känslor kommer upp till ytan
De typiska känslodraman är beroende av bl.a. strålkombinationen och forntidens trauman. I de följande exempler är 1-4 typiska för det starka fighteregon och 5-7 för det svaga överlevnadsjagen:
1. Lynnig, översensitivitet, uppmopsad, att vara lättstött
2. Kritik, beklagande, sur, vrede
3. Kamp for at få sin vilja, även när livet inte vill som man själv vill, samt självförsvar och egofight
4. Svartsjuka, motstånd mot personer eller händelser
5. Överdrivna bekymmer, kaos eller förlamningar
6. Skuld, mindervärde, dåligt samvete och skam över att inte kunna hålla ljuset
7. Självmedlidande, själförebråelser och uppgivenhet eller lycklighet med saknad av kärlek

Om det finns chock-ångesttillstånd som ska rensas ut, kan det uåpstå en håla med ångest och negativa bekräftelser, som har karaktär av en ”inbillad virtual reality-värld”, som den objektiva logiken och det healande hjärtat inte kan bygga bro till, och som ligger utan för solar-plexus-jagets styrning och de draman, som hör till i denna fasa med intensifiering av motsättningarnas par. Upplösningen av en sådan håla uppstår genom kombinationen av hjärtelidande och healing. Detta kan ta tid, om väggarna av chock, ångest, många inkarnationers uppgivenhet samt negativa bekräftelser är väldigt starke.

När solar-plexus-jaget vinner genom att låta dramat behärska medvetandet handlar det om att placera skulden för att ha det dåligt (världen, en annan person eller mig själv), världen blir liten och alla andliga ideal tycks så långt borta att man i sista fasen av dramat helst vill stänga in sig med sin skuld och sitt missmod – dvs. efter att jagkraftens eld har spillat ut sig, har haft sitt klimax och är uppbränd.

När hjärtat vinner, uppstår lättnad, glädje, förnyad tillit till den andliga vägen och ny entusiasm för ljuset. Tanker och känslor söker då att återvända till fasens 3 optimism, men nu präglad av mer realism i föreställningarna och mer äkta ödmjukhet och djup i hjärtat: varje år eller liv med svängningar mellan motsättningarnas par ger sorg i hjärtat över, hur svårt det är att leva i ljuset efter de andliga idealen. Denna sorg är med till att skapa det djup och ödmjukhet som puttar processen vidare mot den 2. invigningen.

Träning
Tränar i att genomskåda när solar-plexus-dramat tar så mycket över, att medvetandet låses fast i en liten värld med dens logik, önskningar och automatiska reaktioner, samt tränar i :   
Att bryta denna världens reaktionsmönster snabbare och snabbare.
Att ge en ursäkt i stället för försvar av det lilla jag.
Att låta sorgen över ofullkomlighet utdjupa hjärtat, övergivning och ödmjukhet.
Att förlåta sig själv och andra inkl. lära acceptans av att vara ofullkomlig.
Några tränas i att bli så stabil i det inre ljuset att dörren till accepterat discipelskap kan öpbpnas

Råd
Se solar-plexus-jagets känslor som färgrikedom, som ger förståelse för andra, utdjupar ödmjukhet och övergivning samt tränar oss i tålamod.
Träna i att utdjupa den stilla punkten i hjärtat og/eller den mentala kroppen, som ger förmågan att iaktta det gamla jegets draman utan att ge dessa energi. Se solarplexus-jaget som ett tonårsbarn som vill styra sitt eget liv.

Fas 5