Symboler och mytologi

Ankh-korset, livets kors

2009-05-11 14:47 #0 av: [Mariann]

Ankh-korset är en gammal egyptisk esoterisk symbol för liv, mänskligt såväl som gudomligt. Ankhen representerar också nyckeln till insikt i mysterierna och den dolda visdomen, samt inre kraft och auktoritet. Ankhen är livets nyckel.

Livets kors i Egypten som blev till dödens kors i kyrkan Av Erik Ansvang Ankh-korset – livets kors ankh1.jpg
Egyptens heligaste kors, som gudar, gudinnor och faraoner bar i handen, är ankh-korset. Ankhen är de gamla egypternas symbol på livet och universum – ja allt liv såväl mänskligt som gudomligt. Ankhen representerar samtidig nyckeln till insikt i mysterierna och den dolda visdomen samt inre kraft och auktoritet. Ankh-korset kallas därför med rätte »livets nyckel«.
I den egyptiska hieroglyfskriften står ankhen för »liv« eller det »att leva«, men ingår desutom i ord som »hälsa« och »lycka«. Den fonetiska betydelsen av detta skrifttecken är en kombination av symbolen för aktivitet och passivitet och en blanding av de två, och bildar tillsammans med korsets generella symbolik en syntes eller förening av de aktiva och passiva principperna.
Ankh-korset består av en cirkel ovanpå ett T-format kors, och Pascal säger, att… »Gud är en cirkel, som har sitt centrum överallt och sin omkrets ingenstans«.
Korsets fulla form är uttryck för en mycket djup symbolik. Korset med Guds eller livets cirkel eller äggform, som sprider sig ut från denna punkt för begynnelse och bildar armarna, representerar den passiva existensen, som nu görs levande, men samtidigt symboliserar den rörelse tillbaka – bort från det tillfälliga mot utgångspunkten och det eviga. Om ankhen skådas från en makrokosmisk synvinkel, rymmer den en analogi, där den symboliserer Solen och Jorden – eller himmel och jord – med hänvisning till i första hand cirkeln eller äggformen samt den lodräta och vågräta bjälken.
Ankhen kan också ses som en magisk knut, som binder några element sammen för att forma en individ – och därmed måste den också symbolisera denna individs öde eller livslopp. Som mikrokosmisk symbol representerar ankhen därför människan. Äggformen symboliserar människans huvud eller förnuft (eller den indre »solen«, som ger människan liv), och den horisontala bjälken representerar armarna, medans den vertikala är symbolen på kroppen. ankh2.jpg

Korset och korsfästelsen
I den arabiska utgåvan av Josvas Bok (kap. 8,29) står det: »Han korsfäste kun­gen på ett träd.« I Septuaginta-utgåvan sägs det, att han lät han hängas upp på et dubbel ord eller ett kors. Det dubbla ordet är ankh-korset, för ankhen be­står av två bokstäver eller ord: »Tau« (T-formen) – som är symbol på materien, som människan är korsfäst i, och som är människans tillfälliga hem. »Ru« (äggformen) – som är symbolen på anden el­ler det eviga livet, som är människans rätta hem.
Den översta delen av detta tecken är således hieroglyfskriftens »Ru« (äggformen), som är anbragd i lodrät ställning på tau-korset (T-formen). »Ru« betyder dörr, port, munn eller utgång. Det betecknar det stället på den nordliga himmeln, varifrån livsljuset återföds. Ankh-korsets »Ru« är därför den feminina symbolen för födelseplatsen och betecknar nord. Det var i den nordliga delen av himmelen, att de sju stjärnornas gudinna, som kallades »kretsloppens moder«, blev ursprung till tiden i årets första period. Universum eller tidens födelseplats
En vanlig ögla var den första symbolen för denna ursprungliga cirkel eller cykel, som visade sig på himmelrummet och öglan är därför den äldsta formen av ankh-korset, som i en enkel symbol förenar både cirkeln och korset. Denna rosett eller ögla representerar den cirkel, som stjärntecknet Stora Björn beskriver på den nordliga himmeln, och som motsvarar den äldsta årsperioden. Vi kan därför dra slutsatsen att den nordlige öglan eller »Ru«symboliserar denna delen av himmelen, som är »universums eller tidens födelseplats«. Från denna punkt på himmelen blev solguden Ras bark (universums form eller kropp) skapad, varefter Ra (livet) kunde träda fram i formen. Det osynliga livet (Gud) visade sig härmed i synlig manifestation. Det kan faktiskt bevisas, för H.P. Blavatsky upplyser, att öglan är en ark eller rek. Ankh-korsets »Ru« levde vidare i det cypriotiska »R«, och i det koptiska »Ro«. Ro-tecknet blev en del av det grekiska korset, som består av »Ro« och »chi« eller »Rek«. Rek eller ark-tecknet var därför symbolen för all begynnelse (ar-che), och ark-rosetten är det kors, som symboliserar den nordliga delen av himmelen. ankh3.jpg Anuket, en aspekt av Isis, är livets gudinna, och hebreerna övertog ankhen från egypterna. Uttrycket blev infört i språket tillsammans med många andra mysterieord av Moses, som var skolad i de egyptiska prästernas visdom. På hebreiska betyder ordet ankh »mit liv«, »min varan«, som är besläktad med »anochi«, som härstammar från namnet på den egyptiska gudinnan Anuket. Ankhen och Venus Anken symboliserar livet (det fysiska såväl som det eviga livet), och ankhen är därför en annan form på tecknet av Venus - som är identisk med gudinnan Isis. I esoterisk symbolförståelse betyder det, att mänskligheten och allt djurliv har trätt ut ur den gudomliga, andliga cirkeln och har sjunkt ned i det fysiska livets dualitet, som innebär fortplantning genom förbindelsen mellan hankön och hunkön. Ankhen är därför formad som en kombination av Osiris och Isis maskulina och feminina symbol, och som en förening av de två skapande principerna - föreningen av himmel och jord. Osiris- ovalen eller äggformen - symboliserar evighet, og Isis - korset - representerar en utvidgning i längd og bredd, som kan betecknas som en utvidgning från oändlighet till rum. Ankh-korset är således också tecken på både odödlighet och »kommande liv« och »kommande tidsåldrar«. Man har därför kallat ankhen för en utgåva av »Livets träd«. ankh4.jpg Invigningsdöden på korset Egypterna hade i evinnerliga tider haft kännedom om ankhens symbolik genom deras präster och invigda kungar, och de viste också vad man menade med uttrycket: »En människa fäst vid korset«. Denna föreställning visar sig emellertid först långt senare i Egypten än hinduernes idé om gudarnas timmermän och hantverkare, Vishvakarman, »som korsfäster den solinvigda på de korsbildande plankorna«. Hinduerne nyttjade denne form av framställning av... »människan fäst vid korset«. Idén blev jämställd med idéen om människans återfödsel genom andlig - icke fysisk - återfödsel. När neofyten, som skulle invigas, blev fastgjord till tau eller det astronomiska korset, skedde det med en långt större och ädlare föreställning i tankerna än idén om det rent fysiska livets ursprung. Varken i Indien eller Egypten blev neofyten sydd till korset, men bunden med lösa band för att markera, att invigningen skedde frivilligt, och det var möjligt att frigöra sig från korset om man önskade det. Det är alltså inte i Bibeln, vi ska söka ursprunget till varken korset eller cirkeln. Det är heller inte i Indien och Egypten, men bortom syndafloden - det vill säg på Atlantis. De atlantiska mysterierna blev vidaregivet till de två stora civilisationerna, som skulle vidareföra den atlantiska mysterieläran efter den stora katastrofen, där den stora kontinenten sjönk i havet. ankh5.jpg Kyrkans korsfästelse Ordet korsfästelse härstammar från latinet: »crucifixio«, och bara i kyrkolatinet används »crucio« i betydelsen »att nagla till korset«. Normalt användt betyder ordet »att pina« eller »tortera«. I andevetenskapen representerar korsfästelsen hela perioden, där livet rör sig genom involution och evolution (vecklar sig in i stoffet och vecklar sig ut igen), eller hela perioden där anden i ett universum eller en individ är bunden till eller utsträckt på materiens kors eller helt nedsänkt i stoffet, i försök på att forma och kontrollera stoffet så att det efterhand blir ett redskap, det kan uttrycka sig igenom. Invigning i Egypten och andra gamla kulturer innebär därför en korsfästelse på bakgrund av en helt annan förståelse än den vi möter i Kyrkan. Charles W. Leadbeater beskriver invigninsprocessen och korsfästelsen i Egypten på detta sätt: »Neofyten ska bindas på träkorset, han ska dö,
han ska begravas och ska stiga ner i undervärlden.
Efter den tredje dagen ska han bringas tillbaka från det döda
och ska bäras upp till himmelen för att bli hans högra hand,
från vem han kom, eftersom han nu har lärt att leda (eller styra)
levande och döda.«
C.W. Leadbeater: »Den Kristna Trosbekännelsen«, s. 86 Neofyten skulle alltså inte sitta vid sin Fader, den allsmäktiges högra hand, utan vara Guds högra hand - ett redskap för Gud. Och den invigde skulle inte komma och dömma levande och döde, utan (väg)leda dem. Det är de egyptiska invigningstexter och invigningsritualerna, som har givit den kristna kyrkan inspiration till trosbekännelsen, men av maktpolitiska grunder, blev den ursprungliga text förvriden. Människans utveckling och frälsning var nu beroende av det kristna prästeskapet - inte av människan själv. I de egyptiska invigningarna »dog» neofyten, för invigningen innebar en kontrollerad ut ur kroppen upplevelse eller nära döden upplevelse, men den invigde »återuppstod« - för neofyten blev född på nytt efter sin korsfästelse på livets träd. Processen varade tre dygn, och neofyten återuppstod på tredje dagen. Men återuppståndelse menande de gamla egypterna att vända tillbaka till den fysiska kroppen - inte en återuppståndelse i efterlivet. Livets kors blev till dödens kors, dels på grund av romarnas användning av korset till tortyredskap och dels på grund av de äldsta kristnas okunskap. Instruktionen för en del av invigningen i det gamla Egypten visar tydligt den ursprungliga och sanna betydelsen av korset och korsfästelsen. ankh6.jpg Leonardo Da Vinci Kildehenvisninger: H.P. Blavatsky: »Den Hemmelige Lære«.
J.C. Cooper: »An Illustrated Encyclopedia«.
J.E. Cirlot: »A Dictionary of Symbols«.
C.W. Leadbeater: »Den Kristne Trosbekendelse«.
Anmäl
2009-05-13 21:51 #1 av: Liveva

Hej allihopa!

Superintressant artikel. Tack för det. Dags att putsa lite på min ankh eller kanske köpa en ny större variant.

Jag har precis blivit medlem för jag uppskattar artiklarna så mycket på detta forumGlad Ser fram emot att plöja igenom alla artiklar som finns och det verkar finnas en hel del i min smak.

//Liveva

Anmäl
2009-05-14 08:27 #2 av: Lionadh

#1 Välkommen hit Liveva! Det är roligt att höra att du får ut nåt av det vi har här...

Anmäl
2009-05-14 08:51 #3 av: [Mariann]

#1 Varmt välkommen hit! Underbart roligt att du finner vårt digra arbete med att översätta bra artiklar värdefullt!

Jo... det finns massor att plöja, god läsning önskar jag dig! Skrattande

Anmäl
2009-05-14 11:02 #4 av: [Mariann]

Vill visa en bild på ett ankhkors jag tog i Karnak templet i slutet mars. Oskyldig

Anmäl
2009-05-14 22:31 #5 av: evrekaw

Intressant och lärorik läsning... Mycket jag inte hört, inte hade en aning om - det är alltid kul att lära sig mer...Glad

Anmäl
2010-04-20 17:46 #6 av: AnkhVerra
26827-112677852098616-100000692059271-119746-48254.

Hej intressant detta om ankh korset.. Har ett själv i silver runt halsen.. Väldigt intresserad av det. och en mycket vacker symbol med en fin betydelse.. Hoppas mer artiklar kommer upp..

 

Skicka med en bild på mig med Ankh korset på mig, har jag jämt på mig dag som natt :)

 

 

Anmäl
2010-04-20 18:35 #7 av: Ranamir

Bra att alla fina artiklar i AU kommer fram igen. Cool

Anmäl
2010-04-20 18:46 #8 av: AnkhVerra

Tycker jag med är roligt och få se andras åsikter om saken också :)

Anmäl
2010-04-20 18:59 #9 av: AnkhVerra

Anser ni att man Måste vara kristen för att bära Ankh kors, är min fråga finns personer som för knippar ankh med kristendomen och att man är kristen om man bär det och det är VERKLIGEN inte jag..

Anmäl
2010-04-21 10:20 #10 av: [Mariann]

Nej man måste inte vara det som jag ser det, sedan ser jag det som att alla religioner hänger ändå ihop på djupet. Glad

Om man vill läsa mer om Egyptens esoteriska mysterier så kika här

Anmäl
2010-04-21 14:20 #11 av: AnkhVerra

Nice det ska jag göra..

Anmäl
2010-04-22 14:07 #13 av: Mystica

Mycket intressant! Tack för den artikeln! =)

#9 Nej, jag tycker absolut inte man måste vara kristen för att kunna/få bära ett Ankh. På samma sätt tycker jag inte man behöver vara jude för att kunna/få bära en Davidsstjärna eller vara kristen för att få/kunna bära ett kors osv. osv. När det kommer till symboler kan man tolka dem på så många olika sätt, och alla tolkningar passar inte in i den beskrivningen en viss religion ger om symbolen i fråga. Och precis som #10 Mariann säger så hänger alla religioner ihop om man ser närmare in på djupet. "Den Jesus som aldrig funnits" av Roger Viklund handlar mycket om det, så den rekommenderar jag till alla som är intresserade av saker som dessa att läsa.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.