1. Människa känn dig själv

8. Personlighetens integration

2009-06-01 20:03 #0 av: Eremitha

Det koordinerade personlighetslivet består av en lång rad utvecklingsfaser som man kan beskriva och förhålla sig till med hjälp av den esoteriska kunskapen.

Människa, känn dig själv
Kapitel 8

Av Erik Ansvang


Personligheten
Under den lemuriska tiden arbetade mänskligheten med att integrera de fysiska/eteriska kropparna. Den lemuriska människan kände och tänkte inte, utan försökte vinna kontroll över de fysiska funktioner som idag är automatiska.

Under den atlantiska perioden tillfogade vi den astrala/emotionala naturen och känslolivet. Inkarnation efter inkarnation blev människorasen mer levande och mottaglig för omgivningarna, och gradvis uppstod den psykiska människan. Under den atlantiska tiden tänkte inte människan.

Den nutida rasen - den så kallat ariska - håller på att utveckla ännu en aspekt, nämligen den mentala naturen eller tankelivet. Vi fogar nu förståelse, förnuft, urskiljningsförmåga och andra kvaliteter till det liv och den sensitivitet vi redan har uppnått.

Aspirantstadiet
I nästa utvecklingsfas inom mänskligheten (aspirantstadiet) ska dessa tre aspekter - den fysiska, den astrala/emotionala och den mentala naturen - sammansmältas eller integreras till en helhet. Det är denna helhet vi kallar personligheten.

Även om vi är i stånd att både tänka, känna och handla, har de flesta människor ännu inte koordinerat dessa tre förmågor. Huvudparten av mänskligheten tänker en sak, känner något annat och gör ett tredje. Som regel är det känslorna som aktiverar tankarna och styr handlingarna. Personligheten fungerar därför varken som en samlad enhet eller med naturlig hierarkisk ordning där tankarna är överordnade de känslor som motiverar handlingarna.

På detta stadium börjar aspiranten eller den sökande människan medvetet att utföra en aktiv insats till gagn för andra människor, och en process startar där den individuella och separatistiska medvetenheten gradvis trängs undan till fördel för en större och mer omfattande helhetssyn.

Lärjungaskapets väg
Idag tänker, känner och handlar ett stigande antal människor samtidigt. De försöker dessutom att förena dessa funktioner till en samlad aktivitet.

Den egentliga personlighetssyntesen skapas på lärjungaskapets väg under själens ledning, och en förutsättning för att den ska lyckas är meditation. Syntesen eller integrationen skapar en koordination av den trefaldiga människan. Tankar, känslor och handlingar fungerar mer och mer i samklang.

Invigningsvägen
Endast en integrerad personlighet kan uppnå själsfokusering. Personlighetens integration är därför en grundläggande förutsättning för själskontakt. Själens värld är gruppmedvetenhetens värld. När tankar, känslor och handlingar börjar utgöra en individuell helhet uppenbaras en ännu strre helhet för lärjungen, nämligen mänsklighetens helhet. Lärjungen träder på allvar helt in i själens rike - ända fram till tredje invigningen.

Från tjänande av några få till tjänande för planen
De olika faserna i integrationsprocessen medför någon form av aktivitet. Det börjar med ett aktivt samhällsengagemang, där personligheten måste offra några av sina egna egoistiska intressen och begär till gagn för andra. Detta engagemang växer och kommer efterhand att ta form som tjänande f mänskligheten. Och detta leder till sist till tjänande för den gudomliga planen.

Personlighetens död
Under processens gång "dör" personligheten, för människa identifierar sig mer och mer med sin själ. Uttrycket "personlighetens död" avslöjar att integrationsprocessen medför att fokus till slut flyttas från personligheten till själen.

Personlighetslivet

Personlighetens liv har följande stadier:

  • 1. Livet i massmedvetandet
  • 2. Det samvetsstyrda livet
  • 3. Det koordinerade personlighetslivet

1.  Livet i massmedvetandet

Under många inkarnationer är människan inte en personlighet, utan endast en del av ett massmedvetande. Det styrs av "den offentliga meningen" och reagerar på impulser från omivningen. I denna mycket långa fas är själens identifikation med personligheten i stort sett icke existerande. Människan är upptagen med att utveckla sina lägre kroppar.

2.  Det samvetsstyrda livet

Själen kan inte kontakta en okoordinerad personlighet direkt. Den fungerar därför uteslutande genom kropparna med hjälp av "samvetets röst". Under inkarnationernas lopp stimuleras människans aktiva intelligenta liv med hjälp av goda och dåliga erfarenheter från tidigare liv. Till sist medför detta att de tre lägre kropparna kan integreras till en fungerande helhet. Först då blir människan en personlighet.

3.  Det koordinerade personlighetslivet

Det koordinerade personlighetslivet består av en lång rad utvecklingsfaser som kan indelas i tre överordnade steg:

a.  en egoistisk och individualistisk fas med ett aggressivt och dominerande personlighetsliv - ett beteende som djupast sett är dominerat av personlighetsstrålen.

b.  En övergångsfas dom kännetecknas av våldsam konflikt mellan personligheten och själen. Själen börjar frigöra människan från formlivet, och samtidigt är personligheten beroende av formens livsprincip. Denna konflik leder i slutänden till den tredje invigningen.

c.  själen övertar styrningen vilket medför personlighetens död. Solängelns ljus släcker materiens ljus. Denna "styrningsfas" kräver en fullständig identifikation med själen - alltså det rakt motsatta den tidigare utvecklingsfasen då människan har varit identifierad med personligheten. Personligheten har nu absorberats i själen. De två är nu en.

Meditation till linjering och disidentifikation
Personlighetens integration är reellt en fråga om disidentifikation och linjering. Gradvis kommer du att erkänna att du inte är din kropp, dina känslor och dina tankar. Dessa är blott redskap för din själ. Du är din själ. Om din själ ska kunna arbeta genom sina redskap måste de linjeras, så som beskrivs i materialet Människa, känn dig själv, men du kan också läsa om linjering under Visdomsnettets rubrik om Skapande meditation.

Denna meditationsövning kan hjälpa dig i processen med linjering och disidentifikation:


Första meditationsstadiet

1.  Erkännandet av det fysiska redskapet

Sätt dig skänt tillrätta med rak rygg och undvik spänninga. Ta några få djupa, långsamma andetag för att komma till ro. Uttala härefter i tanken:

Jag är ett enhetsmedvetande i det större liv
som betraktar min kropp som en levande helhet.
Jag är livet i mina mindra liv, och därför liknar jag Gud.


2.  Erkännande av känslornas redskap

Använd din fantasi och föreställ dig att dina känslor är lugna - och att de härefter blir neutrala - vilket inte är samma sak. Säg sedan i tanken:

Fast jag är mottaglig för intryck, känslor och begär,
så är det jag känner och den jag är inte samma sak.
Skiftande känslor kommer tidvis att dränka mig,
och ändå är jag den klara iakttagaren, alltid densamme.

3.  Erkännande av tankarnas redskap

Tankesinnet är tankarnas redskap. Försök att skilja på tankematerien, tankeprocessen, tankeformer och den som tänker. Säg sedan:

Jag ser tankar komma och gå,
och ändå är jag, den som tänker, inte dessa.
Jag använder tankesinnet.
Jag väljer, vrakar och skapar de former jag vill.

4.  Koordinering av de tre kropparna

De tre kropparna koordineras nu till en integrerad helhet. Säg:

Jag är en enhetsmedvetande
som tänker, känner och handlar, och dock är jag en.

5.  Erkännande av själen

Erkänn själen och gör en linjering av det trefaldiga integrerade redskapet med det högre självet. Säg:

Jag befinner mig halvvägs mellan själen, som är mitt Själv,
och min trefaldiga form.


Andra meditationsstadiet

Visualisering

Se rent vitt ljus strömma ner från den överskuggande själen, se det skölja genom den tredelade personligheten som stabiliseras, renas och inrättas i sitt tjänandearbete och leds på sin väg.


Tredje meditationsstadiet

Meditation

Du mediterar nu c:a fem minuter på nyckelordet Enhet.


Fjärde meditationsstadiet

Mottagande och omvandling

Medan du uppmärksamt lyssnar med ditt "inre öra" och är öppen för att den vita magikern genom sitt eget väsen kan kanalisera vilken som helst energi som används i tjänandearbetet, uttalar du högt - som en medveten tjänandehandling för mänskligheten - samma mantra som De Höga använder: Den stora invokationen:

Från Ljusets punkt i Guds Sinne
låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över Jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte -
det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
och må den försegla dörren till det onda.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.


Femte meditationsstadiet

Som ännu en tjänande handling för mänskligheten uttalar du mjukt det heliga ordet  OM tre gånger, samtidigt som du andas ut själens andliga avsikt.

Hämtat från Visdomsnettet

Översatt av Eremitha

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-06-16 08:39 #1 av: [Mariann]

Detta är ju den sista delen i serien Människa känn dig själv.

Du hittar denna artikelserie genom att klicka fliken artiklar upp till vänster och sedan skrolla ner lite och där finner du den och alla andra kategorier i våra artiklar.

Just denna serie kan varmt rekommenderas. Skrattande

Anmäl
2011-02-01 16:04 #2 av: Alwyn

Nu har jag printat ut alla de 8 delarna av Människa känn dig själv, ska bli spännande läsning några kvällar framöver! Glad Har läst 5an och uppskattade den verkligen.

Anmäl
2011-02-02 00:11 #3 av: nidlo0

En kommentar om meditation. Det går att lära sig en slags grundläggande meditation, där man egentligen inte är uppmärksam på någonting. Då ger man sig bortom tanken.

Har man många tankar, och är starkt identifierade med dessa, då kan man börja med att vara uppmärksam på andningen. Detta kan underlätta.

Sedan är något viktigt att lära sig, att även vara stilla i vardagen. Inte endast under meditationen. Att kunna hantera olika situationer, med bakomliggande lugn, och stillhet.

 

/ Niklas

Anmäl
2011-02-02 13:30 #4 av: Gaiatri

Bra att dessa artiklar kommer fram igen! Glad

#3 Det framkommer i artikeln att det är viktigt att koordinera personligheten så att man kan nå upp till själsnivå i meditationen.

"Endast en integrerad personlighet kan uppnå själsfokusering. Personlighetens integration är därför en grundläggande förutsättning för själskontakt."

När man mediterar som du beskriver så är det inte säkert att man kommer i själskontakt vid meditation utan medvetandet fokuseras på astralplanet.

Det är för många nybörjare svårt att skilja på de olika medvetandeplanen. Jag tror att det är när man inte kommer i kontakt med själen (pga att personligheten inte är integrerad) som man kan tex behöva be om beskydd under meditationen. Därför att man istället är på det astrala planet.

Kommer man direkt i själskontakt vid meditation så blir man inte störd på samma sätt under meditationen.

Det kan som sagt vara svårt ibland att skilja på de olika medvetandeplanen och också veta vad som kan uppnås. Det finns många meditations tekniker som har olika syfte och mål och beroende på var man själv befinner sig i sin andliga utveckling kan de olika teknikerna vara bra eller rent av skadliga.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-02-02 14:32 #5 av: Alwyn

#4 Tack för förklaringar, det ska bli så spännande att gå igenom alltihop! Igårkväll va jag för trött, men ikväll ska jag börja Glad Jag antar att jag finner vad som menas med att "integrera personligheten" i artiklarna.

Anmäl
2011-02-02 14:38 #6 av: nidlo0

#4

Det är säkert fungerande meditationer i artikeln. Men som nybörjare, att räkna andetagen, och vara uppmärksam på det, har jag svårt att se vad som kan gå fel. Kanske kan du berätta vad som då kan gå fel?

 

/ Niklas

Anmäl
2011-02-02 14:40 #7 av: nidlo0

Hur kan man hamna i "fel medvetandeplan", om man är uppmärksam på andningen?

 

Anmäl
2011-02-02 15:29 #8 av: retep

Åter igen så vill jag inte ifrågasätta kunskapen och de principer som beskrivs här.

Det är mer det praktiska användandet av dessa principer jag vill ta fram...

En kommentar kan vara...Varför behandla och söka intellektuell förståelse för kunskapsområden, som inte direkt berör oss här och nu i det fysiska Jordelivet?

Som jag läser den här texten så ser jag all denna värdefulla kunskap mest som en information som bekräftar att det vi vill finna det skall vi inte söka här. Det finns först att finna i Källan

Texten är som hinkar med vatten...kunskapens vatten i hinkar med alla dessa olika principer och metoder. Vi ser och tar del av alla dessa, men ser kanske inte var vattnet hämtas och missar möjligheten att själv gå till Källan...För att låta Källan flöda fram direkt i vårt medvetande.

En medvetenhet  och kunskap som omsätts och får en sann betydelse...när vi sedan tar del av t.ex. denna text.

Anmäl
2011-02-02 18:11 #9 av: nidlo0

#8

Det var lite det jag var inne på, eller menade. Först går man till källan, sedan kan man få stöd i texter...

Det finns en "genväg" till källan. Genom meditation. Enkelheten lägger minst hinder i vägen! Om några hinder över huvud taget.

 

/ Niklas

 

Anmäl
2011-02-02 18:37 #10 av: Alwyn

Jag kan bara tala för migsjälv, men jag känner att dehär texterna ger mig mycket. Det jag kännt inom mig innan och inte kunde sätta ord på kan jag nu beskriva och diskutera på ett helt annat sätt. Jag visste tex inte alls mycket om de olika kropparna och vad de representerar. Jag visste inte att det fanns föreställningar och intryck i astralvärlden som kan missleda, och kan göra att man misstar det man möter där, för äkta andlighet och sanning.

Anmäl
2011-02-02 19:31 #11 av: retep

Alwyn, m.fl.

Att få ta del av sådana rika och fina texter menar jag också är värdefullt

Det jag vill rikta uppmärksamheten på är att försöka synliggöra att all kunskap redan finns som en struktur i Medvetandet, i Källan. Det som är Veda.

Skillnaden mellan den kunskaps struktur som vilar där, i den sanna kunskapens källa...och den kunskap vi upplever när vi läser en text eller tar del av kunskap genom våra sinnen, intellekt och tankar.

Det är att den kunskapen är ofullständig och begränsad av utveklingsnivån i vårt medvetande, i vårt intellekt, våra tankars förmåga att uppfatta helheten bakom orden.

Ofta är vi mitt i illusionen och föreställningen om den verklighet vi inte känner eller lever.

.....................

Jag gör en ganska annorlunda tolkning av astral eller känsloplanet...då jag ser att det tillhör den relativa verkligheten, styrd av just känslor och intellekt.

Som jag ser det så finns alla kropparna och medvetandenivåerna redan där INOM...kruxet är att vi kanske inte är medvetna om dem och därför blir "missleda".

Jag ser dessa meditationer som nämns här som begränsade till intellektet och mest verksamma som teoretiska metoder. Om någon regelbundet blir så stilla, transcenderar, går bortom och besöker Källan, med hjälp av dessa...då är det bara, Hurra så bra...

Särskilj mellan intellekt och transcendens...en av Patanjalis Yoga Sutras

Anmäl
2011-02-02 20:09 #12 av: Gaiatri

#9 Om du läser i texten så kommer du inte till källan under meditationen om du inte har integrerat personligheten. Det finns många som håller på med meditation som inte är helt integrerade.

Vad dessa texter och olika esoteriska källor erbjuder är en förståelse för vad olika personer behöver i sin andliga utveckling för att ta nästa steg.

I dagens new age era så finns det ett smörgåsbord av möjligeter och det är inte alltid lätt att veta vad de olika metoderna leder till och vad man själv i det långa loppet skulle gynnas av.  

Det finns också skillnader i om man lever i en västerlänsk kropp eller i en österlänsk kropp. Det som sker idag är att många inkarnerar idag i västerlänska kroppar efter att ha utvecklat en grad av andlig utveckling i österlandet. Det sker just nu en överföring av andlig kunskap till västerlandet och detta sker inte enbart genom att vi tar in kunskap från öst utan det sker också ett inflöde av själar som spenderat mer eller mindre tid i österlandet och är ganska andligt utvecklade.

Det västerlänska sinnet är mer rörligt och behöver ofta mental stimulans. I österlandet har man mediterat under mycket lång tid och har anpassat sinnet efter detta. Därför kan en österlänning tex meditera under flera timmar per dag. Lever man i en västerlänsk kropp så är det för de flesta bättre att meditera en kort stund (mindre än en timma).

Det är också därför det finns rekommendationer att meditera på något istället för att vara passiv. Mentalkroppen behöver få sitt. Och det räcker egentligen att meditera ca 5 minuter på en mening eller ett ord innan man går upp i själsplanet för att lura sinnet så att det håller sig lugnt. För många personer som är mycket mentala är det mycket svårt att nå "sinnesfrid" om man inte först går genom det lägre sinnet.

#8 Du frågar om jag får tolka det; Varför gå vägen genom det mentala och krångla till det? Och det är en bra fråga.

Varför gör vi egentligen denna resa på jorden? För att genom erfarenheter utveckla och ta kontroll över våra lägre kroppar (fysiskt, astral, mental) och uppleva dessa, utveckla dem och genom dem nå till själsnivå; och senare till högre nivåer.

Vad jag har förstått så är mänskligheten idag i början av den mentala utvecklingen. De gamla metoder som det finns mycket av i öst var utvecklade för att föra människan framåt i det andliga strävandet och utvecklingen för en mänsklighet som till stor del var polariserad i astralkroppen. Vissa av dessa metoder är fortfarande bra men de är inte heltäckande för alla och det behövs nya metoder som står i linje med den gryende mentala utvecklingen.

Vi står i en övergångsperiod och det finns idag olika metoder och synsätt. De esoteriska teorierna är en överbryggning mellan den österlänska kunskapen och erfarenheten och de nya mentala impulserna vi nu står inför.

 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-02-02 21:24 #13 av: retep

Gaiatri!

Jag känner väl till det mesta du beskriver här, även om jag inte är helt så insatt i alla de esoteriska benämningarna.

Likväl så tror jag mig ha en djup förståelse för det österlänska och den Vediska traditionens kunskapsöverföring till väst.

Jag tycker också att det är bra och riktigt att det finns olika meditationer, sätt och behov för hur och när man tar till sig olika nivåer av kunskap...och vetande

Jag vill bara visa på att det finns en genväg... att transcendera och naturligt öppna oss för kunskapsstrukturen i Medvetandet. Som sagt så har vi redan allt inom..i Källan.

När vi transcenderar och dycker ner i Källan, då levandegör vi naturligt och för med oss ut i det relativa, alla de olika egenskaper som kropparna och de olika medvetandeplanen behöver för att integrera personligheten.

Jag ser det inte som och vill inte göra det till en motsättning

Det är bara min Verklighet jag utgår ifrån...

Anmäl
2011-02-02 21:30 #14 av: Gaiatri

#11 Du skriver: "Jag ser dessa meditationer som nämns här som begränsade till intellektet och mest verksamma som teoretiska metoder."

Jag har gjort liknande meditationer även om jag inte använt just den som visas här. Min erfarenhet efter 11 år i en esoterisk skola med olika meditationsformer är att det händer mycket i det inre med den sortens meditationer. Det som inte riktigt fungerar i ens liv kommer fram i ljuset. Hur man känner och vilka tankeformer och illusioner som står i vägen forceras fram och måste bli omhändertagna och transformerade. Det handlar inte om att stanna i intellektet utan de lägre kropparna renas, höjs i kvalitet och integreras som ett resultat av meditationerna.

De förträngda känslorna och föreställningarna aktiveras och blir tydliga och därigenom kan man ta tag i och förändra det som behövs och både förstå hur man själv fungerar och var ens kvaliteter ligger och vad man behöver utveckla.

Som sagt om kropparna inte fungerar som en helhet så behöver de integreras för att man ska komma vidare och nå integration med själen. Trauma kan tex få kropparna att disintegreras mer eller mindre.

Jag kan säga att jag hade ganska lätt att nå själsenergin innan jag gjorde integrationsmeditationer men jag kunde inte kreativt föra ut energin och integrera den i mitt vardagliga liv.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-02-02 21:37 #15 av: Gaiatri

#13 Genvägen kommer inte att fungera i framtiden och den fungerar inte för en person som är mycket mentalt utvecklad. Och som sagt så kan man inte nå källan om man inte är integrerad.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-02-02 21:49 #16 av: nidlo0

#10, Alwyn.

Som du så fann jag det intressant (har bara läst denna artikel). Men det är möjligtvis nödvändigt om man, som du är inne på, vill få en mer varierad intellektuell förståelse.

Så uppfattar jag det, med min erfarenhet, vilken är en tids meditation då jag har nåt källan under övningen. Jag känner att det är källan, bortom tanken, och inte något som lurar. Känner är nog fel ord. Det Är...

Det är inte alls fel att läsa dessa texter, kanske ska jag läsa fler än bara denna artikel. Som sagt, det var intressant. Men man ska nog inte glömma att det är teori. Det finns inget Varande i texten. Den finns i meditationen... Djupt. Dit bör man ta sig den enklaste vägen, enligt mig. Vilken inte behöver vara farlig.

 

#12, Gaiatri.

Som skrivet, texten var intressant, och det du beskriver är intressant! Det ger stöd i form av ord... Till något som faktiskt finns i varandet. Ett mentalt stöd, skulle man kunna säga Glad Men ett mentalt stöd, utan ett bakomliggande djup... Blir mest ord. Även om orden är värdefulla, och fantastiska i sig!

"Det är också därför det finns rekommendationer att meditera på något istället för att vara passiv."

Man kan använda räknandet av andetag, om man är ovan. Det är ju att meditera på något. Har för mig att Buddha rekommenderade det... Något sådant. Minns inte exakt. Att meditera på endast andetag, är ju också att meditera på något.

Kan hålla med om, att när man väljer att ha uppmärksamhet på ingenting, så kan det förväxlas med passivitet (vilket blir ej flöde... icke-liv). Därför går det att inleda med uppmärksamhet på andetag.

Jag har knappt mediterat på ord, eller meningar, eller visualiserat. Sådana tekniker. Har känt att det grundläggande, enkla har varit tillräckligt. Men kan ju självklart inte egentligen tala för någon annan än mig själv.

 

/ Niklas

 

Anmäl
2011-02-02 21:59 #17 av: nidlo0

#15

Eftersom jag har nåt källan i meditationen, då är jag alltså enligt dig "inte mycket mentalt utvecklad", men jag är "integrerad"?

Skulle du kunna utveckla detta, i alla fall "inte mycket metalt utvecklad"? Hur menar du med mentalt utvecklad?

 

Anmäl
2011-02-02 22:14 #18 av: retep

#14, Gaiatri!

Jag är glad för att få del av det du berättar om dig här...ser det inte som en motsättning som sagt

#13 däremot är mer av ett påstående som jag inte är så säker på att du har grund för...För hur förklarar jag i så fall mina erfarenheter och den verklighet jag lever...

Anmäl
2011-02-02 22:30 #19 av: nidlo0

Peter! Ville bara göra dig uppmärksam på, att du skrev #13. Jag kan tänka mig, att du menar #15..?

Om du menar det, så är jag helt med på hur du menar i det du skriver! Vilket beskriver även mitt undrande angående detta...

 

Vänligen/Niklas

Anmäl
2011-02-02 22:49 #20 av: Gaiatri

#17 Om ditt sinne är mycket fokuserat i mentalkroppen så blir det svårt att meditera för att sinnet får ingen ro. Det kanske inte hjälper att försöka stilla tankarna eller fokusera på andningen utan man behöver då lura sinnet att tro att den får vara aktiv hela tiden (som det vill).

Jag har själv inte upplevt något problem med detta troligen pga av att jag gått genvägen i tidigare liv och då gått förbi den lägre mental nivån. Jag kan idag ta mig till själsnivå både genom att gå förbi och genom att gå igenom det lägre mentala sinnet. Det ger lite olika fokus och det är beroende av vad jag vill med meditationen som jag fokuserar på någon av metoderna. Den mentala vägen för mig känns mycket mer allomfattande och den rätta utvecklingen för mig detta liv.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-02-02 22:51 #21 av: retep

Ja Gaiatri#15 skall det vara

Eftersom TM är en meditationsteknik som utövas av flera miljoner så undrar jag hur har alla dessa människor under mer än 50 år passat in i en sådan model av att inte vara för mycket mentalt utvecklade, men vara integrerade för att nå källan?

De förutsättningar som gällde för mig angående dessa premisser, för 38 år sedan. De har ju förändrats och utvecklats i flera steg och medvetande övergångar fram till där var jag är idag...och jag har transcenderart och nått Källan regelbundet under alla år.

Det finns visst en felande länk!

Anmäl
2011-02-02 23:13 #22 av: Gaiatri

Jag tycker faktiskt att ni är riktigt roliga Peter och Niklas. Flört De texter som finns på denna sajt med esoteriskt ursprung har jag helt fått uppfattningen att ni båda ifrågasatt för att de är för teoretiska (mentala). Jag får helt intrycket av att ni inte tycker att man ska vara för mental... Inte använda för mycket teorier och vara fokuserad för mycket i det mentala...

Jag ber om ursäkt om ni tror att jag förringar ert intellekt för det gör jag inte.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-02-03 01:35 #23 av: nidlo0

#22

Vad jag menar, är att det finns en genväg. En kortare väg... Har svårt att tro, att den vägen ej är möjlig för de flesta, om den är/var det för mig (med flera, uppenbarligen), vare sig idag, eller i framtiden. Jag är nog varken mer eller mindre mentalt utvecklad än resten... Framtidsmänniskorna, i en andlig värld, kommer nog varken ha poentiellt fler tankar än mig, eller vara mer mentalt utvecklade... Och om mer mentalt utvecklade, handlar om att ha fler tankar, och vara mer identifierade med dessa... Då försvinner ju andligheten...och framtidens människor skulle i det fallet hamna i en lägre andlig nivå av utveckling...och då har jorden gått åt fel håll, vilket gör hela denna diskussion ej existerande.

Jag tar inte illa upp... Tvivlar inte på varken min andliga, eller mentala nivå. Men det är något som saknas... En länk som fattas i en del av dessa teorier, så som jag uppfattar det.

Trots det, så är det intressant, och kan säkert ge intellektuelt stöd, om de tas på..."rätt"...sätt. Med distans, djup, och en koppling till källan!

/ Niklas

Anmäl
2011-02-03 15:46 #24 av: retep

Gaiatri!

Det blev visst litet provokerande, men det gav...information och kanske inspiration.

 

Anmäl
2011-02-03 16:10 #25 av: nidlo0

#22, Gaiatri.

 

Hoppas du inte tagit illa upp. Jag uppskattar denna sajt...Även dessa texter.

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.