Änglar och devariket

Änglarnas tro del 1- Geoffrey Hodson

2009-08-09 01:19 #0 av: szirius

Devornas och änglarnas tro är lagen i deras liv. Absolut lydighet, fullständigt samarbete, extrem nogrannhet, outtröttlig aktivitet, odödlighet och en stadigt växande känsla av lycka - det är dessa naturväsens karaktäristiska egenskaper.

Englenes-tro-Geoffrey-Hodson-Åndsvidenskab

Änglarnas eller devornas tro är baserat på kunskap. Den är uttryck för gudomlig sanning, sådan som devorna uppfattar den på sina olika utvecklingssteg. Det medför att där finns ett nästan oändligt antal graderingar från lägsta naturväsens tro till mäktiga solväsens tro. Under de självmedvetna och individualiserade sylfers steg är tron instinktiv och sanningens impulser åtlyds utan tanke eller funderingar.

Alla naturväsen är - på deras eget utvecklingssteg - ett fullkomligt uttryck för den högstas vilja, visdom och intelligens. De ÄR denna vilja, som är fullständigt manifesterat på den utvecklingssteg som de befinner sig på. Därför utvecklar de sig bara långsamt, för de känner inte till motstånd, och de möter inga förhinder för denna vilja, som de lever genom. Sorg och smärta är okänt för dem. Deras värld är en skön värld - det är paradiset, för frukten blev plockad från kunskapens träd.

Deras liv styrs av fullkomlig visdom, för de själva är visdomens fullkomliga uttryck. Varje handling de utför är fullkomlig i sin visdom. Deras pålitlighet är absolut. Inte eftersom de alltid företar de riktiga valen, utan för att de, som inkarnationer av gudomlig visdom, helt enkelt inte kan göra felaktiga val.

Deras arbete är deras tro

Då visdom är identisk med lycksalighet är deras liv oavbrutet lyckligt. De lever i en evig extas, som bara varierar i grad. Deras växtmöjligheter ligger i den grads olikheter, för när de har varit på extasens vågtopp och därefter kommer ner i dalen -stadigt saliga, men inte extatiska -växer ett instinktivt begär efter att återuppleva det. Denna mekanism är nyckeln till naturväsens liv och utveckling. De arbetar, eftersom arbete ger dem ökad salighet. Därför är arbete deras tro.

De väljer inte själva denna tro. De väljer heller inte att arbeta. Men det högstas uttryck för salighet pressar konstant på, för att genom den uppnå en djupare och mer omfattande uttryckssätt i de stofflika världarna. Denna press skapar instinkten av oavbruten strävan efter det högstas uttryck för salighet. Saligheten, som kommer till uttryck genom arbete, ger glädje, och glädjen ger naturväsendena inspiration till att arbeta.

Englenes-tro-01-af-Geoffrey-Hodson-Esoterisk-mystik

Tre processer

Arbetet består av tre processer: upptagelse, komprimering och utstrålning. I mottagandet, oavsett om det gäller vitalitet eller stoff, finner de lycka, i komprimeringen glädje och i utstrålningen salighet.

De tre processerna utförs på det sätt som är styrt av den gudomliga intelligensen och de finner sitt fullständiga uttryck genom dem. Liksom den gudomliga intelligensen förbereder formskapelsen i tiden och rummets "livmoder", får manifestationen också naturväsendena till att instinktivt uppta stoff, låter det växa i sig och därmed bli specialiserat, för att tills sist inbyggas i former. Under intelligensens inflytande blir de universums byggmästare. Genom dem finner den enda viljan, den enda vidomen och den enda intelligensen sitt enda giltiga  uttryck på varje existensplan.

Därför kan man säga att deras tro är lagen i deras liv. Absolut lydighet, fullständigt samarbete, extrem nogrannhet, outtröttlig aktivitet och medvetenhet, odödlighet och en stadigt växande och mer djupgående känsla av lycka - det är naturväsendenas karaktäristiska egenskaper. Utveckling består för dem i en förökning av ämnen till att uttrycka de tre gudomliga aspekterna och i individualisering från undermedveten till självmedveten och intelligent aktivitet.

Odödlighet

Naturväsen är odödliga. De mister ingen medvetenhet vid en ändring av formen. De rör sig medvetet mellan de två världarna som dess universum består av. Dess självmedvetenhet räcker inte ut över astralplanet. Ovanför astralplanet smälter den samman med den medvetenhetsström som den utgick ifrån, då den steg ned i de mer stofflika världarna. Allt eftersom naturväsendet utvecklar sig, genomlever det astralplanets sju underplan som rör sig in på mentalplanet och genomgår också detta plan, tills det uppnår den första verkliga individualiteten på kausalplanet. På samma sätt lyfte det sig när det nådde astralplanet, från de täta fysiska plan till de eteriska plan, där det levde som medlem av de många ultramikroskopiska raser - ett område som naturvetenskapen ännu har kvar att upptäcka. När det sker, kommer sjukdomars sanna natur möjligtvis bli avslöjade.

Då naturväsendet nådde sitt nuvarande utvecklingssteg genom en relativ behärskning av den eteriska världen, var den i besittning att kunna vända tillbaks former till detta plan, iföra sig eteriskt stoff och bli synlig i en av många former, så som naturväsen är känd för att kunna.

Då Logos utarbetade sitt universum önskade han att de självmedvetna väsens typiska former skulle vara den som devor och människor har. Därför har medvetandet -när det träder in i stoffet och tar form- en naturlig tendens at reproducera den arketyp som finns i Guds sinne. Naturväsens, devors och människors former är inte fasta. Det är en produkt av miljoner års växande, och de framtida formerna kommer att finnas immanent på alla naturens plan och  kunna ses i de former som elementens naturväsen antar.

 

Del 2

http://www.visdomsnettet.dk översättning :Szirius

Anmäl
2009-08-09 22:02 #1 av: Aldebaran

En mycket fin och intressant artikel ni lagt ut tack så mycket...

"Deras liv styrs av fullkomlig visdom, för de själva är visdomens fullkomliga uttryck. Varje handling de utför är fullkomlig i sin visdom. Deras pålitlighet är absolut. Inte eftersom de alltid företar de riktiga valen, utan för att de, som inkarnationer av gudomlig visdom, helt enkelt inte kan göra felaktiga val."

Detta ter sig som en självklarhet, då änglar ligger bortom 4:e invigningen dvs är dom är fullkomliga.. Fantastiskt Glad

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-09 22:40 #2 av: szirius

Glad

Allt eftersom naturväsendet utvecklar sig, genomlever det astralplanets sju underplan som rör sig in på mentalplanet och genomgår också detta plan, tills det uppnår den första verkliga individualiteten på kausalplanet. På samma sätt lyfte det sig när det nådde astralplanet, från de täta fysiska plan till de eteriska plan, där det levde som medlem av de många ultramikroskopiska raser - ett område som naturvetenskapen ännu har kvar att upptäcka. När det sker, kommer sjukdomars sanna natur möjligtvis bli avslöjade.

Det där är spännande saker tycker jag....

 Därför utvecklar de sig bara långsamt, för de känner inte till motstånd

Den här saken förvirrar mig lite.Jag ser det ju som att just motstånd är något som får utvecklingen att gå långsamt, inte tvärtom...?Obestämd

Som människa kanske motståndet har sitt underliga syfte, att den känslan får oss att skilja på " gott och ont" tex, men i dessa högre sfärer känns det som att det ska flyta på ett helt annat sätt? Å andra sidan behövs väl ingen " brådska" där, då ju änglarnas utveckling redan ligger på en så pass hög och ren energi....

Får mig att fundera iaf...

Anmäl
2009-08-09 22:51 #3 av: cillaj

 

# 2

Det kanske har med tidsaspekten att göra, vi har våran, medans dom har sin antar jag..

Cilla

 

Anmäl
2009-08-09 22:52 #4 av: Aldebaran

#3 precis vi har våran evolution och dom har sin egen..Vilket som synes av denna artikel ligger "en bit" framför våran..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-09 22:56 #5 av: cillaj

 

Tack för en fin artikel föresten szirius!Glad

Anmäl
2009-08-10 01:30 #6 av: Tride

#2

Jag tror att de helt enkelt lyder "minsta motståndets lag." Alltså släpper efter hellre än kämpa på. Något jag uppfattar som att de inte måste bekymra sig om personliga ambitioner. Flyter med, liksom. Något ditått tänker jag. Men jag håller med om att det kan vara förvånande.FörvånadGlad

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-08-11 13:49 #7 av: [Mariann]

#2 I inget motstånd går det lekande lätt och i motstånd utvecklas man, det tycker jag livet visar en Oskyldig. Visst kan det tyckas att motstånd hindrar men det är bara en "synvilla", det är i verkligeheten det som ger största och snabbaste utvecklingen både för människorsjälar och deva/änglasjälar.

I artikeln göres det ingen skillnad på devor o änglar.

Jag hittade några intressanta rader också:

"individualisering från undermedveten till självmedveten och intelligent aktivitet."

precis samma utveckling som människan genomgår fast under snabbare tid. Det är just därför som somliga inom deva/änglaevolutionen väljer att ta cykler inom människoevolutionen

 

Anmäl
2009-08-11 13:50 #8 av: [Mariann]

Precis som Eskild Tjalve skriver:

At a certain point in the development of the devas, they are individualized, just as an individualization takes place from the animal kingdom to the human kingdom. When the devas are individualized, we call them angels. Angels have the possibility of entering the human kingdom and incarnate as human beings. There are angels who would like to have a closer connection to humanity, and who would like to help humanity. A cycle of incarnations as a human being has the double purpose of helping the angel to evolve faster than it would do otherwise, since the resistance which is found within the human kingdom accelerates evolution, and of giving the incarnated angel access to transmit energies in a special way, energies which further the development of humanity. The life of the angels as human beings may be very hard for them, since they are not used to resistance. After they have finished their cycle of incarnation, the angels may return to "angel work", i.e. energy work, and continue their evolution as arch angels and further on, or they may continue their development along the human line where they will work with the development of consciousness as masters and further on.

läs ännu mer HÄR

 

Anmäl
2009-08-11 20:53 #9 av: Aldebaran

#7 Förstår fortfarande inte varför och hur det är möjligt för ett väsen som beskrivs ha en "lägsta kropp" på astralnivå skulle in i våran tröga värld? Har aldrig hört detta från någonstans innan bara här och då som källa dessa danska esoteriker. Finns ju ingen annan  som någonsin har påstått något liknande.. Detta ter ju sig som en spinn off effekt påp AA Baileys spinn off från Pasadena-Teosofi när hon började med sina NAuttryck.. Skulle hemskt gärna (och många fler med mig) veta hur ni/dom kommit fram till detta... Detta är ju annars för mig en helt ny organisation som koppat ett gammalt synsätt (AA Baily samt Pasadena Teosofi alt. NA) samt då lagt till sin egen touch på det hela.. Det här med inkarnerade änglar i våran fysiska värld. Så snälla förklara nu istället för att lägga in ett antal länkar "läs här" och "läs där".....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-11 21:46 #10 av: [Mariann]

Det är ju förklarat i #8 och fler av de nya moderna esoteriker är inte så bokstavstrogna och är därmed öppna för egen inspiration och forskning.

När många människor genom egna upplevelser upplever sitt inre väsen (som ju är på högre nivåer än det fysiska) som ett deva väsen och änglaväsen så kan det inte förnekas av andra än de som inte upplevt det.

Precis som att de som upplevt en nära döden upplevelse inte blir trodda av de som inte upplevt det själva eller av människor som är fast i en tro av att det inget finns efter döden.

Detta är precis samma sak. Bokstavstrogna som inte själva upplevt annan verklighet än så den presenteras i den gamla esoteriska litteraturen kan inte förstå.

För mig är det inget konstigt att en ängel/deva väljer att ta sig en fysisk människokropp, allas våra själar "lever" ju på en högre nivå än den fysiska, så vad konstigt är det med det...

Precis som Hodson clairvoyant forskade i deva världen finns det nu levande esoteriker som gör det samma och finner djupare och nya sammanhang. Konstigt? Nej.

Det kommer att komma nya kunskaper hela tiden och det visste säkert både Blavatsky, Bailey och Hodson om, jag tror inte de själva var så inskränkta att de bara trodde sina egna skrifter var den ultimata sanningen. I alla fall Bailey visste att det ska komma en del tre av esoteriska bäcker. man kan undra vilka de då levande esoteriker som erkänner dem som del tre är? Eller blir det några gamla stofiler som inte erkänner dem, precis som Jesus inte blev "godkänd"....

Jag tycker och kommer alltid tycka att det är viktigt att vara "open minded", att inte ha kristalliserade tankar, utan vara öppen för nya informationer och kunskaper, även om de kommer från Danmark, eller vilket land de än komma från.

Jag brukar alltid smaka på det nya och märka efter i mitt inre om det passar in i mig och gör det de så lägger jag till det nya i min aktuella världsbild. Jag vill för allt "smör i småland" inte ha en stangnerad värlsdbild, utan en levande och en utvecklande sådan.

Om du är misstänksam och inte förstår så varför inte kontakta någon av dem som forskat i ämnet och själv ställa dina frågor direkt till dem och få svar.

eskildtjalve@mail.tele.dk

asger@dengyldnecirkel.dk

Då kan du nog få ett mer tillfredställande svar än vad jag tycks kunna ge dig trots upprepade försök.

Låt oss gärna få läsa svaren du får i tråden här Skrattande kontakta dem gärna som ordförande i Teosofiska föreningen Göteborg, då lär du få seriösa svar.

 

Anmäl
2009-08-11 23:34 #11 av: Aldebaran

Du upprepar boksatvstrogna..Något inövat? Jag är inte någon bokstavstrogen HPB och definitivt inte Bailey... Det är få Teosofer Adyar som är det, inte ens dom gamla som finns kvar är det.

Jag vet mycket väl vem Geoffrey Hodson "clairvoyant forskade i deva världen" samt Teosof i Adyar under 70 år var, har träffat honom. Gränsen mellan deva och människo evolutionerna går vid 4:e invigningen även enligt denne "gamle stofil"

Hursom jag skall gör som du säger och kontakta Eskild och eller Asger och få seriösa svar, vilket jag hoppas få även om jag inte presenterar mig enligt ovan..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-08-14 01:12 #12 av: Tride

Kommer att tänka på att inom buddhismen finns en uppfattning om devor att de avundas människor, eftersom vi har större möjlighet att nå upplysning just på grund av trögheten i vår fysiska värld. Den skulle alltså vara en förutsättning. Kanske på grund av de utmaningar vi ställs inför.Förvånad

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-08-14 01:28 #13 av: szirius

#12 ja, detta påminner mig om en bok om en nära döden-upplevelse, då det var en stor fest innan man skulle ner till jorden, det sågs som värsta lyxen att få komma ner hit och få utvecklas så mkt, haha.Men kan man inte känna lidande på samma sätt som på jorden, så är det ju lätt att se det så..annat är det när man är härTyst

Men tack för påminnelsen, bra att tänka på när det existentiella mörkermolnet kommer inbrakandes...." det är en ynnest att vara här, TACK för att jag får möjlighet att utvecklas så fantastiskt mkt detta liv" hahahaFlört

Anmäl
2009-08-14 01:31 #14 av: szirius

hmm, Alde o Marianne, tänk att ni aldrig ska kunna pratas vid utan att man känner taggiga vibbar...?Lite tråkigt....Kyss

Anmäl
2009-08-15 08:48 #15 av: [Mariann]

"Arbetet består av tre processer: upptagelse, komprimering och utstrålning. I mottagandet, oavsett om det gäller vitalitet eller stoff, finner de lycka, i komprimeringen glädje och i utstrålningen salighet."

Det här är också speciella rader  för mig.... Oskyldig exakt så upplevs det oftast när man (läs jag) närvarar i en ljustjänst.

Finns det fler som kan uppleva detta i denna ordning?

Anmäl
2009-08-15 21:51 #16 av: szirius

#15 jag ska iaktta detta...Glad , annars tänker jag direkt att det även har med kreativt arbete att göra, denna process.Kanske för att det är "väglett ur det andliga"?  FlörtOskyldig

Anmäl
2009-08-16 08:13 #17 av: [Mariann]

#16  Säkert sant... men för mig är det oerhört tydligt just i detta läget när jag sätter mig i en ljustjänst och öppnar upp för detta enorma samarbete med änglaskarorna. Men även när jag är kreativ och märker av min egen "backinggroup",  fast det är inte lika tydligt då.

Det tycks som det är ett något trögare energiarbete då, men när man sätter sig  i just detta arbete (ljustjänst) så strömmar det alldels av sig själv och just detta sker. Har aldrig tänkt på det själv förrän jag läste detta och fick ord på det. Känslan är bara att "här kan jag stå/sitta i evigheternas evighet".

Jag inser ju att jag i de lägena "släpper fram" mitt inre änglaväsen ännu mer än vad som är framme till vardags och att mina inre kroppar är skapta för just sådant energiarbete. Syftet är ju att jag ska kunna vara detta jämt någon gång... FlörtOskyldig det är det som är min väg.... att kunna vara aktivt skapande och samtidigt utsrålande och vara mitt inre i det yttre.

Vilket ju givetvis är allas djupaste syfte. Skrattande

Anmäl
2009-08-16 08:17 #18 av: [Mariann]

tänker vidare...

självklart är det trögt när det ska skapas i fysiskt material och det är därför man inte märker av denna lycka, glädje o salighet på samma djupa sätt.
Eftersom i en ljustjänst arbetar man ju på ett helt annat plan där inte samma motstånd alltid finns. Beror ju i och för sig på vilket arbete som ska göras också förstås. Men eftersom man lyfter sig upp i en annan nivå och går in i/är sitt inre väsen och samarbetar med änglar/devor så flyter energin mer av sig självt och man/jag märker då mer av just detta. Glad

Anmäl
2010-04-18 20:47 #19 av: Pagan

Mycket fin artikel Szirius. Ska genast läsa del 2. Jätte intressant. Tack så mycket.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.