3. Den esoteriska läran

Den esoteriska läran, del 2

2009-10-05 14:24 #0 av: Eremitha

Den biologiska vetenskapen kommer allt närmare att definitivt bevisa existensen av eterkroppen och dess funktion. Något som alltid varit känt inom den esoteriska kunskapen.

Det eteriska energifältet

En av de största gåtor som den biologiska vetenskapen ända fram till vår tid har stått utanför, är frågan om vad som organiserar och styr cellutvecklingen i alla biologiska livsformer. Vilken styrmekanism bestämmer vad som ska utvecklas till nerv-, blod-, hud- eller benceller? Hur kan en cell veta vilken funktion den ska ha?


Detta problem tycktes vara löst i och med upptäckten av DNA-molekylen, men efterhand som forskningen framskrider blir det mer och mer osäkert om detta genetiska material kan förklara hela problemet.


Samtidigt är flera forskare runt om i världen på väg att finna ut att det bakom den fysiska strukturen finns ett energifält, som ansvarar för den överordnade styrningen av den levande organismen. Detta energifält är inte ett vanligt elektromagnetiskt fält, och därför har några forskare börjat kalla det för det bioplasmiska fältet.


En viktig impuls i denna forskning var det ryska paret Semyon och Valentina Kirlians fotografering omkring 1939, av det de uppfattade som levande väsens ”aura”. De byggde en apparat huvudsakligen bestående av en samling kondensatorer för att frambringa ett högfrekvent, elektriskt fält. I detta fält kunde de avbilda en lysande utstrålning från löv, frukter, mindre djur eller mänskliga kroppsdelar, på en fotografisk plåt.

 


EsotLär4.jpg

Kirlianfoto av ett löv och en kompassnål.

 

 

Senare har forskare, särskilt i Rumänien, Italien, Frankrike och USA, upprepat experimenten, och visat att fröet till sjukdomar visar sig i denna utstrålning långt innan det bryter ut i den fysiska organismen.


Dessa forskningsresultat stöder det esoteriska påståendet att den fasta fysiska kroppen är genomträngd och omgiven av en energistruktur, som kallas den vitala eller eteriska kroppen. Denna eterkropp är en extremt finvibrerande ljusstruktur, ett slags energiskelett, som i verkligheten ligger utanför den fysiska organismen, och som kroppen växer upp inuti. Vi kan likna denna ljusstruktur med det ståltrådsskelett en bildhuggare bygger innan han formar själva lerskulpturen omkring det.


Vi ser alltså att människans fysiska aspekt består av två delar: Eterkroppen och den fasta fysiska kroppen. Men vi måste vara uppmärksamma på att det inte är tal om två självständiga ”kroppar”, för ingen av dem kan fungera utan den andra. De utgör en integrerad helhet, som är det vi kan kalla den fysiska människan.

Eterkroppen består i sin tur av två delar, eller har två aspekter med varsin funktion:


1. Den eteriska dubbletten, som är själva energistrukturen, stöp- eller gjutformen för den fasta kroppen. Den utgör en slags arbetsritning, som rymmer koden till hela den fysiska organismens utformning. Huvudstammen ligger i och omkring ryggraden. Härifrån strålar energilinjerna ut åt alla håll i en exakt motsvarighet till nervsystemet, och sträcker sig några få centimeter utanför kroppen i det som kallas hälsoauran. Hälsoauran avslutas med en eterisk ”hud”, som bäst kan beskrivas som ett slags spänningstillstånd i de yttersta partikellagren, på samma sätt som molekylerna i en vattenyta bildar en ytspänning.


2. Ansamlingar av ”tyngre” eteriska partiklar som är inbyggda i den eteriska dubbletten och knutna till enskilda organ. De styr cellutvecklingen och återuppbyggnaden av existerande celler, och upprätthåller på det sättet cellernas formmönster genom hela livet.


När människan dör drar sig livet ut ur kroppen till eterkroppen. Om kroppen bränns går eterkroppen omgående i upplösning. Men om den [fysiska] kroppen begravs, så som sed är i västvärlden, kommer eterkroppen att upprätthållas en tid och befinna sig i närheten av kroppen, ofta svävande över graven i form av så kallade kyrkogårdsspöken.


Vi uppmärksammas på eterkroppens existens när en arm eller ett ben ”sover”, för då inträffar det att vi genom att hämma blodcirkulationen pressar bort delar av eterkroppen från sin normala position. Därmed upphör känselsinnet, eftersom det är den vitala eller eteriska kroppen som förmedlar medvetandeimpulserna fram och tillbaka mellan kroppens fysiska medvetenhet och den inre, psykiska medvetenheten.


Det är samma sak som sker under bedövning eller narkos, då en del av eller hela eterkroppen tillfälligt drivs ut ur den fysiska kroppen, så att människan inte kan förnimma smärta.


Som beteckningen ”hälsoauran” antyder, är den vitala kroppen nära förbunden med hälsa och sjukdom. Det förklaras av att eterkroppen, förutom att fungera som en medvetenhetsbro mellan den inre, psykiska, och den yttre, fysiska människan, också har till uppgift att förse hela den fysiska aspekten med vitalitet, det vill säga den speciella eteriska energi som med en indisk sanskritbeteckning kallas ”prana” – livets ande. Denna prana strömmar genom de eteriska kanalerna, som i östern kallas ”nadier” (ihåligt strå) och i västern ”meridianer”, och idag ser vi hur dessa beteckningar används i förbindelse med många alternativa behandlingsformer såsom akupunktur, zonterapi, shiatsu eller kinesiologi.


Alla former av ört- och naturpreparat, som till exempel homeopatiska medel eller blomsterterapi, inverkar särskilt på den eteriska aspekten av den fysiska kroppen och först i andra hand på själva kroppen. Det är därför den medicinska vetenskapen tills vidare avvisar dessa behandlingsformer.


Men det är inte bara människan som har en eterkropp. Alla livsformer har ett eteriskt energifält, antingen det handlar om ett mineral, en växt, ett djur, en människa, en planet eller ett solsystem. Man kan uttrycka det på så sätt att till exempel en människa med sin eterkropp lever inom klotets eteriska kropp, medan vår planet befinner sig inom solsystemets eteriska ramar.


Det innebär att alla himlakroppar i universum är förbundna med varandra genom osynliga, eteriska energilinjer, och här har vi den naturliga grunden för en vetenskap som astrologi. Om vi inte hade klotets eteriska skyddslager som värn mot skadlig strålning, skulle allt liv på planeten vara hotat. Och på samma sätt som omåttligt bruk av alkohol eller euforiserande medel kan bryta ner människans eterkropp, kan vissa typer av förorening och atomsprängningar bryta hål i klotets eteriska skyddslager och förorsaka hittills okända katastrofer i det planetariska livet.

 

Hämtat från Visdomsnettet

 

Forts del 3

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-10-06 15:05 #1 av: [Mariann]

Några intressanta rader ur artikeln:

 

"Men det är inte bara människan som har en eterkropp. Alla livsformer har ett eteriskt energifält, antingen det handlar om ett mineral, en växt, ett djur, en människa, en planet eller ett solsystem. Man kan uttrycka det på så sätt att till exempel en människa med sin eterkropp lever inom klotets eteriska kropp, medan vår planet befinner sig inom solsystemets eteriska ramar.

Det innebär att alla himlakroppar i universum är förbundna med varandra genom osynliga, eteriska energilinjer, och här har vi den naturliga grunden för en vetenskap som astrologi. Om vi inte hade klotets eteriska skyddslager som värn mot skadlig strålning, skulle allt liv på planeten vara hotat."

Anmäl
2010-05-01 11:54 #2 av: Gaiatri

En mycket intressant artikel!

När vetenskapen har förstått och accepterat eterkroppens viktiga funktion kommer många fler forskningsfält att öppna sig. Att den fasta fysiska kroppen är byggd efter eterkroppens grundstruktur är intressant ur flera perspektiv. Många sjukdomar som vi idag inte får grepp om och förstår kan man söka efter svar i eterkroppen och hur bra kopplingen mellan den fasta fysiska kroppen och eterkroppen fungerar. Tex finns det tankegångar om att vid epilepsi är dessa för löst kopplade.

Även att vi står i kontakt med omgivningen genom eterkroppen och påverkar och påverkas av omgivningen är intressant på många sätt och ger en ökad förståelse om hur vi är en del av olika sfärer av system.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-05-08 20:49 #3 av: lizel

Hej.

En bra artikel som påminner oss om att allt hör samman och att alla aspekter bör tas med när vi prövar att läka oss själva från olika åkommor.

Mvh.

Lizel.

Anmäl
2012-11-26 23:20 #4 av: Moonwing

Jupp, en bra och väldigt belysande artikel..därav det gamla uttrycket;

"En sund själ föder en sund kropp"

-det är också svårare att komma tillrätta med "skador" på den fysiska kroppen om det hunnit gå så långt (som det ofta gör-för vi ignorerar vår magkänsla), där tänker man lite bakvänt fortfarande..istället för att tänka utifrån-in, tänker man innifrån-ut..Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.