Esoteriskt/Teosofiskt

Kristusmedvetande

2010-04-19 16:07 #0 av: Eremitha

Vad är det? Hur når vi dit? Av Asger Lorentsen

Begreppet Kristusmedvetande kan användas i vid bemärkelse och avse det transpersonella kärleksmedvetandet. I mitt eget liv och i min undervisning föredrar jag att använda begreppet mer specifikt förknippat med Kristus’ vibrationer och kvaliteter. Definitionen blir som följer:

Kristusmedvetande är kapaciteten till försonande kärlek, som grundas på identifikation med både ande och materia.


Låt oss undersöka denna definition och vad den betyder för att utveckla Kristusmedvetande.

 

Vem är Kristus?

Kristus är både ett varande och en funktion eller uppgift i vår planets gudomliga organism. Som funktion är Kristus vår planets hjärtchakra. Det är en vibration av försonande kärlek, som har den organiska uppgiften att skänka inre liv åt alla hjärtan och själar som bebor planeten. Detta medvetande är rådande i det andliga riket på den buddhiska nivån av kärlek-visdom, och vibrerar som kärlek och liv i alla mänskliga själar. Det är som en specifik ton av kärlek, som färgar alla varelser på denna nivå, och som ger liv åt våra hjärtchakran när vi är redo att låta våra hjärtan sammansmälta med det planetariska hjärtchakrat. Kristusmedvetandet är därför vår födslorätt. Det är kronan av mänsklig evolution.

 

Kristus är ett väsen som har till uppgift att vara hjärtchakrats fokus. På planeten jorden var herren Buddha Kristus till för 2000 år sedan. Sedan togs funktionen över av det väsen vi känner under namnen Kristus, Krishna eller Lord Maitreya. Detta väsen är känt för sin oändliga försonande kärlekskvalitet. Han manifesterade försoningens kvalitet via principen för gudomlig självuppoffring, som inom kristendomen symboliseras av korsfästelsen. I den nya världsimpulsen kommer han att demonstrera återuppståndelsen via symbolen av den levande solen i hjärtat. Någon gång inom de närmaste 2000 åren kommer Kristus’ nära lärjunge, vilken vi känner som Lord Kuthumi, att bli den nya Kristus på jorden, och Lord Maitreya kommer att inta den position som herren Buddha har nu. Han kommer då att bli känd som den som sammansmälter gudomlig vilja och kärlek och som den som smälter samman de mänskliga och andliga rikena, som åter igen är en integrerad del i processen att transformera vår planet till en helig planet.

 

När vi kommer i samklang med det väsen som kallas Kristus, Krishna eller Lord Maitreya, kanske vi närmar oss via våra tankeformer om till exempel den lidande Kristus på korset. Men ett djupare intonande kommer att avslöja ett väsen av oändlig kärlek, vilket är som ett helt universum av medkänsla. Denna medkänsla vibrerar in i varje lidande hjärta som överlämnar sin sorg och ensamhet till Gud. När du tränger djupare in i Kristus kanske du finner att ”han” också är såsom en strålande sol. I denna kvalitet upplevs ”han” som överflödad av liv från solens ande. När du kommer i kontakt med denna ”hans” kvalitet, kanske du blir förvånad över att uppleva en enorm expansion av hela ditt väsen, som om en helig eld flödar över dig; inte utifrån utan från kärnan av din egen ande via en brinnande sol i ditt hjärta. Av en sådan upplevelse genomträngs också din fysiska kropp av den expanderande kärlekselden. Du kanske också i ditt inre förnimmer den djupare meningen i orden ”jag är uppståndelsen och livet”.

 

På Sollogos’ nivå finns också en Kristus. Den solära Kristus är fokus i solens hjärta, hjärtchakrat i det solära väsendet. Den solära Kristus är ett underbart väsen av oändlig kärlek. Detta väsen är både maskulint och feminint relaterat till vår terminologi. Om du kommer i kontakt med vibrationen från den solära Kristus kanske du upplever samma kombination av det blödande hjärtats medkänsla och den vidgande kärleken och livet. Men du kanske också finner att Livets egen kvalitet flödar över och expanderar ditt väsen. Du kanske finner dig själv delaktig i Guds kvalitet, som ger närande liv till alla planeter och själar i solsystemet. Och du kanske upplever hur kvaliteter av universell kärlek, liv och uppståndelse omfattar alla väsen och varelser inom vår Sollogos.

 

På nivån för Sirius’ stjärnsystem, vilket troligtvis består av ett hundratal stjärnor, kan det gudomliga logos’ hjärta kallas för den sirianska Kristus. Ett inrättande i linje med vibrationen hos detta väsen kanske förvånar dig med andra kvaliteter. Du kanske upplever Kristus på denna nivå som ett väsen omfattande visdom och kärlek som kvaliteter av sådan transcendens att ord som renhet, kosmisk visdom, frihet och allt medkännande kärlek, är den närmaste du kan komma detta väsen, som tycks balansera Buddhas och Kristus’ kvaliteter på en mycket hög nivå i spiralen.

 

På vår kärleksväg kommer vi en dag att få en aning kontakt med vibrationen på nästa nivå på Kristuslinjen. Den kosmiske Kristus är hjärtcentrum i ett Logos som innefattar mer än 20 000 stjärnor. Vibrationen hos den kosmiske Kristus har en viss likhet med den hos den soläre Kristus, som om det finns en speciell förbindelse mellan dessa två väsen. Livets egen kvalitet, som emanerar från den kosmiske Kristus, kan upplevas så väldig att den aktiverar inte bara våra egna hjärtchakran, utan också anden inom varje cell och atom i våra fysiska kroppar. På grund av en speciell fördelning, riktas en uppmärksamhet från detta enorma kosmiska väsen till vårt solsystem och vår planet under dessa århundraden, med start i slutet av 1900-talet. Vibrationen från den kosmiske Kristus är därför en del av den nya världsimpulsen, och kommer att stimulera Kristusmedvetandet i det mänskliga riket genom Vattumannens tidsålder.

 

Vad är vägen till Kristusmedvetande?

Vägen till Kristusmedvetande är en väg där vi utvecklar kvaliteter såsom medkänsla, individualisering och identifikation. Medkänsla utvecklas på denna väg genom djupet på hjärtats lidande, såsom ensamhet, sorg och längtan efter försoning och kärlek. Djupet på individualiseringen utvecklas genom många inkarnationer, under vilka vi inser att vi inte är delar av de sociala grupperingarna i mänskligheten, och att vi inte heller har tillåtelse att vara naiva Guds barn. Syftet med individualiseringen är att bygga en bro mellan de mänskliga och de andliga rikena. Som sådan bro kommer vi att kunna identifiera oss både med våra gemensamma bröder och systrar på jorden och med Guds hjärta.

 

Vägen till Kristusmedvetande är hjärtats djupare väg, som också färgas av individens kapacitet att ta ansvar och att fokusera på gudomliga flöden och kreativa strävanden i en tredimensionell värld. Fullföljandet av denna väg är liksom kronan av människans evolution, därför att på denna väg tränar vi förmågan att ta del i sammansmältandet av de mänskliga och andliga rikena, i integrationen av ande och materia och fusionen av hela planeten med helig eld. Jämfört med detta är visdomens väg en väg som leder till transcendens som en upphöjd balans från vilken vi kan transcendera allt lidande och mörker.

 

Initiation och Kristusmedvetande

Vägen till Kristusmedvetande är integrerad i initiationens (invigningens) väg på den här planeten, men har en speciell smak av inre smärta, hjärtats djup och själens eld. Lidandets kriser är vanligen starkast i fasen som leder till första initiationen, som är Kristus’ födelse i hjärtat. Hjärtats lidande kan fortgå som tema till andra initiationen, dop i eld, men transformeras långsamt till delaktighet i Guds försonande kärlek. Denna delaktighet är det dominerande temat vid tredje initiationen, under vilken den initierade finner sig själv bli överflödad av Kristus som den livgivande solen. Vid den fjärde initiationen till Kristusmedvetande upplever vi kulmen på vägen som en kapacitet att identifiera oss med såväl de mänskliga som de andliga världarna. Genom denna initiation blir vi livets levande gral, i vilken den heliga elden ger liv åt hela skapelsen.

 

Översatt av Eremitha

Foto: Marie Sundberg

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2010-04-19 16:28 #1 av: Ranamir

Tack för en fin artikel...

Anmäl
2010-04-19 22:59 #2 av: Gaiatri

Tack för artikeln!

Kristusmedvetandet eller kristusenergin är speciellt närvarande nu under de tre andliga högtiderna och det är lättare att uppfatta och komma i kontakt och utveckla denna medvetenhet. Jag upplever det som en slags bomullsenergi som är närvarande och som går genom hjärtchakrat.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-05-08 17:51 #3 av: Spiggen

Ur ett bibliskt sätt så är du fördömd till evig eld.Men vad vet jag,

Anmäl
2010-05-08 20:30 #4 av: lizel

Hej.

Jag har läst många böcker med hjärtat och sett många uttryck för villkorslös kärlek men din text förbryllar mej.

Den har inte sin hemvist i någon lära som jag känner till och talar inte till mitt hjärta.

Jag är ledsen,men det här var en riktigt osammanhängande text.

Med vänlig hälsning

/lizel.Författare och Medium,lärljunge hos Norman Stevens och undervisad av Dalai Lama.

Anmäl
2010-06-06 22:43 #5 av: himlen

Hej!

Den eteriske Kristus visar sig idag över hela världen för allt fler och fler människor / Himlen

Anmäl
2010-06-07 23:34 #6 av: Moonwing

"Men du kanske också finner att Livets egen kvalitet flödar över och expanderar ditt väsen"

..Fint inlägg!Flört Tack!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2010-08-08 23:35 #7 av: retep

Ännu ett sätt att beskriva Kristusmedvetande...inspirerande härligt, men samtidigt farligt vilseledande Rynkar på näsan

Jag har hört bättre, enklare och mer trovärdiga beskrivningar.

Anmäl
2010-08-08 23:51 #8 av: himlen

Hej!

Märkligt att folk vill förenkla saker och ting, den eteriske Kristus visar sig för allt fler människor världen över / Himlen

Anmäl
2010-08-10 22:44 #9 av: retep

"Märkligt att folk vill förenkla saker och ting, den eteriske Kristus visar sig för allt fler människor världen över"

Det är nog så sant att Kristus visar sig...men det betyder inte att den beskrivning vi får av Asger Lorentsen är enkel, i meningen förståelig, inte heller blir trovärdig i mina öron eller i min upplevelse. För mig är Kristusmedvetande det medvetande, den medvetenhet jag möter i stillheten inom och som jag sen kan se och uppleva utom. För någon kanske den upplevelsen kan beskrivas som Asker gör, även om den tycks mig "onödigt utsvävande"

/Peter

Anmäl
2010-08-10 23:19 #10 av: himlen

Hej!

Ett mycket fint föredrag av Rudolf Steiner heter " Hur kan jag finna Kristus" jag har det hemma läser det ibland då och då / Himlen

Anmäl
2010-08-11 00:50 #11 av: retep

Rudolf Steiner är en förebild och hans lära värdefull.

/Peter

 

Anmäl
2010-08-11 01:09 #12 av: himlen

Hej!

Ja Retep jag är själv antropsof sen över 40 års tid och vet vad andevetenskapen gör för så många männskor, jag är innerligt tacksm till att ödet förde mig till antroposfin, tack för dina fina ord / Himlen

Anmäl
2010-08-14 12:12 #13 av: Gaiatri

Jag tycker att artikeln förklarar Kristusmedvetande ur ett esoteriskt perspektiv på ett mycket bra sätt. När vi börjar komma i kontakt med och upplever detta i vårt medvetande så är det början på ännu större expansioner av medvetandet.

På den här nivån som vi i stort befinner oss i utvecklingen så utvecklar vi och relaterar till Kristusmedvetandet genom hjärtchakrat och dess relaterande till Jaglotusen(själslotusen). På en högre nivå är det fortfarande ett uttryck för kärlek men relationerna och medvetandet är väldigt mycket större och omsluter det lägre fast är inte identifierad med det lägre.  

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-08-14 13:33 #14 av: [JesperAhlkvist]

 Varför förenkla något när man kan krångla till det :-). För den större massan är detta svårt att ta till sig. Eller som Neale skrev. "Jag säger inte att det är dåligt med regn, jag säger bara att det regnar" Precis så är det och ska vi göra skillnad är det dags att börja nu.

Vad är Kristusmedvetande och hur når vi dit?

Tänk att varje individ vi möter är en potentiell Jesus. Tänk sen att kunna få just den personen bli inspirerad eller möjligen få en -aha upplevelse att livet möjigen kan vara något mer än vad ögat ser. Det är precis det allt handlar om. Fråga personen om han eller hon kan beskriva kärlek? Vad är kärlek? Fråga om dom tror på Gud? Fråga om dom tror på kärleken? Be dom beskriva skillnaden?

Om vi vill skapa ett paradis här på jorden så måste vår medvetandenivå ligga lite i framkant jämfört med våra vetenskapliga upptäckter. Det är tillsammans vi kommer gör skillnad.

Ljus!

Anmäl
2010-08-14 19:19 #15 av: [magicadehex]

Kristusmedvetande är att veta att allt är kärlek, att det enda vi består av är kärlek och att kunna se kärlek i det vi med våra mått kallar gott och ont. Med den utgångspunkten kan man bara älska. Vet att du är en källa som flödar över av kärlek.

Anmäl
2010-08-14 20:10 #16 av: himlen

Hej!

"Mysteriet på Golgata" är den största händelsen i mänsklighetens historia / Himlen

Anmäl
2010-08-14 20:38 #17 av: retep

Fin beskrivning du gör magicadehex...LovelyGlad

himlen!

Vill du beskriva den syn du fått och de tankar du har kring

""Mysteriet på Golgata" är den största händelsen i mänsklighetens historia"

 

Tack/ Peter

Anmäl
2010-08-14 20:51 #18 av: himlen

Hej!

Mysteriet på Golgata var den tid då Kristus förband sig med hela mänsklighetens öde, han offrade sig och gick in i jordens etersfär, idag kan människor uppleva den eteriska Kristus väldigt starkt / Himlen

Anmäl
2010-08-14 21:53 #19 av: retep

himlen!

Det var en kort beskrivning...ville locka dig till att utveckla din tankegång. Kanske kommer det om jag börjar.

Visst kan vi säga, som så ofta att han offrade sig. Jag menar att Jesus aldrig offrade sig, inte ens på korset. Som jag förstår Kristus Medvetande så var han medveten om och villig i allt han gjorde. Det offer och lidande han utsattes för, valde han att utsätta sig för. Det blev och var en del av hans Kärleks gåva.

Så att Kristus förband sig med hela mänskligheten var inget öde för honom och inte för oss, även om Kristendomen (alla religioner) valt och väljer att tro det). Kristus och andra upplysta själars närvaro, (i eteriskt ljus eller fysisk form) är så tydligt idag för så många, eftersom kvaliteten och nivån på det kollektiva medvetandet gör det möjligt.

Visst är Kärleken fantastisk och härligt / Peter

Anmäl
2010-08-14 21:58 #20 av: himlen

Hej!

Peter Kristi offerdöd var tvunget att ske jag grundar själv hela min Kristologi på Rudolf Steiners antroposofi. Kristusmysteiret är en sak som skett utan någon som helst förankring i någon speciell kyrka den eteriske Kristus visar sig idag oberodende av kyrkor teologer etc, det är en komiskt händelse som inte är beorende av vad kyrka och teologer anseor / Himlen

Anmäl
2010-08-15 00:24 #21 av: [magicadehex]

Tack, Peter :)

Jag tror som du, Jesus offrade sig inte.

Lästips för intresserade: Judasevangeliet av Jörgen Magnusson. 

Anmäl
2010-08-15 00:35 #22 av: himlen

Hej!

Kristus gav sitt liv på korset så att jordelivet skulle få sin mening,utan offerdöden på Golgata hade vi varit i en oerhörd svår situation / Himlen

Anmäl
2010-08-15 00:37 #23 av: [magicadehex]

#22: Var det inte också så att någon tog hans liv?

Anmäl
2010-08-15 00:59 #24 av: retep

himlen!

Jag ger bara min syn på saken och ser ingen motsättning till din egentligen, kan hålla med om din beskrivning också. Jag väljer att inte se det som ett offer utan en Kärleksgåva. Det är mest på grund av att kyrkan envisas så med att Kristus offrade sig för våra synder o.s.v.

magicadehex!

Jesus visste i sin Kristusmedvetenhet att det liv de tog, var det liv han gav, i Kärlek, fullt medveten om sitt eviga liv.

 

/ Peter

Anmäl
2010-08-15 01:03 #25 av: himlen

Hej!

Kristus Jesus blev ställd inför Pontius Pilatus för att skriften skulle uppfyllas, hela Mysteriet på Golgata är en oerhört händelse som har med hela jordens utveckling och göra utan denna centrala händelse för mänskligheten hade dom arimanska och luciferiska krafterna fått oerhör makt över människans  väsenevi hade störtats ner i ett  stort mörker men tack vare att Kristus väsendet förband sig men hela mänsklighetens öde så fick också jordetillvaron sin riktiga mening, genom den kna vi människor bli sanna och riktiga människor, Kristus ger vårt liv en inre mening om vi tar vara på detta oerhörda offer han gjort för oss / Himlen

Anmäl
2010-08-15 01:07 #26 av: [magicadehex]

#24: Men kan man verkligen kalla en kärlekshandling för ett offer? För mig låter det motsägelsefullt.

Anmäl
2010-08-15 02:02 #27 av: retep

himlen!

Det var jag som lockade dig till att skriva och nu kom du visst igång!

Som jag sagt tidigare så ser jag Rudolf Steiner som en förebild och hans lära som värdefull. Det betyder inte för min del, att jag anammar allt.

Jag har tagit intryck av så många andra genom åren och tagit tillvara det och vad jag erfar i Medvetandet.

Jag har min uppfattning och syn på saken och du skall få ha din

Att jag nu provocerat dig, är för att jag börjat bli medveten om att det jag tror och uppfattar nu, det förändras och förnyas, får en annan innebörd. Detta vill jag förmedla och dela med dig. Med hopp om att du vill överväga det och ha överseende med mig.

Hälsning, en som gärna är en ödmjuk / Peter

Anmäl
2010-08-15 11:03 #28 av: [Mariann]

Jag ser också krisusmysteriet som Steiner ser det, vi har inte förstått ordet offra i sin rätta esoteriska betydelse, vi förstår det bara som wikipedia berättar om det.

Jesu liv visar oss alla vilken väg vi måste gå Invignignsvägen/lärjungens väg.

andra läsvärda artikler för att ev komplettera sin esoteriska förståelse kunde vara denna och denna.

 

Anmäl
2010-08-15 11:12 #29 av: [Mariann]

vill man då fördjupa sig i vad order offer/sacrifice betyder esoteriskt finnes lite att hämta här och här

Här finns många artiklar som inbegriper ordet sacrifice.

Även att googla esoteric sacrifice kan ge svar....

Anmäl
2010-08-15 16:41 #30 av: [magicadehex]

Mariann: Tack, det ska bli intressant att läsa :)

 

Varför jag vänder mig emot innebörden i ordet offer är för det inte går ihop. Är allt en enhet så gör man för sig själv det man gör för andra. I detsamma som man ger så tar man på samma gång. Ordet offer får i den bemärkelsen en negativ klang. Det Jesus gjorde var större än så.

Anmäl
2010-08-15 17:48 #31 av: [Mariann]

Här dök det upp intressant saker. Glad

jag gjorde ett sök på "the law of sacrifice".

söker man då vidare på "law of manifestation" och också "law of love and life", så kan man nog studera ordet sacirfice i många  timmar....

Anmäl
2010-08-15 20:19 #32 av: retep

Om det nu är så att i den esoteriska läran finns vägen till upplysning?

Då upplever jag för min del att det är en alltför intellektuell väg och allt för esoterisk.

Tänker att vi lever i en kropp här på jorden med alla våra sinnen och upplevelser. Gynnsamma upplevelser som vår själ valt att komma hit för.

När själen återskapat sitt upplysta ljus, genom att regelbundet gå bortom tanken, sinnet och kroppens aktivitet.

(Med hjälp av en enkel och naturlig teknik).

Att själen då i dig som en person, åter minns och erfar Medvetandets tillstånd.*

Blir en människa som åter är Kristusmedvetande. Då och först då är du åter förenad med det esoteriska i sin fulla betydelse.

*erfar permanent de olika medvetande tillstånden vakenhet, sömn, dröm och transcendentalt medvetande

/ Peter

 

Anmäl
2010-08-15 21:56 #33 av: Gaiatri

#32 Det finns olika sätt att beträda vägen och olika människor tillägnar sig läran på olika sätt. För att höja medvetandet behöver vi tillägna oss olika kvaliteter som ändras från liv till liv. Det är upp till var och en att förstå vad man själv behöver och vill utveckla i dagsläget.

En mycket intellektuell person måste gå vägen genom den mentala utvecklingen och det räcker då inte med den mystiska vägen. Självklart är den mentala vägen både längre och svårare men tiderna förändras och sätten att beträda vägen förändras i och med att vi har gått in i den nya tidsåldern.

Det som man ofta kallar upplysning är som jag erfar det ett mellansteg och resan tar inte slut där utan fortsätter med mycket större medvetandeexpansioner...

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-08-15 23:41 #34 av: retep

Gaiatri! Du säger en sak här som jag menar är viktig "sätten att beträda vägen förändras i och med att vi har gått in i den nya tidsåldern"

För mig betyder det att det nu är en skillnad i det Kollektiva Medvetandet som ger oss en ny möjlighet att effektivt och snabbt höja och öka kvaliteten i det globala medvetandet, kanske för första gången på planeten Det är här i detta skede som jag menar att en enkel meditationsteknik som hjälper oss att transcendera är av stor betydelse.

Att det finns och fortsatt skall finnas "olika sätt att beträda vägen" är självklart och samtidigt är det ingen motsättning till att ha en transcenderingsteknik. Det finns utrymme för båda.

 

"Att resan tar inte slut där utan fortsätter med mycket större medvetandeexpansioner..." kan vi vara eniga om . Men upplysning och upplyst är man, då man permanent erfar de olika medvetande tillstånden vakenhet, sömn, dröm och transcendentalt medvetande och då både erfar och upplever Kosmiskt Medvetande.

/ Peter

Anmäl
2010-08-16 09:38 #35 av: [Mariann]

#32 Sedan kompliceras saken också av att vi är på olika strålar och också påverkas av olika strålar i olika liv, så att generallisera att "man inte kan nå upplysning via en intellektuell väg" vet ingen något om. Eftersom vi alla går olika vägar och ett gäng olika vägar bär alla fram till Gud/upplysning, men vägarna ter sig något olika men alla ska igenom huvuddragen.

Eftersom alla kroppar ska tränas pch rensas (alltså även den mentala) så blir man tvungen förr eller senare att "förstå mysterierna intellektuellt" inte bara via hjärtat. Och var var och en av oss är på denna väg till fullkomlighet är ju inte för någon annan att avgöra och bedömma.

Allt har ett berättigande och ett lika värde.

 

Anmäl
2010-08-16 09:47 #36 av: Gaiatri

Vad jag menar med den nya tisåldern är att fler människor kommer att gå den mentala vägen och använda sig av raja yoga för att nå högre medvetande. Mänsklighetens medvetande går idag från en emotionell polarisering till en mental polarisering och det medför att känslans väg inte längre räcker till för alla.

Vi kan enas om att vi vill se att Kritusmedvetandet ökar i mänskligheten och att insikten om att vi är förenade och att vi i hjärtat är ett blir manifesterad. För vissa människor innebär det att man behöver förstå processen bakom och utveckla en mental förståelse och kommer inte vidare utan denna utveckling.

Den väg som fungerar för var och en är självklart den rätta och de olika sätt som den andliga läran presenteras på ger en möjlighet för olika människor att hitta det som behövs för att gå vidare och utveckla Krisusmedvetande.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-08-16 09:59 #37 av: [Mariann]

Vill bara flika in här för den intresserade och ev studievillige eftersom "mental polarisering" nämns av Gaiatri  Glad

så läs gärna denna dicipelskapets väg

som jag länkade till i #28 där får man en bra beskrivning av Vägen (huvuddragen) och om nödvändigheten av mental polarisering.

Anmäl
2010-08-17 00:31 #38 av: retep

Varför? Behöver vi och varför vill vi så gärna försvara " vår egen väg?"

Kan vi inte se bortom motsättningar och acceptera, våga lyssna till varandra och se konkreta möjligheter. Ingen kan och ingen vill antagligen ta ifrån dig din tro och uppfattning! Utan kanske bara visa att det kan finnas det som kompletterar och bidrar till att den väg man följer berikas på olika sätt?

Exempel: Bara för att man har simning som sin idrottsgren betyder det inte att att man avstår från, eller inte behöver styrketräning.

På samma vis kan man komplettera sin väg med en transcenderingsteknik som man i förtroende får veta är bra.  Så länge man inte låter sig skrämmas och ser det som ett hot mot ens tro eller typ självbevarelsedrift. Vi har alltid möjlighet till vårt fria val och väljer  det vi väljer, utifrån...Vad? Ett öppet sinne kanske, en ny identifiering om vem jag är och accepterar att bli. Eller vem jag blir och accepterar att jag är.

/ Peter

Anmäl
2010-08-17 08:50 #39 av: [Mariann]

#38 det är en fråga jag ofta ställt mig här på forumet Obestämd

Anmäl
2010-08-17 09:32 #40 av: Gaiatri

I hjärtat ryms allt och vi förenas med varandra och med alltet genom den väg som går genom hjärtat och de föregångare som har visat vägen och öppnat upp energibron mot högre världar genom Kristusmedvetandet. Alla kan vi ta del av varandra genom hjärtat och allt får finnas... 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2010-08-17 11:35 #41 av: [magicadehex]

Alla vägar bär till Rom

Anmäl
2010-08-17 15:49 #42 av: retep

Sri (Adi)Shankara, hade en grupp lärjungar som alla var hängivna sin gurus ord och lära.
Alla utom en, studerade de skrifterna och var ihärdigt upptagna av intellektuella samtal om hur läran skulle tolkas och uppfattas.
Den lärjunge som inte deltog i de övrigas ordstrid, var sin guru hängiven i kärlek.
Han lagade mat, tvättade och städade, såg i glädje till allt detta åt Sri Shankara och de övriga lärjungarna.
En dag när lärjungarna som vanligt satt vid sin gurus fötter försjunkna i sig själva.
Då hörde de på håll sin medbroder som började sjunga på en glad sång, där han gick och tog hand om sina sysslor.
En av lärjungarna frågade upprört Sri Shankara. Hur kan ni tillåta honom att lättjefullt gå omkring och sjunga när han borde vara er hängiven och respektfullt sitta här med oss?
Ni alla här förlitar er på intellektet och kunskapens väg, medan er broder nu har nått salighet och insikt. Genom sin hängivenhet uppnått målet för all den kärlek, kunskap och förståelse ni alla så idogt etersträvar.


Fritt återgett av / Peter

Anmäl
2010-08-17 20:13 #43 av: Ranamir

#42 Mycket bra berättelse, historia eller vad man ska kalla det. Glad 

 

Ljus

Ranamir

Anmäl
2010-08-17 21:57 #44 av: himlen

Hej!

"Mystiriet på Golgata" är en så oerhörd händelse att det inte förståndsmässikgt går och förstå den, vi människor vill så gärna se allt så "Intellektuellt"men vi kan inte första denna centrala händelse för jordetillvaron genom det intellektuella, genom att arbeta med hjärtekrafterna och det eteriska i oss kan vi komma denna händelse närmare, / Himlen

Anmäl
2010-08-17 22:38 #45 av: retep

Himlen!

Du har säkert alldeles rätt i det. Att arbeta mer genom det du kallar "hjärtekrafterna" och det eteriska i oss.

För min del levandegörs och förfinas dessa hjärtekrafter genom att regelbundet använda en teknik som tillåter mig att gå bortom sinnevärlden och vara ett med hjärtekrafterna, eller  som jag säger hjärtats egenskaper.

Även om det bara är för några ögonblick åt gången, så ger regelbundenheten och erfarenheten av hjätekrafterna. Att de strålar ut ur hjärtat och omsätts i ditt intellekt och ökar din förståelse.

 

/ Peter

Anmäl
2010-08-17 22:47 #46 av: himlen

Hej!

Uwe Lembke höll ett underbart föredrag om Kristi eteriska återkomst på Hagagatn i våras det var fullsatt till sista plats, han berättade om Steiners forskning om detta som mer och mer slår in över hela världen / Himlen

Anmäl
2014-01-23 03:48 #47 av: Svenne123

Sedan togs funktionen över av det väsen vi känner under namnen Kristus, Krishna eller Lord Maitreya. Detta väsen är känt för sin oändliga försonande kärlekskvalitet.

Någon gång inom de närmaste 2000 åren kommer Kristus’ nära lärjunge, vilken vi känner som Lord Kuthumi, att bli den nya Kristus på jorden, och Lord Maitreya

Vad har ni för belägg för att en "new age":are ska bli som kristus? varför skulle det behövas nån alls förutom Jesus?


Anmäl
2014-01-29 09:22 #48 av: [Juel70]

Enklaste är att läsa Evangelierna, jordnära läsning.

Anmäl
2014-01-29 09:47 #49 av: retep

Juel70!

Ja det är kanske det enklaste. Men precis som all annan läsning är det bara ord i en bok.

Budskapet som Jesus förmedlade och fortfarande förmedlar, den kunskapen kan man inte enbart läsa sig till! 

Vi måste alla omvandla orden till levande kunskap, få egen erfarenhet av Jesu lära i våra liv.

Även att Jesus  är vår ikon för Kristendomen. Så är det han förmedlade universellt och tillhör oss alla!

Jag älskar också Jesus och förstår budskapet, utan att läsa evangelierna! 

Anmäl
2014-01-29 10:50 #50 av: [Juel70]

Det är inte bara ord retep... Men har du tagit emot helig ande så ska han påminna och lära dig om Guds ord.


Det himmelska manna som vi har att leva av är Guds ord. Jesus är Ordet. Joh. 1:1-5. Han är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Joh. 6:32-35, 47-59.


Rom. 10:8-13 ” …Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. 

Judarna förargade sig över att han hade sagt: "Jag är brödet som har kommit ner från himlen" och de sade: "År det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?"(Joh 6:41-42)

Jesus själv levde av ordet när han vandrade i öknen när han blev frestad. Han varken åt eller drack på 40 dagar, vilket i vanliga fall för en människa är helt omöjligt.

Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva."
(Joh 6:47-51)


Ordet är också viktigt i den andliga kampen, andens svärd= ordet.

Anmäl
2014-01-29 13:27 #51 av: retep

Ja ordet är viktigt, men först när man har förmåga att uppfatta dess sanna betydelse.

Så vad är den sanna betydelsen av Guds ord och Jesus är ordet, eller "Jag är livets bröd"?

Guds ord är ju inte själva orden utan innehållet och betydelsen av orden! Också att Jesus är ordet är ju att han ger det betydelse genom sin gärning, genom att förmedla budskapet.

Bröd är givetvis symbolik för en vidare och djupare sanning!

Allt detta är som att höra ord och läsa ett språk du inte förstår!

Så länge du inte kan uppfatta den sanna betydelsen bakom orden, förblir det ord och din egen föreställning om dess betydelse.


Anmäl
2014-01-29 13:31 #52 av: [Juel70]

Ja, absolut, håller med. Det är där helige ande kommer in i bilden och hjälper oss att förstå.

Men Gud är också ordet.  Guds ord ska aldrig förgås.

Anmäl
2014-01-29 14:06 #53 av: retep

Då gäller det bara att man är medveten om att det verkligen är Guds Ande man har kontakt med!

Anmäl
2014-01-29 15:05 #54 av: [Juel70]

Det tar man ju emot efter troendedopet i vatten, sen dop i helig ande.  Det märker man :)

Anmäl
2014-01-29 16:48 #55 av: retep

Ja,ja tänk om det hade varit så enkelt!

Vi har olika syn och uppfattning kring vad Helig Ande är och innebär för den som uppnått den välsignelsen och har den erfarenheten.

Anmäl
2014-01-29 17:00 #56 av: [Juel70]

Därför finns Guds ord, så att man inte ska bli vilseledd. 

han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot. Tit  1:9

Håll fast vid det jag har lärt dig, särskilt i fråga om tron och kärleken i Jesus Kristus, och ta det som ett mönster för en sund undervisning. 2 tim 1:13

http://www.credoakademin.nu/index.php/faq/question/vad_menar_kristna_naer_de_saeger_att_bibeln_aer_guds_ord


Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

2 tim 3:14-17

Anmäl
2014-01-29 17:48 #57 av: [Alder]

#56
 Märker att du så väl vill evangelisera kristendomens budskapet.
Man bör komma ihåg att vi är olika, alla kanske inte delar din uppfattning.
Oavsett vilken religion man tillhör eller ej, så för allas trevnad här på AU så kan man hålla en lugnare ton.

 Om jag missuppfattat det hela, så ber jag om ursäkt.  

Anmäl
2014-01-29 23:57 #58 av: iMrtin

#53:

"Då gäller det bara att man är medveten om att det verkligen är Guds Ande man har kontakt med!"

1. Varje ande som bekänner att Jesus ÄR Kristus och Gud, som kommit i köttet, han är från Gud
2. Förkunnelsen skall stämma med summan av Guds Ord
3. Den Helige Ande är Gud och inte något ”det”

4. Den Helige Ande är HELIG
5. Den Helige Ande pekar bara på Jesus och inte på sig själv
6. Den Helige Ande överbevisar om synd, rättfärdighet och dom

Anmäl
2014-01-30 09:17 #59 av: [Juel70]

Imrtin, det var bra skrivet, precis vad bibeln säger också

Alder, ingen som skriker här :)

Gud har ju även gett oss DHA som ett sigill i vårt bröst på att vi tillhör Honom. Samma kraft ska uppväcka oss från de döda.

Jag vill bara att ni ska ha rätt kunskap via Guds ord  så man inte på nåt sätt vilseleds. Absolut viktigast är ju personliga relationen med Jesus och DHA, så att man leds via Guds ande i allt. Att studera bibeln med DHA:s hjälp så går allt bra :)

Anmäl
2014-01-30 15:30 #60 av: [Alder]

#59
Vars i mitt inlägg står det skriker!.


Anmäl
2014-01-31 08:48 #61 av: [Juel70]

hålla en lugnare ton skrev du, hur menar du då? Är det någon som är upphetsad?

Anmäl
2014-02-01 20:26 #62 av: [niklaeri02]

Väldigt intressant att läsa era kommentarer! Jag har läst någonstans om en människa som blev upplyst av ljudet av något som kraschade mot en trädstam. En tegelbit eller liknande. Så jag tror att man kan bli upplyst på flera sätt, men att det kanske behövs rätt omständigheter för att bli det. Man måste nog inte meditera för att nå upplysning, men det tar nog längre tid om man inte mediterar.

Förstår jag det rätt om jag skriver att Jesus blev sjuk och satt på ett kors som straff? Är inte så inläst på Kristendommen. Man hade nog andra värderingar på hans tid och en väldigt sjuk människa fick kanske inte någon förståelse.

Hur vet man att man ökar i medvetande som upplyst? Hur märks det? Finns det olika skalor, eller grader att läsa om?

Jag har märkt en stor insikt och sedan har inte mycket annat kommit som liknar den. Jag tror inte riktigt på mediala saker jag märker och upptäcker. Men en upplevelse kan jag inte se bort från, resten är oftast mindre trovärdigt för mig. Är bara lite nyfiken.

Finns det några esoteriska artiklar som förklarar detta, eller är det denna artikel som gör det? Jag har inte satt mig in i denna artikel utan mest läst i kommentarerna till den.

Vänligen Niklas

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.