Hjärtligt välkomna till Andlig utveckling iFokus!

Hit till sajten Andlig utveckling är Du som är nyfiken på de esoteriska/teosofiska förståelserna varmt välkommen!

Den esoteriska/teosofiska traditionen ger de nya andliga perspektiv på tillvaron som vi är redo för att komma i kontakt med och kan göra till en del av vår medvetna tillvaro. Det kan ge en hjälp på vägen att förstå oss själva och hur vi utvecklas andligen både som individ och i mänskligheten som helhet.

Den andliga utveckling som diskuteras på sajten handlar om utveckling av själskontakt och att bli medveten om den inre anden. Vi försöker reda ut hur vi kan bli medvetna om själen och själsenergin och vad det innebär i det dagliga livet att vara i medveten kontakt med själsenergin och hur den uttrycker sig genom personligheten. Vi tar också upp de livsprocesser, problem och märkliga upplevelser som kan komma av själens allt starkare inflytande på personligheten och vardagslivet.

Med andlig utveckling kommer också en förståelse av oss själva i relation till helheten. Genom att bli medveten om sin inre själ så blir vi också medvetena om den inneboende själen i alla. Denna helhet tar vi upp och hur den upplevs och hur den kan ta sig uttryck både genom individen och genom mänskligheten som helhet.

Herren Buddha har sagt:

att vi inte får tro på något som har sagts bara därför att det sagts, eller på traditioner för att de förts vidare från forntiden. Vi får heller inte tro på ryktena som sådana , eller de vises skrifter för att just visa har skrivit dem, eller på infall som vi kanske misstänker har inspirerats av en deva (dvs förmodad andlig inspiration). Inte heller får vi tro på slutsatser dragna utifrån något godtyckligt antagande som vi gjort, eller på sådant som tycks vara en analog nödvändighet, eller enbart lita till våra lärares och mästares auktoritet. Men vi ska tro när skriften, läran eller uttalandet bekräftas av vårt eget förnuft och medvetande. " För detta", säger han som avslutning. "lärde jag er att inte tro bara för att ni hört, utan när ni tror utifrån ert eget medvetande, handla sedan tillfullo därefter."

Ur boken Kosmisk Eld av A.A.Bailey

Må alla som läser på denna sajt ha denna hållning!

 

Andlig Utveckling iFokus föddes 20/2 2008. Vid fullmåne och total månförmörkelse.

Varmt välkomna in och umgås med oss:

Gaiatri, Eremitha, Tride och Yon